EGEA Ostrava

Spolek studentů geografie vznikl na Přírodovědecké fakultě v roce 2014. Sdružoval studenty na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a Katedře fyzické geografie a geoekologie. Jeho hlavním cílem bylo obohatit studentský život studentů na těchto katedrách. Stěžejní myšlenkou pak byla snaha vytvořit takové aktivity, aby se studenti měli šanci seznámit a navzájem se poznat napříč ročníky a obory, pořádat akce pro rozšíření jejich rozhledu, a zároveň vytvořit platformu pro jednání s vedením kateder. Postupně došlo k transformaci spolku v ostravskou pobočku Evropské geografické asociace (EGEA), která vše rozšířila o mezinárodní přesah. Pravidelně se pak ostravská pobočka zapojuje do pořádání kongresů, seminářů, exkurzí, tématických akcí a výměnných pobytů a zkouší popularizovat geografii. S aktivitami organizace se můžete seznámit na sociálních sítích.

Kontaktní osoby:

  • Kristýna Kadúchová, telefon: 605 154 533
  • Adéla Husáková, telefon: 604 912 327

Email:


Facebook

Instagram


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 11. 2022