Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vědecký pracovník v Laboratoři genomiky a evoluce protistů

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


logolink

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • Vědecký pracovník v Laboratoři genomiky a evoluce protistů (m/ž)

Jedná se o pracovní místo obsazované v rámci řešení projektu Life Environment Research Center Ostrava (LERCO, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003), Výzkumný program 1 Molekulární biologie, pozici „VP1 Odborný pracovník (senior) 1“ zastávanou samostatným pokročilým vědeckým pracovníkem podílejícím se na realizaci projektu.

Předpokládaný nástup

 • 1. září 2023 (případně dle dohody)

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 100%

Pracovní smlouva

 • doba určitá (po dobu trvání projektu LERCO)

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český nebo anglický

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • PhD (nebo ekvivalent) v oblasti molekulární biologie, genetiky, genomiky, bioinformatiky, buněčné biologie, mikrobiologie nebo příbuzných oborech
 • postdoktorandský pobyt na relevantním zahraničním akademickém pracovišti v minimální délce 2 roky
 • minimálně 15 publikací v časopisech s impakt faktorem, minimálně čtyři z nich jako první autor(ka)
 • osvojení běžných postupů bioinformatiky včetně schopnosti psát alespoň jednoduché skripty (např. v jazyce Python)
 • angličtina na profesně odpovídající úrovni slovem i písmem
 • EU research level: R2 – Recognized

Popis pracovního místa

 • bioinformatické a fylogenetické analýzy sekvencí DNA a proteinů
 • procesování sekvenčních dat, konstrukce genomových a metagenomových assemblies, anotace genomů
 • komparativně-genomické analýzy
 • analýzy transkriptomů
 • modelování proteinových struktur, pokročilé analýzy strukturní homologie
 • další práce vyplývající z povahy realizovaného výzkumu
 • bližší informace o cílech plánovaného výzkumu poskytne vedoucí laboratoře (prof. Marek Eliáš; e-mail: )

Požadované dokumenty (v českém nebo anglickém jazyce):

Přihlášky:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 29. července  2023.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka Přírodovědecké fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkanky fakulty zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107