Projekty a granty
Nestandardní genetické kódy protistů a jejich evoluce
Id projektu18-18699S
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceVětšina organismů sdílí stejná pravidla pro čtení genetické informace pro syntézu proteinů, tj. vykazují stejný genetický kód, je ovšem známa i rostoucí řada odchylek. U eukaryot se jedná především o genetický kód v mitochondriích a v jaderných genomech některých skupin protistů. Náš tým v nedávné době objevil několik nových variant genetického kódu s neočekávanými vlastnostmi vyskytujících se v dosud málo studovaných nebo zcela neznámých protistních organismech. Předkládaný grantový návrh navazuje na tyto již publikované i nepublikované pozoruhodné výsledky a předkládá projekt bližšího zkoumání evolučního původu a distribuce některých těchto nových variant genetického kódu spolu s podrobnější charakterizací dalších aspektů biologie příslušných protistních skupin. Paralelně bude provedena bezprecedentní bioiformatická analýza dostupných sekvenčních dat systematicky hledající nové varianty genetického kódu u eukaryot. Výsledky by měly výrazně posunout naše znalosti o diverzitě eukaryot na molekulární úrovni a o obecných aspektech evoluce jednoho ze základních buněčných procesů.