Ostravská univerzita odstartovala svou roli v transformačním projektu REFRESH

V Moravskoslezském kraji po měsících příprav odstartoval projekt REFRESH, jehož nedílnou součástí se stala i naše Ostravská univerzita (OU). Projekt v režii Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) má reagovat na problémy regionu a přispět k jeho úspěšné hospodářské, energetické i ekologické transformaci. Vědecké týmy z obou ostravských univerzit a partnerských institucí získaly na výzkum z operačního programu Spravedlivá transformace 2,5 miliardy korun.

Projekt REFRESH je založený na unikátním konceptu vzájemně provázaných tzv. živých laboratoří, v nichž se špičkový výzkum provádí v úzkém kontaktu s firmami a v souladu s požadavky společnosti. Jeho pilíře vycházejí ze strategie SMARAGD (SMARt And Green District), kterou vytvořila VŠB–TUO spolu s Moravskoslezským inovačním centrem díky podpoře Moravskoslezského kraje.

„Čtyři živé laboratoře vytvářejí základnu pro mnohostrannou spolupráci. Budou reagovat na nejvýznamnější společenské problémy a přinášet jejich řešení. Cílem je zajistit podmínky pro příliv mladých lidí, špičkových vědců a investic do regionu, ale i vznik nových firem a start up projektů nebo zavedení inovací do výrobních procesů velkých podniků a společností. Tím dojde k výraznému posílení jejich konkurenceschopnosti v celoevropském měřítku. Do regionu přineseme novou energii i příležitosti, ukážeme perspektivu mladým talentovaným lidem a přispějeme k transformaci kraje na chytrý a zelený region,“ uvedl ředitel REFRESH a prorektor VŠB-TUO pro strategii a spolupráci Igor Ivan.

Významnou roli v tzv. živých laboratořích budou mít kromě techniků a přírodovědců s, kteří budou řešit alternativní energetické možnosti (Energy Lab), nové materiály (Materials & Environment Lab), průmysl 4.0 a jeho elementy (Industry 4.0 & Automotive Lab), také sociální vědci/geografové Ostravské univerzity. V rámci tzv. Social Lab se zaměří na fenomény jako energetická chudoba, nezaměstnanost, kriminalita, sociální mibilita či rozpad rodinných vazeb. Důležitou součástí jejich práce pak bude sledování změn v regionu optikou společenských a humanitních věd. „Například situace v tradičních odvětvích, včetně podniku Liberty Ostrava, ukazuje, že region bude potřebovat sociální a organizační modely v oblasti nových kompetencí a technologií. Přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku bude možná rychlejší, než jsme očekávali. Chceme přispět k využití jejího potenciálu a současně zabránit tomu, aby „geografie nespokojenosti“ limitovala rozvoj regionu,“ popsal vedoucí Social Lab a prorektor OU Ondřej Slach.

Projekt REFRESH pak bude těžit nejen ze spolupráce provázaných výzkumných skupin, ale i ze zapojená soukromého sektoru a veřejné správy. Obě univerzity se v projektu zavázaly vytvořit spoluprací s průmyslovými partnery příjmy ve výši 450 milionů korun.

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se soukromým sektorem a univerzitami jsou hodnoty, díky kterým můžeme významně urychlit proces transformace našeho regionu. V projektu REFRESH jsou všechny tyto oblasti propojeny, v Moravskoslezském kraji navíc vzniká i řada dalších strategických projektů, jejichž cílem je z našeho kraje vytvořit atraktivní region, který přitahuje nové talenty i investory. Chceme posílit konkurenceschopnost a udržitelnost našeho regionu a přispět k tomu, aby se zastavil odliv lidí, který nás bohužel stále trápí,“ doplnil hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Na přenosu výsledků projektu REFRESH do praxe se kromě sociálních vědců/geografů bude podílet také světově uznávaný německý Fraunhofer Institute. Celkové náklady projektu činí 2,625 miliard korun, z toho jedna miliarda je určena na nové přístrojové vybavení, které využijí zejména výzkumné týmy VŠB–TUO.

Operační program Spravedlivá transformace spolufinancovaný Evropskou unií je zaměřený na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se kromě Moravskoslezského týká také Karlovarského a Ústeckého kraje. Cílem podpory je umožnit regionům řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace.

Logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 02. 2024