OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Věda a výzkum > Projekty a granty

Projekty a granty
Identifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích
Id projektuTA02030509
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Technologická agentura ČR
Stavřešený
AnotaceHlavním cílem projektu je identifikace rizik vyplývající z predikovaných změn klimatu s dopady na krajinu a její funkce v modelovém území CHKOBeskydy. Na základě zjištěné citlivosti a zranitelnosti krajiny určení hlavních problémů a následné navržení variant vhodných adaptačních opatřenía vhodných modelů hospodaření s cílem podpory hlavních funkcí krajiny a tím i vytváření podmínek pro existenci cenných stanovišť a druhů vpodmínkách změněného klimatu.Výstupy projektu budou zobecněny a poskytnou odbornou podporu a podklady úřadům veřejné správy pro rozhodování a koncepční činnost přizajišťování účinné ochrany přírody ve velkoplošných zvláště chráněných územích zohledňující změny klimatu.
facebook
rss
social hub