Chráněnec doktora Františka Karlického získal za fyziku Cenu Učené společnosti ČR

Talentovaný maturant z Wichterlova gymnázia Šimon Černý si připsal další úspěch. Chráněnec doktora Františka Karlického z Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) získal za svou studii z oblasti fyziky nanostruktur Cenu Učené společnosti ČR. Jde tak o další úspěch programů mentoringu pro nadané středoškoláky, které fungují na naší fakultě.

Naše Přírodovědecká fakulta se dlouhodobě může pochlubit projekty, jejichž součástí je práce s nadanými středoškoláky. Díky našim vyučujícím i vědcům se seznamují s laboratorní prací, výzkumem, a získávají cenné zkušenosti, které se jim můžou hodit v dalším vysokoškolském studiu i kariéře. Programy jako Vysokoškolákem na zkoušku či Vědcem na zkoušku, podpořené statutárním městem Ostrava z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagmentu či Ministerstvem mládeže a tělovýchovy ČR, každoročně přilákají do našich laboratoří a učeben talenty na biologii, fyziku, chemii, informatiku, matematiku, sociální geografii či fyzickou geografii. Zároveň naše fakulta cíleně rozvíjí spolupráci s vybranými školami. Teď v červnu se rozběhne pilotní ročník projektové výuky pro Masarykovo gymnázium Příbor, kterou připravily naše katedra biologie a ekologie, katedra fyzické geografie a geoekologie i katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.

Širokou mozaiku aktivit pro nadané středoškoláky pak významně zastřešuje přímo naše specializované Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT), které v posledních dvou letech díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR spustilo projekty Budoucím vědcem ve světě nových technologií a přírodních věd a Fyzika v hlavní roli. V nich má významnou roli modul pojmenovaný Mentoring nadaných žáků.

Jedná se o formu individuálního mentoringu, která rozvíjí specifické nadstandardní zájmy nadaných žáků na základě jimi zvolené specializace. Jeden mentor se věnuje jednomu nadanému žákovi, který tak získává teoretické vědomosti nad rámec školních vzdělávacích programů a praktické dovednosti v závislosti na zvolené specializaci mentora,“ přibližuje vedoucí CVVPT Jana Škrabánková.

Jedním z talentovaných středoškoláků, který těží ze spolupráce se zkušenými mentory naší PřF OU je i Šimon Černý z ostravského Wichterlova gymnázia. Po absolvování zmíněného projektu Vysokoškolákem na zkoušku v roce 2021, se pustil do systematické spolupráci s doktorem Františkem Karlickým z katedry fyziky PřF OU v rámci projektu Budoucím vědcem ve světě nových technologií a přírodních věd a Fyzika v hlavní roli. Výsledkem byl vznik studie „Elektrické a optické vlastnosti modifikací karbidu molybdenu a jejich izomerů“, se kterou zabodoval v tradiční Středoškolské odborné činnosti (SOČ), kde v kategorii fyzika ovládl okresní i krajské kolo, v celostátním srovnání skončil sedmý a vysloužil si cenu Nukleární společnosti a společnosti MD Projekt.

Jsme velice rádi, že jedním z mentorů je také doktor. František Karlický, který si i přes své vytížení najde čas na talentované středoškolské studenty mezi nimiž figuruje již zmíněný Šimon Černý," říká docentka Škrabánková.

Studie čerstvého maturanta ostravského Wichterlova gymnázia, se kterou zabodoval v loňské SOČ, teď zaujala i zástupce Učené společnosti České republiky, která mu na svém XXIX. Valném shromáždění v tomto týdnu udělila Cenu Učené společnosti ČR pro středoškolské studenty.

Blahopřejeme Šimonovi a doktoru Františku Karlickému k tak významnému úspěchu. Zároveň nás těší, že mentoring talentovaných středoškoláků bude díky projektu Fyzika v hlavní roli pokračovat i po celý rok 2023. Můžeme být právem hrdí na to, že na naší Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity umíme s nadanými žáky pracovat,“ uzavírá vedoucí CVVPT docentka Jana Škrabánková.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 05. 2023