Den GIS 2011 na Ostravské univerzitě

Již osmým rokem se katedra fyzické geografie a geoekologie (KFG) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě zúčastnila celosvětové akce GIS Day a zorganizovala na pracovišti Den GIS. Stejně jako v předchozích letech byla akce zaměřena na studenty a pedagogy středních škol. V letošním roce bylo vybráno datum průběhu stejné s okolními státy – tj. středa 16. listopadu 2011 a byly využity prostory a okolí budovy PřF na ulici Chittussiho 10, Slezská Ostrava. Program, který trval pro každou skupinu studentů více než dvě hodiny, zahrnoval jednu teoretickou a tři praktické části.

V teoretické části byli návštěvníci stručně seznámeni s významem GIS pro fungování společnosti, byly představeny vybrané geoinformační technologie s hlavním zaměřením na GIS, vysvětleny principy zobrazování objektů z reálného světa v GIS a také příklady konkrétního využití geoinformačních technologií v praxi. Následně byly studentům prezentovány mapové servery, které mohou být využity při výuce i v běžném životě (např. mapový server Portálu veřejné správy či Magistrátu města Ostravy). Dále proběhlo seznámení s různými druhy leteckých a družicových snímků a s jejich využitím v praxi. Studenti se aktivně zapojili do malého kvizu „Co je zobrazeno na leteckém snímku?“.

Dvě praktické části proběhly na počítačových učebnách. Na jedné si studenti vyzkoušeli práci v ArcGIS 10. Naučili se pracovat se základními nástroji, vyzkoušeli si změnu symbolů, popisování prvků, zobrazování atributů apod. Největší ohlas sklidily průlety nad terénem pokrytým ortofotem v ArcScene. V druhé praktické části se studenti naučili pracovat s Google Earth - prohlédli si vybraná zajímavá místa na Zemi, seznámili se s možností využití historických snímků pro studium změn krajiny, prostorovým zobrazením budov, také s misemi Apolla v módu Měsíc a vybranými snímky z Hubbleova teleskopu v módu Vesmír. V třetí praktické části byli studenti nejprve stručně seznámeni s fungováním a principy GPS systému a dále byla tato část zaměřena na hravé využití turistického GPS přijímače. V okolí naší budovy jsme rozmístili 5 skrýší (cache) s drobnými dárky, takže si studenti mohli vyzkoušet geocaching.

Celkem se programu zúčastnilo 196 studentů a 11 pedagogů v pěti skupinách. Při rozloučení dostali učitelé pro svou třídu drobné dárky, které poskytl sponzor a organizátor celé akce v České republice firma ARCDATA PRAHA.

Potěšilo nás, že se Den GIS studentům líbil a také pedagogy zaujal. Jsme rádi, že se do organizování akce zapojili jak studenti doktorského, tak navazujících magisterských studijních programů na KFG. Akci celkově hodnotíme jako velice úspěšnou a věříme, že tradice pořádání Dne GIS na KFG bude pokračovat.

Den GIS 2011 na Ostravské univerzitě
Copyright: Mgr. Alena Tesařová (Matiční gymnázium)
Den GIS 2011 na Ostravské univerzitě
Copyright: Mgr. Alena Tesařová (Matiční gymnázium)
Den GIS 2011 na Ostravské univerzitě
Copyright: Mgr. Alena Tesařová (Matiční gymnázium)
Den GIS 2011 na Ostravské univerzitě
Copyright: Mgr. Alena Tesařová (Matiční gymnázium)
Den GIS 2011 na Ostravské univerzitě
Copyright: Mgr. Alena Tesařová (Matiční gymnázium)
Den GIS 2011 na Ostravské univerzitě
Copyright: Mgr. Alena Tesařová (Matiční gymnázium)
Den GIS 2011 na Ostravské univerzitě
Copyright: Mgr. Alena Tesařová (Matiční gymnázium)
Den GIS 2011 na Ostravské univerzitě
Copyright: Mgr. Alena Tesařová (Matiční gymnázium)

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016