OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Jan Hradecký

děkan Přírodovědecké fakulty OU


„We cannot command Nature except by obeying her.“

Francis Bacon

Jan Hradecký

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 213, budova A
L 209, budova L
funkce:děkan
obor činnosti:Geoekologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
Děkanát Přírodovědecké fakulty
telefon, mobil: 597 09 2101
734 796 545
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/cz/personalni-slozeni/doc-rndr-jan-hradecky-ph-d

Vzdělání

1995 - 1998Mgr., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v oboru fyzická geografie a geoekologie,
1992 - 1995Bc., Západočeská univerzity v Plzni v oboru ekonomická a regionální geografie
1988 - 1992Gymnázium Česká Lípa
1980 - 1988Základní škola U lesa, Nový Bor

Kvalifikace

2009habilitace v oboru fyzická geografie a geoekologie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2005rigorózní řízení v oboru fyzická geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
2005Ph.D. v oboru fyzická geografie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Zaměstnání, praxe

1998 - dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie (asistent, odborný asistent, docent)

Odborné zaměření

Fluviální a svahová geomorfologie.
Paleoenvironmentální a geoekologické změny v kvartéru.
Aplikace geomorfologie a geoekologie v krajinném managementu.

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 - dosudděkan PřF, předseda Vědecké rady PřF OU
2015 - dosudčlen Vědecké rady OU
2015 - dosudčlen Vědecké rady UJEP
2011 - 2015vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU
2010 - 2015předseda oborové rady doktorského oboru Environmentální geografie, dosud člen
2012 - dosudčlen oborové rady doktorského studia fyzické geografie a geoekologie na PřF UK
2000 - 2004člen, předseda Akademického senátu PřF OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen České asociace geomorfologů - předseda (2009-2013), místopředseda (2013-dosud)
National Scientific Member of International Association of Geomorphologists (2009 - 2013)
člen České geografické společnosti
člen České společnosti pro krajinnou ekologii - Regionální organizace IALE České republiky
člen České geografické společnosti
člen Odborného panelu při Správě CHKO Poodří
člen redakční rady Geoenvironmental Disasters (Springer)
člen redakční rady časopisu Acta Universitatis Carolinae Geographica (Scopus)
člen redakční rady Moravian Geographical Reports (IF)
člen dozorčí rady Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i.

Působení v zahraničí

16. 2. - 3. 3. 2017Patagonie, Argentina (terénní výzkum)
29. 9. - 8. 10. 2016SWU, Soul, Jižní Korea
1. - 10. 12. 2015University of Massachusetts
23. 9. - 1. 10. 2015Taurus, Turecko (terénní výzkum)
20. - 26. 6. 2014Konference ESOF, Kodaň, Dánsko
2. - 12. 6. 2014World Landslide Forum 3, Peking, Čína
25. 8. - 2. 9. 20138th International Conference on Geomorphology IAG, Paříž, Francie
11. - 20. 5. 2013Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
13. - 20. 4. 2013University of Coimbra, Portugalsko (Erasmus)
3. - 13. 11. 2012International Symposium on Earthquake-induced Landslides, Kiryu, Japonsko
9. - 19. 9. 2012Východní pobřeží Kaspického moře, Kazachstán (terénní výzkum)
8. - 18. 5. 2012Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
11. - 16. 3. 2012University of Lubljana, Slovinsko (Erasmus, vyžádaná přednáška pro SAG)
15. - 26. 5. 2011Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
8. - 15. 4. 2011Taurus, Turecko (terénní výzkum)
16. - 19. 5. 2010Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
1. - 12. 10. 2009Kubáň, Rusko (terénní výzkum)
7. - 20. 5. 2009Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
15. - 28. 11. 2008First World Landslide Forum, Tokyo, Japonsko
3. - 25. 9. 20074th International conference on debris-flow hazards mitigation: mechanics, prediction, and assessment, Chengdu, Čína
6. - 25. 5. 2007Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
20. 8. - 20. 9. 2006Regional Conference on Geomorphology, Goiania, Brazíle
19. 5. - 10. 6. 2006Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
5. - 16. 9. 20056th International Conference on Geomorphology IAG, Zaragoza, Španělsko
23. - 26. 1. 2003Aalen, SRN (digitální fotogrammetrie)
12. - 15. 10. 2001Universität Bonn, SRN (Erasmus)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapokročilý


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Identifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období4/2018 - 10/2018
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Revitalizace univerzitního předprostoru Chittussiho ulice
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období8/2017 - 6/2018
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Pozdně kvartérní vývoj komplexních gravitačních svahových deformací jižních svahů Krymských hor (Ukrajina)
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2015
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Geomorfologická reakce vodních toků na antropogenní disturbaci v oblasti Západních Beskyd
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub