Se zármutkem oznamujeme odchod pana doc. Ing. Petra Pánka, CSc.

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


S hlubokým zármutkem si vám dovolujeme oznámit, že nás opustil náš drahý emeritní rektor, doc. Ing. Petr Pánek, CSc. Přijmout jeho odchod je pro nás velmi obtížné, pan docent je pro rozvoj univerzity, vědy i výzkumu klíčovou osobností. Vždy naplněn hrdostí, že mohl stát u vzniku Ostravské univerzity a usilovat především o propojování univerzity s městem i širším regionem. Jeho charisma a moudrost byly inspirací pro všechny jeho spolupracovníky. Petr Pánek byl nejen výborným rektorem, ale také skvělým přítelem a kolegou.

Odchod pana docenta Pánka mezi námi zanechal smutek a lítost, na jeho pozoruhodný život a výjimečný přínos v oblasti vzdělání vzpomíná dlouholetý kolega a přítel prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.

Petr Pánek byl nejen vynikajícím vědcem, ale také člověkem s otevřeným srdcem, který si získával přátele a kolegy svou jedinečnou osobností. Jeho nezapomenutelný smysl pro humor a schopnost rozptýlit napětí byly vždy vítanou úlevou ve chvílích významných jednání i v běžném každodenním životě na univerzitě.

Připomínáme si také příjemné chvíle, které jsme spolu strávili na společných setkáních a výjezdech. Petr byl nejen skvělým kolegou, ale také výborným společníkem. Jeho pověstné nečekané změny témat rozhovoru a jeho schopnost navodit radost a smích nás vždy pobavily a přinášely do našich životů záblesky radosti.

Je těžké přijmout, že Petr již není mezi námi. Jeho odkaz však bude žít dál v našich srdcích. Památka na jeho dílo, jeho lidskost a jeho přínos pro naši univerzitu bude nadále inspirovat a motivovat nás ke zdokonalování a úspěchům. S úctou vzpomínáme na Petra Pánka a přejeme mu klid a pokojný odpočinek.

Jiří MočkořDoc. Ing. Petr Pánek, CSc. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor organická chemie. Svou profesní dráhu zahájil jako technolog ve farmaceutickém průmyslu. V roce 1978 nastoupil na pozici pracovníka pro vědu a výzkum na katedru chemie tehdejší Pedagogické fakulty v Ostravě, kde ve spolupráci s Československou akademii věd a zejména s řadou pracovišť sesterské Vysoké školy báňské věnoval výzkumu v oboru kaustobiolitů a jejich technologickému využití. Pedagogické vzdělání si doplnil dvouletým studiem andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po vzniku Ostravské univerzity působil jako odborný asistent, později jako docent na katedře chemie její Přírodovědecké fakulty. Habilitoval v roce 1994 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava v oboru technologie paliv. V té době se mimo jiné podílel na ustavování Rady vysokých škol, kde po několik let zastupoval Ostravskou univerzitu. V letech 1996–2001 působil ve funkci prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční styky Ostravské univerzity a pro léta 2001–2004 byl zvolen rektorem. Podílel se na zrodu Technologického parku Ostrava i společné iniciativy přeshraniční spolupráce slezských univerzit. Od roku 2004 působil na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Jeho odborný zájem byl dlouhodobě zaměřen na výzkum uhlíkatých materiálů, jejich přípravu a enviromentální souvislosti jejich využívání. Je autorem a spoluautorem několika patentů, řady odborných publikací a studijních textů. (Zdroj: OU! 25 LET)


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 05. 2023