OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Kateřina Malachová

Kateřina Malachová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
místnost, podlaží, budova: L 205, budova L
funkce:
obor činnosti:pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (navazující magisterské studium)
katedra / středisko (fakulta): Ústav medicíny katastrof (Lékařská fakulta)
Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2315
731 444 489
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1972 – 1977Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Kvalifikace

2013Jmenování profesorem v oboru Ochrana životního prostředí, Fakulta hornicko-geologická, Vysoká škola báňská –TU, Ostrava
2001Habilitace docentem v oboru Mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické fakulty VŠCHT, Praha
1989Disertace v oboru Mikrobiologie Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
1981RNDr. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Další relevantní vzdělávání

1977 – 1979 Rozšiřující studium MIKROBIOLOGIE PřF MU (certifikované školení)

Zaměstnání, praxe

1991 – dosud Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Katedra biologie a ekologie
1977 – 1990Pedagogická fakulta Ostrava, Katedra biologie

Odborné zaměření

Ochrana životního prostředí
Toxicita a genotoxicita kontaminant životního prostředí
Biodegradace
Antibakteriální účinky látek a materiálů
Rezistence na ATB

Akademické funkce a členství v orgánech

2012 – dosudvedoucí výzkumného programu Institut environmentálních technologií
2000 – 2011vedoucí katedry Biologie a ekologie
1998 – 2016vedoucí oddělení experimentální biologie

Ocenění

2011Ocenění za rozvoj Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
2008Za dlouholetou spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty OU
1988Vzorný pracovník Pedagogické fakulty

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen vědeckých společností: Společnost J.G. Mendela, European Environmental Mutagen Society, Čekoslovenská biologická společnost AV – Společnost pro mutagenezu zevním prostředím, Biotechnologická společnost, Rada pro Evropskou konferenci pro molekulární biologii, International Biodeterioration & Biodegradation Society
Člen oborových komisí a rad: F4 FRVŠ (1999-2002), Akreditační komise pro biologii (2016-2017)
Člen redakčních rad časopisů: AUXILIUM SOCIALE – WSPARCIE SPOLECZNE (1999- 2004), Informační listy GSGM ( 2008-2016),
Člen vědeckých rad: Centrum nanotechnologií, VŠB TU, Ostrava (2009 – dosud), Institut environmentálních technologií VŠB TU ( 2012 – dosud), PřF OU (2000 – 2011);
Člen oborových rad pro doktorské studium: P-1501 Biologie, obor Systematická biologie a ekologie, Katedra biologie a ekologie, PřF OU, Ostrava;
Člen oborových rad pro doktorské studium: N1702 Aplikovaná fyzika, obor Biofyzika, Katedra fyziky, PřF OU, Ostrava;
Člen oborových rad pro doktorské studium: P-1501 Biologie, obor Ekotoxikologie, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, PřF MU, Brno;
Člen oborových rad pro doktorské studium: P-1501 Biologie, obor Mikrobiologie, Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno;
Člen oborových rad pro doktorské studium: 3904V012 Ochrana životního prostředí v průmyslu, Instit. environ. inženýrství, HGF, VŠB TU, Ostrava
Člen oborových rad pro doktorské studium: P3942 Nanotechnologie, Centrum Nanotechnologií, VŠB TU, Ostrava

Působení v zahraničí

2016Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno – Rolniczy, Rzeszow, Polsko
2015Nanjing University & Yancheng Academy of Environmental Protection Technology and Engineering, Nanjing, China
2014Curtin University, Curtin Business School, Department of Environment & Agriculture Perth, Australie
2013ENGIUM University of Minho, Brega , Portugalsko
2007Uniwersytet Slanski Katowice, Wydzial Ochrony srodowiska, Department of Animal Physiology and Ecotoxicology, Polsko
2009University of Freiburg, Faculty of Biology, Institute of Botany, Německo
2007University of Calgary, Faculty of Education, Kanada
2008University of Wroclaw, Faculty of Biological Science, Institute of Environmental Protection Study and Nature Study, Polsko
2007University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology Slovinsko
2006Akademia techniczno-humanistyczna w Bielsku-Bialej, Polsko
1996Hogeschoole, Department of Microbiologie, Gent, Belgie
1994University of London Examinations and Assessement Council, London
1989Uniwersytet Slanski Katowice, Wydzial Ochrony srodowiska, Katedra mikrobiologii a Department of Animal Physiology and Ecotoxicology, Polsko

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Ruštinastředně pokročilý


Vybrané publikace

Šlosarčíková, P., Novotný, Č., Malachová, K., Válková, H. a Fojtík, J. Effect of yeasts on biodegradation potential of immobilized cultures of white rot fungi. SCI TOTAL ENVIRON. 2017, roč. 2017, č. 589, s. 146-152. ISSN 0048-9697.
Malachová, K. výzkumný pobyt: výzkumný pobyt. 2014.

Všechny publikace

STACHUROVÁ, T., Malachová, K., Piková, H., Semerád, J., Svobodová, K. a Rybková, Z. Occurrence of Antibiotics and Antibiotic Resistance Genes in Czech Wastewater Treatment Plants. In: 8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. Glasgow: FEMS. 2019.
Skrlova, K., Holisova, V., Mikeska, M., Rybková, Z., Malachová, K., Martynkova, G. S. a Placha, D. Polylactide Composites Suitable for Medical Devices. Journal of nanoscience and nanotechnology. 2019, 19(5), s. 2506-2513. ISSN 1533-4880.
STACHUROVÁ, T. a Malachová, K. Vliv tetracyklinu na tvorbu biofilmu v čistírnách odpadních vod. In: Tomáškovy dny 2019: XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno: Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. 2019.
Rybková, Z. a Malachová, K. Biodegradation of the synthetic Remazol Brilliant Blue R (RBBR) dye in fungal rotating biological contactor. Waste Forum. 2018, 3(September), s. 291-297. ISSN 1804-0195.
Stachurová, T., Malachová, K. a Svobodová, K. Diverzita beta-laktamových a tetracyklinových genů rezistence v čistírnách odpadních vod. In: Tomáškovy dny 2018: XXVII. konference mladých mikrobiologů: Tomáškovy dny 2018: XXVII. konference mladých mikrobiologů 2018-06-07 Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 37-37. ISBN 978-80-210-8963-1.
STACHUROVÁ, T., Malachová, K., Piková, H. a Svobodová, K. Towards a Diversity of Beta-lactam Resistance Genes in a Municipal Wastewater Treatment Plant. In: XENOWAC II Conference. Limassol. 2018.
Malach, J. a Malachová, K. Trends and Strategies in ICT Application in Higher Education versus Evaluation of Teaching and Learning: Conference Proceedings. In: DIVAI 2018 - 12 th International Scientific Conference on Distance Learning: DIVAI 2018 - 12 th International Scientific Conference on Distance Learning 2018-05-02 Štúrovo Slovakia. Prague: Wolters Kluwer, 2018. s. 313-324. ISBN 978-80-7598-059-5.
Novotný, Č., VÁLKOVÁ, H., ŠLOSARČÍKOVÁ, P., Svobodová, K. a Malachová, K. BEHAVIOR OF FUNGAL BIOFILMS USED FOR REMEDIATION EXPOSED TO LONG-TERM MICROBIAL STRESS. In: FEMS 2017, 7th Congress of European Microbiologists. Valencia. 2017.
Rybková, Z., Malachová, K., Červeň, J. a Ji, R. BIODEGRADATION OF ORGANOPOLLUTANTS BY SOIL MICROORGANISMS ISOLATED FROM POLLUTED SITES IN CHINA. In: FEMS 2017, 7th Congress of European Microbiologists. Valencia. 2017.
Rybková, Z., Malachová, K. a Novotný, Č. DEGRADATION POTENTIAL OF BACTERIA AND FUNGI ISOLATED FROM SITES CONTAMINATED WITH PESTICIDES AND SYNTHETIC POLYMERS. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. Vienna. 2017.
Rybková, Z., Malachová, K. a Novotný, Č. DEGRADATION POTENTIAL OF BACTERIA AND FUNGI ISOLATED FROM SITES CONTAMINATED WITH PESTICIDES AND SYNTHETIC POLYMERS. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017: SGEM2017 Vienna GREEN Conference Proceedings 2017-11-27 Vienna. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51"Alexander Malinov" Blvd., 2017. s. 193-200. ISBN 978-619-7408-29-4.
Válková, H., Novotný, Č., Malachová, K., Šlosarčíková, P. a Fojtík, J. Effect of bacteria on the degradation ability of Pleurotus ostreatus. SCI TOTAL ENVIRON. 2017, č. 584-585, s. 1114-1120. ISSN 0048-9697.
Šlosarčíková, P., Novotný, Č., Malachová, K., Válková, H. a Fojtík, J. Effect of yeasts on biodegradation potential of immobilized cultures of white rot fungi. SCI TOTAL ENVIRON. 2017, roč. 2017, č. 589, s. 146-152. ISSN 0048-9697.
Malachová, K., Rybková, Z., Malach, J. a Novotný, Č. ISOLATION OF MICROORGANISMS FOR BIODEGRADATION OF POLYMER PLASTICS. In: FEMS 2017, 7th Congress of European Microbiologists. Valencia. 2017.
Malach, J. a Malachová, K. UNIVERSITY THESES IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABILITY OF THE QUALITY OF EDUCATION AT UNIVERSITIES. In: 6th INTERNATIONAL CONFERENCE on SUSTAINABILITY, TECHNOLOGY AND EDUCATION (STE 2017): PROCEEDINGS OF THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE on SUSTAINABILITY, TECHNOLOGY AND EDUCATION (STE 2017) 2017-12-11 Sydney,Austrálie. Sydney: International Association for Development of the Information Society, 2017. s. 27-35. ISBN 978-989-8533-73-9.
Červeň, J., Rybková, Z., Sezimová, H., Pečinka, P. a Malachová, K. Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera. In: The 5th Genetics and Genomics Conference. Nanjing. 2016.
Rybková, Z., Malachová, K., Červeň, J., Sezimová, H. a Pečinka, P. Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera. Journal of Biosciences and Medicines. 2016, č. 4, s. 1-8. ISSN 2327-5081.
Valentová, K., Šíma, P., Rybková, Z., Křížan, J., Malachová, K. a Křen, V. (Anti)mutagenic and immunomodulatory properties of quercetin glycosides. J SCI FOOD AGR. 2016, č. 96, s. 1492-1499. ISSN 0022-5142.
Rybková, Z., Malachová, K., Červeň, J. a Ji, R. Biodegradation of BPA and TBBPA by isolated soil bacteria and fungi. In: 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. Praha. 2016.
Rybková, Z., Malachová, K., Červeň, J. a Ji, R. Biodegradation of BPA and TBBPA by isolated soil bacteria and fungi. In: 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické: Program a abstrakty 2016-09-07 Praha. Praha-Bratislava: Československá společnost mikrobiologická., 2016. s. 169-169. ISBN 978-80-270-0136-1.
Fojtík, J., Novotný, Č. a Malachová, K. Biodegradation of synthetic plastic polymers in solid-state fermentation. In: Proceedings of the 10th International Society for Environmental Biotechnology Conference 2016-06-01 Barcelona. s. 271-272. ISBN 978-84-608-6277-2.
Červeň, J., Rybková, Z., Sezimová, H., Malachová, K., Pečinka, P. a Ji, R. Isolation of bacterial and fungal BPA and TBBPA degraders from polluted soils. In: 2nd International conference on environmental pollution and health. Guangzhou. 2016.
Rybková, Z. a Malachová, K. Protective effects of Vitis vinifera extract to reduce oxidative DNA damage. In: Genetická toxikologie a prevence rakoviny: Genetická toxikologie a prevence rakoviny 2016-05-11 Telč. Anna Vavrušová - Alisa Group, 2016. s. 73-77. ISBN 978-80-88038-04-7.
Rybková, Z. a Malachová, K. Protective effects of Vitis vinifera extract to reduce oxidative DNA damage. In: Genetická toxikologie a prevence rakoviny. Telč. 2016.
Malachová, K., Kukutschova, J., Rybková, Z., Sezimová, H., Placha, D., Cabanova, K. a Filip, P. Toxicity and mutagenicity of low-metallic automotive brake pad materials. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2016, č. 131, s. 37-44. ISSN 0147-6513.
Novotný, Č., Erbanová, P., Sezimová, H., Malachová, K., Rybková, Z., Malinová, L., Prokopová, I. a Brožek, J. Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms. INT BIODETER BIODEGR. 2015, č. 97, s. 25-30. ISSN 0964-8305.
JASKÓOVÁ, Z. a Malachová, K. Comparison of the cytotoxicity and DNA damage induced by CeO2 and TiO2 nanoparticles in A549 cell line. In: Nanocon 2015 7th international conference. Brno. 2015.
JASKÓOVÁ, Z. a Malachová, K. Detection of DNA damage induced by metal nanoparticles/kaolinite composites in A549 lung cells.. In: Genetická toxikológia a prevencia rakoviny. Smolenice: Česká a slovenská spoločnosť mutagenézy vonkajším prostredím, pri Československej biologickej spoločnosti. 2015.
Sezimová, H., Rybková, Z., KOTULOVÁ, H., Tarabová, B. a Malachová, K. Sledování dlouhodobého vývoje znečištění ovzduší v Ostravě.
Novotný, Č., Sezimová, H., Malachová, K., Rybková, Z., Verma, A., Malinova, L., Prokopova, I. a Brozek, J. Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms. In: Abstracts Résumés IUMS 2014. s. 1273-1273.
Novotný, Č., Malachová, K., Sezimová, H., Rybková, Z., Verma, A., Malinová, L. a Prokopová, I. Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms. In: IUMS Congress 2014. Montréal. 2014.
Malachová, K., Sezimová, H. a Rozinek, R. Detection of genotoxicity and toxicity of wastewater treatment plant (WTP) effluents after pretreatment with ferrate (VI). In: The 50th Congress of the European Societies of Toxicology - EUROTOX. Edinburgh. 2014.
Malachová, K., Sezimová, H. a Rozinek, R. Detection of genotoxicity and toxicity of wastewater treatment plant (WTP) effluents after pretreatment with ferrate (VI). In: Toxicology Letters. UK: Elsevier, 2014. Elsevier, 2014. s. 117-118. ISSN 0378-4274.
Sezimová, H., Rybková, Z. a Malachová, K. Dlouhodobý screening kontaminace ovzduší toxickými a genotoxickými látkami na území města Ostravy. In: Studium dopadů průmyslových technologií na životné prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF, 2014. s. 50-62. ISBN 978-80-7464-644-7.
Malachová, K. Hutnický průmysl jako zdroj kontaminace prostředí v ostravské aglomeraci. In: Studium dopadů průmyslových technologií na životné prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF, 2014. s. 32-38. ISBN 978-80-7464-644-7.
Bielniková, H., Dvořáčková, J., Malachová, K., Maršálek, R. a Kukutschová, J. Immunocytochemical and Ultrastructural Analysis of Cells after Application of Zinc Oxide Nanoparticles. TANGER Ltd., 2014. s. 152-152. ISBN 978-80-87294-55-0.
Malachová, K. Nejvýznamnější zdroje průmyslových odpadů s nežádoucími dopady na živé systémy. In: Studium dopadů průmyslových technologií na životné prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF, 2014. s. 13-16. ISBN 978-80-7464-644-7.
Malachová, K. Spalovací procesy jako zdroj genotoxických a karcinogenních kontaminant. In: Studium dopadů průmyslových technologií na životné prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF, 2014. s. 16-25. ISBN 978-80-7464-644-7.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Malachová, K., Kukutchová, Ph.D., D. M. J., Rybková, Z. a Sezimová, H. Studium genotoxického a toxického potenciálu frikčních kompozitů pro brzdová obložení automobilů a produktů jejich otěru. In: Studium dopadů průmyslových technologií na životné prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF, 2014. s. 43-49. ISBN 978-80-7464-644-7.
Malachová, K. Vliv automobilové dopravy na životní prostředí. In: Studium dopadů průmyslových technologií na životné prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF, 2014. s. 39-42. ISBN 978-80-7464-644-7.
Červeň, J., Pečinka, P., Bažantová, P., Fojta, M., Malachová, K. a Sezimová, H. Využití elektrochemických metod pro studium DNA-protein interakcí. In: Využití elektrochemických metod pro studium DNA-protein interakcí.
Malachová, K. výzkumný pobyt: výzkumný pobyt. 2014.
Malachová, K. 3rd General Assembly meeting BIOCLEAN [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J. a Novotný, Č. Biodegradation and detoxification potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater. WATER RES. 2013, č. 47, s. 7143-7148. ISSN 0043-1354.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J. a Novotný, Č. Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater. 2013.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J. a Novotný, Č. Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater. In: 2nd Water Research Conference. Singapur. 2013.
Malach, J. a Malachová, K. Creation and Verification of Testing Tools for the Assessment of Sense of Initiative and Entrepreneurship of the Pupils of Primary Schools. In: The 39th Annual Conference IAEA 2013. Tel Aviv: IAEA. 2013.
Malachová, K., Sezimová, H., Červeň, J., Rybková, Z., Kukutschová, J., Matějka , V. a Filip, P. Evaluation of potential ecotoxicity effects of newly developed friction composite materials for automotive brake linings. In: ICT2013 International Congres Toxicology. Seoul. 2013.
Sezimová, H., Malachová, K. a Rybková, Z. Toxicity and genotoxicity of the air polluted with compounds produced by heavy industry. In: Eurotox-49th Congress of the European Societies of Toxicology. Interlaken. 2013.
Malachová, K. a Matějka, V. VÝVOJ FRIKČNÍCH KOMPOZITŮ PRO BRZDOVÁ OBLOŽENÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ: Testování akvatické toxicity a mutagenity vybraných vzorků otěrového prachu. 2013.
Rybková, Z. a Malachová, K. Antigenotoxic effects of a bark extract from Magnolia officinalis. Časopis slezského zemského muzea (A). 2012, roč. 61, č. 3, s. 273-278. ISSN 1211-3026.
Malachová, K. a Rybková, Z. Genotoxicita ovzduší v centru města Ostravy. Ochrana ovzduší. 2012, roč. 24, s. 22-25. ISSN 1211-0337.
Pečinka, P., Bažantová, P., Červeň, J., Malachová, K. a Brázdová, M. Investigation of sequence specific interaction of p63 and mutant p35-p63 interaction in vitro and in vivo. In: Investigation of sequence specific interaction of p63 and mutant p35-p63 interaction in vitro and in vivo. EMBO, 2012. s. 62-62.
Novotný, Č., Trošt, N., Šušla, M., Svobodová, K., Mikesková, H., VÁLKOVÁ, H., Malachová, K. a Pavko, A. The use of the fungus Dichomitus squalens for degradation in rotating biological contactor conditions. BIORESOURCE TECHNOL. 2012, s. 241-246. ISSN 0960-8524.
Novotný, Č., Trošt, N., Šušla, M., Svobodová, K., Válková, H., Malachová, K. a Pavko, A. The use of the fungus Dichomitus squalens for degradation in rotating biological contactor conditions. BIORESOURCE TECHNOL. 2012, roč. 2012, s. 241-245. ISSN 0960-8524.
Sezimová, H., Malachová, K., Rybková, Z., Truxová, I. a Krejčí, B. Toxikologický a genotoxikologický screening kvality ovzduší v centru Ostravy. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. 2012, roč. 1, s. 76-81. ISSN 1335-0285.
Sezimová, H., Malachová, K., Rybková, Z., Truxová, I. a Krejčí, B. Toxikologický a genotoxikologický screening kvality ovzduší v centru Ostravy. -Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. 2012, roč. 2012, č. 20, s. 76-81. ISSN 1335-0285.
Malachová, K., Praus, P., Rybková, Z. a Kozák, O. Antibacterial and antifungal activities of silver, copper and zinc montmorillonites. APPL CLAY SCI. 2011, č. 53, s. 642-645. ISSN 0169-1317.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H. a Kukutschová, J. Application of tests of biological and genetic toxicity in the development of ecological-friendly materials. In: World Congress on Biotechnology. Hyderabad. 2011.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H. a Novotný, Č. Detoxification of synthetic dyes resulting from biodegradation by white-rot fungus Irpex lacteus. In: World Congress on Biotechnology. Hyderabad. 2011.
Sezimová, H., Sezima, T., Fečko, P., Truxová, I., Sikora, E., Kučerová, R., Malachová, K. a Rybková, Z. Improvement of sewage sludge hazardous characteristics using physical, physicochemical and biodegradation methods. In: European Biotechnology Congress 2011. Istanbul. 2011.
Sezimová, H., Sezima, T., Fečko, P., Truxová, I., Sikora, E., Kučerová, R., Malachová, K. a Rybková, Z. Improvement of sewage soludge hazardous characteristics using physical, physicochemical and biodegradation methods. CURR OPIN BIOTECH. 2011, roč. 2011, č. 22, s. 76-77. ISSN 0958-1669.
Obroučka, K., Kuča, R. a Malachová, K. Institut environmentálních technologií- nové vědeckovýzkumné centrum na VŠB - tecnické univerzitě Ostrava a Ostravské univerzitě v Ostravě. Hutnické listy. 2011, roč. 64, s. 111-115. ISSN 0018-8069.
Rybková, Z., Malachová, K. a Sezimová, H. Protektivní účinek extraktů VinOserae a Magnolia na poškození DNA. In: Konferenční sborník. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Masarykova univerzita, 2011. s. 63-63. ISBN 978-80-210-5569-8.
Rybková, Z., Malachová, K. a Sezimová, H. Protektivní účinek extraktů VinOserae a Magnolia na poškození DNA. In: Genetická konference GSGM 2011. Lednice. 2011.
Rybková, Z. a Malachová, K. Protektivní vliv extraktu VinOserae na poškození DNA. s. 261-261.
Rybková, Z. a Malachová, K. Protektivní vliv extraktu VinOserae na poškození DNA. In: 63. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2011.
Malčík, M., Malach, J. a Malachová, K. The Verification of the Reliability of the Value-Added Parameter in Education as a Tool for the Management of School Quality. In: 37th International Association for Educational Assessment Annual Conference. Manila, Philippines: IAEA, 2011. IAEA, 2011. s. 48-49. ISBN 978-80-7368-979-7.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Novotný, Č., Červeň, J., Tvardková, M., Jaskoová, Z., Hasal, P. a Pocedic, J. Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus. CURR OPIN BIOTECH. 2011, č. 22, s. 75-76. ISSN 0958-1669.
Malachová, K., Sezimová, H., Rybková, Z., Novotný, Č., Červeň, J., Tvardková, M. a Jaskoová, Z. Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus. In: European Biotechnology Congress. Istanbul. 2011.
Rybková, Z. a Malachová, K. Využití plasmidu pBluescript pro detekci antioxidační aktivity rostlinných fenolových látek. CHEM LISTY. 2011, s. 129-132. ISSN 0009-2770.
Rybková, Z., Sezimová, H., Malachová, K., Červeň, J., Novotný, Č., Jarábková, L., Fluksa, M., Duongová, L. a Pořízka, R. Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3. In: IBBS Disinfection and Decontamination Conference. Preston, UK. 2010.
Rybková, Z., Sezimová, H., Malachová, K., Červeň, J., Novotný, Č., Jarábková, L., Fluksa, M., Duongová, L. a Pořízka, R. Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3. Preston, UK: IBBS, 2010. IBBS, 2010. s. 14-15.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J., Kukutschová, J. a Filip, P. Frikční materiály jako zdroj znečištění ovzduší. In: Průmyslová konference. Sborník konference. s. 125-129. ISBN 978-80-86832-50-0.
Malachová, K. Frikční materiály jako zdroj znečištění ovzduší. In: Průmyslová ekologie. Žďár nad Sázavou. 2010.
Malachová, K. Posudek na habilitační práci - Použití ligninolytických hub v bioremediačních technologiích. 2010.
Sezimová, H., Malachová, K., Sezima, T., Truxová, I., Vašíčková, J. a Rybková, Z. Toxikologická rizika čistírenských kalů z průmyslových aglomerací. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR, 2010. Vodní zdroje EKOMONITOR, 2010. s. 112-116. ISBN 978-80-86832-50-0.
Kukutschová, J., Roubíček, V., Mašláň, M., Jančík, D., Slovák, V., Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Filip, P. Wear performance and wear debris of semimetallic automotive brake materials. WEAR. 2010, roč. 2010, č. 268, s. 86-93. ISSN 0043-1648.
Malachová, K., Praus, P., Pavlíčková, Z. a Turicová, M. Activity of antibacterial compounds immobilised on montmorillonite. APPL CLAY SCI. 2009, č. 43, s. 364-368. ISSN 0169-1317.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Červeň, J. Antimutagenic and DNA damage protective activities of plant extracts. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bratislava: Cancer Research Institute, Slovak Academy of Sciences, 2009. Cancer Research Institute, Slovak Academy of Sciences, 2009. s. 59-59. ISBN 978-80-970128-1-6.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Červeň, J. Antimutagenic and DNA damage protective activities of plant extracts. In: Autumn Meeting 2009 - Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bratislava. 2009.
Sezimová, H., Malachová, K., Vašíčková, J. a Sezima, T. Applicability of bioassays in assessment of sewage sludge toxicity. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Publishing services department, VŠB-TU Ostrava, 2009. Publishing services department, VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 97-104. ISBN 978-80-248-2018-7.
Sezimová, H., Malachová, K., Vašíčková, J. a Sezima, T. Applicability of bioassays in assessment of sewage sludge toxicity. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava. 2009.
Sezimová, H., Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Sezima, T. Application of plant and earthworm bioassay to evaluate of toxicity effects of municipal sewage sludge. In: 46th Congress of the European Societies of Toxicology. Dresden. 2009.
Sezimová, H., Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Sezima, T. Application of plant and earthworm bioassay to evaluate of toxicity effects of municipal sewage sludge. TOXICOL LETT. 2009, roč. 2009, č. 189S, s. 189-189. ISSN 0378-4274.
Novotný, Č., Plačková, M., Montalvao, S., Benada, O., Kofroňová, O. a Malachová, K. Biofilms of the basidiomycete Irpex lacteus and their applications in biodegradation. In: 5th ASM Conference on Biofilms. Cancun. 2009.
Novotný, Č., Plačková, M., Montalvao, S., Benada, O., Kofroňová, O. a Malachová, K. Biofilms of the basidiomycete Irpex lacteus and their applications in biodegradation. In: 5th ASM Conference on Biofilms. Cancun. 2009.
Sezimová, H., Malachová, K., Vašíčková, J. a Sezima, T. Čistírenské kaly jako dále využitelné materiály. 2009, s. 54-54.
Malachová, K. Mikrobiální degradace vybraných polysacharidů. 2009.
Pavlíčková, Z., Malachová, K., Kukutschová, J. a Sezimová, H. Mutagenita otěrových částic brzdových materiálů. In: Sborník abstraktů. s. 48-48.
Malachová, K. Oponentský posudek habilitační práce-Chromozómové aberacie a polymorfiskus vybraných génov u zdravotnických pracovníkov profesionálně exponovaných genotoxickým látkám. 2009.
Sezimová, H., Malachová, K. a Podhorná, B. Toxic effects of pesticides contaminated soil on acetylcholinesterase activity in the earthworm Eisenia foetida. In: Odpady a životní prostředí. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava. 2009.
Kukutschová, J., Roubíček, V., Malachová, K., Pavlíčková, Z., Holuša, R., Kubačková, J., Mička, V., MacCrimmon, D. a Filip, P. Wear mechanism in automotive brake materials, wear debris and its potential environmental impact. WEAR. 2009, č. 267, s. 807-817. ISSN 0043-1648.
Praus, P., Malachová, K., Pavlíčková, Z., Turicová, M. a Kratošová, G. Antibacterial effects of intercalated montmorillonite. Materials Structure. 2008, č. 15, s. 38-40. ISSN 1211-5894.
Novotný, Č., Vándrovcová, M., Šušla, M. a Malachová, K. Biological toxicity of pollutants measured by growth of basidiomycetous fungi. TOXICOL LETT. 2008, č. 180S, s. 194-195. ISSN 0378-4274.
Novotný, Č., Vándrovcová, M., Šušla, M. a Malachová, K. Biological toxicity of pollutants measured by growth of basidiomycetous fungi. In: 45th Congress of the European Societies of Toxicology. Rhodes, Greece. 2008.
Malachová, K. Cellular and subcellular levels of the effects of nanoparticles. In: Environmental changes and biological assessment IV. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2008. s. 64-69. ISBN 978-80-7368-451-8.
Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Novotný, Č. Detection of genotoxicity of biodegradation intermediates. In: 45th Congress of the European Societies of Toxicology. Rhodes, Greece. 2008.
Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Novotný, Č. Detection of genotoxicity of biodegradation intermediates. TOXICOL LETT. 2008, č. 180S, s. 190-190. ISSN 0378-4274.
Kočárek, P., Plášek, V., Malachová, K. a Cimalová, Š. Environmental changes and biological assessment IV. 2008.
Kočárek, P., Plášek, V. a Malachová, K. Environmental changes and biological assessment IV, Book of abstracts. 2008.
Malachová, K. Oponentský posudek habilitační práce: Hodnotenie genotoxického a karcinogenneho efektu chrómu s ohladom na polymorfizmy vybraných génov. 2008.
Malachová, K. Výzkum a vývoj nových technologií kofermentace zemědělských odpadů a dalších biogenních materiálů s cílem zvýšení energetické a ekonomické efektivnosti procesu. 2008.
Malachová, K. Výzkum vlastností a využití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských a dalších, zejména obtížně využitelných organických odpadů. 2008.
Malachová, K. Biological risks of pyrometalurgical wastes. Mutagenicity tests as a tool for effective evaluation of biodegradation of pollutants.. Uniwersytet ślaski w katowicach. 2007.
Novotný, Č., Svobodová, K., Schoeberl, P., Malachová, K. a Fuchs, W. Bioremediation of water-soluble pollutants by Irpex lacteus in combination with activated sludge treatment.. In: 10th International Congress on Biotechnology in the Pulp and Paper Industry (ICBPPI 10). Madison, Wisconsin. 2007.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Pečinka, P. Detection of genotoxicity of environmental contaminants using bacterial mutagenicity tests and by means of plasmid DNA. Faculty of Biology, University of Freiburg. 2007.
Pavlíčková, Z., Červeň, J., Malachová, K. a Pečinka, P. Detection of genotoxicity of chemical compounds using direct cleavage of sugar-phosphate backbone in supercoiled plasmid DNA. Chemické zvesti. 2007, roč. 3, s. 217-217. ISSN 1336-7242.
Pavlíčková, Z., Červeň, J., Malachová, K. a Pečinka, P. Detection of genotoxicity of chemical compounds using direct cleavage of sugar-phosphate backbone in supercoiled plasmid DNA. In: 59. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2007.
Pánek, P., Malachová, K., Lacný, Z., Pavlíčková, Z. a Gazurková, L. Detection of tar in pavement asphalt. In: 59. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2007.
Pánek, P., Malachová, K., Lacný, Z., Pavlíčková, Z. a Gazurková, L. Detection of tar in pavement asphalt. Chemické zvesti. 2007, roč. 3, s. 137-137. ISSN 1336-7242.
Malachová, K., Pavlíčková, Z., Praus, P. a Turicová, M. Evaluation of antibacterial effects of intercalated montmorillonite. Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. 2007, roč. 48, s. 40-40. ISSN 0009-0646.
Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Novotný, Č. Evaluation of biodegradation effectivity of pollutants within using genotoxicity tests.. In: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przeksztalcaniu i degradacji srodowiska XIV. Bielsko Biala: Wydawnictvo ATH w Bielsku-Bialej, 2007. s. 429-436. ISBN 978-83-60714-15-7.
Lešková, J., Malachová, K. a Pavlíčková, Z. Genotoxicity of pyrometallurgical waste materials. Chemické zvesti. 2007, roč. 3, s. 227-227. ISSN 1336-7242.
Lešková, J., Malachová, K. a Pavlíčková, Z. Genotoxicity of pyrometallurgical waste materials. In: 59. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2007.
Malachová, K. Hodnocení řešení projektu IGA MZ ČR. 2007.
Malachová, K. Hodnocení řešení projektu IGA MZ ČR: Zhodnocení úrovně zdravotního rizika Goeckermanovy terapie (UV+dehet) psoriázy u dospělých. 2007.
Malachová, K. Inovace předmětu Cvičení z mikrobiologie. 2007.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Pečinka, P. Inovace výběrových cvičení z mikrobiologie. 2007.
Praus, P., Malachová, K., Turicová, M. a Pavlíčková, Z. Montmorillonite modified with silver: Preparation and testing of antibacterial activity. Chemické zvesti. 2007, roč. 3, s. 178-178. ISSN 1336-7242.
Praus, P., Malachová, K., Turicová, M. a Pavlíčková, Z. Montmorillonite modified with silver: Preparation and testing of antibacterial activity. In: 59. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2007.
Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Lešková, J. Mutagenicity bioassays for genotoxicity assessment of pyrometallurgical wastes. Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. 2007, roč. 48, s. 204-204. ISSN 0009-0646.
Malachová, K. a Pečinka, P. Obecná biologie. 2007.
Malachová, K. Obohacení teoretických mikrobiologických předmětů o praktickou část. 2007.
Malachová, K. Oponentský posudek na rigorózní práci: Reporter genes - tools for genotoxicity detection. 2007.
Malachová, K. Oponentský posudek závěrečné zprávy grantového projektu Grantové agentury České republiky 105/04/1052. 2007.
Malachová, K. Ribotypizace a analýza celobuněčných proteinů jako nástroj v klasifikaci stafylokoků a mikrokoků. 2007.
Červeň, J., Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Pečinka, P. Usage of DNA repair enzymes for detection of DNA base damage induced by mutagenic and genotoxic compounds. Chemické zvesti. 2007, roč. 3, s. 136-136. ISSN 1336-7242.
Červeň, J., Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Pečinka, P. Usage of DNA repair enzymes for detection of DNA base damage induced by mutagenic and genotoxic compounds. In: 59. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2007.
Pečinka, P., Malachová, K. a Pavlíčková, Z. Vybudování laboratoře molekulární biologie na Katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 2007.
Novotný, Č., Dias, N., Kapanen, A., Malachová, K., Vándrovcová, M., Itävaara, M. a Lima, N. Comparative use of bacterial, algal and protozoan tests to study toxicity of azo- and anthraquinone dyes. Chemosphere. 2006, č. 63, s. 1436-1442. ISSN 0045-6535.
Kočárek, P., Plášek, V. a Malachová, K. Environmental changes and biological assessment III. 2006.
Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Novotný, Č. Evaluation of biodegradation effectivity of pollutants with using genotoxicity tests. In: XIV Miedzynarodowej konferencji naukowo-technicznej "Zapobieganie zanieczyszczeniu, przeksztalcaniu i degradacji srodowiska. Szczyrk. 2006.
Doležílková, I., Malachová, K., Pavlíčková, Z., Novotný, Č. a Šušla, M. Genotoxicity as a criterion of the efficiency of textile dyes biodegradation in industrial waste water. In: Environmental changes and biological assessment III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 163. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 295-297. ISBN 80-7368-201-X.
Malachová, K., Pavlíčková, Z., Novotný, Č. a Cajthaml, T. Mutagenicity tests as a tool for effective evaluation of biodegradation of pollutants. In: From Genes to Molecular Epidemiology. s. 212-212.
Malachová, K. a Pavlíčková, Z. Mutagenicity tests as a tool for effective evaluation of biodegradation of pollutants. Ljubljana. 2006.
Malachová, K. New tools of ecotoxicological monitoring - biomarkers and biosensors. In: Environmental changes and biological assessment III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 163. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 264-273. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis. ISBN 80-7368-201-X.
Malachová, K. News of the ecological monitoring. Bialsko Biala. 2006.
Malachová, K., Pečinka, P., Kočárek, P. a Majkus, Z. Nové trendy v biologických oborech. 2006.
Malachová, K., Pavlíčková, Z., Novotný, Č., Svobodová, K. a Lednická, D. Reduction in the Mutagenicity of Synthetic Dyes by Successive Treatment With Activated Sludge and the Ligninolytic Fungus, Irpex lacteus. Environmental and Molecular Mutagenesis. 2006, č. 47, s. 533-540. ISSN 0893-6692.
Pavlíčková, Z., Fišerová, A., Malachová, K. a Lednická, D. The preparation of method for the detection of mutagenicity of substances in water.. In: Environmental changes and biological assessment III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 163. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 317-321. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis. ISBN 80-7368-201-X.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Pečinka, P. Zkvalitnění a inovace výuky Cvičení z molekulární biologie. 2006.
Malachová, K. Dekolorizace a detoxikace textilních odpadních vod pomocí ligninolytických hub. 2005.
Malachová, K., Pavlíčková, Z., Svobodová, K., Musílková , E. a Novotný, Č. Detection of mutagenicity of synthetic dyes after their biodegradation. In: 13th International Biodeterioration and Biodegradation Symposium (IBBS-13). Madrid, Spain. 2005.
Malachová, K., Pavlíčková, Z., Svobodová, K. a Novotný, Č. Detection of mutagenicity of synthetic dyes after their biodegradation. In: Abstracts of the 13th International Biodeterioration and Biodegradation Symposium (IBBS-13). s. 199-199. ISBN 84-689-3345-7.
Malachová, K. Dobré ráno. Titan a mimozemské formy života [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2005.
Malachová, K., Drozd, P., Pavlíčková, Z. a Kubicová, S. Environmentální výchova. 2005.
Malachová, K. Inovace mikroskopických témat ve výuce lékařské mikrobiologie. 2005.
Malachová, K. Kompletace laboratoře buněčné a molekulární biologie. 2005.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Novotný, Č. Monitoring genotoxických polutantů v ŽP. In: Progres v biológii - Progress in Biology. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2005. FPV UKF v Nitre, 2005. s. 415-416. ISBN 80-8050-864-X.
Pavlíčková, Z., Malachová, K. a Novotný, Č. Monitoring genotoxických polutantů v ŽP. In: 4. Biologické dni. Nitra. 2005.
Malachová, K., Pavlíčková, Z., Doležílková, I. a Novotný, Č. Mutagenicity as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dyes. Journal of Applied Biomedicine. 2005, s. 31-31. ISSN 1214-0287.
Pavlíčková, Z., Malachová, K., Lednická, D., Svobodová, K. a Novotný, Č. Mutagenicity of textile dyes. In: Ecotox 2005 - Advances and Trends in Ecotoxicology. Book of abstracts. Brno: Masaryk University, 2005. Masaryk University, 2005. s. 192-195. ISBN 80-210-3799-7.
Malachová, K. Rozšíření a inovace praktika z genových technologií. 2005.
Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Drozd, P. Tendence rizikových antropogenních vlivů, význam chráněných krajinných oblastí při obnově krajiny. 2005.
Pavlíčková, Z., Malachová, K., Lednická, D., Šušla, M. a Novotný, Č. Využití kmenů Salmonella typhimurium His- YG k hodnocení genotoxicity syntetických barviv. In: Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí. Vodňany: VÚRH JU Vodňany, 2005. VÚRH JU Vodňany, 2005. s. 95-99. ISBN 80-85887-55-X.
Malachová, K. Základy biologie člověka pro učitele a vychovatele. In: Skripta OU. 61. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 1-127. Mimořádné formy studia. ISBN 80-7368-087-4.
Malachová, K. Zřízení integrované infekční laboratoře. 2005.
Malachová, K. Biodegradace a biotechnologie. 2004.
Malachová, K. Biodegradace trichlorethylenu imobilizovanými bakteriálními kulturami. 2004.
Malachová, K., Pavlíčková, Z., Novotný, Č. a Lednická, D. Biologické testy toxicity v monitorování účinnosti biodegradačních procesů. Chemické listy. 2004, roč. 98, s. 531-531. ISSN 0009-2770.
Malachová, K. Dekolorizace a detoxifikace textilních odpadních vod pomocí ligninolytických hub.. 2004.
Malachová, K. Ekologie člověka. 2004.
Malachová, K. Ekologie mikroorganizmů. 2004.
Pavlíčková, Z., Malachová, K., Lednická, D., Novotný, Č., Doležílková, I. a Šušla, M. Genotoxicita jako indikátor účinnosti biodegradací syntetických barviv v průmyslových odpadních vodách. In: Ekotoxikologické biotesty 4: Ekotoxikologické biotesty 4 2004-09-15 Chrudim. s. 75-79. ISBN 80-86832-03-1.
Malachová, K. Metoda hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí toxikologického stanovení. 2004.
Malachová, K., Kubicová, S., Gáper, J. a Drozd, P. Modul I - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ. 2004.
Kubicová, S., Malachová, K., Lojkásek, B., Kantorek, J., Krpeš, V., Plášek, V. a Majkus, Z. Modul II - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ. 2004.
Lešková, J., Seidlerová, J. a Malachová, K. Biologická dostupnost Cd, Zn, Pb v jemnozrnných metalurgických odpadech. In: Změny životního prostředí a jejich bioindikace II: Změny životního prostředí a jejich bioindikace II 2003-10-16 Bartošovice. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 105-109. ISBN 80-7042-941-0.
Šašek, V., Bhatt, M., Cajthaml, T., Malachová, K. a Lednická, D. Compost-mediated Removal of Polycyclic aromatic hydrocarbons from Contaminated Soil. Arch.Environ.Contam.Toxicol. 2003, č. 3, s. 336-342. ISSN 0890-5096.
Šušla, M., Doležílková, I., Malachová, K., Lednická, D., Pavlíčková, Z. a Novotný, Č. Detekce mutagenity metabolických produktů syntetických barviv po biodegradaci. In: Změny životního prostředí a jejich bioindikace: Změny životního prostředí a jejich bioindikace II 2003-10-16 Bartošovice. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 142-146. ISBN 80-7042-941-0.
Malachová, K. Ekologie I. 2003.
Malachová, K. Ekologie mikroorganismů. 2003.
Malachová, K., Lednická, D. a Pavlíčková, Z. Genotoxicita jako ukazatel účinnosti remediačních procesů. In: Aktuální problematika genetické toxikologie: 26. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti 2003-05-05 Brno. Brno: NCO NZO Brno, 2003. NCO NZO Brno, 2003. s. 26-30. ISBN 80-7013-381-3.
Malachová, K., Lednická, D. a Novotný, Č. Genotoxicity Estimation in Soils Contaminated with Polycyclic Aromatic Hydrocarbons after Biodegradation. In: IV. Earth and Environmental Sciences. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2003. s. 211-215. ISBN 1-4020-1142-3.
Malachová, K. Hodnocení genotoxicity v reálných vzorcích z prostředí. In: Toxicita a biodegradabilita látek a odpadů významných ve vodním prostředí: Toxicita a biodegradabilita látek a odpadů významných ve vodním prostředí 2003-09-01 Soláň. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Aquachemie Ostrava, 2003. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Aquachemie Ostrava, 2003. s. 165-170.
Malachová, K. Marketing vzdělávání. 2003.
Malachová, K., Kalina, J. a Krpeš, V. Modernizace laboratoří pro výuku ekofyziologie a ekotoxikologie. 2003.
Pavlíčková, Z., Malachová, K., Lednická, D., Šušla, M., Doležílková, I. a Novotný, Č. Mutagenita a účinnost biodegradace vybraných textilních syntetických barviv. In: Změny životního prostředí a jejich bioindikace: Změny životního prostředí a jejich bioindikace II 2003-10-16 Bartošovice. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 136-139. ISBN 80-7042-941-0.
Lednická, D., Malachová, K., Danihelka, P., Dej, M. a Pavlíčková, Z. Mutagenní účinky emisí organických látek vznikajících spalováním biomasy a uhlí. In: Změny životního prostředí a jejich bioindikace II: Změny životního prostředí a jejich bioindikace II 2003-10-16 Bartošovice. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 171-171. ISBN 80-7042-941-0.
Lednická, D., Malachová, K. a Soldan, P. Návody ke cvičením z ekotoxikologie. 2003.
Malachová, K. Oponentský posudek na disertační práci Charakterisation of beer spoilage lastic bacteria. 2003.
Malachová, K. Oponentský posudek na disertační práci Vliv těžkých kovů na metabolismus kvasinky Yarrowia lipolytica CCM4510. 2003.
Malachová, K., Lednická, D. a Soldan, P. Praktikum z ekotoxikologie. 2003.
Novotný, Č. a Malachová, K. Selekce ligninolytických hub vhodných pro remediaci vody a půdy kontaminované syntetickými barvivy. 2003.
Malachová, K. Změny životního prostředí a jejich bioindikace II [Workshop]. Bartošovice nad Odrou, Česká republika. 2003.
Gáper, J. a Malachová, K. 3. medzinárodné sympózium Dřevokazné houby 2003. In: Univ.Ostr. Acta Fac.Rer.Nat.Biol.-Ekol. 210 (9). vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. s. 7-8. Plášek, V.. ISBN 80-7042-940-2.
Malachová, K. Aplikace biologických postupů při remediaci zemin kontaminovanými polycyklickými aromatickými uhlovodíky. 2002.
Malachová, K. a Pavlíčková, Z. Bakteriální testy mutagenity jako součást ekotoxikologického hodnocení prostředí. In: Ekotoxikologické biotesty 1: Sborník pracovní konference 020918 2002-09-18 Seč u Chrudimi. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2002. Vodní zdroje Ekomonitor, 2002. s. 108-114. ISBN 80-238-9260-6.
Malachová, K., Svobodová, K., Musílková , E. a Novotný, Č. Detection of Biological Toxicity and Genotoxicity of Products of Biodegradation of Synthetic Dyes. In: 12 th international biodeterioration and biodegradation symposium, Biosorption and bioremediation III: Abstract book - Biosorption and bioremediation III 2002-06-14 Praha. Praha: VŠCHT Praha, 2002. VŠCHT Praha, 2002. s. 116-116. ISBN 80-86313-08-5.
Malachová, K. Mají bakteriální testy mutagenity perspektivu?. In: Slezské dny preventivní medicíny 2 roč.: Sborník abstrakt 2002-02-12 Lázně Darkov, Karviná. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 39-39. ISBN 80-7042-330-7.
Malachová, K. Praktikum z mikrobiologie I. 2002.
Pavlíčková, Z., Malachová, K., Svobodová, K., Novotný, Č. a Šušla, M. Využití testů mutagenity v hodnocení účinnosti biodegradačních procesů. In: Ekotoxikologické biotesty 1: Sborník pracovní konference 020918 2002-09-18 Seč u Chrudimi. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2002. Vodní zdroje Ekomonitor, 2002. s. 162-166. ISBN 80-238-9260-6.
Malachová, K. a Lednická, D. Bakteriální testy genotoxicity v hodnocení účinnosti biodegradací. In: Zdravie a mikroorganismy: Sborník 22. kongresu Čs. společnosti mikrobiologickej 2001-09-05 . Košice, Slovensko: UK Košice, 2001. UK Košice, 2001. s. 63-63.
Malachová, K. Bakteriální testy mutagenity - metody biologického screeningu genotoxických kontaminant prostředí. 2001.
Malachová, K., Lednická, D., Pavlíčková, Z., Badurová , J., Bodláková, Z., Doležílková, I., Lešková, J. a Šušla, M. Bakteriální testy mutagenity - metody biologického screeningu genotoxických kontaminant ŽP. In: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 2001. s. 24-28. ISBN 80-7042-811-2.
Malachová, K., Danihelka, P., Lednická, D., Dej, M. a Horák, J. Emise organických látek vznikajících spalováním černouhelných briket a jejich mutagenní účinky. Ochrana ovzduší. 2001, roč. 13, s. 5-9. ISSN 1211-0337.
Malachová, K., Lednická, D., Danihelka, P. a Pavlíčková, Z. Genotoxicita v emisích z domácích topenišť. In: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 2001. s. 163-163. ISBN 80-7042-811-2.
Malachová, K. Hodnocení genotoxicity kontaminant v ŽP. In: Ekoanalytika 2001 - testy toxicity: Sborník 2001-06-12 . Praha: VŠCHT Praha, 2001. VŠCHT Praha, 2001. s. 106-109. ISBN 80-7080-425-4.
Lednická, D. a Malachová, K. Izolace a charakterizace bakterií degradujících přírodní biologická vlákna. In: X. Tomáškovy dny, Brno: Konference mladých mikrobiologů, sborník souhrnů přednášek 2001-06-06 . Brno: Mikrobiologický ústav LF MÚ, 2001. Mikrobiologický ústav LF MÚ, 2001. s. 38-38. ISBN nemá.
Lednická, D., Malachová, K. a Krpeš, V. Návrh inovací pro cvičení z molekulární biologie a biochemie. 2001.
Malachová, K. Oponentský posudek na disertační práci Biodegradation of Organopollutants and Ecotoxicology of Contaminated Soil. 2001.
Malachová, K. Oponentský posudek na disertační práci Eliminace těžkých kovů z odpadních vod pomocí biotechnologií. 2001.
Lednická, D., Malachová, K., Danihelka, P. a Pavlíčková, Z. Vliv spalovacího zařízení na přítomnost genotoxických látek v emisích. In: XVI. Biologické dny, Olomouc: Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie 2001-09-05 . Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2001. Univerzita Palackého Olomouc, 2001. s. 92-92. ISBN nemá.
Malachová, K., Majkus, Z. a Kantorek, J. Vybrané kapitoly z biologie člověka a školního zdravotnictví pro doplňkové pedagogické studium.. 2001.
Malachová, K. Změny životního prostředí a jejich bioindikace I [Workshop]. Bartošovice nad Odrou, Česká republika. 2001.
Malachová, K., Lednická, D., Svoboda, V. a Konečná, K. Evaluating the Course and Effectivenes of the Biodegradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Contaminated Soils. In: Fifth International Symposium and Exhibition, Prague: Environmental Contamination in Central and Eastern Europe 2000-09-12 . Florida, USA: Florida State University, Institute for International Cooperative Environmental Research, 2000. Florida State University, Institute for International Cooperative Environmental Research, 2000. s. 570-575. ISBN DOE/EM-0584.
Malachová, K., Lednická, D., Novotný, Č. a Svoboda, V. Genotoxicity Estimation in Soil Contaminated with Polycyclic Aromatic Hydrocarbons after Bioremediation. In: NATO Advanced Research Workshop, Liblice Praha: The Utilization of Bioremediation to Reduce Soil Contamination: Problems and Solutions 2000-06-14 . Praha: MBÚ AVČR, 2000. MBÚ AVČR, 2000. s. 31-31. ISBN nemá.
Malachová, K. a Marková, H. Modernizace laboratoří pro výuku nových metod molekulární biologie a biochemie. 2000.
Malachová, K., Lednická, D. a Danihelka, P. Mutagenicity Risk of Pollutants from Combustion of residenta Sources. In: 12th regional Central European conference IUAPPA and 4th International conference of Environmental: Environmental ImpactAssessment Prague 2000 2000-09-11 . Praha: Nakladatelství Galén, 2000. Nakladatelství Galén, 2000. s. 73-73. ISBN 80-86257-22-3.
Malachová, K. a Lednická, D. Mutagenita emisí vznikajících spalováním černouhelných briket. In: 23. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu v zevním prostředí, Brno: Aktuální problematika genetické toxikologie 2000-05-09 . Brno: IDVPZ Brno, 2000. IDVPZ Brno, 2000. s. 89-89. ISBN nemá.
Malachová, K. a Lednická, D. Mutagenita při biodegradaci zeminy kontaminované PAU. In: Biodegradace IV, Seč u Chrudimi: Sborník semináře 000308 2000-03-08 . Praha: VŠCHT Praha, 2000. VŠCHT Praha, 2000. s. 6-7. ISBN 80-7080-374-6.
Malachová, K., Lednická, D. a Danihelka, P. Mutagenní riziko polutantů vznikajících spalováním v lokálních topeništích. In: 12th Regional Central European Conference IUPPA and 4th International Conference, Prague: Environmental Impact Assessment Prague 2000 2000-09-11 Praha. Praha: CTU, Faculty of Electrical Engineering, 2000. CTU, Faculty of Electrical Engineering, 2000. s. 139-143. ISBN 80-01-02239-0.
Malachová, K. Oponentský posudek na disertační práci The Effects of Environmental Pollutants on Human Cells. 2000.
Dobiáš, L., Černá, M., Topinka, J. a Malachová, K. Úvod do molekulární a buněčné biologie. 2000.
Malachová, K., Lednická, D. a Dobiáš, L. Bacterial assays of mutagenicity in estimating the effectiveness of biological decontamination of soil. In: Biologické dni 99, Banská Bystrica: Proceedings from International Scientific Conference 1999-09-07 . Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko, 1999. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko, 1999. s. 295-295. ISBN 80-8055-259-2.
Dobiáš, L., Malachová, K., Havránková, J., Kůsová, J., Vít, M. a Lednická, D. Environmental genotoxic factors and safety of biosfere. In: Biologické dni 99, banská Bystrica: Proceedings from International Scientific Conference 1999-09-07 . Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko, 1999. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko, 1999. s. 293-294. ISBN 80-8055-259-2.
Malachová, K. a Lednická, D. Experiences with the mutagenicity detection of contaminated soil using the bacterial test. Pharmacology&Toxicology. 1999, roč. 85, s. 34-34. ISSN 0901-9936.
Malachová, K. a Lednická, D. Genotoxic PAHs in Ambient air in Ostrava aglomeratioon. In: 15. Biologické dny, České Budějovice: Cells, Abstracts of 15th Biological Days 1999-09-06 . České Budějovice: KOPP, 1999. KOPP, 1999. s. 91-91. ISBN 80-7232-069-6.
Malachová, K. a Lednická, D. Sledování účinnosti biodegradačních procesů v půdách kontaminovaných PAU s využitím bakteriálních testů mutagenity. In: VI. ročník Minisympózia o biosorpcích a mikrobních degradacích a III. ročník sem. Biodegradace, Seč u Chrudimi: Sborník sympózia 990308: Od laboratorních experimentů k bioremediačním technologiím 1999-03-08 . Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 1999. Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 1999. s. 50-50. ISBN 80-902013-2-6.
Malachová, K. Using short-term mutagenicity tests for the evaluation of genotoxicity of contaminated soils. Journal of Soil Contamination. 1999, roč. 6, s. 667-680. ISSN 1058-8337-99.
Dobiáš, L., Dobiášová, S., Malachová, K. a Seman, M. Vybrané kapitoly z mikrobiologie. 1999.
Malachová, K., Lednická, D. a Dobiáš, L. Bacterial assays of mutagenicity in estimating the effectiveness of biological decontamination of soils. Biológia. 1998, roč. 53, s. 699-704. ISSN 0006-3088.
Malachová, K. a Dobiáš, L. Cvičení z genetiky. 1998.
Malachová, K. a Dobiáš, L. Genotoxic air pollution of Ostrava city. In: EEMS: 28th annual meeting European environmental mutagen society 1998-09-07 . Salzburg, Rakousko: University of Graz, 1998. University of Graz, 1998. s. 257-257.
Malachová, K. a Lednická, D. Hodnocení mutagenity ovzduší města Ostravy. In: Přírodovědecká fakulta OU: Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis . Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. Ostravská univerzita, 1998. s. 129-137. ISBN 80-7042-751-5.
Malachová, K. a Lednická, D. Hodnocení mutagenity ovzduší města Ostravy. In: Přírodovědecká fakulta OU: Sborník prací PřF OU Biologie-Ekologie . Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. Ostravská univerzita, 1998. s. 124-132. ISBN 80-7042-751-5.
Malachová, K. Industrial technologies with incomplete combustion - the source of complex mixtures of substances with genotoxic effects. Central Europ. J. Publ. Health. 1998, roč. 6, s. 307-313. ISSN 1210-7778.
Malachová, K., Majkus, Z. a Kantorek, J. Kapitoly z biologie mládeže a školní hygieny. 1998.
Malachová, K. Mutagenicity tests of the bacteria and the detection of genotoxicity of industrial complex mixtures containing PAHS. Central European Journal of Public Health. 1998, roč. 6, s. 307-313. ISSN 1210-7778.
Dobiáš, L., Malachová, K., Vít, M. a Havránková, J. Occupational exposure by heavy metals in industry. In: 2nd International Conference Trace Elements: Effects on Organisms and Environment: Trace elements-effects on organisms and environment 1998-06-23 . Katowice: Wydawnictwo naukowo-techniczne, 1998. Wydawnictwo naukowo-techniczne, 1998. s. 3-3. ISBN 83-904174-6-4.
Dobiáš, L., Malachová, K., Vít, M. a Havránková, J. Occupational Exposure to Heavy Metals in Industry. In: 2nd International Conference Trace Elements: Effects on Organisms and Environment: Sborník referátů z mezinár. konference 1998-06-23 . Katowice: Centre for Studies on Human and Natural Environment, Katowicw, Poland, 1998. Centre for Studies on Human and Natural Environment, Katowicw, Poland, 1998. s. 5-10. ISBN 83-904174-6-4.
Malachová, K. Estimating the mutagenicity of soils after their biological decontamination. Mutation Research. 1997, roč. 379, s. 118-118. ISSN 0027-5107.
Malachová, K. a Lednická, D. Hodnocení mutagenity půd po jejich biologické dekontaminaci. In: 20. pracovní dny pro mutagenezu v zevním prostředí Čs. biologické společnosti, Brno: Sborník Nové poznatky v genetické toxikologii 1997-05-26 . Brno: IDVPZ Brno, 1997. IDVPZ Brno, 1997. s. 25-25. ISBN nemá.
Malachová, K. a Lednická, D. Mutagenní účinek komplexních směsí látek kontaminujících ovzduší města Ostravy. Ochrana ovzduší. 1997, roč. 9, s. 1-3. ISSN 1211-0337.
Malachová, K. a Dobiáš, L. Projekt studijního oboru speciální biologie se zaměřením na metody biomonitorování faktorů životního prostředí. 1997.
Malachová, K. a Kubicová, S. Analýza přístupu středoškolské mládeže k návykovým látkám. In: XXIV. Ostravské dny dětí a dorostu: Sborník z konference s mezinár. účastí 1996-05-14 . Ostrava: Krajská hagienická stanice, 1996. Krajská hagienická stanice, 1996. s. 251-254. ISBN nemá.
Malachová, K., Majkus, Z. a Kantorek, J. Kapitoly z biologie mládeže a školní hygieny. 1995.
Malachová, K. a Lednická, D. Možnosti detekce genotoxicity půd a pevných odpadů bakteriálními testy. In: Ostravská univerzita, PřF: Acta Facultatis Rerum Nat. Universitas Ostraviensis, Biologica-Ecologica 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. Ostravská univerzita, 1995. s. 137-149. ISBN 80-7042-730-2.
Malachová, K. Using of the Salmonella typhimurium His- Test and the SOS chromotest for the detektion of Mutagenicity of Environment contaminers. In: 2nd International conference on Environmental Mutagens in Human Populations: Abstract book 1995-08-20 . Praha: EEMS, 1995. EEMS, 1995. s. 3-12. ISBN nemá.
Malachová, K. Využití bakteriálních detekčních systémů pro hodnocení genotoxicity průmyslových odpadů kontaminujících životní prostředí. In: Ekologická problematika hornoslezského regionu: Sborník z mezinárodní konference SILESIA 1995-06-09 . Ostrava: Dům techniky ostrava, 1995. Dům techniky ostrava, 1995. s. 45-48.
Malachová, K. Analýza názorů na obsah genetického učiva v rámci předmětu biologie na střední škole. In: Pedagogická diagnostika 93: Sborník referátů z mezinár. konference 1994-03-09 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. Ostravská univerzita, 1994. s. 118-118. ISBN 80-7042-074-X.
Malach, J. a Malachová, K. Ke vztahu diagnostiky a autodiagnostiky na vysoké škole. In: Pedagogická diagnostika 93: Sborník referátů z mezinár. konference 1994-09-11 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. Ostravská univerzita, 1994. s. 320-322. ISBN 80-7042-074-X.
Malachová, K. a Hošková, D. Hodnocení mutagenity pražené zrnkové kávy. In: Přírodovědecká fakulta OU: Acta Fac. rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica-Ecologica . Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1993. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1993. s. 152-172. ISBN 80-7042-704-3.
Malachová, K. Mutagenita a karcinogenita kontaminant životního prostředí. 82. vyd. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1993. 108 s. ISBN 80-7042-707-8.
Malachová, K. Genetika v učivu biologie na gymnáziu. In: Přírodovědecká fakulta OU: Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, ser. E-22 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1992. Ostravská univerzita, 1992. s. 117-124.
Malach, J. a Malachová, K. Za J. A. Komenským západním směrem - výukový videopořad ke 400 výročí narození. 1992.
Malachová, K. zkušenosti s hodnocením mutagenity chemických látek a jejich směsí SOS chromotestem. In: Pedagogická fakulta OU: Acta Fac. paedagog. Ostraviensis, Ser. E-21 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1991. Ostravská univerzita, 1991. s. 5-15. ISBN 80-7042-037-5.
Malachová, K. Buněčné reparační mechanismy a jejich úloha v mutagenezi a karcinogenezi. In: Pedagogická fakulta OU: Acta Facultatis paedagog. Ostraviensis, E-19 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1990. Ostravská univerzita, 1990. s. 149-162. ISBN 14-029-91.
Malachová, K. Cvičení z obecné mikrobiologie. 1990.
Malachová, K. a Soška, J. Hodnocení genotoxické aktivity dehtu a dehtových olejů SOS chromotestem a Amesovým testem. Pracovní lékařství. 1990, roč. 42, s. 44-49. ISSN 0032-6291.
Malachová, K. Srovnání validity SOS chromotestu a Amesova testu. In: VÚOS: Sborník referátů Průmyslová toxikologie, Špindlerův Mlýn 1990-03-14 . Pardubice: VÚOS, 1990. VÚOS, 1990. s. 17-18. ISBN nemá.
Malach, J. a Malachová, K. Zkušenosti s využíváním výpočetní techniky při zkoušení a hodnocení výsledků zkoušky. In: Didaktické aspekty využívania moderných vzdelávacích prostriedkov: Sborník referátů z celošt. konf. Didaktické aspekty využívania moderných vzdelávacích prostriedkov 1990-11-10 . Bratislava: Dom techniky, Bratislava, 1990. Dom techniky, Bratislava, 1990. s. 56-60. ISBN 80-233-0101-2.


ZkratkaNázev předmětu
1BC1LBiologie I. - cvičení
1BI1LBiologie I.
2BC2LBiologie II.
2BI2LBiologie II.
APLGEAplikovaná genetika
APMIKAplikovaná mikrobiologie
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BC1LFBiologie I. - cvičení
BIOTEBiotechnologie
BI1LFBiologie I.
BI2LFBiologie II.
CYTGECytogenetika
DIPPRDiplomová práce
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSEPříprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EKMIKEkologie mikroorganismů
EKTOXZáklady ekotoxikologie
GEMIKGenetika mikroorganismů
GENECGenetika (cvičení)
GENEPGenetika (přednáška)
GENESGenetika
GENETGenetika
GENEUGenetika
GENTOToxikologie a genotoxikologie
GENTSGenetika
GENZSObecná biologie
MIKAEZáklady mikrobiologie
MOLGEZáklady molekulární biologie a genetiky
NANOTNanomateriály a živé systémy
OBEBIObecná biologie
OBEBPMolekulární biologie a genetika - př.
OBEMIObecná mikrobiologie
OBMICMikrobiologie (praktika)
OBMIPMikrobiologie (přednáška)
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PDIP1Příprava diplomové práce 1
PRBP2Příprava bakalářské práce II
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
PUDBIPůdní biologie
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
QBIODBiodiverzita
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QEDBVExperimentální design biologic. výzkumu
QEERIEnvironemntální a ekologická rizika
QENMIEnvironmentální mikrobiologie
QMDGTMetodologie detekce genotoxicity a toxic
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QTOGEToxikologie a genotoxikologie
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
SPEMISpeciální mikrobiologie
SPMIBSpeciální mikrobiologie
SPMIKSpeciální mikrobiologie
SZZEBČást SZZ: Obecné základy exp. biologie
SZZK8Část SZZ: Biologie s didaktikou
WAPGEApplied genetics
WAPMIApplied microbiology
WSPMISpecial microbiology
WTOGEToxicology and genotoxicology
XEKMIEkologie mikroorganismů
XGENZZáklady molekulární biologie a genetiky
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
XTRBITrendy v biologických oborech
XZAKMZáklady mikrobiologie
YGENEGenetika
YMIKRZáklady mikrobiologie
YOBBIObecná biologie
ZAKMSZáklady mikrobiologie
6EKMIEkologie mikroorganizmů
6MIBIMikrobiologie (přednáška)
6ZAGEZáklady genetiky a genomiky
7APGEAplikovaná genetika
7APMIAplikovaná mikrobiologie
7BAPRBakalářská práce
7DIPRDiplomová práce
7EKMIEkologie mikroorganizmů
7GEMIGenetika mikroorganizmů
7GENPGenetika (přednáška)
7MIBPMikrobiologie (přednáška)
7NANONanomateriály a živé systémy
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7SEM4Specializovaný diplomový seminář 4
7SPMISpeciální mikrobiologie
7TOGEToxikologie a genotoxikologie
7ZAGEZáklady genetiky a genomiky
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
BI2LFBiologie II.


AutorNázev práceTypRok
Jaremčuková LucieIncidence Candida dubliniensis v klinickém materiálu a možností její identifikacediplomová 2019 
Kyselá VeronikaHodnocení antimikrobiálních účinků tuhých a práškových nanokompozitů na vybraných kmenechdiplomová 2019 
Vejrostová JanaBiodegradace syntetických barviv houbovými kulturami za pomocí rotačního diskového bioreaktorudiplomová 2019 
Bysková AndreaUplatnění kmene Salmonella typhimurium His- TA102 v hodnocení antimutagenních efektůdiplomová 2018 
Hluchníková BarboraHodnocení antimikrobiálního efektu nanokompozitůdiplomová 2018 
Konvičná BarboraVyužití Amesova testu v hodnocení kontaminace ŽPdiplomová 2018 
Lesňáková KláraKultivace tkáňových buněk a hodnocení jejich vitalitydiplomová 2018 
Brhel DavidSledování degradačního potencíálu houbových organismů v průtokovém rotačním reaktoru.diplomová 2017 
Pletichová HanaIsolace půdních mikroorganismů s biodegradačním potenciálemdiplomová 2017 
Drápelová LucieVyužití kometového testu k hodnocení genotoxicitydiplomová 2016 
Mazurková MichaelaStudium dekolorizačního potenciálu kmene Trichaptum abietinumdiplomová 2016 
Višňovská DenisaHodnocení biodegradace plastových polymerů vybranými izoláty hubdiplomová 2016 
Andlová ŽanetaIzolace mikroorganismů z lokalit kontaminovaných plasty a testování jejich biodegradačních schopností.diplomová 2015 
Dorňáková VeronikaBiodegradace barviv v rotačním diskovém reaktoru ve vsádkovém a kontinuálním režimudiplomová 2015 
Ihelková LucieAnalýza smíšených kultur hub a bakterií optickou a fluorescenční mikroskopiídiplomová 2015 
Knapová MichaelaBiodegradace intaktních a předupravených plastových polymerů vybranými kmeny mikroorganismůdiplomová 2015 
Králová ZuzanaVyužití in vitro testů genotoxicity ve screeningu mutagenity environmentálních vzorkůdiplomová 2015 
Svorová JanaBiodegradace směsí barviv houbovými organismy v tekutém mediudiplomová 2015 
Čapčová MartinaStudium antimykotických účinků interkalátů obsahujících kovydiplomová 2014 
Dadoková HanaHodnocení genotoxicity v materiálech s dopadem na ŽPdiplomová 2014 
Fojtík JindřichBiodegradace plastů houbovými organismy v podmínkách kultur s pevnou fází (SSF)diplomová 2014 
Konečná JanaCharakterizace kmenů hub pro biodegradaci plastů na pevných a tekutých mediíchdiplomová 2014 
Michná VeronikaVyužití systému ? Biolog ? pro identifikaci mikroorganismů vyskytujících se v potravináchdiplomová 2014 
Podjuklová LenkaVyužití bakteriálních testů pro detekci mutagenity biodegradačních produktů v odpadních vodáchdiplomová 2014 
Tarabová BarboraScreening mutagenity kontaminant životního prostředí pomocí SOS Chromotestudiplomová 2014 
Kantorová MichaelaStanovení vybraných nových antipsychotik v biologickém materiáludiplomová 2013 
Pořízka RomanBiodegradace syntetických barviv ligninolytickými houbami v rotačním diskovém reaktorudiplomová 2013 
Šlosarčíková PavlínaInterakce houby Irpex lacteus s vybranými bakteriálními organismy a jejich vliv na tvorbu houbového biofilmudiplomová 2013 
Válková HanaInterakce houby Dichomitus squalens s vybranými bakteriálními organismy a jejich vliv na tvorbu houbového biofilmudiplomová 2013 
Chlebková LucieVýznam hodnocení genotoxicity v průmyslových odpadních vodáchdiplomová 2012 
Choulíková HanaZdravotní rizika spojená s expozicí pesticidydiplomová 2012 
Cigánková BarboraUplatnění variant Amesova testu v hodnocení enviromentálních mutagenůdiplomová 2012 
Havlíková LenkaSledování účinnosti biodegradace textilních barviv Amesovým testemdiplomová 2012 
Staňková KarinScreeningové hodnocení vlivu farmaceutické výroby na ŽPdiplomová 2012 
Tobolová PavlínaVýznam testu genotoxicity při vývoji nových materiálůdiplomová 2012 
Haramijová SabinaHodnocení antimikrobiálních učinků interkalátů obsahujících kovy.diplomová 2011 
Varmužová JanaSrovnání citlivosti klasického a miniaturizovaného testu genotoxicity na kmenech Salmonella typhimurium His-diplomová 2011 
Brzicová TáňaProblematika hodnocení mutagenity ve vzorcích kontaminovaných polycyklickými aromatickými uhlovodíkydiplomová 2010 
Baarová VendulaAntibakteriální účinky preparátů obsahující kovydiplomová 2009 
Holenková JanaHodnocení antibakteriálních účinků interkalátů montmorillonitudiplomová 2009 
Lysková MartinaVýskyt oxacilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v nemocničním zařízenídiplomová 2009 
Sedláčková JanaVyužití Amesova testu pro detekci mutagenity jemnozrnných frikčních materiálůdiplomová 2009 
Spáčilová KateřinaGenotoxické hodnocení otěrů brzdového obložení SOS Chromotestemdiplomová 2009 
Vašíčková JanaKontaktní testy toxicity v hodnocení kontaminant životního prostředídiplomová 2009 
Haničincová IvanaBiologické zkoušky toxicity v hodnocení kontaminovanosti kontaminované vodydiplomová 2008 
Gawlová ZuzanaHodnocení mutagenity obrušků silničních povrchů Amesovým testemdiplomová 2007 
Kůdelová MartinaCitlivost luminiscenčních bakterií v závislosti na době kultivacediplomová 2007 
Fišerová AndreaZavedení metodiky pro hodnocení genotoxicity kontaminované vodydiplomová 2006 
Doležílková IvanaDetekce mutagenity metabolických produktů syntetických barviv z provozu Jitex Písek Amesovým testemdiplomová 2005 
Pavlátová MonikaOrganické polutanty v životním prostředí a detekce jejich genotoxických účinků SOS Chromotestemdiplomová 2005 
Šušla MartinDetekce mutagenity metabolických produktů syntetických barviv Amesovým testemdiplomová 2005 
Adamčíková AnetaVliv průmyslového znečištění na mikroedafonbakalářská 2019 
Nováková MichaelaBakterie produkující bakteriociny a perspektivy jejich využitíbakalářská 2019 
Pěchuvková JanaNozokomiální nákazybakalářská 2019 
Sýkorová NikolaBaktericidní a ekotoxické působení nanočástic a nanomateriálůbakalářská 2019 
Trávníčková TerezaHygienicky nejvýznamnější mikroorganismy ve vodáchbakalářská 2019 
Bucová DominikaRezistencia mikroorganizmov k antibiotikámbakalářská 2018 
Vrbová LenkaMikrobiální osídlení dutiny ústníbakalářská 2018 
Hořava JakubKONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PLASTOVÝMI ODPADYbakalářská 2017 
Kyselá VeronikaIzolace nových bakteriálních kmenů pro biodegradační technologiebakalářská 2017 
Skočková IvetaBakteriální testy ve screeningu environmentálních mutagenůbakalářská 2017 
Španielová VeronikaMetody studia půdní mikroflórybakalářská 2017 
Vejrostová JanaBiodegradační potenciál hub a jeho využití v biotechnologiíchbakalářská 2017 
Bysková AndreaHodnocení biodiverzity půdních mikroorganismůbakalářská 2016 
Bravanská MarkétaScreening schopnosti bakteriálních kmenů izolovaných z prostředí degradovat plasty.bakalářská 2015 
Brhel DavidHouby jako perspektivní organismy pro biodegradacebakalářská 2015 
Ráblová DanielaGenotoxicita kontaminant v prostředí ostravské aglomeracebakalářská 2015 
Vaňková BarbaraEnvironmentální rizika léčebných a hormonálních reziduí ve vodáchbakalářská 2015 
Buržaková KláraNanočástice a jejich potenciální zdravotní rizikabakalářská 2014 
Rypienová ŠárkaVyužitelnost Comet assay ve screeningu látek s genotoxickými účinkybakalářská 2014 
Králová ZuzanaKontaminace průmyslové krajiny genotoxickými látkamibakalářská 2013 
Zedníčková HanaLátky s antimykotickými účinky a trendy jejich vývojebakalářská 2013 
Dadoková HanaSyntetická barviva jako toxické a genotoxické kontaminanty životního prostředíbakalářská 2012 
Drozdková DenisaFaktory ovlivňující výskyt Downova syndromubakalářská 2012 
Matyášová KateřinaSoučasné uplatnění a trendy využití geneticky modifikovaných organismůbakalářská 2012 
Michná VeronikaMikroflóra zažívacího traktubakalářská 2012 
Podjuklová LenkaMutageny a karcinogeny v potravináchbakalářská 2012 
Sikorová DenisaProcesy konzervace potravin a rizika mutagenitybakalářská 2012 
Tarabová BarboraPotenciální genotoxicita kosmetických přípravkůbakalářská 2012 
Trombik LeszekRizika související s kontaminací ovzduší Ostravska toxickými a genotoxickými látkamibakalářská 2012 
Abdulová LucieHistorie chřipkového onemocnění a jeho vývoj v současnostibakalářská 2011 
Čapčová MartinaFtaláty a perfluorované sloučeniny a jejich potenciální zdravotní rizikabakalářská 2011 
Karásková MichaelaHodnocení toxického působení těžkých kovů testem využívajícím houby bílé hnilobybakalářská 2011 
Pořízka RomanBiodegradace syntetických barviv v rotačním diskovém bioreaktorubakalářská 2011 
Chlebková LucieCharakteristika a aplikační možnosti bakteriálních kmenů využívaných v Amesově testubakalářská 2010 
Dordová PetraInfekce související s výživoubakalářská 2010 
Havlíková LenkaMutagenita flavonoidních látekbakalářská 2010 
Lysová MichaelaPerspektivy využití bioléčivbakalářská 2010 
Staňková KarinAnalýza rizik a bezpečnosti práce při zpracování látek biologického původu.bakalářská 2010 
Žarloková VeronikaDetekce antimutagenity rostlinných extraktů.bakalářská 2010 
Fedorová AlexandraPATOGENY U AKUTNÍCH PRŮJMOVÝCH ONEMOCNĚNÍbakalářská 2009 
Górecká VeronikaPerspektivy využití Amesova testu v hodnocení reálných vzorků z kontaminovaného prostředíbakalářská 2009 
Haramijová SabinaHodnocení antimikrobiálních účinků interkalátů obsahujících měďbakalářská 2009 
Kudělková LadislavaVývoj antimikrobiálních látek a jejich využití v praxibakalářská 2009 
Pegová KristýnaMikrobiální rezistence a současné přístupy k jejímu řešeníbakalářská 2009 
Varmužová JanaDoprava jako zdroj genotoxických kontaminant v životním prostředíbakalářská 2009 
Brzicová TáňaGenotoxická rizika asfalto-dehtových materiálůbakalářská 2008 
Drozdová LucieBakteriální testy v hodnocení mutagenity kontaminant životního prostředí obsahujících polycyklické aromatické uhlovodíkybakalářská 2008 
Plačková MartinaVliv bakteriálních organismů na imobilizované kultury dřevokazné houby Irpex lacteusbakalářská 2008 
Pluháčková JanaHodnocení mutagenity frikčních materiálů z brzdového obložení pomocí Amesova testubakalářská 2008 
Lysková MartinaVýskyt oxacilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v nozokomiálních nákazáchbakalářská 2007 
Motáková NatálieScreening mutagenity v asfaltodehtových hmotáchbakalářská 2007 
Nowaková HanaOživení aktivovaného kalu na vybraných čistírnách odpadních vodbakalářská 2007 
Sedláčková JanaHodnocení mutagenity odprašků a kalů vznikajících při výrobě železa a oceli Amesovým testembakalářská 2007 
Spáčilová KateřinaHodnocení mutagenity odprašků a kalů vznikajících při výrobě železa a oceli SOS Chromotestembakalářská 2007 
Stipperová JanaMikrobiologické hodnocení jakosti vodbakalářská 2007 
Škutová MartinaPrionové infekce a jejich detekcebakalářská 2007 
Vašíčková JanaBiologické hodnocení toxických půdních kontaminantbakalářská 2007 
Dlabová HanaEkologicky nezávadné způsoby likvidace zdravotnického odpadubakalářská 2006 
Haničincová IvanaHodnocení toxicity těžkých kovů bioluminiscenčním testembakalářská 2006 
Veselková ZuzanaVyužití SOS Chromotestu pro hodnocení genotoxicity pesticidůbakalářská 2006 
Chlapek PetrHodnocení toxicity vzorků zeminy kontaminované PAHs bakteriálním testem (Rhizobium meliloti)bakalářská 2005 
Hilská MarkétaDetekce mutagenity syntetických barviv Amesovým testembakalářská 2005 
Jašková MartinaVyužití dřevokazných hub pro hodnocení toxicity chemických látekbakalářská 2005 
Krbálková AlenaMetodické rozšíření biologické zkoušky Vibrio fisheribakalářská 2005 
Málik EmilProblematika sexuálního zneužívání dětíbakalářská 2005 


Izolace a charakterizace mikroorganismů schopných účinné degradace obtížně rozložitelných organopolutantů
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2015 - 6/2016
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Biodegradace organopolutantů mikroorganismy za použití kultivačních metod ,,solid state" a ,,semi-solid state".
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Využití metagenomických metod ke studiu biodiverzity environmentálních vzorků a hodnocení vlivu nanočástic na poškození DNA pomocí kometového testu
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
New BIOtechnologiCaL approaches for biodegrading and promoting the environmEntal biotrAnsformation of syNthetic polymeric materials
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2013 - 8/2015
PoskytovatelMezinárodní spolupráce
Stavukončený
New BIOtechnologiCaL approaches for biodegrading and promoting the environmEntal biotrAnsformation of syNthetic polymeric materials
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období9/2012 - 8/2015
PoskytovatelEnvironmentální centrum ENC, Rámcové programy EU
Stavukončený
Biodegradace syntetických barviv pomocí kombinovaných biofilmů ligninolytických hub, kvasinek a bakterií
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Biofilmy hub pro bioremediaci odpadní vody komplementární s čistírnami odpadních vod
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2009 - 12/2013
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
Přístrojové vybavení pro nově zbudovanou laboratoř pro výuku mikrobiologických předmětů
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Frikční materiály na bázi polymerů s obsahem kovů a jejich vliv na životní prostředí
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Selekce ligninolitických hub vhodných pro remediaci vody a půdy kontaminované syntetickými barvami
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2000 - 12/2002
Poskytovatel
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub