Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Pavel Drozd

Pavel Drozd

titul, jméno, příjmení:
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
L 240, budova L
funkce:
proděkan pro vědu a doktorské studium
pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (navazující magisterské studium)
obor činnosti:
telefon, mobil:
553 46 2311
775 160 971
e-mail:

Vzdělání

2012
doc., Ekologie, Modelování a kvantitativní analýza biologické diverzity, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
1994 – 1998
Ph.D., Ekologie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ekologie lesa
1989 – 1994
Mgr., Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, učitelství matematika - biologie
 

Zaměstnání, praxe

2015 – dosud
Prorektor OU pro řízení vědy a tvůrčí činnosti
2012 – dosud
Institut environmentálních technologií, Ostravská univezita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, vědecký pracovník
1998 – 1999
Insect Ecology Project, Entomologický ústav AVČR (České Budějovice) a Bishop Museum (Honolulu), post-dok.
1997 – dosud
Ostravská univezita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, docent
 

Odborné zaměření

biologická diverzita (hmyz, rostliny),
evoluce vztahů mezi herbivorním hmyzem a rostlinami,
bioindikační vlastnosti hmyzu,
analýza biologických dat.
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Vědecká rada OU
Česká společnost pro ekologii
Česká statistická společnost
Česká entomologická společnost
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Platková Hana
Diverzita a životní historie mšic na vybraných druzích rostlin temperátních ekosystémů
disertační
2023
Višňovská Denisa
Diverzita bakteriálních a houbových symbiontů herbivorního hmyzu
disertační
2022
Kotásková Nela
Symbiotické vztahy vybraných skupin herbivorního hmyzu
disertační
2021
Pyszko Petr
Potravní strategie bryofágního hmyzu
disertační
2020
Šigut Martin
Studium trofických interakcí parazitoidů a jejich hostitelů v temperátní oblasti
disertační
2018
Bazsóová Denisa
Reakce mikroorganismů na vybrané sekundární metabolity rostlin
diplomová
2020
Drgová Michaela
Habitatové a potravní nároky bryofágních motýlů (Lepidoptera: Pyraloidea)
diplomová
2020
Franková Magdaléna
Funkční diverzita endosymbiontů trávicího traktu herbivorního hmyzu.
diplomová
2020
Pavlíková Kristýna
Funkční diverzita mikrobiomu fyloplánu na vybraných druzích dřevin
diplomová
2020
Pazlar Miroslav
Faktory ovlivňující strategii ochrany vybraných taxonů hmyzu
diplomová
2020
Šarmanová Petra
Ambrosiové hálky vybraných rodů bejlomorek (Diptera: Cecidomyidae)
diplomová
2017
Platková Hana
Abundance a diverzita mšic podél vertikálního gradientu temperátního lužního lesa.
diplomová
2016
Vavrošová Lucie
Prostorová distribuce minujícího hmyzu na vybraných modelových dřevinách.
diplomová
2016
Čížová Kamila
Vliv fragmentace na vybrané taxocenózy členovců lučních ekosystémů.
diplomová
2015
Dorňák Ondřej
Vliv délky expozice živé návnady na intenzitu predace herbivorního hmyzu.
diplomová
2015
Suchanková Alžběta
Využití umělých návnad v hodnocení predačního tlaku na hmyz podél vertikálního gradientu temperátního lesa.
diplomová
2015
Bujok Aneta
Symbiotické mikroorganismy trávícího traktu bryofágního hmyzu
diplomová
2014
Gybas Tomáš
Struktura taxocenóz mravenců v lesním a nelesním prostředí
diplomová
2014
Kotásková Nela
Abundance a diverzita listožravého hmyzu podél vertikálního gradientu temperátního lužního lesa.
diplomová
2014
Ceh Štěpán
Struktura taxocenózy modelových skupin bezobratlých v mechových mikrohabitatech horského lesního ekosystému (Jeseníky, Velká Jezerná).
diplomová
2013
Pyszko Petr
Klíčové faktory potravní preference rodu Cytilus a Byrrhus (Coleoptera: Byrrhidae)
diplomová
2013
Slívová Adéla
Rozdíly v kompozici a abundanci bezobratlých vázaných na mechy v závislosti na technice třídění.
diplomová
2012
Kašparová Eva
Could anyone survive Antarctic glaciations?: Evolution in the extreme environment and the effect of climatic changes on Antarctic biota -population genetic approach
diplomová
2010
Krupař Matěj
Struktura taxocenózy brouků ve vybraných mikrohabitatech podhorského lesního ekosystému (Beskydy, Pražmo)
diplomová
2010
Staníková Denisa
Struktura taxocenóz vybraných čeledí brouků v příměstském lese (Ostrava, Bělský les)
diplomová
2010
Plátek Michal
Taxocenózy brouků vázaných na mechy jedlobukových porostů v oblasti CHKO Beskydy
diplomová
2009
Jašík Martin
Taxocenózy členovců vázaných na mechy v oblasti Třinecka
diplomová
2008
Vondřejc Tomáš Ernest
Monitoring migrace vybraných druhů čeledi Carabidae
diplomová
2008
Antoš Petr
Lokální druhová diverzita a abundance herbivorního hmyzu na Populus tremula v přirozeném a antropogenním ekosystému
diplomová
2007
Kubačáková Vendula
Srovnání taxocenóz perlooček (Cladocera) vybraných vodních ploch
diplomová
2007
Rybová Michaela
Taxocenózy lasturnatek (Ostracoda) vybraných lokalit Moravskoslezského kraje
diplomová
2007
Svobodová Renáta
Vliv půdní vlhkosti na palatabilitu listů Corylus avellana
diplomová
2007
Šimková Šárka
Střevlíkovití brouci (Coleoptera,Carabidae) stepních biotopů na území Štramberska
diplomová
2007
Šipoš Jan
Rozdíl v diurnální aktivitě predátorů hmyzu v průběhu vegetačního období
diplomová
2007
Vašičková Lucie
Charakteristiky taxocenóz střevlíků (Coleoptera, Carabidae) v různě zachovalých lesních porostech
diplomová
2007
Žáková Vladana
Rozdíl v palatabilitě poškozených a nepoškozených listů vybraných dřevin
diplomová
2007
Chobot Vít
Entomopatogenní houby ČR
bakalářská
2022
Prieložná Veronika
Kvantitativní analýza taxocenóz v programu R
bakalářská
2022
Matura Filip
Využití umělé stravy pro design výzkumu hostitelské specializace herbivorního hmyzu.
bakalářská
2020
Němcová Alice
Výskyt bryofágie u vybraných skupin bezobratlých
bakalářská
2019
Drgová Michaela
Hostitelská preference u bryofágních zástupců Pyraloidea (Lepidoptera)
bakalářská
2018
Franková Magdaléna
Druhová a funkční diverzita mikrobioty řádu Lepidoptera
bakalářská
2018
Pavlíková Kristýna
Funkční a druhová diverzita mikrobioty fylosfér vybraných druhů temperátních dřevin
bakalářská
2018
Pazlar Miroslav
Biologická diverzita hmyzu v Evropě a její ochrana
bakalářská
2018
Bazsóová Denisa
Beta diverzita hálkotvorného hmyzu temperátního lesního ekosystému.
bakalářská
2017
Bílková Eva
Ekologie podčeledi Pselaphinae (Staphylinidae, Coleoptera) se zaměřením na interakce s mravenci.
bakalářská
2016
Kornová Veronika
Beta diverzita minujícího hmyzu temperátního lesního ekosystému.
bakalářská
2016
Prýmusová Jana
Diverzita endosymbiontů herbivorního hmyzu
bakalářská
2015
Šarmanová Petra
Diverzita, vertikální stratifikace a abundance bejlomorek (Cecidomyiidae, Diptera) na vybraných dřevinách.
bakalářská
2015
Tichopád Tomáš
Moderní analýza molekulárních dat pomocí R a Bioconductor.
bakalářská
2015
Kopia Markéta
Interakce mezi mravenci a dřevinami temperátního lesa: faktory ovlivňující výběr dřeviny.
bakalářská
2014
Vavrošová Lucie
Interakce mezi gildami hmyzích herbivorů v temperátních terestrických ekosystémech
bakalářská
2014
Bartoš Oldřich
Využití softwaru R pro analýzu a modelování dat v evoluční biologii
bakalářská
2013
Dorňák Ondřej
Analýza vlivu umístění a pohybu návnady na hostitelské rostlině na riziko predace u herbivorního hmyzu.
bakalářská
2013
Platková Hana
Analýza druhové diverzity a specializace mšic ve vztahu k vybraným charakteristikám hostitelských rostlin.
bakalářská
2013
Suchanková Alžběta
Metodika měření predačního tlaku na herbivorní hmyz: vybrané faktory ovlivňující volbu kořisti
bakalářská
2013
Kočí Jan
Teorie her a její význam v moderní biologii.
bakalářská
2012
Kotásková Nela
Druhová pestrost hmyzu korunového patra v temperátních ekosystémech
bakalářská
2012
Pyszko Petr
Potravní specializace bryofágních brouků čeledi Byrrhidae.
bakalářská
2011
Baroňová Michaela
Biologie rodu Byrrhus (Coleoptera: Byrrhidae)
bakalářská
2010
Černochová Eva
Biologie rodu Cytilus (Coleoptera: Byrrhidae)
bakalářská
2010
Ceh Štěpán
Taxocenózy bezobratlých vázaných na mechy rašelinišť v oblasti Velká Jezerná (Jeseníky)
bakalářská
2009
Hermanová Kristýna
Entomofauna mechů v lesních ekosystémech v oblasti Valašského Meziříčí (Hostýnské vrchy)
bakalářská
2009
Slívová Adéla
Efektivita metodik sběru bryobiontních bezobratlých
bakalářská
2009
Krupař Matěj
Taxocenózy bezobratlých vázaných na mechy v oblasti Pražma (Beskydy)
bakalářská
2008
Mrlinová Vendula
Zhodnocení zastoupení naturových biotopů (Natura 2000) ve stávajících maloplošných chráněných územích Moravskoslezského kraje
bakalářská
2007
Plátek Michal
Staphylinidae (Coleoptera) horského lučního ekosystému v Beskydech
bakalářská
2007
Jašík Martin
Vliv přítomnosti mechového patra na složení taxocenózy epigeických brouků
bakalářská
2006
Paloušová Dita
Prostorové rozdíly v predačním tlaku na hmyzí společenstva na rodu Acer
bakalářská
2006
Völkl Pavel
Moderní trendy analýzy dat v ochraně přírody
bakalářská
2006
Vondřejc Tomáš Ernest
Testování metodiky zpětných odchytů pro monitoring migrace modelových epigeických brouků
bakalářská
2006
Koloničná Táňa
Metody prostorových analýz v ekologii rostlin
bakalářská
2005
Šimůnková Kateřina
Vertikální stratifikace společenstev bryofágních želvušek v Beskydech
bakalářská
2005
Šipoš Jan
Vertikální stratifikace predace na herbivorní hmyz
bakalářská
2005Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2023 - 12/2025
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2022 - 12/2024
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
2/2020 - 6/2023
Poskytovatel
Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
7/2020 - 8/2022
Poskytovatel
Centrum excelence IT4Innovations, divize, Centrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Katedra chemie, Katedra interních oborů, Katedra romanistiky, Katedra sociální práce, Katedra studií lidského pohybu, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
9/2017 - 6/2021
Poskytovatel
Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2018 - 6/2021
Poskytovatel
Centrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FF, Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stav
v udržitelnosti
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2018 - 3/2021
Poskytovatel
Centrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Katedra interních oborů, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Katedra studií lidského pohybu, Oddělení pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2020
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2020 - 12/2020
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2019
Poskytovatel
Moravskoslezský kraj
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2016 - 12/2018
Poskytovatel
Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
5/2014 - 12/2017
Poskytovatel
EUPRO
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2016
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2014 - 8/2015
Poskytovatel
Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2014 - 6/2014
Poskytovatel
Nezařazené projekty
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2009 - 12/2013
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2009 - 12/2009
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2007 - 12/2009
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období
1/2000 - 12/2002
Poskytovatel
Juniorský grantový projekt GA AV
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub