Studentská organizace vědeckých aktivit (SOVA)

Organizace vznikla na počátku letního semestru akademického roku 2015/2016 (únor 2016). Sdružovala tehdy několik nadšenců, kteří se pokusili kultivovat u vysokoškolských studentů biologie hlubší zájem o studovaný obor a pozvednout jejich kulturní život v rámci Katedry biologie a ekologie, neboť na ní do té doby žádná studentská organizace neexistovala.

Těmto prioritám odpovídala i prvotní nabídka aktivit SOVA, která studentům nabízela na jedné straně semináře zaměřené na statistické zpracování dat do závěrečných prací, základy práce v GIS pro biology a později i základy programování v Pythonu. Na straně druhé vznikl Čtenářský klub, debatní kroužek o zajímavých popularizačních knihách zaměřených nejen na biologii; cyklus Cestování a Věda, v jehož rámci seznamovali výzkumníci z řad studentů i akademiků zájemce se zážitky ze svých studijních a výzkumných pobytů; nebo Terénní exkurze, které měly studenty zavést na biologicky zajímavá místa našeho kraje. Nabídka organizace SOVA stojí již od počátků na dvou základních principech. A to jednak na principu modularity, kdy na konci každého semestru došlo k odstranění aktivit, které nelákaly dostatečný počet studentů a zároveň do nabídky aktivit přibyl nějaký nový prvek. Druhým principem je pak přijímání členů, kteří měli potenciál nový prvek přinést nebo se významně spolupodílet na jeho vzniku.

Mezi největší úspěchy, kterých SOVA za svou krátkou existenci dosáhla, se dá určitě řadit opakované získání grantu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na projekt “Vysokoškolákem na zkoušku”, v jehož rámci seznámila s vědeckou prací a rovnou do ní i zapojila či právě zapojuje středoškoláky. Díky této aktivitě mnozí středoškoláci vytvořili své práce pro tradiční soutěž Středoškolské odborné činnosti a úspěšně postoupili do krajského, případně i celostátního kola. Výsledky některých z nich navíc přerostly v seriózní vědecké publikace. Bezesporu nejvýznamnějším počinem organizace je pak pořádání mezinárodního worskhopu programování v Pythonu – OstraPy. S aktivitami organizace se můžete seznámit na sociálních sítích. Kontakty najdete zde.

Kontakty:


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 04. 2022