Studentská organizace vědeckých aktivit (SOVA)

Organizace byla založena na začátku letního semestru akademického roku 2015/2016 (únor 2016). Sdružovala několik nadšenců, kteří se snažili vzbudit u vysokoškolských studentů biologie hlubší zájem o studovaný obor a obohatit jejich kulturní život v rámci Katedry biologie a ekologie, neboť do té doby na katedře neexistovala žádná studentská organizace.

Prvotní nabídka aktivit SOVA odpovídala těmto cílům a zahrnovala semináře zaměřené na statistické zpracování dat pro závěrečné práce, základy práce v GIS pro biology a později i základy programování v Pythonu. Vedle toho byl založen Čtenářský klub, spuštěn cyklus Cestování a Věda a organizovány terénní exkurze.

V současné době se SOVA primárně zaměřuje na akce, které se těší největší popularitě mezi studenty, a to zahrnuje:

  • Terénní exkurze, jako jsou vícedenní Vlčí hlídky či Acrocephalus;
  • Přednášky v rámci cyklu Cestování a Věda;
  • Setkání na Botanické zahradě OU;
  • "SOVA na ledu" aneb otužování studentů a akademiků;
  • Přírodovědné kvízy;
  • Popularizační aktivity pro studenty i veřejnost.

Největší úspěchy SOVA zahrnují:

Pokud byste se o nás rádi dozvěděli něco, co jste zde nenašli, kontaktujte nás prosím na náš email.

Kontakty:

Sociální sítě:


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 03. 2024