Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Jakub Nezval


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Jakub Nezval, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
M 311, budova M
funkce:
obor činnosti:
biofyzika
telefon, mobil:
553 46 2156
e-mail:

Vzdělání

2010 – 2016
Ph.D. studium - obor: Biofyzika; Katedra fyziky, Přírodovedecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2007 – 2009
Magisterské studium - obor: Biofyzika; Katedra fyziky, Přírodovedecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě; Diplomová práce: Detekce a kvantifikace UV - absorbujících látek a fotosyntetických pigmentů u vyšších rostlin; Udělen titul: Mgr., diplom s vyznamenáním
2004 – 2007
Bakalářské studium - obor: Biofyzika; Katedra fyziky, Přírodovedecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě; Bakalářská práce: Modifikace metod analýzy fotosyntetických pigmentů a dalších vybraných látek z extraktů asimilačního aparátu; Udělen titul: Bc.
1998 – 2004
Gymnázium Josefa Božka Český Těšín
1996 – 1998
Gymnázium Ostrava Hrabůvka
 

Další vzdělávání, kurzy

2017
Kurz: Validace analytické metody a použití programu Excel, ČR
2012
Kurz: Škola hmotnostní spektrometrie (13. ročník), ČR
2012
Kurz: Low Molecular Weight Applications with a microQTOF-Q II; školicí středisko Bruker Daltonic GmbH, Brémy, Německo
 

Zaměstnání, praxe

2009 – dosud
Ostravská univerzita
 

Odborné zaměření

Studium fyziologického významu fenolových látek (FL) se zaměřením na jejich fotoprotektivní funkci. Regulace metabolismu FL pomocí světelného signálu (intenzity, spektrální kvality). Vývoj metodik umožňujících sledování změn metabolického profilu FL v rostlinném materiálu (zejména HPLC-DAD-MS).
Stresová fyziologie rostlin
Fotorecepční mechanismy rostlin
Sekundární metabolismus rostlin, především metabolismus fenolových látek
Aplikace spektrálně optických a chromatografických metod ve fyziologii a metabolomice rostlin
Hmotnostní spektrometrie v metabolomice
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – 2018
Člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
 

Působení v zahraničí

30. 10. 2016 – 13. 11. 2016
University of Helsinki, Finsko, Odborná stáž; Zaměření: studium odolnosti mutantních linií Arabidopsis s narušenou funkcí fotoreceptorů modrého a UV světla vůči působení akutního stresu vyvolaného vysokou ozářeností
27. 6. 2014 – 19. 7. 2014
University of Helsinki, Finsko, Odborná stáž; Zaměření: odlišnosti ve spektrální kvalitě a kvantitě solární radiace v různých typech ekosystémů a jejich vliv na indukci epidermální UV-stínění rostlin, rostlinnou morfologii a druhové složení v daném ekosystému
10. 7. 2013 – 10. 10. 2013
University of Helsinki, Finsko, Odborná stáž; Zaměření: studium vlivu spektrální kvality a kvantity radiace na sekundární metabolismus vyšších rostlin, především pak sledování změn ve složení významných fenolových látek.
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Francouzština
začátečník
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceAutor
Název práce
Typ
Rok
Kuzniciusová Nikola
Odlišná odezva metabolismu fenolových látek rostlin Arabidopsis thaliana s narušenou percepcí modrého světla při aklimaci na různé spektrální složení viditelného světla a teploty.
diplomová
2022
Pech Radomír
Rozdíly v produkci reaktivních forem kyslíku a nízkomolekulárních antioxidantů při kultivaci rostlin na světle různé ozářenosti a spektrálního složení
diplomová
2020
Burešová Magdaléna
Zavedení a základní validace HPLC metodiky pro kvalitativní a kvantitativní analýzu fenolových látek obsažených v listech Arabidopsis thaliana
diplomová
2019
Konečná Tereza
Vliv spektrální kvality a celkové ozářenosti FAR na složení fotosyntetických pigmentů a fenolických látek v listech Arabidopsis thaliana
diplomová
2017
Ferretti Ursula
Rozvoj in-vitro metod pro stanovení antioxidační aktivity vybraných nízkomolekulárních antioxidantů a rostlinných extraktů.
diplomová
2014
Kuzniciusová Nikola
Kombinovaný vliv teploty a celkové ozářenosti fotosynteticky aktivní radiace na metabolismus fenolových látek
bakalářská
2020
Supová Simona
Interakce spektrálního složení světla a teploty při regulaci metabolismu fenolových látek
bakalářská
2020
Vrabelová Markéta
Možnosti stanovení oxidativního poškození rostlin vystavených abiotickým stresovým faktorům
bakalářská
2020
Pech Radomír
Spektrální kvalita a ozářenost jako faktory ovlivňující složení, obsah a aktivitu vybraných nízkomolekulárních antioxidantů v listech ječmene jarního.
bakalářská
2018
Burešová Magdaléna
FENOLOVÉ LÁTKY V CHLOROPLASTOVÉ BUNĚČNÉ FRAKCI A JEJICH ROLE V OCHRANĚ FOTOSYNTETICKÉHO APARÁTU
bakalářská
2017
Holubová Iva
Kvalitativní a kvantitativní analýza fotosyntetických pigmentů za pomoci HPLC-(DAD)-MS
bakalářská
2013
Ferretti Ursula
Stanovení antioxidační aktivity rostlinných extraktů in-vitro
bakalářská
2012Hlavní řešitel
Mgr. Jakub Nezval, Ph.D.
Období
1/2019 - 12/2019
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub