Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Gymnazisté z Nového Jičína otestovali netradiční výuku fyziky

Vedoucí našeho Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. se zapojila do testu tandemové výuky fyziky na Gymnáziu Nový Jičín. Gymnazistům tak v rámci minulého školního roku předávala fyzikální poznatky v tandemu s jejich vlastním vyučujícím.

Spojení středoškolského učitele fyziky a vysokoškolského pedagoga mělo vést ke zlepšení kvality výuky fyziky i ověření, jestli může mít tandemová výuka pozitivní vliv na postoje žáků k tomuto předmětu. V rámci projektu „III/2.9 Tandemová výuka na SŠ, IP1, SC 2 (02.3.68.2)“ tak studentům druhého ročníku v hodinách zároveň předávala znalosti z fyziky hned dvojice vyučujících.

„Byla jsem oslovena zástupcem ředitele novojičínského gymnázia panem doktorem Patrikem Kočím, který byl řešitelem projektu. Už v minulosti jsem se setkala s jeho aktivitami, které zohledňovaly edukační potřeby žáků, a tak jsem nabídku přijala. Byla to pro mě nová zkušenost, protože jsem o tandemové výuce zatím jen slyšela, a vždy navíc ve vazbě na výuku jazyků,“ říká vedoucí CVVPT docentka Jana Škrabánková.

Celá výuka vycházela z nastavení školního vzdělávacího programu. Pro potřeby tandemové výuky se pak dvojice vyučujících společně zaměřila především na rozvoj logického myšlení, praktické příklady i laborování dle charakteru a potřeb probíraného učiva. Samozřejmostí pak bylo využití učebny s audiovizuálním vybavením.

„Pro tandemovou výuku byla klíčová společná příprava, kdy jsme si vymezili naše oblasti a zároveň si rozdělili role hlavních i vedlejších mluvčích i jejich střídání v rámci jednotlivých aktivit vyučovacího procesu. Zároveň jsme si stanovili cíle, kterých chceme touto metodou výuky dosáhnout. Samozřejmostí byla ale i evaluace a společné ohlédnutí za průběhem vyučování – a to jak ze strany gymnazistů, tak od nás vyučujících,“ přibližuje docentka Škrabánková.

Struktura vyučování kopírovala klasickou hodinu fyziky. Aby nedocházelo ke zdržování se zápisem, měli gymnazisté vždy předem k dispozici prezentaci s probíraným učivem. „Studenti si na dvojici vyučujících i střídání rolí rychle zvykli. Ukázalo se, že pro ně není podstatné, kdo je v dané vyučovací hodině hlavní nebo vedlejší vyučující. Podstatný byl dojem z celku, kdy je hodina bavila a ve třídě byla pozitivní atmosféra. V rámci poslední hodiny jsme chtěli zjistit, jaký je dopad tandemové výuky na studenty v oblasti kognitivní i afektivní. Gymnazisté proto vyplnili dotazník, který nám ukázal, jestli by se podobná výuka mohla osvědčit. Dle odpovědí i závěrečného potlesku by to mohla být jedna z cest, jak fyziku zajímavě přiblížit studentům a zároveň pro ni nadchnout víc talentů. Je však třeba pamatovat na to, že jakákoliv, byť sebelepší, edukační metoda nemůže uspokojit všechny žáky,“ uzavírá docentka Škrabánková.

Podrobnosti o testu tandemové výuky fyziky najdete v letošním třetím čísle Československého časopisu pro fyziku.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 08. 2020

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub