Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Marek Eliáš

Marek Eliáš

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: M 245, budova M
funkce:vedoucí LSRC
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2280
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~elias/czech

Vzdělání

1997 – 2002Mgr., Univerzita Karlova, obor Biologie odborná
1990 – 1997Matiční gymnázium, Ostrava

Kvalifikace

2014Habilitace docentem v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2007Ph.D., PřF UK v Praze, obor Anatomie a fyziologie rostlin

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2010 – dosudOstravská univerzita
2002 – 2014PřF UK v Praze

Odborné zaměření

evoluce buňky, srovnávací genomika eukaryot
evoluce a funkce proteinů ze skupiny GTPas
fylogeneze, diverzita a taxonomie protistů, zejména jednobuněčných řas
evoluce molekulárního aparátu endomembránového systému

Akademické funkce a členství v orgánech

2017Expertní panel – EP10 pro II. pilíř Hodnocení výsledků výzkumných organizací
2015 – dosudVědecká rada Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě
2012 – 2015Vědecká rada Parazitologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích
2012 – dosudOborová rada doktorského studijního programu Biologie na PřF OU v Ostravě
2012 – dosudOborová rada doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie a genetika na PřF Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

Ocenění

2017Cena Neuron pro mladé vědce
2015Cena děkana PřF OU v Ostravě
2013Cena Učené společnosti České republiky v kategorii mladých vědeckých pracovníků
2007Cena děkana PřF UK v Praze pro nejlepšího absolventa doktorského studia biologických oborů
2002Cena Josefa Hlávky pro nejlepšího absolventa magisterského studia na PřF UK v Praze

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká algologická společnost
International Society of Protistologists

Působení v zahraničí

20. 2. 2018přednáška na University College Cork, Irsko
14. 12. 2015přednáška na semináři na Department of Biosciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo, Norsko
20. 6. 2013přednáška na semináři na Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics v Drážďanech, Německo
9 - 12/2003výzkumný pobyt v laboratoři Dr. Iana Moorea, Department of Plant Sciences, University of Oxford, Velká Británie
2002desetidenní praktický kurzu buněčné biologie rostlin na Wageningen University, Nizozemí
2001týdenní pobyt v laboratoři prof. Klause Palmeho v Max-Delbrück Laboratorium, Kolín nad Rýnem, Německo
1999 – 2000opakované výzkumné pobyty (celkem 4 měsíce) v laboratoři Dr. Gerharda Obermeyera na Paris Lodron Universität Salzburg, Rakousko

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Všechny publikace

Yurchenko, T., Ševčíková, T., Přibyl, P., El Karkouri, K., Klimeš, V., Amaral, R., Zbránková, V., Kim, E., Raoult, D., Santos, L. a Eliáš, M. A gene transfer event suggests a long-term partnership between eustigmatophyte algae and a novel lineage of endosymbiotic bacteria. ISME JOURNAL. 2018, 12(9), s. 2163-2175. ISSN 1751-7362.
Záhonová, K., Petrželková, R., Valach, M., Yazaki, E., Tikhonenkov, D., Butenko, A., Janouškovec, J., Hrdá, Š., Klimeš, V., Burger, G., Inagaki, Y., Keeling, P., Hampl, V., Flegontov, P., Yurchenko, V. a Eliáš, M. Extensive molecular tinkering in the evolution of the membrane attachment mode of the Rheb GTPase. SCIENTIFIC REPORTS. 2018, 8(březen), ISSN 2045-2322.
Záhonová, K., Füssy, Z., Birčák, E., Novák Vanclová, A., Klimeš, V., Vesteg, M., Krajčovič, J., Oborník, M. a Eliáš, M. Peculiar features of the plastids of the colourless alga Euglena longa and photosynthetic euglenophytes unveiled by transcriptome analyses. SCIENTIFIC REPORTS. 2018, 8(listopad 2018), ISSN 2045-2322.
Eliáš, M., Amaral , R., Fawley , K. P., Fawley , M. W., Němcová , Y., Neustupa , J., Přibyl , P., Santos , L. M. A. a Ševčíková, T. Eustigmatophyceae. In: Handbook of the Protists. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 367-406. ISBN 978-3-319-28147-6.
Eliáš, M. a Wideman, J. G. Evolution of the ARF-related family of GTPases: new ancestral types and a plethora of novel group-specific forms revealed by a dense sampling of protist genomes. In: Comparative genomics of eukaryotic microbes: Dissecting sources of evolutionary diversity. Sant Feliu de Guixols: EMBO. 2017.
Petrželková, R., Eliáš, M. a Wideman, J. Evolution of the ARF-related family of GTPases: new ancestral types and a plethora of novel group-specific forms revealed by a dense sampling of protist genomes. In: 47th Jírovecs Protozoological Days. Nové Hrady. 2017.
Gentekaki, E., Curtis, B., Stairs, C., Klimeš, V., Eliáš, M., Salas-Leiva, D., Herman, E., Eme, L., Arias, M., Henrissat, B., Hilliou, F., Klute, M., Suga, H., Malik, S., Pightling, A., Kolisko, M., Rachubinski, R., Schlacht, A., Soanes, D. a Tsaousis, A. et al. Extreme genome diversity in the hyper-prevalent parasitic eukaryote Blastocystis. PLOS BIOLOGY. 2017, č. 15, ISSN 1545-7885.
Pánek, T., ŽIHALA, D., Sokol, M., Derelle, R., Klimeš, V., Hradilova, M., Zadrobilkova, E., Susko, E., Roger, A., Cepicka, I. a Eliáš, M. Nuclear genetic codes with a different meaning of the UAG and the UAA codon. BMC BIOLOGY. 2017, č. 15, ISSN 1741-7007.
Ševčíková, T., Klimeš, V., Zbránková, V., Strnad, H., Hroudova, M., Vlcek, C. a Eliáš, M. A Comparative Analysis of Mitochondrial Genomes in Eustigmatophyte Algae. GENOME BIOLOGY AND EVOLUTION. 2016, č. 8, s. 705-722. ISSN 1759-6653.
Karnkowska, A., Vacek, V., Zubacova, Z., Treitli, S., Petrželková, R., Eme, L., Novak, L., Zarsky, V., Barlow, L., Herman, E., Soukal, P., Hroudova, M., Dolezal, P., Stairs, C. W., Roger, A. J., Eliáš, M., Dacks, J. B., Vlcek, C. a Hampl, V. A Eukaryote without a Mitochondrial Organelle. CURRENT BIOLOGY. 2016, č. 26, s. 1274-1284. ISSN 0960-9822.
Eliáš, M., Klimeš, V., Derelle, R., Petrželková, R. a Tachezy, J. A paneukaryotic genomic analysis of the small GTPase RABL2 underscores the significance of recurrent gene loss in eukaryote evolution. BIOLOGY DIRECT. 2016, č. 11, ISSN 1745-6150.
Záhonová, K., Kostygov, A., Ševčíková, T., Yurchenko, V. a Eliáš, M. An Unprecedented Non-canonical Nuclear Genetic Code with All Three Termination Codons Reassigned as Sense Codons. CURRENT BIOLOGY. 2016, č. 26, s. 2364-2369. ISSN 0960-9822.
Corrochano, L. M., Kuo, A., Marcet-Houben, M., Polaino, S., Salamov, A., Villalobos-Escobedo, J. M., Grimwood, J., Alvarez, M. I., Avalos, J., Bauer, D., Benito, E. P., Benoit, I., Burger, G., Camino, L. P., Canovas, D., Cerda-Olmedo, E., Cheng, J. F., Dominguez, A., Eliáš, M. a Eslava, A. et al. Expansion of Signal Transduction Pathways in Fungi by Extensive Genome Duplication. CURRENT BIOLOGY. 2016, č. 26, s. 1577-1584. ISSN 0960-9822.
Flegontov, P., Butenko, A., Firsov, S., Kraeva, N., Eliáš, M., Field, M. C., Filatov, D., Flegontova, O., Gerasimov, E. S., Hlavacova, J., ISHEMGULOVA, A., Jackson, A. P., Kelly, S., Kostygov, A., Logacheva, M., Maslov, D. A., Opperdoes, F. R., OReilly, A., Sadlova, J. a Ševčíková, T. et al. Genome of Leptomonas pyrrhocoris: a high-quality reference for monoxenous trypanosomatids and new insights into evolution of Leishmania. SCIENTIFIC REPORTS. 2016, č. 6, ISSN 2045-2322.
Petrželková, R. a Eliáš, M. Ras superfamily GTPases in Microsporidia: Extremely divergent genes in extremely divergent parasites. In: 46th Jírovecs Protozoological Days. Bítov. 2016.
Záhonová, K., Fussy, Z., Obornik, M., Eliáš, M. a Yurchenko, V. RuBisCO in Non-Photosynthetic Alga Euglena longa: Divergent Features, Transcriptomic Analysis and Regulation of Complex Formation. PLOS ONE. 2016, č. 11, ISSN 1932-6203.
Petrželková, R., Eliáš, M., Herman, E. a Dacks, J. B. The high complexity and dynamic evolution of the Ras superfamily of GTPases in Naegleria. In: Moscow Forum PROTIST?2016. Moskva. 2016.
Yurchenko, T., Ševčíková, T., Strnad, H., Butenko, A. a Eliáš, M. The plastid genome of some eustigmatophyte algae harbours a bacteria-derived six-gene cluster for biosynthesis of a novel secondary metabolite. OPEN BIOLOGY. 2016, č. 6, ISSN 2046-2441.
Leger, M., Petru, M., Zarsky, V., Eme, L., Vlcek, C., Harding, T., Lang, B., Eliáš, M., Dolezal, P. a Roger, A. An ancestral bacterial division system is widespread in eukaryotic mitochondria. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA. 2015, č. 112, s. 10239-10246. ISSN 0027-8424.
Derelle, R., Torruella, G., Klimeš, V., Brinkmann, H., Kim, E., Vlcek, C., Lang, B. a Eliáš, M. Bacterial proteins pinpoint a single eukaryotic root. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA. 2015, č. 112, s. "E693"-"E699". ISSN 0027-8424.
Petrželková, R. a Eliáš, M. Contrasting Patterns in the Evolution of the Rab GTPase Family in Archaeplastida. In: 45th Jírovec's Protozoological Days. Dubovice. 2015.
Petrželková, R. a Eliáš, M. Identification and annotation of the Ras GTPase superfamily genes in Microsporidia: challenges of studying extremely divergent genomes. In: Exploring the genomic complexity and diversity of eukaryotes. Sant Feliu de Guixols, Spain. 2015.
Speijer, D., Lukes, J. a Eliáš, M. Sex is a ubiquitous, ancient, and inherent attribute of eukaryotic life. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA. 2015, č. 112, s. 8827-8834. ISSN 0027-8424.
Ševčíková, T., Horak, A., Klimeš, V., Zbránková, V., Demir-Hilton, E., Sudek, S., Jenkins, J., Schmutz, J., Pribyl, P., Fousek, J., Vlcek, C., Lang, B., Obornik, M., Worden, A. a Eliáš, M. Updating algal evolutionary relationships through plastid genome sequencing: did alveolate plastids emerge through endosymbiosis of an ochrophyte?. Scientific Reports. 2015, č. 5, s. -1-0. ISSN 2045-2322.
Klimeš, V., Gentekaki , E., Roger , A. J. a Eliáš, M. A large number of nuclear genes in the human parasite Blastocystis require mRNA polyadenylation to create functional termination codons. Genome Biology and Evolution. 2014, č. 6, s. 1956-1961. ISSN 1759-6653.
Záhonová, K., Hadariová , L., Vacula , R., Yurchenko, V., Eliáš, M., Krajčovič , J. a Vesteg, M. A small portion of plastid transcripts is polyadenylated in the flagellate Euglena gracilis. FEBS LETTERS. 2014, č. 588, s. 783-788. ISSN 0014-5793.
Petrželková, R. a Eliáš, M. Contrasting patterns in the evolution of the Rab GTPase family in Archaeplastida. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 2014, č. 83, s. 303-315. ISSN 0001-6977.
Vukašinović , N., Cvrčková , F., Eliáš, M., Cole , R., Fowler , J., Žárský , V. a Synek , L. Dissecting a Hidden Gene Duplication: The Arabidopsis thaliana SEC10 Locus. PLOS ONE. 2014, č. 9, s. -1-0. ISSN 1932-6203.
Petrželková, R., Karnkowska, A., Derelle, R., Hampl, V., Lang, B. F., Vlček, Č. a Eliáš, M. Exploring the Ras Superfamily of GTPaes in Protist Genomes. In: 44th Jírovec's Protozoological Days. Visalaje: PřF OU. 2014.
Fawley , K., Eliáš, M. a Fawley , M. W. The diversity and phylogeny of the commercially important algal class Eustigmatophyceae, including the new clade Goniochloridales. JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY. 2014, č. 26, s. 1773-1782. ISSN 0921-8971.
Fulnečková, J., Ševčíková, T., Fajkus, J., Lukešová, A., Lukeš, M., Vlček, Č., Lang, B., Kim, E., Eliáš, M. a Sýkorová, E. A broad phylogenetic survey unveils the diversity and evolution of telomeres in eukaryotes. Genome Biology and Evolution. 2013, č. 5, s. 468-483. ISSN 1759-6653.
Eliáš, M., Neustupa, J., Pažoutová, M. a Škaloud, P. A case of taxonomic inflation in coccoid algae: Ellipsoidion parvum and Neocystis vischeri are conspecific with Neocystis (=Nephrodiella) brevis (Chlorophyta, Trebouxiophyceae). Phytotaxa. 2013, č. 76, s. 15-27. ISSN 1179-3155.
Schlacht, A., Mowbrey, K., Eliáš, M., Khan, R. A. a Dacks, J. B. Ancient complexity, opisthokont plasticity, and discovery of the 11th subfamily of Arf GAP proteins. TRAFFIC. 2013, roč. 14, s. 636-649. ISSN 1398-9219.
Collén, J., Porcel, B., Carré, W., Ball, S., Chaparro, C., Tonon, T., Barbeyron, T., Michel, G., Noel, B., Valentin, K., Eliáš, M., Artiguenave, F., Arun, A., Aury, J., Barbosa-Neto, J., Bothwell, J., Bouget, F., Brillet, L., Cabello-Hurtado, F. a Capella-Gutíerrez, S. et al. Genome structure and metabolic features in the red seaweed Chondrus crispus shed light on evolution of the Archaeplastida. P NATL ACAD SCI USA. 2013, č. 110, s. 5247-5252. ISSN 0027-8424.
Gaysina, L., Škaloud, P., Ševčíková, T., Eliáš, M. a Němcová, Y. Chloropyrula uraliensis gen. et sp. nov. (Trebouxiophyceae, Chlorophyta), a new green coccoid alga with a unique ultrastructure, isolated from soil in South Urals. Journal of Systematics and Evolution. 2013, č. 51, s. 476-484. ISSN 1674-4918.
Read, B., Kegel, J., Klute, M., Kuo, A., Lefebvre, S., Maumus, F., Mayer, C., Miller, J., Monier, A., Salamov, A., Young, J., Aguilar, M., Claverie, J., Frickenhaus, S., Gonzalez, K., Herman, E., Lin, Y., Napier, J., Ogata, H. a Sarno, A. et al. Pan genome of the phytoplankton Emiliania underpins its global distribution. NATURE. 2013, č. 499, s. 209-213. ISSN 0028-0836.
Kaufnerová, V. a Eliáš, M. The demise of the genus Scotiellopsis Vinatzer (Chlorophyta). NOVA HEDWIGIA. 2013, č. 97, s. 415-428. ISSN 0029-5035.
Curtis, B. A., Tanifuji, G., Burki, F., Gruber, A., Irimia, M., Maruyama, S., Arias, M. C., Ball, S. G., Gile, G. H., Hirakawa, Y., Hopkins, J. F., Kuo, A., Rensing, S. A., Schmutz, J., Symeonidi, A., Eliáš, M., Eveleigh, R. J. M., Herman, E. K., Klute, M. J. a Nakayama, T. et al. Algal genomes reveal evolutionary mosaicism and the fate of nucleomorphs. NATURE. 2012, č. 492, s. 59-65. ISSN 0028-0836.
Fulnečková, J., Hasíková, T., Fajkus, J., Lukešová, A., Eliáš, M. a Sýkorová, E. Dynamic Evolution of Telomeric Sequences in the Green Algal Order Chlamydomonadales. Genome Biology and Evolution. 2012, č. 4, s. 248-264. ISSN 1759-6653.
Zambounis, A., Eliáš, M., Sterck, L., Maumus, F. a Gachon, C. M. M. Highly Dynamic Exon Shuffling in Candidate Pathogen Receptors ? What if Brown Algae Were Capable of Adaptive Immunity?. MOL BIOL EVOL. 2012, č. 29, s. 1263-1276. ISSN 0737-4038.
Zbránková, V., Fousek, J., Vlček, Č. a Eliáš, M. Mitochondrial genomes of eustigmatophyte algae. In: 53. konference České algologické společnosti. Ostrava: Institut enviromentálních technologií PřF OU. 2012.
Eliáš, M. a Klimeš, V. Rho GTPases: deciphering the evolutionary history of a complex protein family. In: Rho GTPases. Methods and Protocols. Humana Press, 2012. s. 13-34. Methods in Molecular Biology 827. ISBN 978-1-61779-441-4.
Eliáš, M., Brighouse, A., Gabernet-Castello, C., Field, M. C. a Dacks, J. B. Sculpting the endomembrane system in deep time: high resolution phylogenetics of Rab GTPases. J CELL SCI. 2012, č. 125, s. 2500-2508. ISSN 0021-9533.
Zbránková, V., Fousek, J., Vlček, Č. a Eliáš, M. The complete mitochondrial genome sequence of the eustigmatophyte alga Trachydiscus minutus. In: Protist 2012. Oslo: ISEP, ISOP. 2012.
Zbránková, V., Fousek, J., Vlček, Č. a Eliáš, M. The complete mitochondrial genome sequence of the eustigmatophyte alga Trachydiscus minutus. In: The International PhD Student Conference on Experimental Plant Biology. Brno: Biofyzikální Ústav AVČR. 2012.
Cock, J. M., Sterck, L., Ahmed, S., Allen, A. E., Amoutzias, G., Anthouard, V., Artiguenave, F., Arun, A., Aury, J., Badger, J. H., Beszteri, B., Billiau, K., Bonnet, E., Bothwell, J. H., Bowler, C., Boyen, C., Brownlee, C., Carrano, C. J., Charrier, B. a Cho, G. Y. et al. The Ectocarpus Genome and Brown Algal Genomics. ADV BOT RES. 2012, č. 64, s. 141-184. ISSN 0065-2296.
Přibyl, P., Eliáš, M., Cepák, V., Lukavský, J. a Kaštánek, P. ZOOSPOROGENESIS, MORPHOLOGY, ULTRASTRUCTURE, PIGMENT COMPOSITION, AND PHYLOGENETIC POSITION OF TRACHYDISCUS MINUTUS (EUSTIGMATOPHYCEAE, HETEROKONTOPHYTA). Journal of Phycology. 2012, roč. 48, č. 48, s. 231-242. ISSN 0022-3646.
Němcová, Y., Eliáš, M., Škaloud, P., Neustupa, J. a Hodač, L. JENUFA GEN. NOV.: A NEW GENUS OF COCCOID GREEN ALGAE (CHLOROPHYCEAE, INCERTAE SEDIS) PREVIOUSLY RECORDED BY ENVIRONMENTAL SEQUENCING. J PHYCOL. 2011, roč. 47, č. 47, s. 928-938. ISSN 0022-3646.
Vlahou, G., Eliáš, M., von Kleist-Retzow, J., Wiesner, R. J. a Rivero, F. The Ras related GTPase Miro is not required for mitochondrial transport in Dictyostelium discoideum. EUR J CELL BIOL. 2011, č. 90, s. 342-355. ISSN 0171-9335.
Eliáš, M. Patterns and processes in the evolution of the eukaryotic endomembrane system. Molecular Membrane Biology. 2010, roč. 2010, č. 27, s. 469-489. ISSN 0968-7688.
Eliáš, M. a Archibald, J. M. Sizing up the genomic footprint of endosymbiosis. BIOESSAYS. 2009, č. 31, s. 1273-1279. ISSN 0265-9247.
Eliáš, M., Patron, N. J. a Keeling, P. J. The RAB Family GTPase Rab1A from Plasmodium falciparum Defines a Unique Paralog Shared by Chromalveolates and Rhizaria. J EUKARYOT MICROBIOL. 2009, č. 56, s. 348-356. ISSN 1066-5234.
Eliáš, M. výzkumný pobyt. 2003.
Eliáš, M. výzkumný pobyt. 1999.
Hampl, V., Čepička, I. a Eliáš, M. Was the mitochondrion necessary to start eukaryogenesis?.


ZkratkaNázev předmětu
AKTBIAktuální problémy biologického výzkumu
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BIBUNBiologie buňky
BIOINPraktický kurz bioinformatiky
BPRHUBiologie protistů a hub
DBIINBioinformatika
DIPPRDiplomová práce
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSEPříprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EVBUNEvoluce buňky
EVOBIEvoluční biologie
EVOSBEvoluční biologie
EVOSSEvoluční biologie
FYLDIFylogeneze a diverzita organizmů
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PDIP1Příprava diplomové práce 1
PRBP2Příprava bakalářské práce II
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
QBSL1Biologický seminář LS 1
QBSL2Biologický seminář LS 2
QBSL3Biologický seminář LS 3
QBSL4Biologický seminář LS 4
QBSZ1Biologický seminář ZS 1
QBSZ2Biologický seminář ZS 2
QBSZ3Biologický seminář ZS 3
QBSZ4Biologický seminář ZS 4
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QEVBUEvoluce buňky
QMOSYMolekulární systematika
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QPKBIPraktický kurz bioinformatiky
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
WBINFBioinformatics
WBISEBiological seminar
WBISSBiological seminar (summer)
WBISWBiological seminar (winter)
WEVBUEvolution of the cell
WMOSYFundamentals of molecular systematics
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
YBIBUBiologie buňky
YBIPHBiologie protistů a hub
ZAMOSZáklady molekulární systematiky
ZAMSSZáklady molekulární systematiky
ZEVBIZáklady evoluční biologie
6BINFBioinformatika
6BPHUBiodiverzita protistů a hub (přednáška)
7BAPRBakalářská práce
7BINFBioinformatika
7BIS1Biologický seminář 1
7BIS2Biologický seminář 2
7BIS3Biologický seminář 3
7BPHCBiodiverzita protistů a hub (cvičení)
7BPHPBiodiverzita protistů a hub (přednáška)
7DIPRDiplomová práce
7EVBUEvoluce buňky
7EVGEEvoluční genetika a genomika
7MOSEMolekulární systematika a ekologie
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7SEM4Specializovaný diplomový seminář 4
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2


AutorNázev práceTypRok
Yurchenko TatianaEvoluční a funkční aspekty nových endosymbiontů eustigmatofytních řas příbuzných rodů Rickettsiadisertační 2019 
Petrželková RomanaGTPasy nadrodiny Ras u protistních organismůdisertační 2018 
Záhonová KristínaProtisté skupiny Euglenozoa ve světle molekulární biologie a genomikydisertační 2016 
Ševčíková TerezaNové poznatky o evoluci řas ve světle genomiky a molekulární fylogenetikydisertační 2015 
Bělicová IvetaGTPasy rodiny Rab s nekanonickými způsoby asociace s membránamidiplomová 2016 
Zátopková MartinaMolekulárně-fylogenetická analýza vybraných kokálních řasdiplomová 2016 
Krybusová LucieEvoluce genové rodiny protoonkogenu p21rasdiplomová 2013 
Kufová ZuzanaDiverzita a fylogeneze zelených řas z okruhu rodu Stichococcusdiplomová 2013 
Kukeňová BarboraSrovnávací analýza proteinů endomembránového systému u protistních organizmůdiplomová 2013 
Klapuchová EliškaEvoluce mitochondriálních systémů pro transport proteinůbakalářská 2019 
Litvanová JanaPoslední společný předek eukaryotbakalářská 2019 
Majnušová VladislavaDiverzita a evoluce obřích virů řasbakalářská 2019 
Richtář MichalMetody cílených genetických manipulací u řasbakalářská 2017 
Sliwková IvetaDiversita a funkce nefotosyntetizujících plastidůbakalářská 2015 
Nytrová BarboraBakteriální endosymbionti protistůbakalářská 2014 


Evoluce a osud endosymbiotických organel stramenopilů
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
Nestandardní genetické kódy protistů a jejich evoluce
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
Organizace Ústředního kola 53. ročníku Biologické olympiády
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Temná strana biologie plastidů: evoluce a funkce leukoplastů u řas
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
The Algal Microbiome: Friends and Foes
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2018
PoskytovatelRámcové programy EU
Stavukončený
Nové směry výzkumu v Life Science Research Centre
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Taxonomicky široká genomická studie oxymonád - eukaryot bez mitochondrie
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Inovace a internacionalizace výuky vybraných předmětů na Katedře biologie a ekologie PřF OU v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavukončený
Odhalování časné evoluce eukaryotické buŇky průzkumem genomu eukaryotického nadkmene Discoba
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2016
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Evoluce a funkce GTPas Ras nadrodiny v protistních organismech
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Genomický přístup k odhalování biologie a evoluce eustigmatofytních řas
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2015
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Stabilizace Life Science Research Centre na Ostravské Univerzitě v Ostravě v roce 2015
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období12/2014 - 12/2015
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Posílení a rozšíření Life Science Research Centre na Ostravské Univerzitě v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2014
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Dotační titul 3
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2013 - 9/2014
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Vybudování transkriptomické laboratoře na Ostravské Univerzitě v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2013 - 9/2014
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Improvement of cooperation in Visegrad region in research of euglenid flagellates
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období11/2012 - 10/2013
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie
Stavukončený
Podpora vědy a výzkumu v MSK 2012 - Dotační titul 5
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2012 - 9/2013
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Nadrodina Ras GTPáz a evoluce eukaryotické buňky
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2012
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Organelární genomika eustigmatofytních řas
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vytvoření předmětu Základy molekulární systematiky na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub