Nadání pod vedením našich mentorů přináší výsledky

Naše Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) dlouhodobě bojuje za zlepšení práce s nadanými studenty. V současnosti zkoušíme do této snahy zapojit i špičkové odborníky naší Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU). Opřít se přitom můžeme mimo jiné o úspěšné vědce, kteří dokáží své chráněnce ze středních škol zasvětit do světa velké vědy a třeba i přivést k zajímavým úspěchům.

Po Nikole Macháčové, která se před dvěma lety stala ještě před maturitou součástí výzkumného týmu fyziky nanostruktur na naší PřF OU se teď o slovo hlásí další nadaný středoškolák. Šimon Černý z ostravského Wichterlova gymnázia na naší fakultě absolvoval projekt Vysokoškolákem na zkoušku, který byl součástí projektu Univerzita pro školy podpořeného statutárním městem Ostrava z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagmentu. Díky naší katedře fyziky získal zajímavé schopnosti, které využil ve své práci v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Poté, co se svou prací „Elektrické a optické vlastnosti modifikací karbidu molybdenu a jejich izomerů“ ovládl v kategorii fyzika okresní i krajské kolo nakonec na celostátní přehlídce skončil sedmý a vysloužil si cenu Nukleární společnosti a společnosti MD Projekt.

Jde tak o další důkaz toho, že cílená práce s nadanými studenty může přinést zajímavá ocenění i přivábit mladou krev do výzkumných týmů. I díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy teď naše CVVPT PřF OU nabízí středoškolským talentům nadstandardní podporu. „Povedlo se nám spustit projekt Budoucím vědcem ve světě nových technologií a přírodních věd, který nám umožňuje zapojit do práce s nadanými středoškoláky špičkové vědce naší Přírodovědecké fakulty. Ti se tak pro talenty stávají mentory, kteří jim pomáhají získat klíčové schopnosti pro výzkum. Jsem ráda, že mezi těmito osobnostmi nechybí doktor František Karlický z naší katedry fyziky, který se intenzivně věnoval a věnuje, jak držitelce ocenění v soutěži České Hlavičky Nikole Macháčové tak teď úspěšnému účastníkovi Středoškolské odborné činnosti Šimonu Černému. Šimonovi gratulujeme a přejeme, ať se mu daří svůj talent posouvat dál,“ popisuje vedoucí CVVPT docentka Jana Škrabánková.

Šimon Černý navíc ani po dokončení své SOČky s krůčky do světa velké fyziky nekončí. Na katedře fyziky pokračuje v dalších aktivitách a díky mentoringu doktora Karlického i výborné výuce na jeho mateřském Wichterlově gymnáziu získává jeho nadání cílený směr a osahává si svět velké vědy.

diplom


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 06. 2022