Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Biologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Biologie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu [CZ]navazující2 rokyprezenční
Experimentální biologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Experimentální biologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Systematická biologie a ekologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Biologie - Anglická filologiebakalářské
Biologie - Český jazyk a literaturabakalářské
Biologie - Dějiny uměníbakalářské
Biologie - Filozofiebakalářské
Biologie - Francouzská filologiebakalářské
Biologie - Fyzikabakalářské
Biologie - Geografiebakalářské
Biologie - Historiebakalářské
Biologie - Hudební výchovabakalářské
Biologie - Latinský jazyk a kulturabakalářské
Biologie - Matematikabakalářské
Biologie - Německá filologiebakalářské
Biologie - Pedagogikabakalářské
Biologie - Polská filologiebakalářské
Biologie - Psychologiebakalářské
Biologie - Ruská filologiebakalářské
Biologie - Sociologiebakalářské
Biologie - Španělská filologiebakalářské
Biologie - Tělesná výchovabakalářské
Biologie - Výtvarná výchovabakalářské
Biologie - Základy společenských vědbakalářské
Fyzika - Biologiebakalářské
Geografie - Biologiebakalářské
Matematika - Biologiebakalářské
Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Biologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Historie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Dějepis pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Geografie pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Hudební výchova pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Informatika pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Matematika pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Pedagogika pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Polský jazyk pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Psychologie pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Český jazyk a literatura - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Francouzská filologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika pro SŠ - Biologie pro SŠnavazující
Geografie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Historie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Hudební výchova - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Chemie pro SŠ - Biologie pro SŠnavazující
Matematika - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Pedagogika - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Polská filologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Psychologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Ruská filologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Tělesná výchova - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Základy společenských věd - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské