Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Stručné seznámení s metodami molekulární biologie, aneb co znamená PCR, antigen a mRNA
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Cena:1000 Kč (8 hodin)
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT-21440/2022-2-675
Garantující odborná katedra:Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Anotace:Cílem teoretické části kurzu je poskytnout účastníkům stručný přehled poznatků molekulární biologie, týkajících se toku genetické informace s důrazem na průběh virových infekcí, zejm. infekce viru SARS-CoV-2 a důležitých metod používaných v molekulární biologii. Důraz bude kladen zejména na metody PCR a antigenního testování, které byly masivně používány při pandemii COVID-19 a funkci mRNA vakcín.
Praktická část bude zaměřená na osvojení správných laboratorních návyků a ověření získaných teoretických dovedností. Účastníci si vyzkouší provedení a analýzu metody PCR, která byla základní metodou pro detekci viru SARS-CoV-2.
Na konci kurzu bude vyžadováno vypracování pracovních listů a proběhne společná diskuze, která by měla účastníkům poskytnout vysvětlení faktů a mýtů, které se objevily v průběhu epidemie COVID-19.
Očekává se, že účastníci kurzu budou po jeho absolvování schopni podat studentům ZŠ a SŠ odpovědi na otázky, které se vyrojily v průběhu pandemie onemocnění COVID-19 a vysvětlit základní pojmy nutné pro porozumění metod používaných při testování virových onemocnění a používaných metod vakcinace proti virovým onemocněním.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:převodem z účtu, složenka, faktura
Vyučující:Mgr. Jiří Pergner, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Teoretická část (4 hod):
Vysvětlení základních pojmů vztahujících se k molekulární biologii – tok genetické informace, metody molekulární biologie, zvláštní důraz bude kladen na vysvětlení důležitých pojmů a metod, které byly masivně používány v průběhu pandemie onemocnění COVID-19.

Praktická část (4 hod):
Základy praxe v molekulárně biologické laboratoři, správné návyky při pipetování, příprava PCR reakce, experimentální ověření různých DNA sekvencí pomocí diskriminační PCR simulující podmínky používané při detekci různých variant SARS-CoV-2.