Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Aleš Dolný

Aleš Dolný

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 243, budova L
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2314
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1985 – 1990Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, studijní program: Systematická biologie a ekologie, specializace – Hydrobiologie (1990 - Mgr.)
1980 – 1984Gymnázium Orlová

Kvalifikace

2015Habilitace docentem ekologie – Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta; habilitační práce v oboru ekologie: „Biologická diverzita, bioindikace a životní strategie vážek (Odonata) jako modelové skupiny hmyzu / Biodiversity, bioindication and life strategies of dragonflies (Odonata) as a model insect group“
2000RNDr. - Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, studijní program: Zoologie
2000Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, studijní program: Zoologie

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

1997 – dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie
1994 – 1997Urbanistické středisko Ostrava, ekolog
1990 – 1994Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Zábřehu, odborný biolog

Odborné zaměření

Ekologie, ochrana a biologie vážek predace a parazitoidismus vážek.
Bioindikace.
Ekologie společenstev brouků.
Biodiverzita a význam antropogenních biotopů.
Vývoj entomofauny na (post-)industriálních biotopech v podmínkách primární a alogenní sukcese v hornické a pohornické krajině.

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – dosudvedoucí katedry biologie a ekologie
2013 – 2015vedoucí oddělení zoologie KBE

Ocenění

2017Nejlepší přírodovědná encyklopedie roku 2016 – Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2017, soutěž pod názvem Slovník roku pod patronací Jednoty tlumočníků a překladatelů (Dolný A., Harabiš F. & Bárta D. 2016. Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.)
2009Cena ministra životního prostředí ČR, odborná monografie – Zvláštní čestné uznání za výjimečný počin v oblasti životního prostředí. (Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O. & Hanel L. (eds.) 2008. Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření/ The Dragonflies of the Czech Republic. Ecology, Conservation and Distribution. Český svaz ochránců Vlašim: Vlašim, 672 pp.)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2015 – dopudčlen redakční rady mezinárodního časopisu Odonatrix (Polsko)
2014 – dosudčlen redakční rady časopisu s IF Odonatologica (Osmylus, Německo)
2012 – dosudČeská společnost pro ekologii

Působení v zahraničí

2015Papua New Guinea - Binatang Research Centre and Swire Research Centre Wanang (zahraniční stáž)
2012French Guiana - Guiana Amazonian national park (výzkumný pobyt)
2014Spain - Doñana National Park in Andalusia (zahraniční stáž)
2008, 2010Sungai Wain Protection Forest, East Kalimantan – Indonesia (výzkumné pobyty)
2009zvaná přednáška pro zaměstnance Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise v Bruselu

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Polštinapasivní znalost


Vybrané publikace

Šigut, M., Šigutová, H., Pyszko, P., Dolný, A., Drozdová, M. a Drozd, P. Avoiding erroneous citations in ecological research: read before you apply. OIKOS. 2017, č. 126, s. 1523-1532. ISSN 0030-1299.
Cao, T. H. N., Štěpnička, M., Burda, M. a Dolný, A. Excluding features in fuzzy relational compositions. Expert Systems with Applications. 2017, č. 81, s. 1-11. ISSN 0957-4174.
Hykel, M., Harabiš, F. a Dolný, A. Assessment of the quality of the terrestrial habitat of the threatened dragonfly, Sympetrum depressisculum (Odonata: Libellulidae). European Journal of Entomology. 2016, roč. 113, č. 113, s. 476-481. ISSN 1802-8829.
Hodeček, J., Kuras, T., Šipoš, J. a Dolný, A. Role of reclamation in the formation of functional structure of beetle communities: A different approach to restoration. Ecological Engineering. 2016, č. 94, s. 537-544. ISSN 0925-8574.
Harabiš, F. a Dolný, A. Necessity for the conservation of drainage systems as last refugia for threatened damselfly species, Coenagrion ornatum. Journal of Insect Conservation and Diversity. 2015, roč. 8, s. 143-151. ISSN 1752-4598.
Hodeček, J., Kuras, T., Šipoš, J. a Dolný, A. Post-industrial areas as successional habitats: Long-term changes of functional diversity in beetle communities. BASIC APPL ECOL. 2015, roč. 16, č. 16, s. 629-640. ISSN 1439-1791.
Dolný, A., Harabiš, F. a Mižičová, H. Home Range, Movement, and Distribution Patterns of the Threatened Dragonfly Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae): A Thousand Times Greater Territory to Protect?. PLoS ONE. 2014, roč. 9, č. 9, s. 1-10. ISSN 1932-6203.
Harabiš, F. a Dolný, A. Human altered ecosystems: suitable habitats as well as ecological traps for dragonflies (Odonata): the matter of scale. J INSECT CONSERV. 2012, č. 16, s. 121-130. ISSN 1366-638X.
Dolný, A. a Harabiš, F. Underground mining can contribute to freshwater biodiversity conservation: Allogenic succession forms suitable habitats for dragonflies. BIOL CONSERV. 2012, roč. 145, s. 109-117. ISSN 0006-3207.

Všechny publikace

Šigutová, H., Šipoš, J. a Dolný, A. A novel approach involving the use of Odonata as indicators of tropical forest degradation: When family matters. ECOL INDIC. 2019, 104(September), s. 229-236. ISSN 1470-160X.
Helebrandová, J., Pyszko, P. a Dolný, A. Behavioural Phenotypic Plasticity of Submerged Oviposition in Damselflies (Insecta: Odonata). Isects. 2019, 10(5), s. 1-12. ISSN 2075-4450.
Harabiš, F., Rusková, T. a Dolný, A. Different Oviposition Strategies of Closely Related Damselfly Species as an Effective Defense against Parasitoids. Insects. 2019, 10(1), s. 1-9. ISSN 2075-4450.
Ožana, S., Burda, M., HYKEL, M., Malina, M., Prášek, M., Bárta, D. a Dolný, A. Dragonfly Hunter CZ: Mobile application for biological species recognition in citizen science. PLOS One. 2019, 14(1), s. 1-13. ISSN 1932-6203.
Cao, T. H. N., Štěpnička, M., Burda, M. a Dolný, A. How to Enhance, Use and Understand Fuzzy Relational Compositions. In: Beyond Traditional Probabilistic Data Processing Techniques: Interval, Fuzzy, etc. Methods and Their Applications. Springer, 2019.
Ožana, S., Molek, V., HYKEL, M., Burda, M., Malina, M., Prášek, M. a Dolný, A. Jak těžké je učinit amatéra odborníkem na determinaci organismů?. In: ZOOLOGICKÉ DNY Brno 2019. Brno. 2019.
Štěpnička, M., CAO, T. H. N., Běhounek, L., Burda, M. a Dolný, A. Missing Values and Dragonfly Operations in Fuzzy Relational Compositions. INT J APPROX REASON. 2019, 113(October), s. 149-170. ISSN 0888-613X.
Ožana, S., Burda, M., HYKEL, M., Malina, M., Prášek, M. a Dolný, A. A new era of technologies in dragonfly biomonitoring. In: ECOO 2018 5th European Congress on Odonatology. Brno. 2018.
HYKEL, M., Harabiš, F. a Dolný, A. Diel changes in habitat use by dragonflies: Nocturnal roosting site selection by the threatened dragonfly Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae). Entomological Science. 2018, 21(2), s. 154-163. ISSN 1343-8786.
Dolný, A., Šigutová, H., Ožana, S. a Choleva, L. How difficult is it to reintroduce a dragonfly? Fifteen years monitoring Leucorrhinia dubia at the receiving site. BIOL CONSERV. 2018, 218(2), s. 110-117. ISSN 0006-3207.
Helebrandová, J., Pyszko, P. a Dolný, A. Large net cage for captive breeding and behavioural studies of damselfly Lestes sponsa (Hansemann, 1823)(Odonata: Lestidae): submerged oviposition as a model behaviour. Aquatic Insects. 2018, 39(1), s. 43-53. ISSN 0165-0424.
Ožana, S., Burda, M., Malina, M., Prášek, M., Hykel, M., Bárta, D. a Dolný, A. Lovec vážek CZ/Dragonfly Hunter CZ v.2.1. 2018.
Harabiš, F. a Dolný, A. Military training areas as refuges for threatened dragonfly species: Effect of spatial isolation and military activity. BIOL CONSERV. 2018, č. 217, s. 28-35. ISSN 0006-3207.
Ožana, S., Burda, M., Hykel, M., Malina, M., Prášek, M. a Dolný, A. Nová éra biomonitoringu aneb citizen science v praxi. In: Zoologické dny Praha 2018. Praha. 2018.
Cao, T. H. N., Štěpnička, M., Burda, M. a Dolný, A. On the Use of Subproduct in Fuzzy Relational Compositions Based on Grouping Features. In: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems: IPMU 2018 (Communications in Computer and Information Science, vol. 855) 2018 Cádiz. Heidelberg: Springer, 2018. s. 175-186. ISBN 978-3-319-91478-7.
Šigutová, H., Šigut, M. a Dolný, A. Phenotypic plasticity in specialists: How long-spined larval Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae) responds to combined predator cues. PLoS One. 2018, 13(8), s. e0201406-e0201406. ISSN 1932-6203.
Ožana, S., Choleva, L., Šigutová, H. a Dolný, A. Translocated population as a source of genetic variation for the original population: Fifteen years monitoring of Leucorrhinia dubia. In: ECOO 2018 5th European Congress on Odonatology. Brno, Mendelova Univerzita. 2018.
HYKEL, M., Růžičková, J. a Dolný, A. Život v ústraní: diskriminace samic vážek při výběru mikrohabitatu. In: Zoologické dny 2018: Zoologické dny Praha 2018: Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018 2018-02-08 Praha. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018. s. 93-94. ISBN 978-80-87189-24-5.
Šigut, M., Šigutová, H., Pyszko, P., Dolný, A., Drozdová, M. a Drozd, P. Avoiding erroneous citations in ecological research: read before you apply. OIKOS. 2017, č. 126, s. 1523-1532. ISSN 0030-1299.
Ožana, S., HYKEL, M., Burda, M. a Dolný, A. Citizen science: A new approach to dragonfly biomonitoring. In: Zoologické dny Brno 2017. Brno. 2017.
Ožana, S., Pyszko, P. a Dolný, A. Evaluation of non-lethal DNA sampling technique for dragonflies. In: Zoologické dny Brno 2017. Brno. 2017.
Cao, T. H. N., Štěpnička, M., Burda, M. a Dolný, A. Excluding features in fuzzy relational compositions. Expert Systems with Applications. 2017, č. 81, s. 1-11. ISSN 0957-4174.
Cao, T. H. N., Štěpnička, M., Burda, M. a Dolný, A. Fuzzy Relational Compositions Based On Grouping Features. In: 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017): Proc. 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017) 2017 Hue. Hue: IEEE, 2017. s. 94-99. ISBN 978-1-5386-3576-6.
Ožana, S., Bárta, D., Burda, M., Hykel, M., Malina, M., Prášek, M. a Dolný, A. Lovec vážek CZ/Dragonfly Hunter CZ. 2017.
Šigutová, H., Harabiš, F., HYKEL, M. a Dolný, A. Motorway as a barrier to dispersal of the threatened dragonfly Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae): Consequence of mortality or crossing avoidance?. Eur. J. Entomol. 2017, č. 114, s. 391-399. ISSN 1802-8829.
Dolný, A., Harabiš, F., Holuša, O., Hanel, L. a Waldhauser, M. Odonata (vážky). Příroda. 2017, č. 36, s. 118-122. ISSN 1211-3603.
Šipoš, J., Hodeček, J., Kuras, T. a Dolný, A. Principal determinants of species and functional diversity of carabid beetle assemblages during succession at post-industrial sites. Bulletin of Entomological Research. 2017, č. 107, s. 466-477. ISSN 0007-4853.
Hykel, M., Harabiš, F. a Dolný, A. Assessment of the quality of the terrestrial habitat of the threatened dragonfly, Sympetrum depressisculum (Odonata: Libellulidae). European Journal of Entomology. 2016, roč. 113, č. 113, s. 476-481. ISSN 1802-8829.
Laštůvka, Z., Barták, M., Bezděk, J., Bílý, S., Čelechovský, A., Dolný, A., Hula, V., Chládek, F., Ježek, J., Kment, P., Malenovský, I., Řezníčková, P., Říha, M., Skuhravá, M., Stejskal, R., Šefrová, H., Tkoč, M., Trnka, F. a Vašátko, J. Červená kniha ohrožených druhů bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2016. 260 s. ISBN 978-80-7458-085-7.
Hodeček, J., Kuras, T., Šipoš, J. a Dolný, A. Role of reclamation in the formation of functional structure of beetle communities: A different approach to restoration. Ecological Engineering. 2016, č. 94, s. 537-544. ISSN 0925-8574.
Dolný, A., Harabiš, F. a BÁRTA, D. Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Academia, 2016. Atlas. 344 s. ISBN 978-80-200-2503-6.
Harabiš, F., Dolný, A., Helebrandová, J. a Rusková, T. Do egg parasitoids increase the tendency of Lestes sponsa (Odonata: Lestidae) to oviposit underwater?. EUR J ENTOMOL. 2015, č. 112, s. 63-68. ISSN 1210-5759.
Šigutová, H., Šigut, M. a Dolný, A. Intensive fish ponds as ecological traps for dragonflies: an imminent threat to the endangered species Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae). Journal of Insect Conservation. 2015, č. 19, s. 961-974. ISSN 1366-638X.
Harabiš, F. a Dolný, A. Necessity for the conservation of drainage systems as last refugia for threatened damselfly species, Coenagrion ornatum. Journal of Insect Conservation and Diversity. 2015, roč. 8, s. 143-151. ISSN 1752-4598.
Harabiš, F. a Dolný, A. Odonates need natural disturbances: how human-induced dynamics affect the diversity of dragonfly assemblages. Freshwater Science. 2015, roč. 34, s. 1050-1057. ISSN 2161-9549.
Aubrechtová, T., Szymonik, P. a Dolný, A. Ochrana přírody: legislativní východiska a postupy v praxi. 2015.
Hodeček, J., Kuras, T., Šipoš, J. a Dolný, A. Post-industrial areas as successional habitats: Long-term changes of functional diversity in beetle communities. BASIC APPL ECOL. 2015, roč. 16, č. 16, s. 629-640. ISSN 1439-1791.
Šigutová, H., Šigut, M. a Dolný, A. Přežívání kriticky ohrožené vážky v antropogenní krajině: limitující podmínky prostředí a ekologické pasti. In: ZOOLOGICKÉ DNY Brno 2015: 2015-02-12 Brno. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2015. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2015. s. 170-171. ISBN 978-80-87189-18-4.
Dolný, A. a Ďuriš, Z. Výzkum bezobratlých na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. -. 2015, roč. 63, ISSN 0044-4812.
Dolný, A. a Miszta, A. Dragonflies in the assessment and the monitoring of aquatic habitats of Upper Silesia. In: Ważki w ocenie siedlisk wodno-błotnych Górnego Śląska, Konferencja naukowa. Katowice: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, 2014. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, 2014. s. 18-18. ISBN 978-83-925142-8-2.
Dolný, A., Helebrandová, J., Rusková, T., ŠIGUT, M. a Harabiš, F. Ecological aspects of underwater oviposition in Lestes sponsa (Odonata: Lestidae). ODONATOLOGICA. 2014, č. 43, s. 183-197. ISSN 0375-0183.
BÁRTA, D. a Dolný, A. Effects of Anthropogenic Disturbances on Dragonfly Assemblages in Tropical Rain Forest. In: Book of abstracts. Praha: Czech University of Live Sciences Prague, 2014. Czech University of Live Sciences Prague, 2014. s. 13-14. ISBN 978-80-213-2497-8.
Dolný, A., Harabiš, F. a Mižičová, H. Home Range, Movement, and Distribution Patterns of the Threatened Dragonfly Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae): A Thousand Times Greater Territory to Protect?. PLoS ONE. 2014, roč. 9, č. 9, s. 1-10. ISSN 1932-6203.
Dolný, A., Waldhauser, M., Kvita, L. a Kocourková, L. New records of lilypad whiteface Leucorrhinia caudalis (Odonata: Libellulidae) in the Czech Republic. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales. 2014, roč. 63, č. 63, s. 185-192. ISSN 2336-3193.
Mižičová, H. a Dolný, A. Occurrence  of  critically  endangered  dragonfly  Sympetrum  depressiusculum  at  artificial fishpond: population ecology and causes of vulnerability. In: Central European Symposium   for Aquatic Macroinvertebrate Research - Book of abstracts. Szarvas: University of Pécs Medical School Press, 2014. University of Pécs Medical School Press, 2014. s. 63-64.
Harabiš, F. a Dolný, A. Příčiny ohrožení středoevropských druhů vážek (Insecta: Odonata). Možnosti stanovení prioritních cílů druhové ochrany. Příroda. 2014, roč. 32, č. 32, s. 123-133. ISSN 1211-3603.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Dolný, A. Biologická diverzita, bioindikace a životní strategie vážek (Odonata) jako modelové skupiny hmyzu. 2013.
Harabiš, F. a Dolný, A. Can post-mining areas be considered "secondary biodiversity hotspots"?: Dragonflies already know the answer.. In: International Congress of Odonatology Book of Abstracts. Freising, Germany: ICO - Society of German-speaking Odonatologists (GdO), 2013. ICO - Society of German-speaking Odonatologists (GdO), 2013. s. 47-47.
Harabiš, F., Šigut, M. a Dolný, A. Density-distribution patterns of egg parasitoids in freshwater habitats. Časopis Slezského zemského muzea, série A - vědy přírodní. 2013, roč. 62, s. 65-72. ISSN 1211-3026.
BÁRTA, D. a Dolný, A. Dragonflies of Sungai Wain: Ecological Field Guide to the Odonata of Lowland Mixed Dipterocarp Forest of Southeastern Kalimantan. Hradec Králové: Taita Publishers, 2013. 168 s. ISBN 978-80-902734-1-2.
Dolný, A. Důlní poklesy jako nová centra biodiverzity bezobratlých: případová studie výskytu vážek na Karvinsku: Případová studie výskytu vážek na Karvinsku. In: Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů. Sborník příspěvků.. ENKI, o.p.s., Třeboň, 2013. s. 27-30. ISBN 978-80-260-4172-6.
Dolný, A. a Plášek, V. Jak (ne)napsat odborný text z biologie. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 2. díl. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská Univerzita v Ostravě, 2013. s. 81-85. ISBN 978-80-7464-354-5.
Dolný, A., Mižičová, H. a Harabiš, F. Natal philopatry in four European species of dragonflies (Odonata: Sympetrinae) and possible implications for conservation management. J INSECT CONSERV. 2013, roč. 17, s. 821-829. ISSN 1366-638X.
Dolný, A. Population size estimation of Aeshna caerulea (Odonata: Aeshnidae) in the Czech part of Úpské rašeliniště bog (Giant Mountains). Časopis Slezského zemského muzea, série A - vědy přírodní. 2013, roč. 62, s. 83-89. ISSN 1211-3026.
Balner, V., Beneš, J., Bezděčka, P., Bezděčková, K., Cimalová, Š., Číhal, L., Deckerová, H., Dolný, A., Dvořák, L., Gajdošík, M., Graca, M., Holuša, J., Holý, K., Horká, I., Horsák, M., Hudeček, J., Jarošová, L., Kočárek, P., Kupka, J. a Kuras, T. et al. Příroda Slezska. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, Opava, 2013. 480 s. ISBN 978-80-86224-95-4.
Dolný, A., Drozd, P. a Harabiš, F. Vážky jako indikátory změn v terestrickém prostředí. In: Ekologie 2013, Brno - 4. konference České společnosti pro ekologii, Program a sborník abstraktů. Brno: Česká společnost pro ekologii, 2013. Česká společnost pro ekologii, 2013. s. 16-16.
Dolný, A., HARABIŠ, F., BÁRTA, D., Lhota, S. a Drozd, P. Aquatic insects indicate terrestrial habitat degradation: changes in taxonomical structure and functional diversity of dragonflies in tropical rainforest of East Kalimantan. TROP ZOOL. 2012, roč. 25, č. 25, s. 141-157. ISSN 0394-6975.
HARABIŠ, F., Dolný, A. a Šipoš, J. Enigmatic adult overwintering in damselflies: coexistence as weaker intraguild competitors due to niche separation in time. POPUL ECOL. 2012, roč. 54, č. 54, s. 549-556. ISSN 1438-3896.
Harabiš, F. a Dolný, A. Human altered ecosystems: suitable habitats as well as ecological traps for dragonflies (Odonata): the matter of scale. J INSECT CONSERV. 2012, č. 16, s. 121-130. ISSN 1366-638X.
Dolný, A. a Harabiš, F. Underground mining can contribute to freshwater biodiversity conservation: Allogenic succession forms suitable habitats for dragonflies. BIOL CONSERV. 2012, roč. 145, s. 109-117. ISSN 0006-3207.
Dolný, A., Bárta, D., Lhota, S., Rusdianto, .. a Drozd, P. Dragonflies (Odonata) in the Bornean rain forest as indicators of changes in biodiversity resulting from forest modification and destruction. TROP ZOOL. 2011, roč. 24, č. 24, s. 63-86. ISSN 0394-6975.
Dolný, A. a Mižičová, H. CHKO Poodří z pohledu vážek: Co ukazují výsledky dlouhodobého ekologického monitoringu?. Poodří. 2011, roč. 14, č. 14, s. 52-55. ISSN 1803-2338.
Harabiš, F. a Dolný, A. The effect of ecological determinants on the dispersal abilities of Central European dragonflies (Odonata). ODONATOLOGICA. 2011, roč. 40, č. 40, s. 17-26. ISSN 0375-0183.
Hesoun, P. a Dolný, A. Vážky. In: Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. 1. vyd. České Budějovice: Entomologický ústav AVČR, v.v.i.; Calla, 2011. s. 84-97. ISBN 978-80-86668-23-9.
Harabiš, F. a Dolný, A. Ecological factors determining the density-distribution of Central European dragonflies (Odonata). EUR J ENTOMOL. 2010, roč. 107, s. 571-577. ISSN 1210-5759.
Dolný, A. Habitat requirements and significance of artificial habitats of critically endangered dragonfly Sympetrum depressiusculum. Časopis Slezského muzea v Opavě. 2010, roč. 59, s. 113-119. ISSN 1211-3026.
Waldhauser, M., Mikát, M. a Dolný, A. Rozšíření a ekologie šidélka ozdobného Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) (Odonata, Coenagrionidae) v České republice - nové poznatky z roku 2010. In: Vážky 2010 : Sborník referátů XIII. celostátního semináře odonatologů v Podyjí.. Vlašim: ČSOP Vlašim, 2010. ČSOP Vlašim, 2010. s. 91-107. ISBN 978-80-86327-90-7.
Dolný, A., Drozd, P., Petříková, M. a Harabiš, F. Sex ratios at emergence in populations of Central European species of Gomphidae (Anisoptera). ODONATOLOGICA. 2010, roč. 39, č. 39, s. 217-224. ISSN 0375-0183.
Dolný, A. Vážky. In: Štramberk. Příroda a pravěk. 1. vyd. Štramberk: Muzeum Novojičínska, 2010. s. 101-105. ISBN 978-80-254-6046-7.
Dolný, A. a Harabiš, F. VÁŽKY 2010: Sborník referátů XIII. celostátního semináře odonatologů v Podyjí. 2010.
Harabiš, F. a Dolný, A. Využití vážek jako environmentálních indikátorů. In: Vážky 2010 : Sborník referátů XIII. celostátního semináře odonatologů v Podyjí.. Vlašim: ČSOP Vlašim, 2010. ČSOP Vlašim, 2010. s. 128-137. ISBN 978-80-86327-90-7.
Dolný, A. Aktualizovaná analýza fauny vážek (Odonata) v národních přírodních rezervacích CHKO Jeseníky. In: Přírodovědný seminář na téma živá příroda na Jesenicku - historie zoologických výzkumů. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2009. Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2009. s. 19-24. ISBN 978-80-86388-73-1.
Drozd, P., Dolný, A. a Drozdová, M. Diversity indices - magical numbers in conservation biology. In: Book of Abstracts, 2nd European Congress of Conservation Biology. Praha: Czech University of Life Sciences, 2009. Czech University of Life Sciences, 2009. s. 166-166. ISBN 978-80-213-1961-5.
Dolný, A., Bárta, D. a Drozd, P. Dragonflies of the Czech Republic. In: Dragonflies of the Czech Republic. Basel: Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Libellenschutz (SAGLS), 2009. Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Libellenschutz (SAGLS), 2009. s. 50-50.
Harabiš, F. a Dolný, A. Is it possible to protect endangered dragonflies (Odonata) in secondary biotopes?. In: Book of Abstracts, 2nd European Congress of Conservation Biology. Praha: Czech University of Life Sciences, 2009. Czech University of Life Sciences, 2009. s. 130-130. ISBN 978-80-213-1961-5.
Drozd, P., Dolný, A., Kočárek, P., Plášek, V., Cimalová, Š. a Horká, I. Od jedinců k ekosystémům - struktury a vztahy: II. celostátní konference České společnosti pro ekologii [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Drozd, P., Dolný, A., Kočárek, P. a Plášek, V. Patterns of abundance and higher taxa composition of moss arthropod association in submountain and mountain forest ecosystem.. Nowellia Bryologica. 2009, roč. 38, č. 1, s. 19-26. ISSN 1377-8412.
Dolný, A. a Harabiš, F. Sekundární biotopy jako nová centra diversity vážek. In: Sborník abstraktů II. celostátní Konference České společnosti pro ekologii. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská Univerzita v Ostravě, 2009. s. 17-17.
Dolný, A. a Plášek, V. Sphagnum mosses as microhabitat for dragonflies in bogs: about Affinity of dragonflies for Sphagnum ecological-groups. In: Zoologické dny Brno 2009. Brno: Ústav biologie obratlovců AVČR, 2009. Ústav biologie obratlovců AVČR, 2009. s. 103-103. ISBN 978-80-87189-03-0.
Dolný, A. The Dragonflies of the Czech Republic: Ecology, Conservation and Distribution.. In: Lunchtime conference: Nature documented in Science & Art: from Czech wetlands to Amazonia. Brusel: Generální ředitelství Evropské komise pro životní prostředí, ochranu přírodních zdrojů a biodiverzitu. 2009.
Dolný, A., Plášek, V., Drozd, P. a Kočárek, P. Affinity of dragonflies for Sphagnum ecological-groups. In: 4th International Meeting on the Biology of Sphagnum. Juneau: University of Alaska, 2008. University of Alaska, 2008. s. 7-7.
Dolný, A., Hesoun, P. a Waldhauser, M. AKTIVNÍ OCHRANA VÁŽEK - PŘÍKLADY MANAGEMENTU MOKŘADNÍCH BIOTOPŮ: Active protection of dragonflies - Examples of wetland management projects. In: Vážky 2008: Sborník referátů XI. celostátního semináře odonatologů v Českém lese. Vlašim: ZO ČESOP Vlašim, 2008. ZO ČESOP Vlašim, 2008. s. 145-162. ISBN 978-80-86327-72-3.
Dolný, A., Bárta, D. a Veselý, M. Mimikry u vážek aneb Čím se liší Bradinopyga cornuta. Vesmír. 2008, roč. 87, č. 5, s. 314-319. ISSN 1214-4029.
Dolný, A. a Ďuriš, Z. Potápění jako součást zvláštní životní strategie vážek. Živa. 2008, roč. 56, č. 5, s. 220-222. ISSN 0044-4812.
Harabiš, F. a Dolný, A. Red list of dragonflies (Odonata) of the Czech part of Silesia (2008). Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2008, roč. 57, č. 57, s. 31-36. ISSN 1211-3026.
Drozd, P., Dolný, A., Jašík, M., Kočárek, P., Krupař, M., Plášek, V. a Ševčík, J. Structure of invertebrate community associated with moss cushions. In: 4th International Meeting on the Biology of Sphagnum. Juneau: University of Alaska, 2008. University of Alaska, 2008. s. 7-7.
Mourek, J., Dolný, A., Hesoun, P. a Mikát, M. Vážky: Klínatka rohatá Ophiogomphus cecilia. Šidélko ozdobné Coenagrion ornatum. Vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis. In: Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. 1. vyd. vyd. Praha: AOPK ČR, 2008. s. 95-102. ISBN 978-80-87051-38-2.
Dolný, A., Bárta, D., Waldhauser, M., Hanel, L. a Holuša, O. Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření / The Dragonflies of the Czech Republic: Ecology, Conservation and Distribution. 2. vyd. Vlašim: ČSOP, MŽP ČR, Taita, 2008. 59 - Zoologie. 672 s. ISBN 978-80-86327-71-6.
Dolný, A. Vážky 2008. 2008.
Dolný, A. a Matějka, P. A contribution to population biology of Libellula fulva (Odonata: Libellulidae) on coal sludge sedimentation pond (Karviná ? The Czech Republic). Ekológia (Bratislava). 2007, č. 26, s. 341-351. ISSN 1335-342X.
Dolný, A. a Pavlík, P. A phenologically interesting record of Sympetrum striolatum (Charp.) (Anisoptera: Libellulidae). Notulae Odonatologicae. 2007, s. 108-108. ISSN 0166-6584.
Bárta, D. a Dolný, A. Aeshna juncea in pictures - some methods of displaying the dragonflies. In: 26. Jahrestagung. Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO e. V.). Dresden: der Akademie der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, 2007. der Akademie der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, 2007. s. 10-10.
Harabiš, F. a Dolný, A. Červený seznam vážek české části Slezska . In: Bryja J., Zukal J. a řehák Z. (Eds.): Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 2007. s. 63-63. ISBN 978-80-903329-7-3.
Dolný, A., Drozd, P., Buczyński, P., Veselý, M. a Bulánková, E. Distribution and habitat preferences of peat-bog and fen dragonfly species in Central Europe. In: 5th WDA International Symposium of Odonatology. Swakopmund, Namibia: WDA, 2007. WDA, 2007. s. 19-19.
Dolný, A., Bárta, D. a Veselý, M. Dragonfly species richness and man-made water habitats. In: 5th WDA International Congress of Odonatology. Swakopmund, Namibia. 2007.
Drozd, P., Plášek, V., Dolný, A., Kočárek, P. a Jašík, M. Factors or mosses - what the bryobionts prefer?. In: International Bryological Meeting. Vierves sur Viroin. 2007.
Drozd, P., Plášek, V., Dolný, A., Kočárek, P. a Jašík, M. Factors or mosses - What the bryobionts prefer?. Nowellia Bryologica. 2007, č. 34, s. 9-10. ISSN 1377-8412.
Dolný, A. Inovace výuky předmětu Determinační praktikum - bezobratlí. 2007.
Miszta, A., Boroń, M., Cuber, P. a Dolný, A. Pojawienie się Aeshna affinis Vander Linden, 1820 i Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w 2006 roku na zbiornikach pokopalnianych województwa śląskiego (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae).. -. 2007, roč. 3, s. 42-46. ISSN 1733-8239.
Dolný, A. a Hanel, L. Present knowledge on the Odonata of the Czech Republic, and ways and means of their protection. In: 26. Jahrestagung. Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO e. V.). Dresden: der Akademie der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, 2007. der Akademie der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, 2007. s. 20-21.
Bulánková, E., Dolný, A. a Bárta, D. River Habitat Survey - a suitable method for the assessment of habitat requirements of rheophilous Odonata. In: 26. Jahrestagung. Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO e. V.). Dresden: der Akademie der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, 2007. der Akademie der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, 2007. s. 15-16.
Miszta, A. a Dolný, A. Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków ważek w województwie śląskim stwierdzone poza rezerwatami wodno-torfowiskowymi w latach 2003-2005 (Localities of protected and rare dragonfly species in the Silesian). -. 2007, roč. 3, s. 9-14. ISSN 1733-8239.
Harabiš, F. a Dolný, A. Vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis: nový pohled na stanovištní požadavky a (meta)populační dynamiku "naturového" druhu. In: Kostelecké inspirování. Praha: ČZU Fakulta lesnická a environmentální, 2007. ČZU Fakulta lesnická a environmentální, 2007. s. 14-14. ISBN 978-80-213-1624-9.
Dolný, A. Vážky. In: Jeseníky. 1. vyd. vyd. Jeseník: Actaea, CHKO Jeseníky, 2007. s. 130-131. ISBN 978-80-254-1561-0.
Dolný, A., Bárta, D., Hanel, L., Waldhauser, M. a Holuša, O. Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření / The Dragonflies of the Czech Republic: Ecology, Conservation and Distribution. 1. vyd. Vlašim: ČSOP, MŽP ČR, Taita, 2007. 59 - Zoologie. 672 s. ISBN 978-80-86327-66-2.
Harabiš, F. a Dolný, A. Biomonitoring výskytu vážky jasnoskvrnné Leucorrhinia pectoralis (Odonata) na důlních poklesech Karvinska. In: Bryja J., Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 2006. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 2006. s. 82-83. ISBN 80-903329-4-3.
Harabiš, F., Dolný, A. a Plášek, V. Could the fen rise in a place of a strip mine lake?. In: Environmental changes and biological assessment III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 163. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 212-214. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis. ISBN 80-7368-201-X.
Bulánková, E. a Dolný, A. Distribution and ecology of priority dragonfly species (Odonata) in Czech and Slovak Republics. NUA-Heft. 2006, s. 45-45. ISSN 1437-3416.
Dolný, A. Dlouhodobý monitoring evropsky významných ("naturových") druhů vážek: principy návrhu metodik pro Českou republiku. In: Vážky 2005. . Vlašim: ZO ČSOP , 2006. ZO ČSOP , 2006. s. 123-153. ISBN 80-86327-52-3.
Bárta, D., Dolný, A., Harabiš, F. a Plášek, V. Dragonflies (Odonata) of coal sludge sedimentation ponds and mine subsidence pools: the paradoxes of life in waters of mining areas.. In: Abstracts of Papers. The 17th International Symposium of Odonatology . Hong Kong, China: International Odonatological Foundation, 2006. International Odonatological Foundation, 2006. s. 13-13.
Drozd, P., Štěpnička, M., Dolný, A. a Völkl, P. Fuzzy modeling - a prospective tool for conservation biology. In: Environmental changes and biological assessment III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 163. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 7-14. ISBN 80-7368-201-X.
Drozd, P., Štěpnička, M., Dolný, A. a Völkl, P. Fuzzy modeling - a prospective tool for conservation biology. In: Environmental changes and biological assessment III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 163. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 7-14. ISBN 80-7368-201-X.
Miszta, A., Dolný, A. a Parusel, J. Changes the fauna Odonata in the Polish part of Upper Silesia in the years 1966-2005. In: Environmental changes and biological assessment III. Book of Abstracts. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 34-35.
Dolný, A. a Drozd, P. Ke stanovištním požadavkům indikačních druhů vážek: mýty a realita. In: Environmental changes and biological assessment III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 163. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 193-198. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis. ISBN 80-7368-201-X.
Dolný, A. a Drozd, P. Moderní trendy v ekologii a ochraně přírody. 2006.
Dolný, A. a Drozd, P. Moderní trendy v ekologii a ochraně přírody: význam a využití nových ekologických poznatků . 2006.
Dolný, A. a Petříková, M. Nové nálezy lesklice velké Epitheca bimaculata a vážky plavé Libellula fulva (Odonata: Corduliidae, Libellulidae) na Moravě a ve Slezsku. In: Vážky 2005. . Vlašim: ZO ČSOP , 2006. ZO ČSOP , 2006. s. 179-181. ISBN 80-86327-52-3.
Dolný, A. a Bulánková, E. Rašeliništní odonatofauna České a Slovenské republiky. In: Bryja J., Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 2006. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 2006. s. 78-79. ISBN 80-903329-4-3.
Dolný, A. Rozšíření, biologie a ekologie evropsky významných ("naturových") druhů vážek - Česká republika. In: Vážky 2005. . Vlašim: ZO ČSOP , 2006. ZO ČSOP , 2006. s. 97-122. ISBN 80-86327-52-3.
Dolný, A. Analýza fauny vážek (Odonata) v národních přírodních rezervacích CHKO Jeseníky. In: Campanula. Sborník referátů z konference k 35. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Jeseník: Správa CHKO Jeseníky, 2005. Správa CHKO Jeseníky, 2005. s. 39-43.
Dolný, A. Ekologie 1. 2005.
Dolný, A. a Pavlík, P. Fauna vážek (Insecta: Odonata) vápencového lomu Kotouč ve Štramberku (Podbeskydský bioregion, Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2005, roč. 54, s. 15-24. ISSN 1211-3026.
Dolný, A. Check list - seznam vážek (Odonata) českého Slezska. Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2005, roč. 54, s. 203-028.
Dolný, A. Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), new species for the odonate fauna of Poland (Zygoptera: Lestidae). Notulae Odonatologicae . 2005, roč. 6, č. 12, s. 64-64. ISSN 0166-6584.
Dolný, A. Metodika monitoringu evropsky významného druhu - klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia). 2005.
Dolný, A. Metodika monitoringu evropsky významného druhu - klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes). 2005.
Dolný, A. Metodika monitoringu evropsky významného druhu - šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum). 2005.
Dolný, A. Metodika monitoringu evropsky významného druhu - vážka běloústá (Leucorrhinia albifrons ). 2005.
Dolný, A. Metodika monitoringu evropsky významného druhu - vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis). 2005.
Dolný, A. Metodika monitoringu evropsky významného druhu - vážka široká (Leucorrhinia caudalis ). 2005.
Dolný, A. Metodika monitoringu evropsky významného druhu šídlatka kroužkovaná (Sympecma paedisca). 2005.
Hanel, L., Dolný, A. a Zelený, J. Odonata (vážky). In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Red list of threatened in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. s. 125-127. ISBN 80-86064-96-4.
Matějka, P. a Dolný, A. Analýza populace vážky plavé (Libellula fulva) na důlním kališti v Karviné. In: Zoologické dny Brno 2004: Bryja J., Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2004. 12.2.2004 Brno. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2004. s. 93-94. ISBN 80-903329-1-9.
Dolný, A., Drozd, P. a Trubač, M. Brouci jako bioindikátory prostorově funkční koncepce ÚSES: analýza funkčnosti lesních biokoridorů. In: Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz.: Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 15.-16. 10. 2004 v Brně. 2004-10-15 Brno. Brno: MZLU v Brně, 2004. MZLU v Brně, 2004. s. 215-219. ISBN 80-7157-787-1.
Dolný, A. a Krupníková, A. Ekologická analýza dílčích výsledků z projektu mapování vážek na území ČR. The current state of ecological analysis of the project "Mapping of dragonflies (Odonata) within Czech Republic".. In: VÁŽKY 2004. Sborník referátů VII. celostátního semináře odonatologů v Krušných horách. . Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2004. ZO ČSOP Vlašim, 2004. s. 95-107. ISBN 80-86327-42-6.
Dolný, A. Ekologické aspekty ochrany přírody prostřednictvím ÚSES. In: Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. Ostrava: OU, 2004. s. 6-19.
Kúdela, M., Dolný, A., Bárta, D., Blaškovič, T. a Bulánková, E. First records of Leucorrhinia caudalis (Odonata, Libellulidae) in Slovakia. Biológia, Bratislava. 2004, roč. 59, s. 152-152.
Dolný, A. a Harabiš, F. K aktuálnímu výskytu vážky jasnoskvrnné Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) v české části Slezska (The current state of knowledge about dragonflies (Odonata: Libellulidae) of the Czech part of Silesia). In: Vážky 2004. Sborník referátů VII. celostátního semináře odonatologů v Krušných horách.. Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2004. ZO ČSOP Vlašim, 2004. s. 17-21. ISBN 80-86327-42-6.
Dolný, A. a Pazderová, B. Limnokren jako larvální biotop vážky ploské Libellula depressa (Odonata: Libellulidae). In: Vážky 2004. Sborník referátů VII. celostátního semináře odonatologů v Krušných horách.. Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2004. ZO ČSOP Vlašim, 2004. s. 85-88. ISBN 80-86327-42-6.
Dolný, A., Kočárek, P., Cimalová, Š., Ulčák, Z. a Krpeš, V. Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. 2004.
Dolný, A., Veselý, M. a Bárta, D. O vážkách Střední Ameriky. . ŽIVA. 2004, roč. 52, s. 30-32. ISSN 0044-4812.
Dolný, A. a Bulánková, E. Odonata of peat bogs of Czech and Slovak Republics. In: The sixteenth international symposium of Odonatology: Abstracts of Papers.The sixteenth international symposium of Odonatology. 2004-07-26 Schwerin, Germany. Schwerin, Germany: International Odonatological Foundation (S.I.O.), 2004. International Odonatological Foundation (S.I.O.), 2004. s. 19-20.
Ďuriš, Z., Dolný, A. a Vavříček , O. Paradoxy života ve vodách hornické krajiny [Nahrávka]. Film na DVD, CD, VHS. Ostrava. Ostravská univerzita. 2004.
Dolný, A. a Ďuriš, Z. Paradoxy života ve vodách hornické krajiny - příspěvek ke zvyšování ekologického povědomí o unikátních jevech v Hornoslezském regionu.. 2004.
Dolný, A. a Drozd, P. The indices of diversity in environment protection: Odonata model. In: Badania ważek, chrząszczy i chruścikow na obszarach chronionych. II Krajowe Sympozjum Odonatologiczne, XXIX Sympozjum Sekci koleopterologiczne PTE, III. Seminárium Trichopterologiczne, Urszulin, 21-23.V.2004 r.: Buczyński P., Serafin E., Ptaszyńska A. (red.) 2004. Badania ważek, chrząszczy i chruścikow na obszarach chronionych. Materialy II Krajowego Sympozjum Odonatologicznego, XXIX Sympozjum Sekci koleopterologicznej PTE, Urszulin, 21-23.V.2004 r. 2004-05-21 Urszulin, Polsko. Olsztyn: Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn., 2004. Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn., 2004. s. 25-26. ISBN 83-918125-4-5.
Dolný, A. a Štěpán, J. Vážky a ropný odpad - o atraktivitě černých lesklých ploch pro zástupce řádu Odonata. . In: Zoologické dny Brno 2004. : Bryja J., Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2004. 12.2.2004 Brno. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 2004. s. 63-63. ISBN 80-903329-1-9.
Dolný, A., Miszta, A. a Parusel, J. Ważki (Odonata) wybranych rezerwatów i obszarów proponowanych do ochrony na terenie województwa śląskiego i opolskiego. In: Badania ważek, chrząszczy i chruścikow na obszarach chronionych. II Krajowe Sympozjum Odonatologiczne, XXIX Sympozjum Sekci koleopterologiczne PTE, III. Seminárium Trichopterologiczne, Urszulin, 21-23.V.2004 r.: Buczyński P., Serafin E., Ptaszyńska A. (red.) 2004. Badania ważek, chrząszczy i chruścikow na obszarach chronionych. Materialy II Krajowego Sympozjum Odonatologicznego, XXIX Sympozjum Sekci koleopterologicznej PTE, Urszulin, 21-23.V.2004 r. 21.5.2004 Urszulin, Polsko. Olsztyn: Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn, 2004. Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn, 2004. s. 12-13. ISBN 83-918125-4-5.
Dolný, A. a Miszta, A. Występowanie ważek (Odonata) w czeskiej i polskiej części Górnego Śląska ?The occurrence of dragonflies (Odonata) in the Czech and Polish parts of Upper Silesia.. -. 2004, roč. 23, s. 133-152. ISSN 0138-0737.
Dolný, A. a Drozd, P. Blízká setkání s hmyzem. Ostrava, Česká republika. 10.12. - 12.12.2003. 2003.
Miszta, A. a Dolný, A. Dragonflies (Insecta: Odonata) of four nature reserves in Silesia (Polish part of Upper Silesia).. In: Změny životního prostředí a jejich bioindikace II.: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis (Ostrava) Bartošovice. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 155-155. ISBN 80-7042-941-0.
Dolný, A. Faunistical data of endangered and protected dragonflies (Insecta: Odonata) in the polish part of Upper Silesia (opolskie and śląskie voivodships). Natura Silesiae Superioris. 2003, s. 89-91. ISSN 1505-4802.
Dolný, A., Oppeltová, M. a Šebek, P. Charakteristika cenóz vybraných skupin členovců rašelinišť Nízkého Jeseníku. 2003.
Dolný, A. Internetová databáze hmyzu - inovace výuky invertebratologických disciplín. 2003.
Dolný, A. a Bárta, D. Netradiční digitální zobrazování živých vážek. In: Zoologické dny Brno 2003: Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003 13.2.2003 Brno. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2003. s. 70-72. ISBN 80-239-0073-0.
Dolný, A. a Norková, Z. Nové údaje o rozšíření reobiontních a reofilních vážek z čeledi Gomphidae v české části Slezska a jeho blízkém okolí /New data about distribution of dragonflies (Odonata, Gomphidae) in Czech territory of Silesia and its close surrounding/. In: Bull. Lampetra vol. 5 . Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2003. ZO ČSOP Vlašim, 2003. s. 8-12. ISBN 80-86327-34-5.
Dolný, A., Blaškovič, T., Šíbl, J., Bulánková, E. a Matějka, P. On the occurrence of Libellula fulva Müller in the Czech Republic and Slovakia (Odonata: Libellulidae). Opuscula Zoologica Flumensia. 2003, č. 212, s. 1-14. ISSN 1010-5220.
Dolný, A. Příspěvek k mapování rozšíření vážek ve slezské části ČR. 2003.
Dolný, A. Určovací klíč exuvií evropských druhů vážek (Odonata) podřádu Anisoptera. 2003.
Dolný, A. Vážky v hornické krajině Karvinska - výzkum druhu Libellula fulva. . 2003.
Dolný, A. Využití vážek k hodnocení přirozenosti rašeliništních biotopů. In: Změny životního prostředí a jejich bioindikace II.: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis (Ostrava) Bartošovice. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 38-45. ISBN 80-7042-941-0.
Dolný, A., Miszta, A. a Parusel, J. Ważki (Insecta: Odonata) czterech rezerwatów przyrody województwa śląskiego (polska część Górnego Śląska) - wyniki wstępnych badań. Natura Silesiae Superioris. 2003, s. 93-103. ISSN 1505-4802.
Dolný, A. a Miszta, A. Ważki w rezerwatach przyrody województwa Śląskiego. In: Zjeźd Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego. Brynek - Polsko. 2003.
Dolný, A. Libellula fulva (Odonata) na důlním kališti v Karviné. Časopis Slezského zemského muzea, Série A. 2002, s. 165-171. ISSN 0323-0627.
Dolný, A., Miszta, A. a Parusel, J. Perspektywy ochrony wazek (Odonata) w czeskiej i polskiej cześci Górnego Ślaska. In: Ogólnopolska konferencja naukowa : Ogólnopolska konferencja naukowa 2002-09-21 Olsztyn, Polsko. Poznań: Polskie Towarzystwo Entomogoliczne, 2002. Polskie Towarzystwo Entomogoliczne, 2002. s. 33-34. ISBN 83-88518-39-9.
Dolný, A. Přehled vážek zjištěných na důlních odkalištích Karvinska. In: V. celostátní seminář odonatologů: Vážky 2002. Sborník referátu V. celostátního semináře odonatologů 2002-07-25 Chřibské - CHKO Labské pískovce. Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2002. ZO ČSOP Vlašim, 2002. s. 83-90. ISBN 80-86327-27-2.
Dolný, A., Kraut, M. a Horčičko, I. Vážky (Odonata) Přírodní rezervace Štěpán (Pooderský bioregion). Časopis Slezského zemského muzea, Série A.. 2002, roč. 51, s. 259-269. ISSN 0323-0627.
Dolný, A., Oppeltová, M. a Babiánková, L. Vážky vybraných beskydských a jesenických rašelinišť. In: V. celostátní seminář odonatologů: Vážky 2002. Sborník referáru V. celostátního semináře odonatologů v Labských pískovcích 2002-07-25 Chřibské. Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2002. ZO ČSOP Vlašim, 2002. s. 73-82. ISBN 80-86327-27-2.
Ďuriš, Z. a Dolný, A. K výskytu dvou bezobratlých na důlních odkalištích Karvinska. In: Hornická a pohornická krajina Horního Slezska - VŠB-Technická univerzita Ostrava: Sborník z mezinárodní konference Hornická a pohornická krajina Horního Slezska 2001-10-02 VŠB TU Ostrava. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2001. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 11-14. ISBN 80-7078-930-1.
Dolný, A. Nález vážky plavé (Libellula fulva, Odonata: Libellulidae) v Poodří - A discovery of the dragonfly Libellula fulva (Odonata: Libellildae) in the Protected Landscape Area Poodří (Silesia). In: IV. celostátní seminář odonatologů: Vážky 2001. Sborník referátů IV. celostátního semináře odonatologů na Šumavě 2001-08-02 Národní park Šumava. Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2001. ZO ČSOP Vlašim, 2001. s. 146-151. ISBN 80-86327-20-5.
Dolný, A. Neobvyklý výskyt vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis, Odonata: Libellulidae) v důlní poklesové kotůlině v Karviné - The unusual occurrence of the dragonfly Leucorrhinia pectoralis in the mining landscape in the town Karviná (Silesia, Czech Rep.). In: IV. celostátní seminář odonatologů: Vážky 2001. Sborník referátů IV. celostátního semináře odonatologů na Šumavě 2001-08-02 Národní park Šumava. Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2001. ZO ČSOP Vlašim, 2001. s. 124-130. ISBN 80-86327-20-5.
Veselý, M. a Dolný, A. Netradiční krokodýlí farma-The Madras Crocodile Bank. Ochrana přírody. 2001, roč. 56, s. 14-15. ISSN 1210-258X.
Dolný, A. a Ciesla, M. Příspěvek k poznání vážek Karvinska. In: Ostravské muzeum: Sborník k workshopu Přírodní prostředí Karvinska - Perspektivy výzkumu 2001-03-07 Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava: Ostravské muzeum, 2001. Ostravské muzeum, 2001. s. 21-25. ISBN 1213-1997.
Horčičko, I. a Dolný, A. Sezónní změny v početnosti imag některých druhů vážek. In: Muzeum Prostějovska v Prostějově: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska . Prostějov: Muzeum Prostějovska v Prostějově, 2001. Muzeum Prostějovska v Prostějově, 2001. s. 53-60. ISBN 80-86276-07-4.
Dolný, A., Veselý, M. a Volná, K. Vážky indomalajské oblasti. ŽIVA. 2001, roč. 49, s. 30-32. ISSN 0044-481.
Dolný, A., Teperová, E. a Volná, K. Vážky (Odonata) na území NPR Rejvíz - současný stav, změny v průběhu 20. století, ochrana a ohrožení. Časopis Slezského zemského muzea, Série A. 2001, roč. 50, č. 4, s. 66-77. ISSN 0323-0627.
Dolný, A. Vážky Podblanicka. Veronica. 2001, roč. 15, č. 1, s. 26-26. ISSN 1213-0699.
Dolný, A. a Ďuriš, Z. Výskyt ohrožených bezobratlých na důlních odkalištích v Karviné. ŽIVA. 2001, roč. 87, s. 268-270. ISSN 0044-4812.
Dolný, A. Využití vážek k indikaci stavu prostředí v hornické krajině. In: Ostravská iniverzita v Ostravě: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava: Ostravská iniverzita v Ostravě, 2001. Ostravská iniverzita v Ostravě, 2001. s. 100-107. ISBN 80-7042-811-2.
Dolný, A. Bioindikační hodnocení entomocenóz střevlíkovitých a drabčíkovitých brouků na vybraných ostravských odvalech. In: Ostravská univerzita: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity . Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2000. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 71-87. ISBN 80-7042-796-5.
Dolný, A. Budou na odvalech chráněná území přírody?. ŽIVA. 2000, roč. 48, s. 173-176. ISSN 0044-481.
Dolný, A. Ecological-faunistic characteristics of the communities of beetles (Coleoptera) at the coal-mine spoils. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Biologica. 2000, s. 47-77. ISSN 0231-8121.
Dolný, A., Volná, K. a Veselý, M. K výskytu vážek (Odonata) ve dvou přírodních parcích jihovýchodní Asie (Thajsko, Malajsie) = On the occurence of dragonflies (Odonata) in two nature reserves of South-East Asia (Thailand, Malaysia). In: ZO ČSOP Vlašim, Správa CHKO Třeboňsko, Správa CHKO Blaník: Sborník referátů III. celostátního semináře odonatologů v CHKO Třeboňsko 2000 2000-06-15 . Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2000. ZO ČSOP Vlašim, 2000. s. 171-174. ISBN 80-86327-12-4.
Dolný, A. K využití vážek (Odonata) pro biologické monitorování jakosti vod. In: Ostravská univerzita: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity . Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2000. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 100-107. ISBN 80-7042-796-5.
Dolný, A. Ochrana přírody a krajiny v ČR ve vztahu k Evropské unii - Natur- und Landschaftsschutz aus der Sicht der EU - Anforderungen. . In: Sborník 2. mezinárodní konference Jsme připraveni na vstup do Evropské unie?. Ostrava: AHOL - VOŠ, o.p.s., 2000. AHOL - VOŠ, o.p.s., 2000. s. 14-15.
Hanel, L., Hlásek, J., Cempírek, J., Ciesla, M. a Dolný, A. Soupis vážek (Odonata) zjištěných v rámci III. odonatologických dnů v červnu 2000 v CHKO Třeboňsko. In: ZO ČSOP Vlašim,Správa CHKO Třeboňsko, Správa CHKO Blaník: Sborník referátů III. celostátního semináře odonatologů v CHKO Třeboňsko 2000 2000-06-15 . Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2000. ZO ČSOP Vlašim, 2000. s. 66-77. ISBN 80-86327-12-4.
Dolný, A. Vážky (Odonata) jako biologické indikátory = Dragonflies (Odonata)as biological indicators. In: ZO ČSOP Vlašim, Správa CHKO Třeboňsko, Správa CHKO Blaník: Sborník referátů III. celostátního semináře odonatologů v CHKO Třeboňsko 2000 2000-06-15 . Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2000. ZO ČSOP Vlašim, 2000. s. 8-23. ISBN 80-86327-12-4.
Dolný, A. Ekologicko-faunistická charakteristika brouků (Coleoptera) na vybraných ostravských odvalech. 1999.
Loyka, S., Dolný, A. a Studeníková, J. Důkazní hierarchie při posuzování laboratorních vyšetření trichologického materiálu. In: Lékařská fakulta Univerzity P. J. Šafárika: Folia Fac. Med. Univ. Šafarikianae Cassoviensis . Košice: Lékařská fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 1994. Lékařská fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 1994. s. 253-256. ISBN 80-7166-009-4.
Ašmera, J. a Dolný, A. Klíč v domácnostech žijících chvostoskoků. In: Ostravská univerzita: Sborník prací PoF OU Biologie-Ekologie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1994. Ostravská univerzita v Ostravě, 1994. s. 125-130. ISBN 80-7042-721-3.
Dolný, A., Studeníková, J. a Loyka, S. Nestandardní přístup k elektronmikroskopickému vyšetřování trichologického materiálu. In: Lékařská fakulta Univerzity P. J. Šafárika: Folia Fac. Med. Univ. Šafarikianae Cassoviensis . Košice: Lékařská fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 1994. Lékařská fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 1994. s. 247-252. ISBN 80-7166-009-4.
Dolný, A. a Loyka, S. Problematika roztočů ve vlasech. In: Lékařská fakulta Univerzity P. J. Šafárika: Folia Fac. Med. Univ. Šafarikianae Cassoviensis . Košice: Lékařská fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 1994. Lékařská fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 1994. s. 257-262. ISBN 80-7166-009-4.
Dolný, A. Encyklopedie. Zvířata od A do Z. 1993.
Dolný, A. a Loyka, S. Entomofauna a její význam pro určování stáří mrtvých těl. Soudní lékařství. 1993, roč. 38, č. 4, s. 14-16. ISSN 0009-0611.
Ašmera, J. a Dolný, A. Poznámky o vážkách Rejvízu I. In: Ostravská univerzita, PřF: Sborník prací PřF OU . Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1993. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1993. s. 49-54. ISBN 80-7042-704-3.
Dolný, A., Buchtová, M. a Loyka, S. Cantharidin a jeho průkaz ve forénzní toxilogii. Soudní lékařství. 1992, roč. 37, č. 11, s. 57-61. ISSN 0371-1854.
Ašmera, J. a Dolný, A. K výskytu rodu Cordulegaster (Leach, 1815) v ČSFR. In: Pedagogická fakulta v Ostravě: Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě . Praha: SPN, 1991. SPN, 1991. s. 17-25. ISBN 80-7042-037-5.
Ašmera, J. a Dolný, A. K výskytu vážek rodu Leucorrhinia Brittinger, 1850 v ČSFR. In: Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis . Praha: SPN, 1990. SPN, 1990. s. 117-122. ISBN 14-029-91.
Dolný, A. a Ašmera, J. Příspěvek k ekologickému hodnocení vážek. In: Studia Oecologica . Ostrava: ČSAV Ústav ekologie průmyslové krajiny Ostrava, 1989. ČSAV Ústav ekologie průmyslové krajiny Ostrava, 1989. s. 9-15. ISBN 80-900033-6-2.
Ašmera, J. a Dolný, A. Vážka Červená, Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) a její výskyt v ČSSR. In: Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis . Praha: SPN , 1989. SPN , 1989. s. 95-102. ISBN 14-157-89.


ZkratkaNázev předmětu
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BAKSMPříprava bakalářské práce I
BEZCSBezobratlí ČR
BIOIDBioindikace
DETERDeterminační praktikum - bezobratlí
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EKOL1Ekologie 1
EKSB1Ekologie 1
HYBIOHydrobiologie
OCHAEOchrana přírody
OCHPROchrana přírody
OCHSBOchrana přírody
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
QBIODBiodiverzita
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QEDBVExperimentální design biologic. výzkumu
QEERIEnvironemntální a ekologická rizika
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
TECV2Terénní cvičení z biologie 2
WBINDBioindicators
WDEPBPractical course of arthropods identific
WFEX4Field excursion 4
WFUMOUsing fuzzy modelling methods in biologi
XBAKSPříprava bakalářské práce 1
XEKS1Ekologie 1
XOCHAOchrana přírody
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
YCBP2Závěrečná práce
YOCHPOchrana přírody
YOCHROchrana přírody pro ZŠ a SŠ
YUVGPUdržitelný rozvoj a globální problémy
Y1EKOEkologie 1
6EKOLEkologie (přednáška)
6HYBIHydrobiologie
6LAECLandscape Ecology
6OCHPOchrana přírody (přednáška)
6PBP2Bachelor's Degree Thesis and Preparation
6PBP3Bachelor's Degree Thesis and Preparation
6SEMISeminar
7BAPRBakalářská práce
7BECRBezobratlí ČR
7DEPBDeterminační praktikum - bezobratlí
7DIPRDiplomová práce
7EKOMEkologie (cvičení malé)
7EKOPEkologie (přednáška)
7EKOVEkologie (cvičení velké)
7HYBIHydrobiologie
7OCHAOchrana přírody
7OCHCOchrana přírody (cvičení)
7OCHPOchrana přírody (přednáška)
7OCHSOchrana přírody (seminář)
7PBP1Příprava bakalářské práce I
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7SEM4Specializovaný diplomový seminář 4
7TEC2Terénní cvičení 2
7KRA2Krajinný management 2
7MONTMontane landscape
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2


AutorNázev práceTypRok
Helebrandová Jana BranwenEkologické a behaviorální aspekty podvodní ovipozice šídlatek (Odonata: Lestidae)disertační 2019 
Hykel MichalEkologie rodu Sympetrum (Odonata: Libellulidae): význam terestrických biotopů pro život vážekdisertační 2019 
Hodeček JiříHmyz postindustriálních habitatů Ostravské pánvedisertační 2016 
Šigutová HanaRozptyl, filopatrie a vybrané populační charakteristiky kriticky ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum) vzhledem k příbuzným druhůmdisertační 2016 
Pecuchová KateřinaEpigeičtí brouci a jejich druhově specifické charakteristicky jako bioindikátory ekologické sukcese na ostravských důlních odvalechdiplomová 2019 
Plutová ZuzanaVýskyt a dynamika lokálních populací vážky jasmoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) v hornické krajinědiplomová 2018 
Kudělka MartinVliv silnic na letové chování vážek na příkladu ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum)diplomová 2017 
Šimara AdamSilnice jako bariéra rozptylu ohrožené vážky Sympetrum depressiusculum a její vliv na distribuci dospělcůdiplomová 2017 
Kristková MagdalénaVliv zvýšeného průtoku a jeho fluktuace na vodní faunu v řece Moravicidiplomová 2015 
Ožana StanislavPopulační ekologie vážky jasnoskvrnné Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) v biotopech hornické krajinydiplomová 2015 
Helebrandová Jana BranwenSubmerzní kladení vajíček u šídlatky Lestes sponsa (Odonata, Lestidae)diplomová 2013 
Rusková TerezaVliv parazitoidismu na reprodukční chování u šídlatkovitých (Odonata: Lestidae)diplomová 2013 
Ryšavá AlenaVýskyt motýlicovitých (Odonata: Calopterygidae) vzhledem k jakosti vody a rozšíření invazních nepůvodních druhů rostlindiplomová 2012 
Šigut MartinVliv predačního tlaku parazitoidů na ovipozici šídlatek (Odonata: Lestidae)diplomová 2012 
Šigutová HanaHabitatové preference a vybrané aspekty populační biologie kriticky ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum)diplomová 2012 
Libiger ČeněkVýskyt klínatkovitých (Odonata: Gomphidae) vzhledem k jakosti vody a rozšíření invazních nepůvodních druhů rostlindiplomová 2011 
Bendová HelenaVýskyt, ekologie, reprodukční chování a ochrana reofilních vážek s ohledem na technické zásahy do řeky Odrydiplomová 2010 
Hodeček JiříSukcese entomocenóz brouků (Coleoptera) na vybraných ostravských odvalechdiplomová 2010 
Králiková AlenaEndoparazitofauna kočkovitých šelem v ZOO Ostravadiplomová 2009 
Nečasová BarboraPopulační biologie a ochrana kriticky ohroženého modráska ligrusového (Polyommatus damon) na lokalitě Kamenný vrch u Kurdějovadiplomová 2009 
Petříková MichaelaVýskyt, ekologie, reprodukční chování a ochrana klínatek (Odonata: Gomphidae) na vybraném úseku řeky Moravydiplomová 2009 
Bršťáková ZdeňkaPopulační ekologie vážek (Odonata) Somatochlora alpestris a Somatochlora arctica na území NPR Rejvízdiplomová 2008 
Pazderová BarboraEkologické hodnocení odonatofauny ve vodních biotopech antropogenního původu na Jesenickudiplomová 2008 
Harabiš FilipVýskyt, ekologie a ochrana vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata) na důlních poklesech Karvinskadiplomová 2007 
Lukavská GabrielaBiomonitoring mokřadů Vsetínska se zaměřením na naturové a introdukované druhy vážek (Odonata)diplomová 2007 
Vernerová PetraVýskyt a ekologie vážek v soustavě odkališť Dolu Lazy (Slezsko, Havířov)diplomová 2007 
Bárta DanielVážky národního parku Amazonien Guyane ve Francouzské Guyaněbakalářská 2019 
Borošová SáraVliv predačního tlaku ryb na biodiverzitu vodního hmyzu a možnosti jeho sledováníbakalářská 2019 
Kanioková SimonaVýznam ochranářských translokací u vážek se zaměřením na populaci druhu Leucorrhinia dubia v PP Kudlačenabakalářská 2018 
Trávníčková VeronikaPoměrné zastoupení zygopterních vážek a další změny ve složení odonatocenóz vzhledem k míře lidského ovlivnění tropického deštného lesabakalářská 2018 
Pecuchová KateřinaDlouhodobé změny diverzity brouků na vybraných ostravských důlních odvalechbakalářská 2017 
Čorba VojtěchPtačí druhy jako indikátory znečištění životního prostředíbakalářská 2015 
Krejčíčková NaďaEkologické hodnocení revitalizace řeky Bílovky s využitím vážek jako bioindikátorůbakalářská 2015 
Kudělka MartinVliv silniční dopravy na pohybovou aktivitu a distribuci dospělých vážek v okolí vodních stanovišťbakalářská 2015 
Mrnková MichaelaBiologické hodnocení alternativních a konvenčních silničních luk s využitím denních motýlů jako bioindikátorůbakalářská 2015 
Šimara AdamRychlostní silnice jako migrační bariéra vážek?bakalářská 2015 
Ožana StanislavVážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis (Odonata) na důlních poklesech Karvinskabakalářská 2013 
Klikáčová VěraVliv turistických stezek na intenzitu okusu dřevin zvěří a obnovu lesních porostů.bakalářská 2012 
Pelcová VeronikaBiologie a rozšíření páchníka hnědého v CHKO Poodříbakalářská 2012 
Helebrandová Jana BranwenPotápění imag šídlatky Lestes sponsa - zvláštní životní strategie vážekbakalářská 2011 
Lindovská MarkétaFylogeneze vážek (Odonata): klasický a molekulární přístupbakalářská 2011 
Muchová KristýnaBiodiverzita v lokalitách ekologického zemědělstvíbakalářská 2011 
Rusková TerezaPotápění jako součást zvláštní životní strategie vážek (Odonata)bakalářská 2011 
Ryšavá AlenaVýskyt motýlicovitých (Odonata: Calopterygidae) vzhledem k jakosti vody v říčních systémech ČRbakalářská 2010 
Šigutová HanaStanovištní požadavky a význam náhradních refugií kriticky ohrožené vážky rumělkové Sympetrum depressiusculumbakalářská 2010 
Konečná KateřinaProblematika výskytu kriticky ohrožených vážek Coenagrion ornatum a Libellula fulva na Hodonínsku a jeho okolíbakalářská 2009 
Lacina MarcelaTaxocenózy členovců vázaných na mechy v oblasti PR V Podolánkách (CHKO Beskydy)bakalářská 2009 
Libiger ČeněkVýskyt klínatkovitých (Odonata: Gomphidae) vzhledem k jakosti vody v říčních systémech ČRbakalářská 2009 
Bendová HelenaVýskyt a ekologie reofilních vážek vzhledem k technickým zásahům do řeky Odrybakalářská 2008 
Hochmanová TerezaHodnocení vybraných vodních revitalizací v k.ú. Dolní Moravice prostřednictvím odonatofaunybakalářská 2008 
Hodeček JiříEkologicko-faunistická charakteristika brouků (Coleoptera) na vybraných ostravských odvalechbakalářská 2008 
Nečasová BarboraShrnutí managementových aktivit v maloplošných chráněných územích v okolí obce Kurdějov s přihlédnutím k výskytu modráska ligrusového (Polyommatus damon)bakalářská 2007 
Valasová AnetaEkologické zemědělství v České republice: environmentální konsekvence, aktuální stav, perspektivybakalářská 2007 
Bršťáková ZdeňkaVážky (Odonata) vybraných rašelinišť Hrubého Jeseníku se zaměřením na tyrfobiontní druhy rodu Somatochlorabakalářská 2006 
Koschatzká AndreaVážky vybraných lokalit Osoblažska (Slezská nížina)bakalářská 2006 
Králiková AlenaVýskyt geohelmintů rodu Toxocara na území města Karvinábakalářská 2006 
Pazderová BarboraEkologicko-faunistická charakteristika vážek Osoblažska (Slezská nížina)bakalářská 2006 
Petříková MichaelaOdonatofauna vybraných lokalit Uherskohradišťskabakalářská 2006 
Víchová JanaVýskyt klíšťové encefalitidy na Opavsku v letech 1993 - 2004bakalářská 2006 
Harabiš FilipBiomonitoring výskytu vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata) na důlních poklesech Karvinskabakalářská 2005 
Michalčíková LenkaKoleopterofauna Přírodní rezervace Skalské rašeliništěbakalářská 2005 
Plutová ZuzanaReobiontní a reofilní druhy vážek (Odonata) vybraných lokalit Karvinskabakalářská 2005 


Plastic cleistogamy as an adaptation in species with contrasting ecological, life-history, reproductive and demographic characteristics
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Institucionální podpora
Stavřešený
Vybrané problémy ekologie a fylogeneze modelových skupin hmyzu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Využití moderních metod analýzy dat ve výuce statistiky a ke zvýšení kvality publikačních výstupů na OU
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období6/2015 - 12/2017
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Institucionální podpora
Stavukončený
Molekulární metody ve výzkumu organismů troficky vázaných na herbivorní hmyz
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vybrané problémy ekologie vážek (Odonata) a dalších modelových skupin hmyzu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Bilogické zhodnocení dopadu revitalizace Bílovky - odonatologický a ichtyologický průzkum lokality
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období8/2014 - 11/2015
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Dotační titul 3 - Populační charakteristiky a životní strategie vybraných druhů vážek
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2014 - 8/2015
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Motýli postindustriálních habitatů Ostravské pánve
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Populační charakteristiky a životní strategie vybraných druhů vážek
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období9/2011 - 8/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Životní strategie vážek: vliv biotických a abiotických faktorů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace výuky předmětu Determinační praktikum - bezobratlí
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub