Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Aleš Dolný

Aleš Dolný

titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 243, budova L
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2314
e-mail:

Vzdělání

1985 – 1990
Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, studijní program: Systematická biologie a ekologie, specializace - Hydrobiologie (1990 - Mgr.)
1980 – 1984
Gymnázium Orlová
 

Kvalifikace

2015
Habilitace docentem ekologie - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta; habilitační práce v oboru ekologie: "Biologická diverzita, bioindikace a životní strategie vážek (Odonata) jako modelové skupiny hmyzu / Biodiversity, bioindication and life strategies of dragonflies (Odonata) as a model insect group"
2000
RNDr. - Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, studijní program: Zoologie
2000
Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, studijní program: Zoologie
 

Zaměstnání, praxe

1997 – dosud
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie
1994 – 1997
Urbanistické středisko Ostrava, ekolog
1990 – 1994
Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Zábřehu, odborný biolog
 

Odborné zaměření

Ekologie, ochrana a biologie vážek predace a parazitoidismus vážek.
Bioindikace.
Ekologie společenstev brouků.
Biodiverzita a význam antropogenních biotopů.
Vývoj entomofauny na (post-)industriálních biotopech v podmínkách primární a alogenní sukcese v hornické a pohornické krajině.
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – dosud
vedoucí katedry biologie a ekologie
2013 – 2015
vedoucí oddělení zoologie KBE
 

Ocenění

2017
Nejlepší přírodovědná encyklopedie roku 2016 - Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2017, soutěž pod názvem Slovník roku pod patronací Jednoty tlumočníků a překladatelů (Dolný A., Harabiš F. & Bárta D. 2016. Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.)
2009
Cena ministra životního prostředí ČR, odborná monografie - Zvláštní čestné uznání za výjimečný počin v oblasti životního prostředí. (Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O. & Hanel L. (eds.) 2008. Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření/ The Dragonflies of the Czech Republic. Ecology, Conservation and Distribution. Český svaz ochránců Vlašim: Vlašim, 672 pp.)
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2015 – dosud
člen redakční rady mezinárodního časopisu Odonatrix (Polsko)
2014 – dosud
člen redakční rady časopisu s IF Odonatologica (Osmylus, Německo)
2012 – dosud
Česká společnost pro ekologii
 

Působení v zahraničí

2015
Papua New Guinea - Binatang Research Centre and Swire Research Centre Wanang (zahraniční stáž)
2014
Spain - Do?ana National Park in Andalusia (zahraniční stáž)
2012
French Guiana - Guiana Amazonian national park (výzkumný pobyt)
2010
Sungai Wain Protection Forest, East Kalimantan - Indonesia (výzkumné pobyty)
2009
zvaná přednáška pro zaměstnance Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise v Bruselu
2008
Sungai Wain Protection Forest, East Kalimantan - Indonesia (výzkumné pobyty)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Polština
pasivní znalost
 


A novel approach involving the use of Odonata as indicators of tropical forest degradation: When family matters
Hana Šigutová, Jan Šipoš, Aleš Dolný
Rok: 2019, ECOL INDIC
článek v odborném periodiku

How difficult is it to reintroduce a dragonfly? Fifteen years monitoring Leucorrhinia dubia at the receiving site
Aleš Dolný, Hana Šigutová, Stanislav Ožana, Lukáš Choleva
Rok: 2018, BIOL CONSERV
článek v odborném periodiku

Military training areas as refuges for threatened dragonfly species: Effect of spatial isolation and military activity
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2018, BIOL CONSERV
článek v odborném periodiku

Phenotypic plasticity in specialists: How long-spined larval Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae) responds to combined predator cues
Hana Šigutová, Martin Šigut, Aleš Dolný
Rok: 2018, PLoS One
článek v odborném periodiku

Avoiding erroneous citations in ecological research: read before you apply
Martin Šigut, Hana Šigutová, Petr Pyszko, Aleš Dolný, Michaela Drozdová, Pavel Drozd ... další autoři
Rok: 2017, OIKOS
článek v odborném periodiku

Necessity for the conservation of drainage systems as last refugia for threatened damselfly species, Coenagrion ornatum
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2015, Journal of Insect Conservation and Diversity
článek v odborném periodiku

Post-industrial areas as successional habitats: Long-term changes of functional diversity in beetle communities
Jiří Hodeček, Tomáš Kuras, Jan Šipoš, Aleš Dolný
Rok: 2015, BASIC APPL ECOL
článek v odborném periodiku

Home Range, Movement, and Distribution Patterns of the Threatened Dragonfly Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae): A Thousand Times Greater Territory to Protect?
Aleš Dolný, Filip Harabiš, Hana Mižičová
Rok: 2014, PLoS ONE
článek v odborném periodiku

Underground mining can contribute to freshwater biodiversity conservation: Allogenic succession forms suitable habitats for dragonflies
Aleš Dolný, Filip Harabiš
Rok: 2012, BIOL CONSERV
článek v odborném periodiku

Highway stormwater ponds as islands of Odonata diversity in an agricultural landscape
Hana Šigutová, Petr Pyszko, Jiří Valušák, Aleš Dolný
Rok: 2022, Science of the Total Environment
článek v odborném periodiku

Nuclear copies of mitochondrial DNA as a potential problem for phylogenetic and population genetic studies of Odonata
Stanislav Ožana, Aleš Dolný, Tomáš Pánek
Rok: 2022, SYSTEMATIC ENTOMOLOGY
článek v odborném periodiku

Vzácná fauna na Karvinsku - ekologické fenomény a paradoxy pohornické krajiny
Aleš Dolný, Petr Kočárek
Rok: 2022, Veronica
článek v odborném periodiku

Community changes in odonate monitoring: why are long?term studies so relevant?
Aleš Dolný, Petr Pyszko, Hana Šigutová
Rok: 2021, Insect Conservation and Diversity
článek v odborném periodiku

Effects of Landscape Patterns and Their Changes to Species Richness, Species Composition, and the Conservation Value of Odonates (Insecta)
Aleš Dolný, Stanislav Ožana, Michal Burda, Filip Harabiš
Rok: 2021, Insects
článek v odborném periodiku

Lovec vážek CZ/Dragonfly Hunter CZ
Stanislav Ožana, Michal Burda, Marek Malina, Martin Prášek, Petr Raunigr, Aleš Dolný ... další autoři
Rok: 2021
software

Rozlivy a hmyz
Aleš Dolný
Rok: 2021, POODŘÍ ? časopis obyvatel horní Odry
článek v odborném periodiku

Specialization directs habitat selection responses to a top predator in semiaquatic but not aquatic taxa
Hana Šigutová, Filip Harabiš, Martin Šigut, Jiří Vojar, Lukáš Choleva, Aleš Dolný ... další autoři
Rok: 2021, SCIENTIFIC REPORTS
článek v odborném periodiku

Vážky - půvabní dravci
Aleš Dolný
Rok: 2021, Bílé - Biele Karpaty (Časopis moravsko-slovenského pomezí)
článek v odborném periodiku

Determination of suitable insect part for non?lethal DNA sampling: case study of DNA quality and regeneration capability of dragonflies
Stanislav Ožana, Petr Pyszko, Aleš Dolný
Rok: 2020, INSECT CONSERV DIVER
článek v odborném periodiku

How to Enhance, Use and Understand Fuzzy Relational Compositions
Thi Hong Nhung Cao, Martin Štěpnička, Michal Burda, Aleš Dolný
Rok: 2020, Springer
kapitola v odborné knize

Lovec vážek CZ/Dragonfly Hunter CZ
Stanislav Ožana, Michal Burda, Marek Malina, Martin Prášek, Petr Raunigr, Aleš Dolný ... další autoři
Rok: 2020
software

Neletální metody vzorkování hmyzí DNA: studie kvality DNA a schopnosti regenerace vážek
Stanislav Ožana, Petr Pyszko, Aleš Dolný
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perch selection in Sympetrum species (Odonata: Libellulidae): importance of vegetation structure and composition
Michal HYKEL, Jana Růžičková, Aleš Dolný
Rok: 2020, ECOLOGICAL ENTOMOLOGY
článek v odborném periodiku

The Concept of Unavoidable Features in Fuzzy Relational Compositions
Martin Štěpnička, Thi Hong Nhung Cao, Michal Burda, Aleš Dolný, Stanislav Ožana
Rok: 2020, KNOWL-BASED SYST
článek v odborném periodiku

Towards Global Volunteer Monitoring of Odonate Abundance
Jason Bried, Leslie Ries, Brenda Smith, Michael Patten, John Abbott, Joan Ball-Damerow, Robert Cannings, Adolfo Cordero-Rivera, Alex Córdoba-Aguilar, Paulo De Marco Jr, Klaas-Douwe Dijkstra, Aleš Dolný, Roy van Grunsven, David Halstead, Filip Harabiš, Christopher Hassall, Martin Jeanmougin, Colin Jones, Leandro Juen, Vincent Kalkman, Gabriella Kietzka, Celeste Searles Mazzacano, Albert Orr, Mary Ann Perron, Maya Rocha-Ortega, Göran Sahlén, Michael Samways, Adam Siepielski, John Simaika, Frank Suhling, Les Underhill, Erin White ... další autoři
Rok: 2020, BIOSCIENCE
článek v odborném periodiku

Zoologicky? a botanicky? park Ostrava jako vy?znamné refugium pro faunu vážek
Jiří Valušák, Aleš Dolný
Rok: 2020, Lampetra: bulletin pro vy?zkum a ochranu biodiverzity tekoucích a stojaty?ch vod
článek v odborném periodiku

A novel approach involving the use of Odonata as indicators of tropical forest degradation: When family matters
Hana Šigutová, Jan Šipoš, Aleš Dolný
Rok: 2019, ECOL INDIC
článek v odborném periodiku

Behavioural Phenotypic Plasticity of Submerged Oviposition in Damselflies (Insecta: Odonata)
Jana Helebrandová, Petr Pyszko, Aleš Dolný
Rok: 2019, Isects
článek v odborném periodiku

Different Oviposition Strategies of Closely Related Damselfly Species as an Effective Defense against Parasitoids
Filip Harabiš, Tereza Rusková, Aleš Dolný
Rok: 2019, Insects
článek v odborném periodiku

Dragonfly Hunter CZ: Mobile application for biological species recognition in citizen science
Stanislav Ožana, Michal Burda, Michal HYKEL, Marek Malina, Martin Prášek, Daniel Bárta, Aleš Dolný ... další autoři
Rok: 2019, PLOS One
článek v odborném periodiku

How difficult is it to turn an amateur into an ?expert? in Odonata identification?
Stanislav Ožana, Vojtěch Molek, Michal Hykel, Michal Burda, Marek Malina, Martin Prášek, Aleš Dolný ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak těžké je učinit amatéra odborníkem na determinaci organismů?
Stanislav Ožana, Vojtěch Molek, Michal HYKEL, Michal Burda, Marek Malina, Martin Prášek, Aleš Dolný ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Missing Values and Dragonfly Operations in Fuzzy Relational Compositions
Martin Štěpnička, Thi Hong Nhung CAO, Libor Běhounek, Michal Burda, Aleš Dolný
Rok: 2019, INT J APPROX REASON
článek v odborném periodiku

Predation is a major selective agent of freshwater community structure
Aleš Dolný, Hana Šigutová, Stanislav Ožana, Jana Branwen Helebrandová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studijní stáž - University of Massachusetts Amherst, USA
Aleš Dolný
Rok: 2019
působení v zahraničí

Typicality of features in fuzzy relational compositions
Martin Štěpnička, Thi Hong Nhung Cao, Michal Burda, Aleš Dolný
Rok: 2019
stať ve sborníku

A new era of technologies in dragonfly biomonitoring
Stanislav Ožana, Michal Burda, Michal HYKEL, Marek Malina, Martin Prášek, Aleš Dolný ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diel changes in habitat use by dragonflies: Nocturnal roosting site selection by the threatened dragonfly Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae)
Michal HYKEL, Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2018, Entomological Science
článek v odborném periodiku

How difficult is it to reintroduce a dragonfly? Fifteen years monitoring Leucorrhinia dubia at the receiving site
Aleš Dolný, Hana Šigutová, Stanislav Ožana, Lukáš Choleva
Rok: 2018, BIOL CONSERV
článek v odborném periodiku

Large net cage for captive breeding and behavioural studies of damselfly Lestes sponsa (Hansemann, 1823)(Odonata: Lestidae): submerged oviposition as a model behaviour
Jana Helebrandová, Petr Pyszko, Aleš Dolný
Rok: 2018, Aquatic Insects
článek v odborném periodiku

Lovec vážek CZ/Dragonfly Hunter CZ
Stanislav Ožana, Michal Burda, Marek Malina, Martin Prášek, Michal Hykel, Daniel Bárta, Aleš Dolný ... další autoři
Rok: 2018
software

Military training areas as refuges for threatened dragonfly species: Effect of spatial isolation and military activity
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2018, BIOL CONSERV
článek v odborném periodiku

Nová éra biomonitoringu aneb citizen science v praxi
Stanislav Ožana, Michal Burda, Michal Hykel, Marek Malina, Martin Prášek, Aleš Dolný ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On the Use of Subproduct in Fuzzy Relational Compositions Based on Grouping Features
Thi Hong Nhung Cao, Martin Štěpnička, Michal Burda, Aleš Dolný
Rok: 2018
stať ve sborníku

Phenotypic plasticity in specialists: How long-spined larval Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae) responds to combined predator cues
Hana Šigutová, Martin Šigut, Aleš Dolný
Rok: 2018, PLoS One
článek v odborném periodiku

Training Mobility for Academic Staff
Aleš Dolný
Rok: 2018
působení v zahraničí

Translocated population as a source of genetic variation for the original population: Fifteen years monitoring of Leucorrhinia dubia
Stanislav Ožana, Lukáš Choleva, Hana Šigutová, Aleš Dolný
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Život v ústraní: diskriminace samic vážek při výběru mikrohabitatu
Michal HYKEL, Jana Růžičková, Aleš Dolný
Rok: 2018
stať ve sborníku

Avoiding erroneous citations in ecological research: read before you apply
Martin Šigut, Hana Šigutová, Petr Pyszko, Aleš Dolný, Michaela Drozdová, Pavel Drozd ... další autoři
Rok: 2017, OIKOS
článek v odborném periodiku

Citizen science: A new approach to dragonfly biomonitoring
Stanislav Ožana, Michal HYKEL, Michal Burda, Aleš Dolný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluation of non-lethal DNA sampling technique for dragonflies
Stanislav Ožana, Petr Pyszko, Aleš Dolný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Excluding features in fuzzy relational compositions
Thi Hong Nhung Cao, Martin Štěpnička, Michal Burda, Aleš Dolný
Rok: 2017, Expert Systems with Applications
článek v odborném periodiku

Fuzzy Relational Compositions Based On Grouping Features
Thi Hong Nhung Cao, Martin Štěpnička, Michal Burda, Aleš Dolný
Rok: 2017
stať ve sborníku

Lovec vážek CZ/Dragonfly Hunter CZ
Stanislav Ožana, Daniel Bárta, Michal Burda, Michal Hykel, Marek Malina, Martin Prášek, Aleš Dolný ... další autoři
Rok: 2017
software

Motorway as a barrier to dispersal of the threatened dragonfly Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae): Consequence of mortality or crossing avoidance?
Hana Šigutová, Filip Harabiš, Michal HYKEL, Aleš Dolný
Rok: 2017, Eur. J. Entomol.
článek v odborném periodiku

Odonata (vážky)
Aleš Dolný, Filip Harabiš, Otakar Holuša, Lubomír Hanel, Martin Waldhauser
Rok: 2017, Příroda
článek v odborném periodiku

Principal determinants of species and functional diversity of carabid beetle assemblages during succession at post-industrial sites
Jan Šipoš, Jiří Hodeček, Tomáš Kuras, Aleš Dolný
Rok: 2017, Bulletin of Entomological Research
článek v odborném periodiku

Staff Training Course
Aleš Dolný
Rok: 2017
působení v zahraničí

Assessment of the quality of the terrestrial habitat of the threatened dragonfly, Sympetrum depressisculum (Odonata: Libellulidae)
Michal Hykel, Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2016, European Journal of Entomology
článek v odborném periodiku

Červená kniha ohrožených druhů bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava
Zdeněk Laštůvka, Miroslav Barták, Jan Bezděk, Svatopluk Bílý, Alois Čelechovský, Aleš Dolný, Vladimír Hula, František Chládek, Jan Ježek, Petr Kment, Igor Malenovský, Pavla Řezníčková, Martin Říha, Marcela Skuhravá, Robert Stejskal, Hana Šefrová, Michal Tkoč, Filip Trnka, Jaroslav Vašátko ... další autoři
Rok: 2016, Lesnická práce, s.r.o.
odborná kniha

Role of reclamation in the formation of functional structure of beetle communities: A different approach to restoration
Jiří Hodeček, Tomas Kuras, Jan Šipoš, Aleš Dolný
Rok: 2016, Ecological Engineering
článek v odborném periodiku

Staff Training Course
Aleš Dolný
Rok: 2016
působení v zahraničí

Vážky (Insecta: Odonata) České republiky
Aleš Dolný, Filip Harabiš, Daniel BÁRTA
Rok: 2016, Nakladatelství Academia
odborná kniha

Do egg parasitoids increase the tendency of Lestes sponsa (Odonata: Lestidae) to oviposit underwater?
Filip Harabiš, Aleš Dolný, Jana Helebrandová, Tereza Rusková
Rok: 2015, EUR J ENTOMOL
článek v odborném periodiku

Intensive fish ponds as ecological traps for dragonflies: an imminent threat to the endangered species Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae)
Hana Šigutová, Martin Šigut, Aleš Dolný
Rok: 2015, Journal of Insect Conservation
článek v odborném periodiku

Necessity for the conservation of drainage systems as last refugia for threatened damselfly species, Coenagrion ornatum
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2015, Journal of Insect Conservation and Diversity
článek v odborném periodiku

Odonates need natural disturbances: how human-induced dynamics affect the diversity of dragonfly assemblages
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2015, Freshwater Science
článek v odborném periodiku

Ochrana přírody: legislativní východiska a postupy v praxi
Tereza Aubrechtová, Petr Szymonik, Aleš Dolný
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Post-industrial areas as successional habitats: Long-term changes of functional diversity in beetle communities
Jiří Hodeček, Tomáš Kuras, Jan Šipoš, Aleš Dolný
Rok: 2015, BASIC APPL ECOL
článek v odborném periodiku

Přežívání kriticky ohrožené vážky v antropogenní krajině: limitující podmínky prostředí a ekologické pasti
Hana Šigutová, Martin Šigut, Aleš Dolný
Rok: 2015
stať ve sborníku

Výzkum bezobratlých na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Aleš Dolný, Zdeněk Ďuriš
Rok: 2015, -
článek v odborném periodiku

Dragonflies in the assessment and the monitoring of aquatic habitats of Upper Silesia
Aleš Dolný, Alicja Miszta
Rok: 2014
stať ve sborníku

Ecological aspects of underwater oviposition in Lestes sponsa (Odonata: Lestidae)
Aleš Dolný, Jana Helebrandová, Tereza Rusková, Martin ŠIGUT, Filip Harabiš
Rok: 2014, ODONATOLOGICA
článek v odborném periodiku

Effects of Anthropogenic Disturbances on Dragonfly Assemblages in Tropical Rain Forest
Daniel BÁRTA, Aleš Dolný
Rok: 2014
stať ve sborníku

Home Range, Movement, and Distribution Patterns of the Threatened Dragonfly Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae): A Thousand Times Greater Territory to Protect?
Aleš Dolný, Filip Harabiš, Hana Mižičová
Rok: 2014, PLoS ONE
článek v odborném periodiku

New records of lilypad whiteface Leucorrhinia caudalis (Odonata: Libellulidae) in the Czech Republic
Aleš Dolný, Martin Waldhauser, Lubomír Kvita, Lydie Kocourková
Rok: 2014, Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales
článek v odborném periodiku

Occurrence  of  critically  endangered  dragonfly  Sympetrum  depressiusculum  at  artificial fishpond: population ecology and causes of vulnerability
Hana Mižičová, Aleš Dolný
Rok: 2014
stať ve sborníku

Příčiny ohrožení středoevropských druhů vážek (Insecta: Odonata). Možnosti stanovení prioritních cílů druhové ochrany
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2014, Příroda
článek v odborném periodiku

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Biologická diverzita, bioindikace a životní strategie vážek (Odonata) jako modelové skupiny hmyzu
Aleš Dolný
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Can post-mining areas be considered "secondary biodiversity hotspots"?
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2013
stať ve sborníku

Density-distribution patterns of egg parasitoids in freshwater habitats
Filip Harabiš, Martin Šigut, Aleš Dolný
Rok: 2013, Časopis Slezského zemského muzea, série A - vědy přírodní
článek v odborném periodiku

Dragonflies of Sungai Wain: Ecological Field Guide to the Odonata of Lowland Mixed Dipterocarp Forest of Southeastern Kalimantan
Daniel BÁRTA, Aleš Dolný
Rok: 2013, Taita Publishers
odborná kniha

Důlní poklesy jako nová centra biodiverzity bezobratlých: případová studie výskytu vážek na Karvinsku
Aleš Dolný
Rok: 2013
stať ve sborníku

Jak (ne)napsat odborný text z biologie
Aleš Dolný, Vítězslav Plášek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Natal philopatry in four European species of dragonflies (Odonata: Sympetrinae) and possible implications for conservation management
Aleš Dolný, Hana Mižičová, Filip Harabiš
Rok: 2013, J INSECT CONSERV
článek v odborném periodiku

Population size estimation of Aeshna caerulea (Odonata: Aeshnidae) in the  Czech part of Úpské rašeliniště bog (Giant Mountains)
Aleš Dolný
Rok: 2013, Časopis Slezského zemského muzea, série A - vědy přírodní
článek v odborném periodiku

Příroda Slezska
Vít Balner, Jiří Beneš, Pavel Bezděčka, Klára Bezděčková, Šárka Cimalová, Lukáš Číhal, Helena Deckerová, Aleš Dolný, Libor Dvořák, Martin Gajdošík, Michal Graca, Jaroslav Holuša, Kamil Holý, Ivona Horká, Michal Horsák, Jiří Hudeček, Lenka Jarošová, Petr Kočárek, Jiří Kupka, Tomáš Kuras, Bohumír Lojkásek, Zdeněk Majkus, Patrik Molitor, Vítězslav Plášek, Jindřich Roháček, Magdaléna Roháčová, Jan Sitek, Jiří Stanovský, Jan Ševčík, Jiří Vávra, Ivan Zwach ... další autoři
Rok: 2013, Slezské zemské muzeum, Opava
odborná kniha

Vážky jako indikátory změn v terestrickém prostředí
Aleš Dolný, Pavel Drozd, Filip Harabiš
Rok: 2013
stať ve sborníku

Aquatic insects indicate terrestrial habitat degradation: changes in taxonomical structure and functional diversity of dragonflies in tropical rainforest of East Kalimantan
Aleš Dolný, Filip HARABIŠ, Daniel BÁRTA, Stanislav Lhota, Pavel Drozd
Rok: 2012, TROP ZOOL
článek v odborném periodiku

Enigmatic adult overwintering in damselflies: coexistence as weaker intraguild competitors due to niche separation in time
Filip HARABIŠ, Aleš Dolný, Jan Šipoš
Rok: 2012, POPUL ECOL
článek v odborném periodiku

Human altered ecosystems: suitable habitats as well as ecological traps for dragonflies (Odonata): the matter of scale
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2012, J INSECT CONSERV
článek v odborném periodiku

Underground mining can contribute to freshwater biodiversity conservation: Allogenic succession forms suitable habitats for dragonflies
Aleš Dolný, Filip Harabiš
Rok: 2012, BIOL CONSERV
článek v odborném periodiku

Dragonflies (Odonata) in the Bornean rain forest as indicators of changes in biodiversity resulting from forest modification and destruction
Aleš Dolný, Dan Bárta, Stanislav Lhota, . Rusdianto, Pavel Drozd
Rok: 2011, TROP ZOOL
článek v odborném periodiku

CHKO Poodří z pohledu vážek: Co ukazují výsledky dlouhodobého ekologického monitoringu?
Aleš Dolný, Hana Mižičová
Rok: 2011, Poodří
článek v odborném periodiku

The effect of ecological determinants on the dispersal abilities of Central European dragonflies (Odonata)
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2011, ODONATOLOGICA
článek v odborném periodiku

Vážky
Petr Hesoun, Robert Tropek, Aleš Dolný, Jiří Řehounek
Rok: 2011, Entomologický ústav AVČR, v.v.i.; Calla
kapitola v odborné knize

Ecological factors determining the density-distribution of Central European dragonflies (Odonata)
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2010, EUR J ENTOMOL
článek v odborném periodiku

Habitat requirements and significance of artificial habitats of critically endangered dragonfly Sympetrum depressiusculum
Aleš Dolný
Rok: 2010, Časopis Slezského muzea v Opavě
článek v odborném periodiku

Rozšíření a ekologie šidélka ozdobného Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) (Odonata, Coenagrionidae) v České republice - nové poznatky z roku 2010
Martin Waldhauser, Michal Mikát, Aleš Dolný
Rok: 2010
stať ve sborníku

Sex ratios at emergence in populations of Central European species of Gomphidae (Anisoptera)
Aleš Dolný, Pavel Drozd, Michaela Petříková, Filip Harabiš
Rok: 2010, ODONATOLOGICA
článek v odborném periodiku

Vážky
Aleš Dolný, Michaela Blahutová, Aleš Dolný, Oldřiška Fruhbauerová, Emanuel Grepl, Aleš Knápek, Petr Kočárek, Radka Krysová, Jiří KUPKA, Tomáš Kuras, Zdeněk Majkus, Dalibor Matýsek, Ivo Otáhal, Tomáš Pánek, Marie Sedláčková, Jan Sitek, Jiří Stanovský ... další autoři
Rok: 2010, Muzeum Novojičínska
kapitola v odborné knize

VÁŽKY 2010: Sborník referátů XIII. celostátního semináře odonatologů v Podyjí
Aleš Dolný, Aleš Dolný, Filip Harabiš, Filip Harabiš
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Využití vážek jako environmentálních indikátorů
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2010
stať ve sborníku

Aktualizovaná analýza fauny vážek (Odonata) v národních přírodních rezervacích CHKO Jeseníky
Aleš Dolný
Rok: 2009
stať ve sborníku

Diversity indices - magical numbers in conservation biology
Pavel Drozd, Aleš Dolný, Michaela Drozdová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Dragonflies of the Czech Republic
Aleš Dolný, Dan Bárta, Pavel Drozd
Rok: 2009
stať ve sborníku

Is it possible to protect endangered dragonflies (Odonata) in secondary biotopes?
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2009
stať ve sborníku

Od jedinců k ekosystémům - struktury a vztahy
Pavel Drozd, Aleš Dolný, Petr Kočárek, Vítězslav Plášek, Šárka Cimalová, Ivona Horká ... další autoři
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Patterns of abundance and higher taxa composition of moss arthropod association in submountain and mountain forest ecosystem.
Pavel Drozd, Aleš Dolný, Petr Kočárek, Vítězslav Plášek
Rok: 2009, Nowellia Bryologica
článek v odborném periodiku

Sekundární biotopy jako nová centra diversity vážek
Aleš Dolný, Filip Harabiš
Rok: 2009
stať ve sborníku

Sphagnum mosses as microhabitat for dragonflies in bogs
Aleš Dolný, Vítězslav Plášek
Rok: 2009
stať ve sborníku

The Dragonflies of the Czech Republic: Ecology, Conservation and Distribution.
Aleš Dolný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Affinity of dragonflies for Sphagnum ecological-groups
Aleš Dolný, Vítězslav Plášek, Pavel Drozd, Petr Kočárek
Rok: 2008
stať ve sborníku

AKTIVNÍ OCHRANA VÁŽEK - PŘÍKLADY MANAGEMENTU MOKŘADNÍCH BIOTOPŮ
Aleš Dolný, Petr Hesoun, Martin Waldhauser
Rok: 2008
stať ve sborníku

Mimikry u vážek aneb Čím se liší Bradinopyga cornuta
Aleš Dolný, Dan Bárta, Milan Veselý
Rok: 2008, Vesmír
článek v odborném periodiku

Potápění jako součást zvláštní životní strategie vážek
Aleš Dolný, Zdeněk Ďuriš
Rok: 2008, Živa
článek v odborném periodiku

Red list of dragonflies (Odonata) of the Czech part of Silesia (2008)
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku

Structure of invertebrate community associated with moss cushions
Pavel Drozd, Aleš Dolný, Martin Jašík, Petr Kočárek, Matěj Krupař, Vítězslav Plášek, Jan Ševčík ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Vážky
Jan Mourek, Aleš Dolný, Petr Hesoun, Michal Mikát
Rok: 2008, AOPK ČR
kapitola v odborné knize

Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření / The Dragonflies of the Czech Republic: Ecology, Conservation and Distribution
Aleš Dolný, Dan Bárta, Martin Waldhauser, Lubomír Hanel, Otakar Holuša
Rok: 2008, ČSOP, MŽP ČR, Taita
odborná kniha

Vážky 2008
Aleš Dolný, Aleš Dolný
Rok: 2008
ediční a redakční práce

A contribution to population biology of Libellula fulva (Odonata: Libellulidae) on coal sludge sedimentation pond (Karviná ? The Czech Republic)
Aleš Dolný, Pavel Matějka
Rok: 2007, Ekológia (Bratislava)
článek v odborném periodiku

A phenologically interesting record of Sympetrum striolatum (Charp.) (Anisoptera: Libellulidae)
Aleš Dolný, Petr Pavlík
Rok: 2007, Notulae Odonatologicae
článek v odborném periodiku

Aeshna juncea in pictures - some methods of displaying the dragonflies
Dan Bárta, Aleš Dolný
Rok: 2007
stať ve sborníku

Červený seznam vážek české části Slezska
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2007
stať ve sborníku

Distribution and habitat preferences of peat-bog and fen dragonfly species in Central Europe
Aleš Dolný, Pavel Drozd, Pawel Buczyński, Milan Veselý, Eva Bulánková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dragonfly species richness and man-made water habitats
Aleš Dolný, Dan Bárta, Milan Veselý
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Factors or mosses - what the bryobionts prefer?
Pavel Drozd, Vítězslav Plášek, Aleš Dolný, Petr Kočárek, Martin Jašík
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Factors or mosses - What the bryobionts prefer?
Pavel Drozd, Vítězslav Plášek, Aleš Dolný, Petr Kočárek, Martin Jašík
Rok: 2007, Nowellia Bryologica
článek v odborném periodiku

Inovace výuky předmětu Determinační praktikum - bezobratlí
Aleš Dolný
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Pojawienie się Aeshna affinis Vander Linden, 1820 i Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w 2006 roku na zbiornikach pokopalnianych województwa śląskiego (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae).
Alicja Miszta, M. Boroń, P. Cuber, Aleš Dolný
Rok: 2007, -
článek v odborném periodiku

Present knowledge on the Odonata of the Czech Republic, and ways and means of their protection
Aleš Dolný, Lubomír Hanel
Rok: 2007
stať ve sborníku

River Habitat Survey - a suitable method for the assessment of habitat requirements of rheophilous Odonata
Eva Bulánková, Aleš Dolný, Dan Bárta
Rok: 2007
stať ve sborníku

Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków ważek w województwie śląskim stwierdzone poza rezerwatami wodno-torfowiskowymi w latach 2003-2005 (Localities of protected and rare dragonfly species in the Silesian)
Alicja Miszta, Aleš Dolný
Rok: 2007, -
článek v odborném periodiku

Vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis: nový pohled na stanovištní požadavky a (meta)populační dynamiku "naturového" druhu
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vážky
Aleš Dolný
Rok: 2007, Actaea, CHKO Jeseníky
kapitola v odborné knize

Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření / The Dragonflies of the Czech Republic: Ecology, Conservation and Distribution
Aleš Dolný, Dan Bárta, Lubomír Hanel, Martin Waldhauser, Otakar Holuša
Rok: 2007, ČSOP, MŽP ČR, Taita
odborná kniha

Biomonitoring výskytu vážky jasnoskvrnné Leucorrhinia pectoralis (Odonata) na důlních poklesech Karvinska
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2006
stať ve sborníku

Could the fen rise in a place of a strip mine lake?
Filip Harabiš, Petr Kočárek, Aleš Dolný, Vítězslav Plášek, Vítězslav Plášek, Kateřina Malachová ... další autoři
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Distribution and ecology of  priority dragonfly species (Odonata) in  Czech and Slovak Republics
Eva Bulánková, Aleš Dolný
Rok: 2006, NUA-Heft
článek v odborném periodiku

Dlouhodobý monitoring evropsky významných ("naturových") druhů vážek: principy návrhu metodik pro Českou republiku
Aleš Dolný
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dragonflies (Odonata) of coal sludge sedimentation ponds and mine subsidence pools: the paradoxes of life in waters of mining areas.
Dan Bárta, Aleš Dolný, Filip Harabiš, Vítězslav Plášek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Fuzzy modeling - a prospective tool for conservation biology
Pavel Drozd, Martin Štěpnička, Aleš Dolný, Pavel Völkl
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Fuzzy modeling - a prospective tool for conservation biology
Pavel Drozd, Martin Štěpnička, Aleš Dolný, Pavel Völkl
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Changes the fauna Odonata in the Polish part of Upper Silesia in the years 1966-2005
Alicja Miszta, Aleš Dolný, Jerzy Parusel
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ke stanovištním požadavkům indikačních druhů vážek: mýty a realita
Aleš Dolný, Petr Kočárek, Pavel Drozd, Vítězslav Plášek, Kateřina Malachová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Moderní trendy v ekologii a ochraně přírody
Aleš Dolný, Pavel Drozd
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Moderní trendy v ekologii a ochraně přírody: význam a využití nových ekologických poznatků
Aleš Dolný, Pavel Drozd
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nové nálezy lesklice velké Epitheca bimaculata a vážky plavé Libellula fulva (Odonata: Corduliidae, Libellulidae) na Moravě a ve Slezsku
Aleš Dolný, Michaela Petříková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Rašeliništní odonatofauna České a Slovenské republiky
Aleš Dolný, Eva Bulánková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Rozšíření, biologie a ekologie evropsky významných ("naturových") druhů vážek - Česká republika
Aleš Dolný
Rok: 2006
stať ve sborníku

Analýza fauny vážek (Odonata) v národních přírodních rezervacích CHKO Jeseníky
Aleš Dolný
Rok: 2005
stať ve sborníku

Ekologie 1
Aleš Dolný
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fauna vážek (Insecta: Odonata) vápencového lomu Kotouč ve Štramberku (Podbeskydský bioregion, Česká republika)
Aleš Dolný, Petr Pavlík
Rok: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku

Check list - seznam vážek (Odonata) českého Slezska
Aleš Dolný
Rok: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku

Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), new species for the odonate fauna of Poland (Zygoptera: Lestidae)
Aleš Dolný
Rok: 2005, Notulae Odonatologicae
článek v odborném periodiku

Metodika monitoringu evropsky významného druhu - klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
Aleš Dolný
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Metodika monitoringu evropsky významného druhu - klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes)
Aleš Dolný
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Metodika monitoringu evropsky významného druhu - šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum)
Aleš Dolný
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Metodika monitoringu evropsky významného druhu - vážka běloústá (Leucorrhinia albifrons )
Aleš Dolný
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Metodika monitoringu evropsky významného druhu - vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
Aleš Dolný
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Metodika monitoringu evropsky významného druhu - vážka široká (Leucorrhinia caudalis )
Aleš Dolný
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Metodika monitoringu evropsky významného druhu šídlatka kroužkovaná (Sympecma paedisca)
Aleš Dolný
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Odonata (vážky)
Lubomír Hanel, Jan Farkač, Aleš Dolný, David Král, Jiří Zelený, Martin Škorpík ... další autoři
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize

Analýza populace vážky plavé (Libellula fulva) na důlním kališti v Karviné
Pavel Matějka, Aleš Dolný
Rok: 2004
stať ve sborníku

Brouci jako bioindikátory prostorově funkční koncepce ÚSES: analýza funkčnosti lesních biokoridorů
Aleš Dolný, Pavel Drozd, Martin Trubač
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ekologická analýza dílčích výsledků z projektu mapování vážek na území ČR. The current state of ecological analysis of the project "Mapping of dragonflies (Odonata) within Czech Republic".
Aleš Dolný, Andrea Krupníková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ekologické aspekty ochrany přírody prostřednictvím ÚSES
Aleš Dolný, Aleš Dolný
Rok: 2004, OU
kapitola v odborné knize

First records of Leucorrhinia caudalis (Odonata, Libellulidae) in Slovakia
Matúš Kúdela, Aleš Dolný, Dan Bárta, Tomáš Blaškovič, Eva Bulánková
Rok: 2004, Biológia, Bratislava
článek v odborném periodiku

K aktuálnímu výskytu vážky jasnoskvrnné Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) v české části Slezska (The current state of knowledge about dragonflies (Odonata: Libellulidae) of the Czech part of Silesia)
Aleš Dolný, Filip Harabiš
Rok: 2004
stať ve sborníku

Limnokren jako larvální biotop vážky ploské Libellula depressa (Odonata: Libellulidae)
Aleš Dolný, Barbora Pazderová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny
Aleš Dolný, Petr Kočárek, Šárka Cimalová, Zbyněk Ulčák, Václav Krpeš
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

O vážkách Střední Ameriky.
Aleš Dolný, Milan Veselý, Dan Bárta
Rok: 2004, ŽIVA
článek v odborném periodiku

Odonata of peat bogs of Czech and Slovak Republics
Aleš Dolný, Eva Bulánková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Paradoxy života ve vodách hornické krajiny
Zdeněk Ďuriš, Zdeněk Ďuriš, Aleš Dolný, Aleš Dolný, Ondřej Vavříček , Ondřej Vavříček ... další autoři
Rok: 2004
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Paradoxy života ve vodách hornické krajiny - příspěvek ke zvyšování ekologického povědomí o unikátních jevech v Hornoslezském regionu.
Aleš Dolný, Zdeněk Ďuriš
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

The indices of diversity in environment protection: Odonata model
Aleš Dolný, Pavel Drozd
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vážky a ropný odpad - o atraktivitě černých lesklých ploch pro zástupce řádu Odonata.
Aleš Dolný, Jiří Štěpán
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ważki (Odonata) wybranych rezerwatów i obszarów proponowanych do ochrony na terenie województwa śląskiego i opolskiego
Aleš Dolný, Alicja Miszta, Jerzy Parusel
Rok: 2004
stať ve sborníku

Występowanie ważek (Odonata) w czeskiej i polskiej części Górnego Śląska ?The occurrence of dragonflies (Odonata) in the Czech and Polish parts of Upper Silesia.
Aleš Dolný, Alicja Miszta
Rok: 2004, -
článek v odborném periodiku

Blízká setkání s hmyzem
Aleš Dolný, Pavel Drozd
Rok: 2003
uspořádání výstavy (E)

Dragonflies (Insecta: Odonata) of four nature reserves in Silesia (Polish part of Upper Silesia).
Alicja Miszta, Aleš Dolný
Rok: 2003
stať ve sborníku

Faunistical data of endangered and protected dragonflies (Insecta: Odonata) in the polish part of Upper Silesia (opolskie and śląskie voivodships)
Aleš Dolný
Rok: 2003, Natura Silesiae Superioris
článek v odborném periodiku

Charakteristika cenóz vybraných skupin členovců rašelinišť Nízkého Jeseníku
Aleš Dolný, Magdaléna Oppeltová, Pavel Šebek
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Internetová databáze hmyzu - inovace výuky invertebratologických disciplín
Aleš Dolný
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Netradiční digitální zobrazování živých vážek
Aleš Dolný, Dan Bárta
Rok: 2003
stať ve sborníku

Nové údaje o rozšíření reobiontních a reofilních vážek z čeledi Gomphidae v české části Slezska a jeho blízkém okolí /New data about distribution of dragonflies (Odonata, Gomphidae) in Czech territory of Silesia and its close surrounding/
Aleš Dolný, Zuzana Norková
Rok: 2003
stať ve sborníku

On the occurrence of Libellula fulva Müller in the Czech Republic and Slovakia (Odonata: Libellulidae)
Aleš Dolný, Tomáš Blaškovič, J. Šíbl, Eva Bulánková, Pavel Matějka
Rok: 2003, Opuscula Zoologica Flumensia
článek v odborném periodiku

Příspěvek k mapování rozšíření vážek ve slezské části ČR
Aleš Dolný
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Určovací klíč exuvií evropských druhů vážek (Odonata) podřádu Anisoptera
Aleš Dolný
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Vážky v hornické krajině Karvinska - výzkum druhu Libellula fulva.
Aleš Dolný
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Využití vážek k hodnocení přirozenosti rašeliništních biotopů
Aleš Dolný
Rok: 2003
stať ve sborníku

Ważki (Insecta: Odonata) czterech rezerwatów przyrody województwa śląskiego (polska część Górnego Śląska) - wyniki wstępnych badań
Aleš Dolný, Alicja Miszta, Jerzy Parusel
Rok: 2003, Natura Silesiae Superioris
článek v odborném periodiku

Ważki w rezerwatach przyrody województwa Śląskiego
Aleš Dolný, Alicja Miszta
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Libellula fulva (Odonata) na důlním kališti v Karviné
Aleš Dolný
Rok: 2002, Časopis Slezského zemského muzea, Série A
článek v odborném periodiku

Perspektywy ochrony wazek (Odonata) w czeskiej i polskiej cześci Górnego Ślaska
Aleš Dolný, Alicja Miszta, Jerzy Parusel
Rok: 2002
stať ve sborníku

Přehled vážek zjištěných na důlních odkalištích Karvinska
Aleš Dolný
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vážky (Odonata) Přírodní rezervace Štěpán (Pooderský bioregion)
Aleš Dolný, Michal Kraut, Ivan Horčičko
Rok: 2002, Časopis Slezského zemského muzea, Série A.
článek v odborném periodiku

Vážky vybraných beskydských a jesenických rašelinišť
Aleš Dolný, Magdaléna Oppeltová, Lenka Babiánková
Rok: 2002
stať ve sborníku

K výskytu dvou bezobratlých na důlních odkalištích Karvinska
Zdeněk Ďuriš, Aleš Dolný
Rok: 2001
stať ve sborníku

Nález vážky plavé (Libellula fulva, Odonata: Libellulidae) v Poodří - A discovery of the dragonfly Libellula fulva (Odonata: Libellildae) in the Protected Landscape Area Poodří (Silesia)
Aleš Dolný
Rok: 2001
stať ve sborníku

Neobvyklý výskyt vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis, Odonata: Libellulidae) v důlní poklesové kotůlině v Karviné - The unusual occurrence of the dragonfly Leucorrhinia pectoralis in the mining landscape in the town Karviná (Silesia, Czech Rep.)
Aleš Dolný
Rok: 2001
stať ve sborníku

Netradiční krokodýlí farma-The Madras Crocodile Bank
Milan Veselý, Aleš Dolný
Rok: 2001, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku

Příspěvek k poznání vážek Karvinska
Aleš Dolný, Mieczyslaw Ciesla
Rok: 2001
stať ve sborníku

Sezónní změny v početnosti imag některých druhů vážek
Ivan Horčičko, Aleš Dolný
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vážky indomalajské oblasti
Aleš Dolný, Milan Veselý, Kateřina Volná
Rok: 2001, ŽIVA
článek v odborném periodiku

Vážky (Odonata) na území NPR Rejvíz - současný stav, změny v průběhu 20. století, ochrana a ohrožení
Aleš Dolný, Eva Teperová, Kateřina Volná
Rok: 2001, Časopis Slezského zemského muzea, Série A
článek v odborném periodiku

Vážky Podblanicka
Aleš Dolný
Rok: 2001, Veronica
článek v odborném periodiku

Výskyt ohrožených bezobratlých na důlních odkalištích v Karviné
Aleš Dolný, Zdeněk Ďuriš
Rok: 2001, ŽIVA
článek v odborném periodiku

Využití vážek k indikaci stavu prostředí v hornické krajině
Aleš Dolný
Rok: 2001
stať ve sborníku

Bioindikační hodnocení entomocenóz střevlíkovitých a drabčíkovitých brouků na vybraných ostravských odvalech
Aleš Dolný
Rok: 2000
stať ve sborníku

Budou na odvalech chráněná území přírody?
Aleš Dolný
Rok: 2000, ŽIVA
článek v odborném periodiku

Ecological-faunistic characteristics of the communities of beetles (Coleoptera) at the coal-mine spoils
Aleš Dolný
Rok: 2000, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Biologica
článek v odborném periodiku

K výskytu vážek (Odonata) ve dvou přírodních parcích jihovýchodní Asie (Thajsko, Malajsie) = On the occurence of dragonflies (Odonata) in two nature reserves of South-East Asia (Thailand, Malaysia)
Aleš Dolný, Kateřina Volná, Milan Veselý
Rok: 2000
stať ve sborníku

K využití vážek (Odonata) pro biologické monitorování jakosti vod
Aleš Dolný
Rok: 2000
stať ve sborníku

Ochrana přírody a krajiny v ČR ve vztahu k Evropské unii - Natur- und Landschaftsschutz aus der Sicht der EU - Anforderungen.
Aleš Dolný
Rok: 2000
stať ve sborníku

Soupis vážek (Odonata) zjištěných v rámci III. odonatologických dnů v červnu 2000 v CHKO Třeboňsko
Lubomír Hanel, Josef Hlásek, Jan Cempírek, Mieczyslaw Ciesla, Aleš Dolný
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vážky (Odonata) jako biologické indikátory = Dragonflies (Odonata)as biological indicators
Aleš Dolný
Rok: 2000
stať ve sborníku

Ekologicko-faunistická charakteristika brouků (Coleoptera) na vybraných ostravských odvalech
Aleš Dolný
Rok: 1999
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Důkazní hierarchie při posuzování laboratorních vyšetření trichologického materiálu
Svatopluk Loyka, Aleš Dolný, Jana Studeníková
Rok: 1994
stať ve sborníku

Klíč v domácnostech žijících chvostoskoků
Jaroslav Ašmera, Aleš Dolný
Rok: 1994
stať ve sborníku

Nestandardní přístup k elektronmikroskopickému vyšetřování trichologického materiálu
Aleš Dolný, Jana Studeníková, Svatopluk Loyka
Rok: 1994
stať ve sborníku

Problematika roztočů ve vlasech
Aleš Dolný, Svatopluk Loyka
Rok: 1994
stať ve sborníku

Encyklopedie. Zvířata od A do Z
Aleš Dolný, Kolektiv Autorů
Rok: 1993
redakční a jazykové úpravy

Entomofauna a její význam pro určování stáří mrtvých těl
Aleš Dolný, Svatopluk Loyka
Rok: 1993, Soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Poznámky o vážkách Rejvízu I
Jaroslav Ašmera, Aleš Dolný
Rok: 1993
stať ve sborníku

Cantharidin a jeho průkaz ve forénzní toxilogii
Aleš Dolný, Marie Buchtová, Svatopluk Loyka
Rok: 1992, Soudní lékařství
článek v odborném periodiku

K výskytu rodu Cordulegaster (Leach, 1815) v ČSFR
Jaroslav Ašmera, Aleš Dolný
Rok: 1991
stať ve sborníku

K výskytu vážek rodu Leucorrhinia Brittinger, 1850 v ČSFR
Jaroslav Ašmera, Aleš Dolný
Rok: 1990
stať ve sborníku

Příspěvek k ekologickému hodnocení vážek
Aleš Dolný, Jaroslav Ašmera
Rok: 1989
stať ve sborníku

Vážka Červená, Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) a její výskyt v ČSSR
Jaroslav Ašmera, Aleš Dolný
Rok: 1989
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BAKSMPříprava bakalářské práce I
BEZCSBezobratlí ČR
BIOIDBioindikace
DETERDeterminační praktikum - bezobratlí
EKOL1Ekologie 1
EKSB1Ekologie 1
HYBIOHydrobiologie
OCHAEOchrana přírody
OCHPROchrana přírody
OCHSBOchrana přírody
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
QBIODBiodiverzita
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QEDBVExperimentální design biologic. výzkumu
QEERIEnvironmentální a ekologická rizika
QESVEEkologie sladkovodních ekosystémů
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
TECV2Terénní cvičení z biologie 2
WBINDBioindicators
WDEPBPractical course of arthropods identific
WFEX4Field excursion 4
WFUMOUsing fuzzy modelling methods in biologi
XBAKSPříprava bakalářské práce 1
XEKS1Ekologie 1
XOCHAOchrana přírody
YCBP2Závěrečná práce
YEKOLEkologie
YOCHPOchrana přírody
YOCHROchrana přírody pro ZŠ a SŠ
YUVGPUdržitelný rozvoj a globální problémy
YZAP1Seminář k závěrečné práci 1
YZAP2Seminář k závěrečné práci 2
Y1EKOEkologie 1
6EKOLEkologie (přednáška)
6HYBIHydrobiologie
6LAECLandscape Ecology
6OCHPOchrana přírody (přednáška)
6PBP2Bachelor's Degree Thesis and Preparation
6PBP3Bachelor's Degree Thesis and Preparation
6SEMISeminar
7BAPRBakalářská práce
7BECRBezobratlí České republiky
7DEPBDeterminační praktikum - bezobratlí
7DIPRDiplomová práce
7EKOMEkologie (cvičení malé)
7EKOPEkologie (přednáška)
7EKOVEkologie (cvičení velké)
7HYBIHydrobiologie
7OCHAOchrana přírody
7OCHCOchrana přírody (cvičení)
7OCHPOchrana přírody (přednáška)
7OCHSOchrana přírody (seminář)
7PBP1Příprava bakalářské práce 1
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7TEC2Terénní cvičení z biologie 2
8BIODBiodiverzita
8EERIEnvironmentální a ekologická rizika
8EKOHEkologie a ochrana hmyzu
8SYENSystematická entomologie
8TERPTerénní determinační praktikum
7KRA2Krajinný management 2
7MONTMining and industrial landscape
8BTKEBiota v krajině


AutorNázev práceTypRok
Ožana StanislavGenetika populací vážek rodu Leucorrhinia (Odonata)disertační 2022 
Helebrandová Jana BranwenEkologické a behaviorální aspekty podvodní ovipozice šídlatek (Odonata: Lestidae)disertační 2019 
Hykel MichalEkologie rodu Sympetrum (Odonata: Libellulidae): význam terestrických biotopů pro život vážekdisertační 2019 
Hodeček JiříHmyz postindustriálních habitatů Ostravské pánvedisertační 2016 
Šigutová HanaRozptyl, filopatrie a vybrané populační charakteristiky kriticky ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum) vzhledem k příbuzným druhůmdisertační 2016 
Borošová SáraDeterminace vážek pomocí moderních technologií jako součást výuky a občanské vědydiplomová 2021 
Bílková EvaOdonatofauna rašelinišť NPR Rejvíz se zaměřením na velikost, stav a změny populací reliktních druhůdiplomová 2020 
Pecuchová KateřinaEpigeičtí brouci a jejich druhově specifické charakteristicky jako bioindikátory ekologické sukcese na ostravských důlních odvalechdiplomová 2019 
Plutová ZuzanaVýskyt a dynamika lokálních populací vážky jasmoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) v hornické krajinědiplomová 2018 
Kudělka MartinVliv silnic na letové chování vážek na příkladu ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum)diplomová 2017 
Šimara AdamSilnice jako bariéra rozptylu ohrožené vážky Sympetrum depressiusculum a její vliv na distribuci dospělcůdiplomová 2017 
Kristková MagdalénaVliv zvýšeného průtoku a jeho fluktuace na vodní faunu v řece Moravicidiplomová 2015 
Ožana StanislavPopulační ekologie vážky jasnoskvrnné Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) v biotopech hornické krajinydiplomová 2015 
Helebrandová Jana BranwenSubmerzní kladení vajíček u šídlatky Lestes sponsa (Odonata, Lestidae)diplomová 2013 
Rusková TerezaVliv parazitoidismu na reprodukční chování u šídlatkovitých (Odonata: Lestidae)diplomová 2013 
Ryšavá AlenaVýskyt motýlicovitých (Odonata: Calopterygidae) vzhledem k jakosti vody a rozšíření invazních nepůvodních druhů rostlindiplomová 2012 
Šigut MartinVliv predačního tlaku parazitoidů na ovipozici šídlatek (Odonata: Lestidae)diplomová 2012 
Šigutová HanaHabitatové preference a vybrané aspekty populační biologie kriticky ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum)diplomová 2012 
Libiger ČeněkVýskyt klínatkovitých (Odonata: Gomphidae) vzhledem k jakosti vody a rozšíření invazních nepůvodních druhů rostlindiplomová 2011 
Bendová HelenaVýskyt, ekologie, reprodukční chování a ochrana reofilních vážek s ohledem na technické zásahy do řeky Odrydiplomová 2010 
Hodeček JiříSukcese entomocenóz brouků (Coleoptera) na vybraných ostravských odvalechdiplomová 2010 
Králiková AlenaEndoparazitofauna kočkovitých šelem v ZOO Ostravadiplomová 2009 
Nečasová BarboraPopulační biologie a ochrana kriticky ohroženého modráska ligrusového (Polyommatus damon) na lokalitě Kamenný vrch u Kurdějovadiplomová 2009 
Petříková MichaelaVýskyt, ekologie, reprodukční chování a ochrana klínatek (Odonata: Gomphidae) na vybraném úseku řeky Moravydiplomová 2009 
Bršťáková ZdeňkaPopulační ekologie vážek (Odonata) Somatochlora alpestris a Somatochlora arctica na území NPR Rejvízdiplomová 2008 
Pazderová BarboraEkologické hodnocení odonatofauny ve vodních biotopech antropogenního původu na Jesenickudiplomová 2008 
Harabiš FilipVýskyt, ekologie a ochrana vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata) na důlních poklesech Karvinskadiplomová 2007 
Lukavská GabrielaBiomonitoring mokřadů Vsetínska se zaměřením na naturové a introdukované druhy vážek (Odonata)diplomová 2007 
Vernerová PetraVýskyt a ekologie vážek v soustavě odkališť Dolu Lazy (Slezsko, Havířov)diplomová 2007 
Bartáková DanielaVážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) jako potenciální deštníkový druhbakalářská 2022 
Bulavová KristýnaPřehled IUCN červených seznamů vážek: rozbor stavu, trendů a ohrožení vážek a jejich biotopů ve světěbakalářská 2022 
Hoffmannová TerezaDopady klimatické změny na biologii a ekologii hmyzu na příkladu vážek (Odonata)bakalářská 2022 
Zezuláková NikolBiotopové změny a jejich dopady na populaci kriticky ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum) na rybnících u Příborabakalářská 2022 
Chytilová RadanaHostitelsko-parasitoidní interakce mezi vážkami (Odonata) a jejich parasitoidybakalářská 2021 
Machalová KristýnaVážky jako indikátorové, vlajkové, deštníkové a klíčové druhybakalářská 2020 
Valušák JiříVážky jako indikátory biodiverzity (post)industriálních a městských biotopůbakalářská 2020 
Bárta DanielVážky národního parku Amazonien Guyane ve Francouzské Guyaněbakalářská 2019 
Borošová SáraVliv predačního tlaku ryb na biodiverzitu vodního hmyzu a možnosti jeho sledováníbakalářská 2019 
Kanioková SimonaVýznam ochranářských translokací u vážek se zaměřením na populaci druhu Leucorrhinia dubia v PP Kudlačenabakalářská 2018 
Trávníčková VeronikaPoměrné zastoupení zygopterních vážek a další změny ve složení odonatocenóz vzhledem k míře lidského ovlivnění tropického deštného lesabakalářská 2018 
Pecuchová KateřinaDlouhodobé změny diverzity brouků na vybraných ostravských důlních odvalechbakalářská 2017 
Čorba VojtěchPtačí druhy jako indikátory znečištění životního prostředíbakalářská 2015 
Krejčíčková NaďaEkologické hodnocení revitalizace řeky Bílovky s využitím vážek jako bioindikátorůbakalářská 2015 
Kudělka MartinVliv silniční dopravy na pohybovou aktivitu a distribuci dospělých vážek v okolí vodních stanovišťbakalářská 2015 
Mrnková MichaelaBiologické hodnocení alternativních a konvenčních silničních luk s využitím denních motýlů jako bioindikátorůbakalářská 2015 
Šimara AdamRychlostní silnice jako migrační bariéra vážek?bakalářská 2015 
Ožana StanislavVážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis (Odonata) na důlních poklesech Karvinskabakalářská 2013 
Klikáčová VěraVliv turistických stezek na intenzitu okusu dřevin zvěří a obnovu lesních porostů.bakalářská 2012 
Pelcová VeronikaBiologie a rozšíření páchníka hnědého v CHKO Poodříbakalářská 2012 
Helebrandová Jana BranwenPotápění imag šídlatky Lestes sponsa - zvláštní životní strategie vážekbakalářská 2011 
Lindovská MarkétaFylogeneze vážek (Odonata): klasický a molekulární přístupbakalářská 2011 
Muchová KristýnaBiodiverzita v lokalitách ekologického zemědělstvíbakalářská 2011 
Rusková TerezaPotápění jako součást zvláštní životní strategie vážek (Odonata)bakalářská 2011 
Ryšavá AlenaVýskyt motýlicovitých (Odonata: Calopterygidae) vzhledem k jakosti vody v říčních systémech ČRbakalářská 2010 
Šigutová HanaStanovištní požadavky a význam náhradních refugií kriticky ohrožené vážky rumělkové Sympetrum depressiusculumbakalářská 2010 
Konečná KateřinaProblematika výskytu kriticky ohrožených vážek Coenagrion ornatum a Libellula fulva na Hodonínsku a jeho okolíbakalářská 2009 
Lacina MarcelaTaxocenózy členovců vázaných na mechy v oblasti PR V Podolánkách (CHKO Beskydy)bakalářská 2009 
Libiger ČeněkVýskyt klínatkovitých (Odonata: Gomphidae) vzhledem k jakosti vody v říčních systémech ČRbakalářská 2009 
Bendová HelenaVýskyt a ekologie reofilních vážek vzhledem k technickým zásahům do řeky Odrybakalářská 2008 
Hochmanová TerezaHodnocení vybraných vodních revitalizací v k.ú. Dolní Moravice prostřednictvím odonatofaunybakalářská 2008 
Hodeček JiříEkologicko-faunistická charakteristika brouků (Coleoptera) na vybraných ostravských odvalechbakalářská 2008 
Nečasová BarboraShrnutí managementových aktivit v maloplošných chráněných územích v okolí obce Kurdějov s přihlédnutím k výskytu modráska ligrusového (Polyommatus damon)bakalářská 2007 
Valasová AnetaEkologické zemědělství v České republice: environmentální konsekvence, aktuální stav, perspektivybakalářská 2007 
Bršťáková ZdeňkaVážky (Odonata) vybraných rašelinišť Hrubého Jeseníku se zaměřením na tyrfobiontní druhy rodu Somatochlorabakalářská 2006 
Koschatzká AndreaVážky vybraných lokalit Osoblažska (Slezská nížina)bakalářská 2006 
Králiková AlenaVýskyt geohelmintů rodu Toxocara na území města Karvinábakalářská 2006 
Pazderová BarboraEkologicko-faunistická charakteristika vážek Osoblažska (Slezská nížina)bakalářská 2006 
Petříková MichaelaOdonatofauna vybraných lokalit Uherskohradišťskabakalářská 2006 
Víchová JanaVýskyt klíšťové encefalitidy na Opavsku v letech 1993 - 2004bakalářská 2006 
Harabiš FilipBiomonitoring výskytu vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata) na důlních poklesech Karvinskabakalářská 2005 
Michalčíková LenkaKoleopterofauna Přírodní rezervace Skalské rašeliništěbakalářská 2005 
Plutová ZuzanaReobiontní a reofilní druhy vážek (Odonata) vybraných lokalit Karvinskabakalářská 2005 


Plastic cleistogamy as an adaptation in species with contrasting ecological, life-history, reproductive and demographic characteristics
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Institucionální podpora
Stavukončený
Strojové učení a fuzzy logika v biologii III
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vybrané problémy ekologie a fylogeneze modelových skupin hmyzu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Využití moderních metod analýzy dat ve výuce statistiky a ke zvýšení kvality publikačních výstupů na OU
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období6/2015 - 12/2017
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Institucionální podpora
Stavukončený
Molekulární metody ve výzkumu organismů troficky vázaných na herbivorní hmyz
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vybrané problémy ekologie vážek (Odonata) a dalších modelových skupin hmyzu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Bilogické zhodnocení dopadu revitalizace Bílovky - odonatologický a ichtyologický průzkum lokality
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období8/2014 - 11/2015
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Dotační titul 3 - Populační charakteristiky a životní strategie vybraných druhů vážek
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2014 - 8/2015
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Motýli postindustriálních habitatů Ostravské pánve
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Populační charakteristiky a životní strategie vybraných druhů vážek
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období9/2011 - 8/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Životní strategie vážek: vliv biotických a abiotických faktorů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace výuky předmětu Determinační praktikum - bezobratlí
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub