Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Postdoc / výzkumník II v oboru molekulární a buněčná biologie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • postdoc / výzkumník II v oboru molekulární a buněčná biologie

Typ systemizovaného místa

 • Postdoc / Výzkumník II

Předpokládaný nástup

 • 1. září 2021

Výše pracovního úvazku

 • 40%

Pracovní smlouva

 • doba určitá (12 měsíců)

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Nabízíme:

 • 6 týdnů dovolené
 • 5 dnů volna k léčení

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český/anglický

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • absolutorium doktorského studijního programu Biologie nebo příbuzného oboru
 • zkušenosti v oboru Molekulární a buněčná biologie, alespoň 10 publikací v časopisech s impakt faktorem
 • praxe v oboru Bioinformatika vítána
 • práce na výzkumné instituci mimo Českou republiku v celkové délce min. 1 rok
 • znalost AJ na úrovni B2, ostatní jazyky výhodou
 • EU research level: R2 Recognized
 • samostatnost, schopnost práce v týmu

Popis pracovního místa

 • Komplexní charakterizace vybraných organelárních proteinů protistů
 • Příprava DNA konstruktů, exprese genů v heterologních systémech, pokročilá mikroskopie, frakcionace buněk, zpracování proteomických dat, bioinformatické analýzy proteinových sekvencí
 • Příprava odborných publikací

Požadované dokumenty:

Pro bližší informace k pracovnímu místu prosím kontaktujte prof. Marka Eliáše, Ph.D. ().

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 6. srpna 2021.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí. Druhé kolo proběhne osobní pohovorem v českém a anglickém jazyce.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty rovněž zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107