Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Vladimír Špunda


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
místnost, podlaží, budova: M 303, budova M
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:biofyzika
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2150
731 444 481
e-mail:

Vzdělání

1981 – 1986
RNDr., Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor: Biofyzika a chemická fyzika
1981 – 1986
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Vologogradská 6a
 

Kvalifikace

1999
Habilitace docentem v oboru Biofyzika, Masarykova univerzita v Brně
1994
CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, obor: Fyziologie rostlin
 

Zaměstnání, praxe

2011 – dosud
Environmentální centrum, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita OU (vědecký pracovník - senior)
2011 – dosud
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (vědecký pracovník - senior)
2000 – dosud
docent, Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
1991 – 1999
odborný asistent, Katedra fyziky, PřF OU
1988 – 1991
odborný pracovník, Ústav ekologie průmyslové krajiny, Ostrava, AV ČR
1986 – 1988
odborný pracovník, Mikrobiologický ústav ČSAV, Oddělení autotrofních mikroorganismů, Třeboň
 

Odborné zaměření

biofyzika biologických membrán
biofyzikální fyziologie rostlin
fotosyntéza ve stresových podmínkách - fotoprotektivní procesy
mechanismy krátkodobé odezvy a aklimace fotosyntetického aparátu vyšších rostlin vůči klimatickým změnám (intenzita a spektrální složení radiace, zvýšená teplota, zvýšená koncentrace CO2)
biofyzikální a biochemické metody studia fotosyntézy a rostlinné fyziologie
metody optické spektroskopie a jejich aplikace
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2010 – dosud
vedoucí Katedry fyziky PřF OU
2008 – 2010
zástupce vedoucího Katedry fyziky PřF OU
2000 – 2006
proděkan PřF OU pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
1993 – 1997
vedoucí katedry fyziky
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2013 – dosud
Ústav výzkumu globální změny AV ČR: člen rady instituce
2010 – dosud
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
2007 – 2010
Ostravská univerzita v Ostravě
2006 – dosud
Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci
2000 – 2006
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
2000 – 2004
Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Grantová agentura České republiky - člen podoborové komise 522, Rostlinolékařství, fyziologie rostlin (2003-2008, v letech 2006 -2007 předseda), člen oborové komise 5 Sekce zemědělských věd (2006-2007)
Grantová agentura České republiky - člen panelu P501 Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství (2011-2015, 2016-dosud), člen OK 5 (2011-2012)
 

Působení v zahraničí

2016 – 2018
Institute of Plant Biology, Biological Research Centre of Hungarian Academy of Sciences, Szeged, Maďarsko (Dr. G. Garab, Dr. P. Lambrev, Dr. B. Ughy - opakované týdenní výzkumné pobyty, zvané přednášky)
7/2007
Univerzita Karlsruhe, Německo (Dr. C. Buschmann , výzkumný pobyt - 1 týden)
9/1999
Univerzita Heinricha Heinze, Dusseldorf, Německo (Prof. G.H. Krause, Dr. P. Jahns, Erasmus, 1 týden)
3/1994 – 6/1994
Univerzita Umeä (Švédsko), prof. G. Öquist (stipendium Swedish Institute, 4 měsíce)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Němčina
pasivní znalost
Ruština
pasivní znalost
 


Lipid-polymorphism of plant chloroplast thylakoid membranes. Enhanced non-bilayer lipid phases associated with increased membrane permeability
Bettina Ughy, Václav Karlický, Ondřej Dlouhý, Uroš Javornik, Zuzana Materová, Ottó Zsíros, Primož Šket, Janez Plavec, Vladimír Špunda, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2019, Physiologia Plantarum
článek v odborném periodiku

Rate-limiting steps in the dark-to-light transition of Photosystem II - revealed by chlorophyll-a fluorescence induction
Melinda Magyar, Gábor Sipka, László Kovács, Bettina Ughy, Qingjun Zhu, Guangye Han, Vladimír Špunda, Petar Lambrev, Jian-Ren Shen, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2018, Scientific Reports
článek v odborném periodiku

Lipid polymorphism in chloroplast thylakoid membranes - as revealed by 31P-NMR and timeresolved merocyanine fluorescence spectroscopy
Gyözö Garab, Bettina Ughy, Pieter de Waard, Parveen Akhtar, Uroš Javornik, Christos Kotakis, Primož Šket, Václav Karlický, Zuzana Materová, Vladimír Špunda, Janez Plavec, Herbert van Amerongen, László Vígh, Henk Van As, Petar Lambrev ... další autoři
Rok: 2017, Scientific Reports
článek v odborném periodiku

Monochromatic green light induces an aberrant accumulation of geranylgeranyled chlorophylls in plants
Zuzana Materová, Roman Sobotka, Barbora Zdvihalová, Michal Oravec, Jakub Nezval, Václav Karlický, Daniel Vrábl, Michal Štroch, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2017, Plant Physiology and Biochemistry
článek v odborném periodiku

Phenolic compounds and carotenoids during acclimation of spring barley and its mutant Chlorina f2 from high to low irradiance
Jakub Nezval, Michal Štroch, Zuzana Materová, Vladimír Špunda, Jiří Kalina
Rok: 2017, Biologia Plantarum
článek v odborném periodiku

Enhanced thermal stability of the thylakoid membranes from spruce. A comparison with selected angiosperms
Václav Karlický, Irena Kurasová, Božena Ptáčková, Kristýna Večeřová, Otmar Urban, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2016, Photosynthesis Research
článek v odborném periodiku

Does a long-term cultivation of trees under elevated CO2 concentration influence their photosynthetic response to temperature?
Ladislav ŠIGUT, Petra Holišová, Karel Klem, Mirka Šprtová, Carlo Calfapietra, Michal V. Marek, Vladimír Špunda, Otmar Urban ... další autoři
Rok: 2015, Annals of Botany
článek v odborném periodiku

Protective effect of UV-A radiation during acclimation of the photosynthetic apparatus to UV-B treatment
Michal Štroch, Zuzana Materová, Daniel Vrábl, Václav Karlický, Ladislav ŠIGUT, Jakub Nezval, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2015, PLANT PHYSIOL BIOCH
článek v odborném periodiku

Ultraviolet and photosynthetically active radiation can both induce photoprotective capacity allowing barley to overcome high radiation stress
Karel Klem, Petr Holub, Michal Štroch, Jakub Nezval, Vladimír Špunda, Jan Tříska, Marcel A.K. Jansen, T. Matthew Robson, Otmar Urban ... další autoři
Rok: 2015, PLANT PHYSIOL BIOCH
článek v odborném periodiku

Impact of elevated CO2 concentration on dynamics of leaf photosynthesis in Fagus sylvatica is modulated by sky conditions
Otmar Urban, Karel Klem, Petra Holišová, Ladislav ŠIGUT, Mirka Šprtová, Petra Teslová-Navrátilová, Martina Zitová, Vladimír Špunda, Michal V. Marek, John Grace ... další autoři
Rok: 2014, ENVIRON POLLUT
článek v odborném periodiku

Blue light as an important factor increasing plant tolerance against acute photooxidative stress
Radomír Pech, Adriana Volná, Jakub Nezval, Vladimír Špunda
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regulation of Phenolic Compound Production by Light Varying in Spectral Quality and Total Irradiance
Radomír Pech, Adriana Volná, Lena Hunt, Martin Bartas, Jiří Červeň, Petr Pečinka, Vladimír Špunda, Jakub Nezval ... další autoři
Rok: 2022, International Journal of Molecular Science
článek v odborném periodiku

Spruce versus Arabidopsis: different strategies of photosynthetic acclimation to light intensity change
Michal Štroch, Václav Karlický, Petr Ilík, Iva Ilíková, Monika Opatíková, Lukáš Nosek, Pavel Pospíšil, Marika Svrčková, Marek Rác, Pavel Roudnický, Zbyněk Zdráhal, Vladimír Špunda, Roman Kouřil ... další autoři
Rok: 2022, PHOTOSYNTH RES
článek v odborném periodiku

Structural and functional roles of non-bilayer lipid phases of chloroplast thylakoid membranes and mitochondrial inner membranes
Gyözö Garab, Lev S. Yaguzhinsky, Ondřej Dlouhý, Semen V. Nesterov, Vladimír Špunda, Edward S. Gasanoff ... další autoři
Rok: 2022, Progress in Lipid Research
článek v odborném periodiku

Structural entities associated with different lipid phases of plant thylakoid membranes - selective susceptibilities to different lipases and proteases
Ondřej Dlouhý, Václav Karlický, Uroš Javornik, Irena Kurasová, Ottó Zsiros, Primož Šket, Divya Kanna, Kristýna Večeřová, Kinga Böde, Otmar Urban, Edward S. Gasanoff, Janez Plavec, Vladimír Špunda, Bettina Ughy, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Structural Entities Associated with Different Lipid Phases of Plant Thylakoid Membranes-Selective Susceptibilities to Different Lipases and Proteases
Ondřej Dlouhý, Václav Karlický, Uroš Javornik, Irena Kurasová, Ottó Zsiros, Primož Šket, Sai Divya Kanna, Kinga Böde, Kristýna Večeřová, Otmar Urban, Edward S. Gasanoff, Janez Plavec, Vladimír Špunda, Bettina Ughy, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2022, Cells
článek v odborném periodiku

Unheeded SARS-CoV-2 proteins? A deep look into negative-sense RNA
Martin Bartas, Adriana Volná, Christopher A. Beaudoin, Ebbe Toftgaard Poulsen, Jiří Červeň, Václav Brázda, Vladimír Špunda, Tom L. Blundell, Petr Pečinka ... další autoři
Rok: 2022, Briefings in Bioinformatics
článek v odborném periodiku

Accumulation of geranylgeranylated chlorophylls in the pigment-protein complexes of Arabidopsis thaliana acclimated to green light: effects on the organization of light-harvesting complex II and photosystem II functions
Václav Karlický, Zuzana Materová, Irena Kurasová, Jakub Nezval, Michal Štroch, Gyözö Garab, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2021, Photosynthesis Research
článek v odborném periodiku

G-Quadruplex in Gene Encoding Large Subunit of Plant RNA Polymerase II: A Billion-Year-Old Story
Adriana Volná, Martin Bartas, Václav Karlický, Jakub Nezval, Kristýna Kundrátová, Petr Pečinka, Vladimír Špunda, Jiří Červeň ... další autoři
Rok: 2021, INT J MOL SCI
článek v odborném periodiku

Light and CO2 Modulate the Accumulation and Localization of Phenolic Compounds in Barley Leaves
Lena Hunt, Karel Klem, Zuzana Lhotáková, Stanislav Vosolsobě, Michal Oravec, Otmar Urban, Vladimír Špunda, Jana Albrechtová ... další autoři
Rok: 2021, Antioxidants
článek v odborném periodiku

Lipid Polymorphism of Subchloroplast Membrane Particles: Isolated Granum and Stroma Thylakoids
Ondřej Dlouhý, Uroš Javornik, Primož Šket, Attila Bóta, Ildikó Domonkos, Roman Kouřil, Václav Karlický, Irena Kurasová, Janez Plavec, Vladimír Špunda, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lipid Polymorphism of the Subchloroplast-Granum and Stroma Thylakoid Membrane-Particles. I. 31P-NMR Spectroscopy
Ondřej Dlouhý, Uroš Javornik, Ottó Zsiros, Primož Šket, Václav Karlický, Vladimír Špunda, Janez Plavec, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2021, Cells
článek v odborném periodiku

Lipid Polymorphism of the Subchloroplast-Granum and Stroma Thylakoid Membrane-Particles. II. Structure and Functions
Ondřej Dlouhý, Václav Karlický, Rameez Arshad, Ottó Zsiros, Ildikó Domonkos, Irena Kurasová, András Wacha, Tomas Morosinotto, Attila Bóta, Roman Kouřil, Vladimír Špunda, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2021, Cells
článek v odborném periodiku

Modulation of non?bilayer lipid phases and the structure and functions of thylakoid membranes: effects on the water?soluble enzyme violaxanthin de?epoxidase
Ondřej Dlouhý, Irena Kurasová, Václav Karlický, Uroš Javornik, Primož Šket, Nia Z. Petrova, Sashka B. Krumova, Janez Plavec, Bettina Ughy, Vladimír Špunda, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Relation of Plant Thylakoid Lipid Phases to Membrane Permeability and their Accessibility to Lipases
Bettina Ughy, Václav Karlický, Ondřej Dlouhý, Uroš Javornik, Zuzana Materová, Ottó Zsiros, Primož Šket, Janez Plavec, Vladimír Špunda, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SARS-CoV-2 hot-spot mutations are significantly enriched within inverted repeats and CpG island loci
Pratik Goswami, Martin Bartas, Matej Lexa, Natalia Bohalova, Adriana Volná, Jiří Červeň, Veronika Červeňová, Petr Pečinka, Vladimír Špunda, Miroslav Fojta, Václav Brázda ... další autoři
Rok: 2021, BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS
článek v odborném periodiku

Searching for G-Quadruplex-Binding Proteins in Plants: New Insight into Possible G-Quadruplex Regulation
Adriana Volná, Martin Bartas, Jakub Nezval, Vladimír Špunda, Petr Pečinka, Jiří Červeň ... další autoři
Rok: 2021, BioTech
článek v odborném periodiku

The impact of season, cloud cover and air pollution on the different spectral regions of ultraviolet and visible incident solar radiation at the surface
Marie Musiolková, Peter Huszar, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2021, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society
článek v odborném periodiku

Light regimen-induced variability of photosynthetic pigments and UV-B absorbing compounds in Luzula sylvatica from Arcto-Alpine tundra
Miloš Barták, Alla Orekhova, Jakub Nezval, Michal Oravec, Josef Hájek, Vladimír Špunda, Jan Tříska, Michaela Bednaříková, Gabriella Nora Maria Giudici, Radomír Pech ... další autoři
Rok: 2020, Czech Polar Reports
článek v odborném periodiku

Modulation of non-bilayer lipid phases and the structure and functions of thylakoid membranes: effects on the water-soluble enzyme violaxanthin de-epoxidase
Ondřej Dlouhý, Irena Kurasová, Václav Karlický, Uroš Javornik, Primož Šket, Nia Z. Petrova, Sashka B. Krumova, Janez Plavec, Bettina Ughy, Vladimír Špunda, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2020, Scientific Reports
článek v odborném periodiku

Extremely rapid light-induced zeaxanthin accumulation in Norway spruce needles at elevated temperatures - possible reasons and consequences
Vladimír Špunda, Zuzana Materová, Václav Karlický, Irena Kurasová, Kristýna Večeřová, Michal Štroch, Ondřej Dlouhý, Bettina Ughy, Jan SEMER, Otmar Urban, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chlorophyll fluorescence parameters to assess utilization of excitation energy in photosystem II independently of changes in leaf absorption
Jan Semer, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Michal Štroch
Rok: 2019, J PHOTOCH PHOTOBIO B
článek v odborném periodiku

Chlorophyll-a fluorescence emission at 77 K originating from Norway spruce photosystem II differs from that of model angiosperm plants
Václav Karlický, Irena Kurasová, Gábor Sipka, Petar Lambrev, Gyözö Garab, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Induction of phenolic compounds by UV and PAR is modulated by leaf ontogeny and barley genotype
Petr Holub, Jakub Nezval, Michal Štroch, Vladimír Špunda, Otmar Urban, Marcel Jansen, Karel Klem ... další autoři
Rok: 2019, PLANT PHYSIOL BIOCH
článek v odborném periodiku

Influence of air pollution to incident photosynthetically active radiation during clear sky conditions in Ostrava, Czech Republic
Marie OPÁLKOVÁ, Michal Burda, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2019, Atmospheric Environment
článek v odborném periodiku

Lipid polymorphism of plant thylakoid membranes. Reversible changes induced by low pH and elevated temperature
Ondřej Dlouhý, Václav Karlický, Uroš Javornik, Primož Šket, Janez Plavec, Vladimír Špunda, Bettina Ughy, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lipid-polymorphism of plant chloroplast thylakoid membranes. Enhanced non-bilayer lipid phases associated with increased membrane permeability
Bettina Ughy, Václav Karlický, Ondřej Dlouhý, Uroš Javornik, Zuzana Materová, Ottó Zsíros, Primož Šket, Janez Plavec, Vladimír Špunda, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2019, Physiologia Plantarum
článek v odborném periodiku

On the 77 K fluorescence emission of Norway spruce Photosystem II, differing from angiosperms
Václav Karlický, Irena Kurasová, Gábor Sipka, Petar Lambrev, Gyözö Garab, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sensitivity of isotropic lipid phases in the plant thylakoid membranes to physiologically relevant pH and temperature changes
Ondřej Dlouhý, Václav Karlický, Uroš Javornik, Primož Šket, Janez Plavec, Vladimír Špunda, Bettina Ughy, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The importance of blue light for the production of UV-protective phenolic compounds and plant tolerance against acute radiation stress
Jakub Nezval, Adriana Volná, Radomír Pech, Václav Karlický, Tereza Konečná, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

31P-NMR spectroscopic study of the accessibility of different lipid phases of thylakoid membranes tested by proteases and lipases
Bettina Ughy, Ondřej Dlouhý, Uroš Javornik, Václav Karlický, Otto Zsiros, Primož Šket, Janez Plavec, Vladimír Špunda, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A database of 10 min average measurements of solar radiation and meteorological variables in Ostrava, Czech Republic
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Philippe Blanc, Lucien Wald
Rok: 2018, Earth System Science Data
článek v odborném periodiku

Effect of high-light acclimation on photosynthetic apparatus of Norway spruce
Václav Karlický, Michal Štroch, Irena Kurasová, Zuzana Materová, Kristýna Večeřová, Bettina Ughy, Otmar Urban, Gyözö Garab, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lipid polymorphism in plant thylakoid membranes. Dynamic exchange membrane model
Gyözö Garab, Bettina Ughy, Pieter de Waard, Parveen Akhtar, Uroš Javornik, Christos Kotakis, Ottó Zsiros, Primož Šket, Václav Karlický, Zuzana Materová, Vladimír Špunda, Janez Plavec, Herbert van Amerongen, László Vígh, Henk Van As, Petar Lambrev ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Partitioning of absorbed light energy within photosystem II in barley can be affected by chloroplast movement
Jan Semer, Michal Štroch, Vladimír Špunda, Martin Navrátil
Rok: 2018, J PHOTOCH PHOTOBIO B
článek v odborném periodiku

Rate-limiting steps in the dark-to-light transition of Photosystem II - revealed by chlorophyll-a fluorescence induction
Melinda Magyar, Gábor Sipka, László Kovács, Bettina Ughy, Qingjun Zhu, Guangye Han, Vladimír Špunda, Petar Lambrev, Jian-Ren Shen, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2018, Scientific Reports
článek v odborném periodiku

Six-stacked G-quadruplexes as a preferential target of p53
Martin Bartas, Nikol Mikysková, Václav Brázda, Václav Karlický, Jiří Červeň, Vladimír Špunda, Petr Pečinka ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bioinformatic study of putative five and six stacked G-quadruplexes occurence in Homo sapiens genome
Martin Bartas, Václav Brázda, Jiří Červeň, Václav Karlický, Vladimír Špunda, Petr Pečinka ... další autoři
Rok: 2017
stať ve sborníku

Light-induced conformational changes and rate-limitation in photosystem II reaction centers. The origin of variable chlorophyll fluorescence
Melinda Magyar, Gábor Sipka, Alberto Mezzetti, László Kovács, Bettina Ughy, Qingjun Zhu, Guangye Han, Vladimír Špunda, Petar H. Lambrev, Winfried Leibl, Jian-Ren Shen, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lipid polymorphism in chloroplast thylakoid membranes - as revealed by 31P-NMR and timeresolved merocyanine fluorescence spectroscopy
Gyözö Garab, Bettina Ughy, Pieter de Waard, Parveen Akhtar, Uroš Javornik, Christos Kotakis, Primož Šket, Václav Karlický, Zuzana Materová, Vladimír Špunda, Janez Plavec, Herbert van Amerongen, László Vígh, Henk Van As, Petar Lambrev ... další autoři
Rok: 2017, Scientific Reports
článek v odborném periodiku

Lipid polymorphism in plant thylakoid membranes
Gyözö Garab, Bettina Ughy, Pieter de Waard, Parveen Akhtar, Uroš Javornik, Christos Kotakis, Primož Šket, Václav Karlický, Zuzana Materová, Vladimír Špunda, Janez Plavec, Herbert van Amerongen, László Vígh, Henk Van As, Petar Lambrev ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lipid polymorphism in plant thylakoids. Possible roles in the structure and dynamics of membranes
Gyözö Garab, Bettina Ughy, Pieter de Waard, Parveen Akhtar, Uroš Javornik, Christos Kotakis, Primož Šket, Václav Karlický, Zuzana Materová, Vladimír Špunda, Janez Plavec, Herbert van Amerongen, László Vígh, Henk Van As, Petar Lambrev ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodika kontroly kvality měřených hodnot dopadajícího slunečního záření
Marie OPÁLKOVÁ, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Michal Burda
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodika kontroly kvality měřených hodnot dopadajícího slunečního záření
Marie OPÁLKOVÁ, Michal Burda, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2017
stať ve sborníku

Monochromatic green light induces an aberrant accumulation of geranylgeranyled chlorophylls in plants
Zuzana Materová, Roman Sobotka, Barbora Zdvihalová, Michal Oravec, Jakub Nezval, Václav Karlický, Daniel Vrábl, Michal Štroch, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2017, Plant Physiology and Biochemistry
článek v odborném periodiku

Phenolic compounds and carotenoids during acclimation of spring barley and its mutant Chlorina f2 from high to low irradiance
Jakub Nezval, Michal Štroch, Zuzana Materová, Vladimír Špunda, Jiří Kalina
Rok: 2017, Biologia Plantarum
článek v odborném periodiku

Spectral quality and total irradiance of visible light as important environmental factors enhancing production of UV-protective phenolic compounds
Jakub Nezval, Václav Karlický, Zuzana Materová, Jan SEMER, Vladimír Špunda, Tereza Konečná ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Unique composition of Norway spruce thylakoid membranes and specific responses of photosynthetic apparatus to elevated temperature and high light
Vladimír Špunda, Václav Karlický, Irena Kurasová, Zuzana Materová, Michal Štroch, Kristýna Večeřová, Otmar Urban, Bettina Ughy, Gyözö Garab ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acclimation response of photosynthetic apparatus of Norway spruce to different growth light intensity
Václav Karlický, Irena Kurasová, Zuzana Materová, Karolína Kotalová, Michal Štroch, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Different behaviour of short-wave bands of solar radiation in relation to photosynthetically active radiation in dependence on weather and solar elevation angle
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elevated temperatures facilitate extremely rapid zeaxanthin-dependent induction of nonradiative dissipation of excitation energy within photosystem II in Norway spruce needles
Vladimír Špunda, Zuzana Materová, Michal Štroch, Kristýna Večeřová, Jana Sestřenková, Iva Holubová, Václav Karlický, Irena Kurasová, Jan SEMER, Otmar Urban ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Enhanced thermal stability of the thylakoid membranes from spruce. A comparison with selected angiosperms
Václav Karlický, Irena Kurasová, Božena Ptáčková, Kristýna Večeřová, Otmar Urban, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2016, Photosynthesis Research
článek v odborném periodiku

Influence of air pollutants on spectral bands from ultraviolet to visible solar radiation
Marie Opálková, Michal Burda, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of air pollutants on spectral regions from ultraviolet to visible solar radiation
Marie Opálková, Michal Burda, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2016
stať ve sborníku

Influence of atmospheric pollution on spectral composition of incident solar radiation
Eva Gavelčíková, Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre HAS, Szeged, Maďarsko, celkem 30 dní v letech 2016-2018
Vladimír Špunda
Rok: 2016
působení v zahraničí

Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences
Vladimír Špunda
Rok: 2016
působení v zahraničí

The role of blue light and cryptochromes in the regulation of phenolic compound synthesis during the acclimation of Arabidopsis thaliana from low to high irradiance
Jakub Nezval, Michal Štroch, Zuzana Materová, Václav Karlický, Vladimír Špunda, Tereza Konečná ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv znečištění ovzduší na dopadající sluneční záření
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Michal Burda
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Automated eddy covariance data quality control for long-term measurements
Ladislav ŠIGUT, M. Mauder, P. Sedlák, M. Pavelka, Vladimír Špunda
Rok: 2015
stať ve sborníku

Automated eddy covariance data quality control for long-term measurements
Ladislav ŠIGUT, Matthias Mauder, Pavel Sedlák, Marian Pavelka, Vladimír Špunda
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CN-PAGE as a tool for separating pigment-protein complexes and studying their thermal stability in spruce and barley thylakoid membranes
Irena Kurasová, Václav Karlický, Vladimír Špunda, Kristina Svrčinová
Rok: 2015
stať ve sborníku

CN-PAGE as a tool for separation of pigment-protein complexes and study of their thermal stability in spruce and barley thylakoid membranes
Irena Kurasová, Kristina Svrčinová, Václav Karlický, Vladimír Špunda
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Does a long-term cultivation of trees under elevated CO2 concentration influence their photosynthetic response to temperature?
Ladislav ŠIGUT, Petra Holišová, Karel Klem, Mirka Šprtová, Carlo Calfapietra, Michal V. Marek, Vladimír Špunda, Otmar Urban ... další autoři
Rok: 2015, Annals of Botany
článek v odborném periodiku

Elevated temperature stimulates light-induced processes that contribute to protecting photosystem II against oxidative stress
Zuzana Materová, Vladimír Špunda, Michal Štroch, Iva Holubová, Jana Sestřenková, Michal Oravec, Kristýna Večeřová ... další autoři
Rok: 2015
stať ve sborníku

Enhanced thermal and light stability of the thylakoid membranes from spruce
Václav Karlický, Irena Kurasová, Božena Ptáčková, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CHANGES IN THE AMOUNT OF LUTEIN 5,6 EPOXIDE IN A SPRUCE SEEDLINGS DURING ACCLIMATION TO DIFFERENT LIGHT CONDITIONS
Zuzana Materová, Vladimír Špunda, Michal Štroch
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of variable weather on the incident solar radiation and its spectral composition in the Ostrava region, Czech Republic
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Thomas Matthew Robson
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of variable weather on the incident solar radiation and its spectral composition in the Ostrava region, Czech Republic
Marie Opálková, Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Thomas Matthew Robson
Rok: 2015
stať ve sborníku

Protective effect of UV-A radiation during acclimation of the photosynthetic apparatus to UV-B treatment
Michal Štroch, Zuzana Materová, Daniel Vrábl, Václav Karlický, Ladislav ŠIGUT, Jakub Nezval, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2015, PLANT PHYSIOL BIOCH
článek v odborném periodiku

Spectral composition of photosynthetically active radiation over one year and its relation to cloud cover
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Thomas Matthew Robson
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teplotní aklimace rostlin vystavených zvýšené koncentraci CO2
Ladislav ŠIGUT, Petra Holišová, Karel Klem, Mirka Šprtová, Carlo Calfapietra, Michal V. Marek, Vladimír Špunda, Otmar Urban ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The thermostability of photosystem II photochemistry is related to maintenance of thylakoid membranes organization
Václav Karlický, Irena Kurasová, Vladimír Špunda
Rok: 2015
stať ve sborníku

The thermostability of photosystem II photochemistry is related to the maintenance of the thylakoid membranes organization
Václav Karlický, Irena Kurasová, Vladimír Špunda
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ultraviolet and photosynthetically active radiation can both induce photoprotective capacity allowing barley to overcome high radiation stress
Karel Klem, Petr Holub, Michal Štroch, Jakub Nezval, Vladimír Špunda, Jan Tříska, Marcel A.K. Jansen, T. Matthew Robson, Otmar Urban ... další autoři
Rok: 2015, PLANT PHYSIOL BIOCH
článek v odborném periodiku

Změny spektrálního složení dopadající fotosynteticky aktivní radiace v průběhu roku
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvýšená termální stabilita makro-organizace pigment-proteinových komplexů thylakoidních membrán smrku způsobena vyšší stabilitou superkomplexů fotosystému II
Václav Karlický, Irena Kurasová, Vladimír Špunda
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Impact of elevated CO2 concentration on dynamics of leaf photosynthesis in Fagus sylvatica is modulated by sky conditions
Otmar Urban, Karel Klem, Petra Holišová, Ladislav ŠIGUT, Mirka Šprtová, Petra Teslová-Navrátilová, Martina Zitová, Vladimír Špunda, Michal V. Marek, John Grace ... další autoři
Rok: 2014, ENVIRON POLLUT
článek v odborném periodiku

ISOLATION OF BARLEY AND SPRUCE THYLAKOID MEMBRANES AND THEIR DIFFERENT CHARACTERISTICS
Irena Kurasová, Václav Karlický, Zuzana MATEROVÁ, Vladimír Špunda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komplexní přístup k měření radiačního prostředí v městské aglomeraci
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komplexní přístup k měření radiačního prostředí v městské aglomeraci
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2014
stať ve sborníku

Komplexní přístup k měření radiačního prostředí v městské aglomeraci se zaměřením na vliv znečištění ovzduší na dopadající sluneční radiaci
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parallel factor analysis of fluorescence of epidermis and leaf extracts of soluble phenolics
Václav Karlický, Jakub Nezval, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průběžné zhodnocení charakteristik dopadající sluneční radiace v závislosti na znečištění ovzduší
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2014
stať ve sborníku

Response of phenolic compounds and xanthophylls in barley leaves to different spectral composition of photosynthetically active radiation and its relation to efficiency of photoprotective processes
Vladimír Špunda, Jakub Nezval, Zuzana Materová, Jan Semer, Daniel Vrábl, Michal Štroch ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Different responsiveness of the xanthophyll cycle mediated photoprotection and UV-screening by flavonoids in barley leaves to PAR reduction and/or exclusion of UV-B radiation
Vladimír Špunda, Michal Štroch, Jakub Nezval, Hana Benešová, Ladislav Šigut, Václav Karlický, Irena Kurasová ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of accumulation of flavonoids induced by UV and PAR radiation on the sensitivity in two barley varieties to the following high light stress
Karel Klem, P. Holub, Michal Štroch, Jakub Nezval, Vladimír Špunda, M. Oravec, O. Urban ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ELECTROPHORETIC SEPARATION OF PIGMENT-PROTEIN COMPLEXES FROM THYLAKOID MEMBRANES
Irena Kurasová, Václav Karlický, Hana Kunátová, Lenka Kuchařová, Vladimír Špunda
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Epidermal blue-green fluorescence of barley leaves and its response to UV radiation stress
Václav Karlický, Jakub Nezval, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Light and high temperature effects on dynamics of regulation of nonradiative dissipation within photosystem II
Vladimír Špunda, Michal Štroch, Václav Karlický, Otmar Urban, Zdeněk Nosek, Rostislav Páník ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Photosynthetic characteristics of barley grown under blue, red and green LED illumination
Michal Štroch, Daniel Vrábl, Zuzana Materová, Jan Semer, Vladimír Špunda
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preconditioning under high PAR or exposure to UV-A radiation both allow acclimation of the photosynthetic apparatus of barley transferred to UV-B radiation
Michal Štroch, Zuzana Materová, Daniel Vrábl, Ladislav Šigut, Václav Karlický, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preconditioning under high PAR or exposure to UV-A radiation both allow acclimation of the photosynthetic apparatus of barley transferred to UV-B radiation
Michal Štroch, Zuzana Materová, Daniel Vrábl, Ladislav ŠIGUT, Vladimír Špunda
Rok: 2013
stať ve sborníku

Response of epidermal blue-green fluorescence emission from barley leaves to UV radiation stress
Václav Karlický, Jakub Nezval, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Rok: 2013
stať ve sborníku

Response of epidermal blue-green fluorescence emission from barley leaves to UV radiation stress
Václav Karlický, Jakub Nezval, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Response of green reflectance continuum removal index to the xanthophyll de-epoxidation cycle in Norway spruce needles
Daniel Kováč, Zbyněk Malenovský, Otmar Urban, Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Alexander Ač, Věroslav Kaplan, Jan Hanuš ... další autoři
Rok: 2013, Journal od Experimental Botany
článek v odborném periodiku

THE EFFECT OF DIFFERENT SPECTRAL QUALITY OF PAR TO PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS CONTENT IN BARLEY PLANTS
Zuzana MATEROVÁ, Jan Semer, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

UV-A radiation during acclimation of barley to a simultaneous UV-A and UV-B effect eliminated a negative impact of UV-B radiation on the photosynthetic apparatus
Michal Štroch, Zuzana Materová, Daniel Vrábl, Václav Karlický, Vladimír Špunda
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VLIV RŮZNÉHO SPEKTRÁLNÍHO SLOŽENÍ FAR NA FOTOSYNTETICKÝ APARÁT JEČMENE
Jan Semer, Zuzana Materová, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acclimation of the assimilation apparatus to supplemental UV-A or UV-B radiation in barley plants grown under low and high PAR
Michal Štroch, Jakub Nezval, Hana Benešová, Ladislav ŠIGUT, Václav Karlický, Irena Kurasová, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamics of light-induced regulation of photosystem II function at elevated temperatures
Vladimír Špunda, Michal Štroch, Václav Karlický, Zdeněk Nosek, Rostislav Páník
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Flexibility of the xanthophyll cycle mediated photoprotection and UV-screening efficiency after removal of stressful radiation conditions
Vladimír Špunda, Michal Štroch, Jakub Nezval, Hana Benešová, Ladislav ŠIGUT, Václav Karlický, Irena Kurasová ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Impact of clear and cloudy sky conditions on the vertical distribution of photosynthetic CO2 uptake within a spruce canopy.
Otmar Urban, Karel Klem, Alexander Ač, Kateřina Havránková, Petra Holišová, Martin Navrátil, Martina Košvancová-Zitová, Klára Kozlová, Radek Pokorný, Mirka Šprtová, Ivana Tomášková, Vladimír Špunda, John Grace ... další autoři
Rok: 2012, FUNCT ECOL
článek v odborném periodiku

Protective effect of UV-A radiation in acclimation of the barley photosynthetic apparatus to combined UV-A and UV-B treatment
Michal Štroch, Zuzana MATEROVÁ, Daniel Vrábl, Václav Karlický, Hana Benešová, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflectance continuum removal spectral index tracking the xanthophyll cycle photoprotective reactions in Norway spruce needles
D. Kováč, Martin Navrátil, Z. Malenovský, Michal Štroch, Vladimír Špunda, O. Urban ... další autoři
Rok: 2012, FUNCT PLANT BIOL
článek v odborném periodiku

Relation of Chlorophyll Fluorescence Sensitive Reflectance Ratios to Carbon Flux Measurements of Montanne Grassland and Norway Spruce Forest Ecosystems in the Temperate Zone
Alexander Ač, Z. Malenovský, O. Urban, Jan Hanuš, Martina Zitová, Martin Navrátil, Martina Vráblová, Julie Olejníčková, Vladimír Špunda, Michal V. Marek ... další autoři
Rok: 2012, THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL
článek v odborném periodiku

Response of epidermal blue-green fluorescence emission from barley leaves to UV radiation stress
Václav Karlický, Zdeněk Nosek, Jakub Nezval, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acclimation response of barley plants grown under low and high PAR to supplemental UV-A exposure
Michal Štroch, Alena Kotyzová, Jakub Nezval, Zdeněk Nosek, Václav Karlický, Rostislav Páník, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamics of acclimation of the assimilation apparatus to excessive UV-B radiation in barley grown under low and high PAR
Michal Štroch, Jakub Nezval, Václav Karlický, Martina Volfová, Hana Benešová, Ladislav Šigut, Irena Kurasová, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The acclimation of the photosynthetic apparatus to different intensity of PAR
Václav Karlický, Ondřej Strouhal, Petr Ilík, Michal Štroch, Irena Kurasová, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The acclimation of the photosynthetic apparatus to different intensity of PAR and UV radiation
Václav Karlický, Ondřej Strouhal, Michal Štroch, Irena Kurasová, Petr Ilík, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of different radiation conditions on qualitative and quantitative composition of unbound phenolic compounds in barley leaves examined by UV-VIS absorption spectrophotometry and HPLC-DAD
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to the combined effect of high irradiance and temperature
Michal Štroch, Daniel Vrábl, Jana Podolinská, Jiří Kalina, Otmar Urban, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2010, J PLANT PHYSIOL
článek v odborném periodiku

Carotenoid mediated photoprotection and UV-shielding in plant response to radiation changes
Vladimír Špunda
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamika aklimace fotosyntetického aparátu a epidermálního UV stínění u ječmene jarního po snížení úrovně FAR
Michal Štroch, Z. Materová, Z. Nosek, M. Volfová, Jakub Nezval, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamika obsahu vybraných skupin fenolických látek v listech ječmene jarního při přechodu z vysoké na nízkou ozářenost v nepřítomnosti UV-radiace
Jakub Nezval, Z. Materová, M. Volfová, L. Šigut, Vladimír Špunda
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pigment composition and functional state of the thylakoid membranes during preparation of samples for pigment-protein complexes separation by nondenaturing gel electrophoresis
Václav Karlický, Jana Podolinská, L. Nadkanská, Michal Štroch, Martin Čajánek, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2010, PHOTOSYNTHETICA
článek v odborném periodiku

Rozdílná termostabilita fotosystému II smrku ztepilého a ječmene jarního
Z. Nosek, Vladimír Špunda, E. Šilhavíková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spektrálně optické vlastnosti listů ječmene jarního při přechodu z vysoké na nízkou aklimační ozářenost
Václav Karlický, Martin Navrátil, B. Schejbalová, Jakub Nezval, M. Volfová, Martin Čajánek, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv spektrálního složení fotosynteticky aktivní radiace na indukci fotosyntézy - termooptický jev
Vladimír Špunda, Otmar Urban, Martin Navrátil
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změna teplotní závislosti vybraných fotosyntetických charakteristik smrku ztepilého po aklimaci na různé radiační a teplotní podmínky
L. Šigut, Otmar Urban, Vladimír Špunda, P. Teslová, M. Zgarbová, Jiří Kalina ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adjustment of the temperature dependence of photosystem II function upon acclimation of Norway spruce seedlings to different radiation and elevated temperature
Vladimír Špunda, Z. Nosek, E. Řezníčková, P. Teslová, Jiří Kalina, Michal Štroch, Martin Navrátil ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of chlorophyll fluorescence spectra of LHC II isolated from wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2 grown under different irradiances
Václav Karlický, Jana Podolinská, Monika Babicová, Martin Čajánek, Michal Štroch, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of Norway spruce acclimation to different radiation and temperature regimes
Ladislav Šigut, Martina Košvancová, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspects of barley thylakoid membranes preparation and storage for analysis of pigment-protein complexes by native electrophoresis
Jana Podolinská, L. Nadkanská, Václav Karlický, Michal Štroch, Jiří Kalina, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Blue radiation stimulates photosynthetic induction in Fagus sylvatica L.
Martina Košvancová-Zitová, Otmar Urban, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, T.M. Robson, Michal V. Marek ... další autoři
Rok: 2009, PHOTOSYNTHETICA
článek v odborném periodiku

Chlorophyll fluorescence spectra of LHC II isolated from wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2 grown under different irradiances
Václav Karlický, Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Čajánek, Vladimír Špunda
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identification and quantification of UV-absorbing phenolic compounds in barley leaves. Standardization of HPLC-DAD technique
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Photochemical reflectance index for estimation of activity of xanthophyll cycle in Picea abies
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Hana Jančíková, Alexander Ač
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Photosynthetic induction in broadleaved Fagus sylvatica and coniferous Picea abies
Martina Košvancová, Otmar Urban, Mirka Šprtová, Miroslav Hrstka, Jiří Kalina, Ivana Tomášková, Vladimír Špunda, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2009, PLANT SCI
článek v odborném periodiku

Surprising response of Norway spruce assimilatory apparatus to combined exposure at high irradiances and elevated temperatures
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Michal Štroch, Martina Košvancová, Otmar Urban, Ladislav Šigut, Z. Nosek, E. Řezníčková, P. Teslová ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermal energy dissipation in relation to the organization of light-harvesting complexes in wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2
Michal Štroch, Jana Podolinská, Václav Karlický, Monika Babicová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differences in the photosynthetic UV-B response between European beech (Fagus sylvatica L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) K a r s t.) saplings
Mirka Šprtová, Michal Marek, Otmar Urban, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2008, Ekologia Bratislava
článek v odborném periodiku

Dynamics of the xanthophyll cycle and non-radiative dissipation of absorbed light energy during exposure of Norway spruce to high irradiance
Michal Štroch, Kristina Kuldová, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2008, Journal of Plant Physiology
článek v odborném periodiku

Epidermal UV-shielding and photosystem II adjustment in wild type and chlorina f2 mutant of barley during exposure to increased PAR and UV radiation
Michal Štroch, Sándor Lenk, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Claus Buschmann
Rok: 2008, Environmental and Experimental Botany
článek v odborném periodiku

Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to combined exposure to higher irradiance and temperature
Michal Štroch, Jana Podolinská, Daniel Vrábl, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2007
stať ve sborníku

Denní průběh fotosyntetických charakteristik během aklimace na zvýšenou ozářenost a teplotu u rostlin smrku ztepilého
Jana Podolinská, Michal Štroch, Daniel Vrábl, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ecophysiological controls over the net ecosystem exchange of mountain spruce stand. Comparison of the response in direct vs. diffuse solar radiation
Otmar Urban, Dalibor Janouš, Manuel Acosta, Radek Czerný, Irena Marková, Martin Navrátil, Marian Pavelka, Radek Pokorný, Mirka Šprtová, Rui Zhang, Vladimír Špunda, John Grace, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2007, Global Change Biology
článek v odborném periodiku

Metody optické spektroskopie a další rozvoj ekofyziologie fotosyntézy
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Alexander Ač, Otmar Urban, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Parameters of reflectance spectra of Norway spruce needles and their relation with photosynthetic pigment content
Martin Navrátil, Martina Vašková, Alexander Ač, Vladimír Špunda
Rok: 2007
stať ve sborníku

Použitelnost reflektanční spektroskopie pro stanovení sezónní variability obsahu pigmentů u rostlin horského lučního ekosystému
Martin Navrátil, Alexander Ač, Vladimír Špunda
Rok: 2007
stať ve sborníku

Spectral composition of photosynthetically active radiation penetrating into a Norway spruce canopy: the opposite dynamics of the blue/red spectral ratio during clear and overcast days
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Irena Marková, Dalibor Janouš
Rok: 2007, Trees - Structure and Function
článek v odborném periodiku

Temperature dependences of carbon assimilation processes in four dominant species from mountain grassland ecosystem
Otmar Urban, Alexander Ač, Jiří Kalina, Tibor Priwitzer, Mirka Šprtová, Vladimír Špunda, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2007, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Variabilita účinnosti fotoprotektivních procesů u vybraných druhů horského lučního ekosystému
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Michal Štroch, Jana Podolinská, Jan Militký, Soňa Zelená, Jakub Nezval, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Šárka Cimalová, Otmar Urban, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Acclimation of the Norway spruce seedlings to combined high irradiance and elevated temperature regimes simulating the summer conditions
Vladimír Špunda, Michal Štroch, Daniel Vrábl, Jana Podolinská, Jiří Kalina
Rok: 2006
stať ve sborníku

Adjustment of light harvesting studied by 77K chlorophyll a fluorescence spectra of intact leaves
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Michal Štroch, Jiří Kalina
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Carbon metabolism in spruce trees cultivated under the impact of elevated CO2
Otmar Urban, Martina Košvancová, Vladimír Špunda, Michal Marek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Differentiation of selected photosynthetic parameters of Norway spruce needles and their relation with reflectance spectra
Martin Navrátil, Martina Vašková, Vladimír Špunda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Effects of different excitation and detection spectral regions on room temperature chlorophyll fluorescence
Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lesní ekosystémy zdrojem CO2
Otmar Urban, Jiří Kalina, Radek Pokorný, Vladimír Špunda, Michal Marek
Rok: 2006, EKO - ekologie a společnost
článek v odborném periodiku

Parameters of leaf reflectance spectra as indicator of pigment content of Norway spruce needles
Martin Navrátil, Martina Vašková, Alexander Ač, Vladimír Špunda
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The response of wild type and chlorina f2 mutant of barley to increased PAR and UV radiation upon transfer from greenhouse to outdoor conditions
Michal Štroch, Sándor Lenk, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Claus Buschmann
Rok: 2006
stať ve sborníku

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce trees cultivated under ambient and elevated CO2: the reasons of midday depression in CO2 assimilation
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Mirka Šprtová, Michal Marek
Rok: 2005, Plant Science
článek v odborném periodiku

Dynamics of xanthophyll cycle and non-radiative dissipation of excitation energy for Norway spruce in response to excess acclimation irradiance
Michal Štroch, Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Kristina Kuldová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Effects of different excitation and detection spectral regions on room temperature chlorophyll a fluorescence parameters
Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2005, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Kinetics of induction of non-radiative dissipation and de-epoxidation of the xanthophyll cycle pigments in the course of acclimation of Norway spruce to excess irradiance
Vladimír Špunda, Michal Štroch, Kristina Kuldová, Jiří Kalina
Rok: 2005
stať ve sborníku

Použití analytických metod při studiu stavu fotosyntetického aparátu pod vlivem globálních klimatických změn
Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2005
stať ve sborníku

Použití analytických metod při studiu stavu fotosyntetického aparátu pod vlivem globálních klimatických změn
Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Variation of spectral composition of photosynthetically active radiation penetrating into the Norway spruce canopy
Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2005
stať ve sborníku

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - I. Inhibition of CO2 assimilation during summer day
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Michal Marek, Vanessa Luis Díaz
Rok: 2004
stať ve sborníku

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - I. Inhibition of CO2 assimilation during summer day
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Michal Marek, Vanessa Luis Díaz
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - II. Photosystem II efficiency and the xanthophyll cycle activity during summer day
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Otmar Urban, Michal Marek, Irga Sibisse Gonzáles Gonzáles
Rok: 2004
stať ve sborníku

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - II. Photosystem II efficiency and the xanthophyll cycle activity during summer day
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Otmar Urban, Michal Marek, Irga Sibisse Gonzáles Gonzáles
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Non-radiative dissipation of absorbed excitation energy within photosynthetic apparatus of higher plants
Michal Štroch, Vladimír Špunda, Irena Kurasová
Rok: 2004, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Optická spektroskopie I
Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Photosynthesis of higher plants - from biophysics towards application in ecophysiology
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Michal Štroch, Martin Navrátil, Irena Kurasová ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Regulation of the excitation energy utilization in the photosynthetic apparatus of chlorina f2 barley mutant grown under different irradiances
Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2004, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
článek v odborném periodiku

Relation between spectral and non-spectral characteristics of radiation incident on the assimilatory apparatus
Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Relation between spectral and non-spectral characteristics of radiation incident on the assimilatory apparatus
Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2004
stať ve sborníku

Room temperature chlorophyll a fluorescence recorded at different spectral region of excitation and detection
Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Čajánek, Vladimír Špunda
Rok: 2004
stať ve sborníku

Room temperature chlorophyll a fluorescence recorded at different spectral region of excitation and detection
Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Čajánek, Vladimír Špunda
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acclimation of chlorophyll b-less barley mutant chlorina f2 to different irradiances
Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2003
stať ve sborníku

Acclimation of two distinct plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration during cultivation in controlled environment
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Otmar Urban, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Rok: 2003, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Development of acclimation of Norway spruce seedlings to short-term cultivation at elevated CO2
Irena Kurasová, Michal Štroch, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2003
stať ve sborníku

Photosynthetic UV-B response of beech (Fagus sylvatica L.) saplings
Mirka Šprtová, Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Michal Marek
Rok: 2003, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Response of photosynthetic apparatus of spring barley (Hordeum vulgare L.) to combined effect of elevated CO2 concentration and different growth irradiance
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Michal Štroch, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Rok: 2003, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Spektrální charakteristiky dopadající sluneční radiace na lokalitě Bílý Kříž
Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2003
stať ve sborníku

Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration
Michal Štroch, Irena Kurasová, Otmar Urban, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2002
stať ve sborníku

Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration
Michal Štroch, Irena Kurasová, Otmar Urban, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acclimation of spring barley to high irradiance based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Irena Kurasová
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acclimation of spring barley to high irradiance based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Irena Kurasová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Acclimation of two different plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Otmar Urban, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Rok: 2002
stať ve sborníku

Differentiation of photosynthetic apparatus of exposed and shaded needles within young Norway spruce stand
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Irena Marková, Michal Marek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Characterization of acclimation of Hordeum vulgare to high irradiation based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition
Irena Kurasová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Rok: 2002, Photosynthesis Research
článek v odborném periodiku

Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Michal Štroch, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Michal Štroch, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Rok: 2002
stať ve sborníku

The development of antenna complexes of barley (Hordeum vulgare cv. Akcent) under different light conditions as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2002, Photosynthesis Research
článek v odborném periodiku

The changes in xanthophyll pigments during measurement of the light response curve for Norway spruce needles
Jiří Kalina, Irena Kurasová, Vladimír Špunda
Rok: 2002
stať ve sborníku

The changes in xanthophyll pigments during measurement of the light response curve for Norway spruce needles
Jiří Kalina, Irena Kurasová, Vladimír Špunda
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acclimation of photosystem 2 function of Norway spruce induced during first season under elevated CO2 in lamellar domes
Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Vladimír Špunda, Jan Vrána, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2001, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Analysis of qualitative contribution of assimilatory and non-assimilatory de-excitation processes to adaptation pf photosynthetic apparatus of barley plants to high irradiance
Irena Kurasová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2001, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Different responses of Norway spruce needles from shaded and exposed crown layers to the prolonged exposure to elevated CO2 studied by various chlorophyll a fluorescence techniques
Jiří Kalina, Otmar Urban, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Vladimír Špunda, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2001, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2001
stať ve sborníku

Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2001
stať ve sborníku

Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chlorophyll a fluorescence response of Norway spruce needles to the long-term effect of elevated CO2 in relation to their position within the canopy
Michal Marek, Mirka Šprtová, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Rok: 2001, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Martin Čajánek, Jiří Kalina
Rok: 2001
stať ve sborníku

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Martin Čajánek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Martin Čajánek
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Martin Čajánek
Rok: 2001
stať ve sborníku

The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by gas exchange and Chl a fluorescence
Irena Kurasová, Michal Štroch, Otmar Urban, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2001
stať ve sborníku

The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by oxygen evolution and chl a fluorescence
Irena Kurasová, Michal Štroch, Jiří Kalina, Jana Rychtárová , Věra Kerlínová, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2001
stať ve sborníku

The development of photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of  77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Martin Čajánek, Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Rok: 2001
stať ve sborníku

The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Rok: 2001
stať ve sborníku

The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fotochemická aktivita PSII smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Otmar Urban
Rok: 2000
stať ve sborníku

Variabilita funkce a složení fotosyntetického aparátu smrku ztepilého ve vztahu k radiačnímu prostředí
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Otmar Urban, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2000
stať ve sborníku

Down-regulation of excitation energy transfer within photosystem II induced by different degree of high-light stress monitored by changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra in vivo
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Down-regulation of excitation energy transfer within photosystem II induced by different degree of high-light stress monitored by changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra in vivo
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gradual disassembly of photosystem 2 in vivo induced by excess irradiance. – A hypothesis based on changes in 77 K fluorescence spectra of chlorophyll a in barley leaves
Martin Čajánek, Michaela Hudcová, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Rok: 1999, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Přenos excitační energie ve fotosyntetickém aparátu a jeho studium pomocí absorpčních a fluorescenčních spekter
Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Rok: 1999
stať ve sborníku

Response of sun versus shade foliage photosynthesis to radiation in Norway spruce
Michal Marek, Miroslava Šprtová, Otmar Urban, Vladimír Špunda, Jiří Kalina
Rok: 1999, Phyton
článek v odborném periodiku

Variabilita složení a funkce fotosyntetického aparátu vyšších rostlin v souvislosti s aklimací na zvýšenou úroveň fotosynteticky aktivního záření
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Adaptation of the photosynthetic apparutus of barley leaves to different irradiance levels
Irena Lachetová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Effects of elevated CO2 on photochemical reactions of Norway spruce photosynthesis
Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Lachetová, Vladimír Špunda, Jan Vrána, Michal Marek ... další autoři
Rok: 1998
stať ve sborníku

Changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra of barley leaves induced by excess irradiance
Martin Čajánek, Michaela Hudcová, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Characterization of the photosystem II inactivation of heat-stressed barley leaves as monitored by the various parameters of chlorophyll a fluorescence and delayed fluorescence
Martin Čajánek, Michal Štroch, Irena Lachetová, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 1998, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
článek v odborném periodiku

Long-term exposure of Norway spruce to elevated CO2 concetration induces changes in photosystem II mimicking an adaptation to increased irradiance
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Hana Pavlíčková, Michal Marek
Rok: 1998, Journal of Plant Physiology
článek v odborném periodiku

Mechanistic differences in utilization of absorbed excitation energy within photosynthetic apparatus of Norway spruce induced by the vertical distribution of photosynthetically active radiation through the tree crown
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Miroslava Šprtová
Rok: 1998, Plant Science
článek v odborném periodiku

Regulation of excitation energy utilization within photosynthetic apparatus of higher plants
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Lachetová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Response of photosynthesis to radiation and intercelullar CO2 concentration in sun and shade shoots of Norway spruce
Mirka Šprtová, Otmar Urban, Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Michal Marek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Změny v primárních reakcích fotosyntézy u smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Irena Lachetová, Jan Vrána
Rok: 1998
stať ve sborníku

Comparison of excitation and emission spectra of chlorophyll a fluorescence at 77 K measured with intact barley leaves and leaf homogenates
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 1997
stať ve sborníku

High temperature chlorophyll fluorescence rise within 61 - 67 C. Spectroscopic study with intermittent light grown barley leaves
Petr Ilík, Daniel Cigánek, Jan Nauš, Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Pavel Pospíšil ... další autoři
Rok: 1997, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
článek v odborném periodiku

Changes in transfer of excitation energy within photosystems II and I induced by different illumination of barley leaves
Vladimír Špunda, Irena Lachetová, Martin Čajánek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Changes of the primary photosythetic reactions of Norway spruce under elevated CO2
Jiří Kalina, Denis Rougemont, Martin Čajánek, G. Mohren, Vladimír Špunda, K. Kramer, Michal Marek, S. Sabaté ... další autoři
Rok: 1997, Kluwer Academic Publishers
kapitola v odborné knize

Regulation of photochemical efficiency of photosystem 2 in Norway spruce at the beginning of winter and in the following spring
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Michal Marek, Jan Nauš
Rok: 1997, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

The appearance of long-wavelength excitation form of chlorophyll a in PS I fluorescence during greening of barley leaves under continuous light
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Petr Ilík, Jiří Kalina, Jan Nauš
Rok: 1997, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
článek v odborném periodiku

An investigation of high-tempetarure region of chlorophyll fluorescence temperature curve
Petr Ilík, Vladimír Špunda, Martin Čajánek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Globální klimatické změny - integrace jejich účinku na fyziologii produkce biomasy v měřítku lesního porostu
Michal Marek, Vladimír Špunda, Jiří Kalina
Rok: 1995
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vysokoteplotní funkční změny v thylakoidních membránách chlorplastu
Jan Nauš, Vladimír Špunda, Petr Ilík
Rok: 1995
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Combined effects of irradiance and first autumn frost on CO2 assimilation and selected parameters of chlorophyll a fluoresce
Jiří Kalina, Michal Marek, Vladimír Špunda
Rok: 1994, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Disconnection between chlorophyll a/b protein complexes and core-complexes of both photosystems in barley leaves exposed to high light
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina
Rok: 1994, Biologia Plantarum
článek v odborném periodiku

Changes in the photosynthetic apparatus of juvenile norway spruce (Picea abies [L.]Karst) induced by the first frost under field conditions
Vladimír Špunda, Michal Marek, Jiří Kalina
Rok: 1994
stať ve sborníku

Umea University, Dept. of Plant Physiology
Vladimír Špunda
Rok: 1994
působení v zahraničí

Responses of photosystem 2 photochemistry and pigment composition in needles of Norway spruce saplings to increased radiation level
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Jan Nauš, Robert Kuropatwa, Miroslav Mašláň, Michal Marek ... další autoři
Rok: 1993, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Slow fluorescence induction excited with weak actinic radiation in spruce needle surfaces adapted to various irradiances
Vladimír Špunda, Jan Nauš
Rok: 1993
stať ve sborníku

Studium vratného a nevratného poškození fotosyntetického aparátu smrkuztepilého vyvolaného krátkodob8m pusobením nadm+rné ozáoenosti
Vladimír Špunda, Michal Marek, Jan Nauš
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vliv uměle zvýšené koncentrace CO 2 na parametry koncentrace CO 2 na  parametry fluorescence chlorofylu a u smrku ztepilého
Vladimír Špunda, Michal Marek, Jan Nauš
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
ABF1LMedical biophysics I
ANGF3Angličtina oboru 3
BBMP3Biofyzika biologických membrán III
BF1LFLékařská biofyzika I
DBIFOBiofyzika fotosyntézy
DFRIBFree radicals in biology
DINFOInstrumentace ve studiu fotosyntézy
DIZE1Dizertační práce 1
DIZE2Dizertační práce 2
DIZE3Dizertační práce 3
DIZE4Dizertační práce 4
DIZE5Dizertační práce 5
DIZE6Dizertační práce 6
DLBIMLuminiscence biologických molekul
DODIPObhajoba dizertační práce
DOSPEOptická spektroskopie
DZKAJZkouška z anglického jazyka
FYZROFyziologie rostlin
OBPBFObhajoba bakalářšké práce
OBPEBObhajoba bakalářské práce
ODPBFObhajoba diplomové práce
OSPP2Optická spektroskopie II
SBISYSpektroskopie org. molek.a biol. membrán
SDZEMČást SDZ: Exp. metody studia biol. syst.
SDZFSČást SDZ: Biofyzika a fyziol. stresu
SDZMFČást SDZ: Molekulová fyzika
SDZOSČást SDZ: Opt. spektroskop. biol.molekul
SDZPMČást SDZ: Počítačové modelování
SDZSTČást SDZ: Statistická termodynamika
SZALBČást SZZ: Apl. v lékařské bioF a bio CH
SZBISČást SZZ: Struktura a fce biolog.systémů
SZEKFČást SZZ: Exp. ekofyziologie fotosyntézy
SZEXMČást SZZ: Základní experimentální metody
SZMSBČást SZZ: Teor.a exp.spec.met.studia B s
SZVFDČást SZZ: Vybrané fyzikální disciplíny
SZZEMČást SZZ: Základní experimentální metody
6BBBPBiofyzika
7BBP1Biofyzika biologických membrán 1
7BBP2Biofyzika biologických membrán 2
7BBP3Biofyzika biologických membrán 3
7BBS1Seminář z biofyziky biol. membrán 1
7BBS2Seminář z biofyziky biol. membrán 2
7DIP1Diplomová práce 1
7DIP2Diplomová práce 2
7DIP3Diplomová práce 3
7DIP4Diplomová práce 4
7FRIBFree radicals in biology
7JAN1Absolvování před. v cizím jaz. 1 (NMgr)
7JAN2Absolvování před. v cizím jaz. 2 (NMgr)
7JAZ1Absolvování předmětu v cizím jazyce 1
7JAZ2Absolvování předmětu v cizím jazyce 2
7LBF1Lékařská biofyzika I
7MBF1Medical biophysics I
7OSP2Optická spektroskopie 2
7SBISSpektroskopie 3
7TOS1Tuzemská odborná stáž 1
7TOS2Tuzemská odborná stáž 2
7ZBFBČást SZZ - Biofyzika
7ZNFBČást SZZ - Biofyzika
8AASMAplikace anal. a separačních metod
8BIFOBiofyzika fotosyntézy
8INFOInstrumentace ve studiu fotosyntézy
9AASMApplications of analyt. and sep. methods
9INFOInstrumentation for photosynth. reseach
DBASFBiofyzikální aspekty struktury a funkce
ABF2LMedical biophysics II.
BF2LFLékařská biofyzika II.
YBF2LMedical biophysics II.
9BF2LLékařská biofyzika II.


AutorNázev práceTypRok
Opálková MarieKvalita a intenzita radiace jako regulační podněty vyvážené fotosyntézydisertační 2019 
Šigut LadislavAnalýza dynamiky čisté ekosystémové výměny a hrubé primární produkce metodou eddy kovariance v lesních ekosystémech České republiky.disertační 2016 
Holubová IvaVliv teploty a světla na aktivitu xantofylového cyklu. (Analýza variability odezvy u vybraných druhů rostlin.)diplomová 2015 
Páník RostislavÚloha pigmentů xantofylového cyklu v odezvě fotosyntetického aparátu vůči změnám radiačních podmínekdiplomová 2013 
Nosek ZdeněkVliv krátkodobé a dlouhodobé změny radiačních podmínek na funkční stav fotosystému II a jeho termostabilitudiplomová 2012 
Nosek ZdeněkRegulace využití radiace ve fotosystému II v důsledku změn radiace a teplotydiplomová 2011 
Šilhavíková EvaAnalýza schopnosti asimilačního aparátu vybraných druhů rostlin zvýšit termostabilitu fotochemické aktivity fotosystému IIdiplomová 2010 
Militký JanSezónní změny využití absorbované energie u vybraných druhů bylin lučního ekosystémudiplomová 2008 
Macháčková EliškaDiferenciace fotosyntetického aparátu jehlic smrku ztepilého - Analýza vzájemného vztahu mezi využitím absorbované excitační energie ve fotosystému II a fotosyntetickou asimilací CO2diplomová 2005 
Parma MikulášMikroskopické techniky a jejich použití ke studiu funkčního stavu asimilačního aparátudiplomová 2005 
Sestřenková JanaIndukce tepelné disipace excitační energie ve fotosystému II při krátkodobém působení zvýšené teploty a nadměrné ozářenosti u vybraných druhů vyšších rostlinbakalářská 2015 
Páník RostislavZávislost dynamiky epoxidace pigmentů xantofylového cyklu in vivo na teplotěbakalářská 2010 
Nosek ZdeněkVliv dopadajícího záření na teplotní závislost fotosyntetického transportu elektronů in vivo.bakalářská 2009 
Šilhavíková EvaVliv krátkodobého a dlouhodobého působení zvýšených teplot na aktivitu fotochemických reakcí fotosyntézy smrku ztepiléhobakalářská 2008 
Kupková VeronikaÚloha antocyaninů v asimilačním aparátu vyšších rostlinbakalářská 2007 


Světlem-indukované ochranné mechanismy zprostředkované nízko-molekulárními metabolity a jejich úloha v odolnosti rostlin vůči vysokým teplotám a suchu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavřešený
Vliv nedvouvrstevných lipidů a nelamelární fáze lipidů na strukturu, dynamiku a funkci tylakoidních membrán rostlin
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2019 - 6/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Dynamika změn ochranných mechanismů rostlin v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a teploty
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2018 - 6/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Neobvyklé strategie regulace světla absorbovaného fotosystémem II u smrku ztepilého
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Zapojení zahraničních pracovníků do výzkumu struktury a molekulárních interakcí vybraných biologických a chemických systémů.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období9/2016 - 12/2017
PoskytovatelKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Vliv atmosférických polutantů na spektrální složení dopadajícího slunečního záření
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv radiačního režimu v městských oblastech na fotosyntézu vybraných druhů rostlin
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období4/2014 - 12/2016
PoskytovatelCost
Stavukončený
Vliv teploty a fotosynteticky aktivní radiace na dynamiku regulace funkce fotosystému II vyšších rostlin
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období2/2013 - 12/2016
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Podpora mladých vědeckých pracovníků na Ostravské univerzitě
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2014 - 8/2015
PoskytovatelKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Nové metodické přístupy ke komplexnímu studiu dopadu klimatické změny na asimilační aparát vyšších rostlin
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
BioNetwork
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období9/2012 - 8/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Dynamika a variabilita epidermálního UV stínění a ochranné funkce karotenoidů u vyšších rostlin v důsledku změn radiačního prostředí
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2009 - 12/2012
PoskytovatelKatedra fyziky, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
BioNet Centrum
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období12/2009 - 11/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Podpora mladých vědeckých pracovníků na Ostravské univerzitě
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2011 - 10/2012
PoskytovatelKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Ocenění a interpretace odezvy ekosystémů na environmentální zátěž v ČR
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období2/2007 - 12/2010
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Aklimace fotosyntetického aparátu smrku ztepilého vůči změnám dopadající sluneční radiace
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Inkubátor vědecké školy biofyziky a chemické fyziky
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období6/2006 - 12/2008
Poskytovatel
Stavukončený
Transformace sluneční energie - prostředek bioakumulace atmosférického uhlíku
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2003 - 12/2005
Poskytovatel
Stavukončený
Mechanismus, ekofyziologie a biotechnologie fotosyntézy
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období7/2000 - 12/2004
Poskytovatel
Stavukončený
Prostorová diferenciace reakce smrkového porostu na dlouhodobé působení zvýšeného CO2 vlivem rozdílné síly sinku a typu listoví v korunové vrstvě
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/1999 - 12/2001
Poskytovatel
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub