Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Postdok v oblasti teoretického výzkumu pro projekt OPVK „Posílení vědeckých pracovišť Ostravské univerzity v Ostravě“

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


logolink

Ostravská univerzita v Ostravě vypisuje výběrové řízení na pozici

 • „Postdok“ v oblasti teoretického výzkumu pro projekt OPVK „Posílení vědeckých pracovišť Ostravské univerzity v Ostravě“ CZ.1.07/2.3.00/30.0047
  (100% úvazku, 1. července 2012 - 31. května 2015).

Stručná charakteristika náplně práce:

 • Realizuje výzkum v rámci Skupiny genomiky a evoluce protistů (vedoucí: Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.).
 • Podílí se na výchově mladých výzkumníků a studentů magisterských a doktorských studijních programů v rozsahu do pěti hodin týdně (přednášky, semináře, konzultace se studenty apod.).
 • Podílí se na naplňování indikátorů ve stanovené výši: autorství nebo spoluautorství minimálně tří článků publikovaných v časopisech s impakt faktorem, aktivní účast na alespoň pěti konferencích.
 • Absolvuje tříměsíční zahraniční stáž v partnerské laboratoři.

Požadujeme:

 • velmi aktivního vědeckého pracovníka s ukončeným Ph.D. k 29. březnu 2008 nebo později, a to na jiné instituci než Ostravská univerzita v Ostravě
 • znalost a úspěchy v oblasti biologie eukaryotických organismů (protistů) se zaměřením na jejich evoluční a molekulární biologii, genomiku a fylogenetiku
 • velmi dobrou znalost anglického jazyka
 • kreativitu, aktivní přístup, flexibilitu, samostatnost, systematičnost, spolehlivost, vytrvalost

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek s možností nástupu od 1. července 2012
 • plat 45 tis. Kč/měsíc
 • samostatnou a zajímavou práci v mladém perspektivním týmu
 • vstřícnou politiku a kulturu organizace, příjemné pracovní prostředí.

Co musí obsahovat přihláška:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis s uvedením kontaktních údajů, profesních předpokladů a údajů o odborných znalostech a dovednostech
 • seznam odborných publikací v časopisech registrovaných v databázi WoS ISI, počet jejich citací a hodnotu h-indexu (Hirschova indexu) žadatele
 • notářsky ověřenou kopii Ph.D. diplomu

Další informace jsou k dispozici u vedoucího Skupiny genomiky a evoluce protistů, Mgr. Marka Eliáše, Ph.D. (CIT#MAIL20385).

Termín uzavření přijímání přihlášek:

 • 12. června 2012

Strukturované životopisy a motivační dopisy mohou zájemci zasílat na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

Rektorát Ostravské univerzity,
personální oddělení,
Bc. Anna Oslizloková,
Dvořákova 7,
701 03 Ostrava
e-mail: