Vyhlašujeme soutěž studentských nápadů!

Naše Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity vyhlásila v roce 2023 premiérový ročník Soutěže o nejlepší studentský nápad na oživení Atria na Hladnově. Pojďte dát našemu reprezentativnímu prostoru nový rozměr. Máte nápad? Přihlaste ho do naší soutěže! Ve formuláři nám popište svůj plán a taky odhad nákladů (počítejte přitom s limitem 50 tisíc korun). Nejlepší nápad v červnu vybere porota složená ze zástupců fakulty a studentů a následně o výsledcích budeme informovat všechny zapojené soutěžící. Autoři tří nejlepších nápadů na základě rozhodnutí poroty navíc dostanou odměnu v podobě stipendií (za 1. místo 9 tisíc korun, za 2. místo 6 tisíc korun, za 3. místo 3 tisíce korun).

Kdo se může zapojit?

Každý student naší Přírodovědecké fakulty, který u nás studuje v rámci bakalářského, magisterského nebo doktorského studia jeden studijní program či sdružený studijní program. Ať už u nás v rámci „dvouoboru“ studujete MAIOR nebo MINOR, vaše přihláška bude mít v soutěži nápadů stejnou váhu. Hlásit do soutěže se mohou jednotlivci i skupiny. Pokud nápad budete předkládat za skupinu studentů, počítejte s tím, že musíte splňovat zmíněnou podmínku, že všichni studujete na naší Přírodovědecké fakultě. Doporučujeme pro jistotu prostudovat pravidla soutěže.

Jak můžu nápad přihlásit?

Vyplňte nám elektronický formulář, který najdete po kliknutí na dlaždici „REGISTRUJ NÁPAD“ výše nebo zde. V něm musíte svůj nápad jednak popsat, a jednak doplnit o rozpočtový výhled a další potřebné náležitosti.

Nejlepší nápad určí porotci z řad akademiků i studentů

Nejlepší nápad vybere v červnu porota složená ze zástupců akademiků i studentů naší fakulty. Následně budeme o výsledcích soutěže informovat všechny zapojené a její výsledky budou zveřejněny na webu a sociálních sítích. Autoři nejlepších nápadů pak budou svou vizi prezentovat 22. června 2023 na veřejném setkání v prostorách naší fakulty.

Na autory nejlepších nápadů čeká ocenění

Autoři tří nejlepších nápadů na základě rozhodnutí poroty navíc dostanou odměnu v podobě stipendií:

  • za 1. místo 9 tisíc korun
  • za 2. místo 6 tisíc korun
  • za 3. místo 3 tisíce korun
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 07. 2023