Pozvánka na zasedání Akademického senátu PřF OU

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu PřF OU, které se bude konat v pátek 16. února 2024 od 14:15 v místnosti L105 (budova L). Zároveň bude možnost pro členy AS PřF a zvané hosty připojit se přes MS Teams (hybridní forma zasedání), a to prostřednictvím týmu „Akademický senát PřF OU“ (je nutné dát vědět předsedajícímu alespoň den předem). Navržený program jednání naleznete níže.

František Karlický

Návrh programu jednání

  1. Schválení programu jednání
  2. Plán realizace Strategického záměru PřF OU pro rok 2024
  3. Strategie snižování míry předčasného ukončení studia na PřF OU
  4. Informace z jednání Ekonomické komise AS PřF OU k rozpočtu na rok 2024
  5. Příprava voleb na další funkční období AS PřF OU
  6. Různé

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 02. 2024