Zabodujte se svou bakalářskou prací!

Studentky a absolventky naší Přírodovědecké fakulty můžou se svou bakalářskou prací zabodovat v národní soutěži SHE STEM Award, která je určená studentkám vědeckých, technických, inženýrských a matematických oborů. Pokud jste letos úspěšně obhájily svou bakalářskou práci můžete se hlásit.

Soutěž SHE STEM Award znovu pořádá česká pobočka mezinárodní asociace Society of Women Engineers (SWE) věnující se podpoře studentů a profesionálů, zejména žen, v oblasti vědeckých, technických, inženýrských a matematických oborů za podpory významných technologických firem. Přihlášené práce posoudí a zhodnotí porota složená z odborníků v jednotlivých oblastech a rozhodne o finalistkách, které dostanou možnost spolupracovat s odbornými mentory na zlepšení sebeprezentace a následném přestavení své práce porotcům v anglickém jazyce.

Přidanou hodnotou soutěže je možnost představit svou vysokoškolskou práci odborné a zejména business veřejnosti, získat srovnání s vynikajícími studentkami jiných oborů, získat kontakty na potenciální zaměstnavatele a třeba zhodnotit vlastní cenu na trhu práce. Významnou složkou je pak již zmíněný mentoring poskytovaný řadou vynikajících a zapálených lektorů.

Vítězka si navíc vyslouží možnost přednášet na příštím ročníku mezinárodní inženýrské konference SWE Local. Třeba loňská nejlepší finalistka Bc. Ivana Suchánková takto přednášela letos v květnu o své práci na SWE Local v Londýně.

Registrace je pro zájemkyně otevřena od 6. června do 30. září 2022 na webu SHE STEM Award.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 07. 2022