Informace o dodatečném přijímacím řízení

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Koronavirová pandemie nám ukázala, že důležitost znalostí i dovedností v kritických časech roste. Vzdělání, zejména to vysokoškolské, vám žádná krize nevezme a na každou další budete díky získaným schopnostem lépe. A pokud jste z jakýchkoliv důvodů propásli náš tradiční termín pro podání přihlášky, a přece jen zvažujete, že se na budoucnost připravíte s vysokoškolským titulem z geografie, fyziky, matematiky, chemie či informatiky v kapse, nabízíme vám další šanci. Náš děkan Jan Hradecký v souladu s článkem 6a Řádu přijímacího řízení vyhlašuje dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 do vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s podmínkami příjímacího řízení platnými pro daný akademický rok kromě lhůty pro podávání přihlášek ke studiu a termínu ověřování podmínek přijetí ke studiu.

Pro bakalářské studijní programy máte čas na podání přihlášky do 15. července 2021, pro magisterské studijní programy pak do 17. května 2021!

Více informací ikona pdf 0,32 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 04. 2021