Nápady mají u nás zelenou!

Pokud pro vás studium není jen pouhou cestou za titulem a všímáte si dění kolem sebe, možná pro vás máme neodolatelnou nabídku. Stačí jen, když nám představíte svůj nápad na obohacení života na naší fakultě i v Ostravě nebo na přiblížení krásy vědy různým generacím. Už jen do 17. ledna 2022 můžete od nás získat peníze z našeho stipendijního programu Příroda bez hranic.

Příroda bez hranic vstupuje do dalšího ročníku. Naše Přírodovědecká fakulta (PřF OU) po roce znovu v rozpočtu vyčlenila peníze pro nápady s přidanou hodnotou. V loňském ročníku zaujalo svými projekty hodnotící komisi hned několik studentských seskupení – spolky SOVA, EGEA, EPKA či studenti, kteří vydávají dvojjazyčný časopis BIOLOGEEK. Příležitost zaujmout ale mají i jedinci.

„Snažíme se dát prostor opravdu každému. Podle nás si totiž studenti zaslouží prostor k tomu, aby své nápady mohli proměnit ve skutečnost. Kreativita se hodí nejen v laboratořii nebo na semináři ale i v životě a my jim chceme vyjít vstříc. Kromě peněz určitě pomůžeme i radou, jak projekt podat, na co nezapomenout a jak i projekt prezentovat před hodnotiteli,“ popisuje proděkan pro vnitřní a vnější vztahy PřF OU Tomáš Drobík.

A jaké nápady mají zelenou? Vlastně všechny, které spojují stejně nadšené studenty pro společnou myšlenku – ať už chtějí šířit dobré jméno fakulty, oživit dění na fakultě i v Ostravě, nabídnout pomocnou ruku zahraničním studentům nebo přijdou s aktivitami na propagaci vědy či znalostí. Nově se ve stipendijním programu najdou finance také na doučovací aktivity pro žáky základních a středních škol.

„Naše fakulta a koneckonců celá naše Ostravská univerzita v roce 2021 oslavila 30 let. I proto jsme si dali předsevzetí, že bychom rádi pomohli žákům ze základních a středních škol překonat dopady pandemie na jejich vzdělání. Nechceme se totiž smířit s tím, že přechod výuky do online prostředí může třeba natrvalo poznamenat talentované žáky, kteří tak mohou ztratit zájem o matematiku, fyziku, biologii, chemii, geografii či informatiku,“ vysvětluje proděkan Drobík.

Veškeré podrobnosti a podmínky najdete na stránkách našeho programu Příroda bez hranic.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 12. 2021