OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Vladimír Špunda

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
místnost, podlaží, budova: M 303, budova M
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:biofyzika
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 597 09 2150
731 444 481
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1981 – 1986RNDr., Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor: Biofyzika a chemická fyzika
1981 – 1986Gymnázium Ostrava–Zábřeh, Vologogradská 6a

Kvalifikace

1999Habilitace docentem v oboru Biofyzika, Masarykova univerzita v Brně
1994CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, obor: Fyziologie rostlin

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2011 – dosudEnvironmentální centrum, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita OU (vědecký pracovník – senior)
2011 – dosudÚstav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (vědecký pracovník – senior)
2000 – dosuddocent, Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
1991 – 1999odborný asistent, Katedra fyziky, PřF OU
1988 – 1991odborný pracovník, Ústav ekologie průmyslové krajiny, Ostrava, AV ČR
1986 – 1988odborný pracovník, Mikrobiologický ústav ČSAV, Oddělení autotrofních mikroorganismů, Třeboň

Odborné zaměření

biofyzika biologických membrán,
biofyzikální fyziologie rostlin,
fotosyntéza ve stresových podmínkách – fotoprotektivní procesy,
mechanismy krátkodobé odezvy a aklimace fotosyntetického aparátu vyšších rostlin vůči klimatickým změnám (intenzita a spektrální složení radiace, zvýšená teplota, zvýšená koncentrace CO2),
biofyzikální a biochemické metody studia fotosyntézy a rostlinné fyziologie,
metody optické spektroskopie a jejich aplikace

Akademické funkce a členství v orgánech

2010 – dosudvedoucí Katedry fyziky PřF OU
2008 – 2010zástupce vedoucího Katedry fyziky PřF OU
2000 – 2006proděkan PřF OU pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
1993 – 1997vedoucí katedry fyziky

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Grantová agentura České republiky – člen podoborové komise 522, Rostlinolékařství, fyziologie rostlin (2003–2008, v letech 2006 –2007 předseda), člen oborové komise 5 Sekce zemědělských věd (2006–2007)
Grantová agentura České republiky – člen panelu P501 Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství (2011–2015, 2016–dosud), člen OK 5 (2011–2012)

Členství ve vědeckých radách

2013 – dosudÚstav výzkumu globální změny AV ČR: člen rady instituce
2010 – dosudPřírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
2006 – dosudPřírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci
2007 – 2010Ostravská univerzita v Ostravě:
2000 – 2006Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
2000 – 2004Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Působení v zahraničí

2016 – 2018Institute of Plant Biology, Biological Research Centre of Hungarian Academy of Sciences, Szeged, Maďarsko (Dr. G. Garab, Dr. P. Lambrev, Dr. B. Ughy – opakované týdenní výzkumné pobyty, zvané přednášky)
červenec 2007Univerzita Karlsruhe, Německo (Dr. C. Buschmann , výzkumný pobyt – 1 týden)
září 1999Univerzita Heinricha Heinze, Dusseldorf, Německo (Prof. G.H. Krause, Dr. P. Jahns, Erasmus, 1 týden)
březen – červen 1994Univerzita Umeä (Švédsko), prof. G. Öquist (stipendium Swedish Institute, 4 měsíce)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinapasivní znalost
Ruštinapasivní znalost


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub