Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Vladimír Špunda

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
místnost, podlaží, budova: M 303, budova M
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:biofyzika
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2150
731 444 481
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1981 – 1986RNDr., Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor: Biofyzika a chemická fyzika
1981 – 1986Gymnázium Ostrava–Zábřeh, Vologogradská 6a

Kvalifikace

1999Habilitace docentem v oboru Biofyzika, Masarykova univerzita v Brně
1994CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, obor: Fyziologie rostlin

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2011 – dosudEnvironmentální centrum, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita OU (vědecký pracovník – senior)
2011 – dosudÚstav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (vědecký pracovník – senior)
2000 – dosuddocent, Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
1991 – 1999odborný asistent, Katedra fyziky, PřF OU
1988 – 1991odborný pracovník, Ústav ekologie průmyslové krajiny, Ostrava, AV ČR
1986 – 1988odborný pracovník, Mikrobiologický ústav ČSAV, Oddělení autotrofních mikroorganismů, Třeboň

Odborné zaměření

biofyzika biologických membrán,
biofyzikální fyziologie rostlin,
fotosyntéza ve stresových podmínkách – fotoprotektivní procesy,
mechanismy krátkodobé odezvy a aklimace fotosyntetického aparátu vyšších rostlin vůči klimatickým změnám (intenzita a spektrální složení radiace, zvýšená teplota, zvýšená koncentrace CO2),
biofyzikální a biochemické metody studia fotosyntézy a rostlinné fyziologie,
metody optické spektroskopie a jejich aplikace

Akademické funkce a členství v orgánech

2010 – dosudvedoucí Katedry fyziky PřF OU
2008 – 2010zástupce vedoucího Katedry fyziky PřF OU
2000 – 2006proděkan PřF OU pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
1993 – 1997vedoucí katedry fyziky

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Grantová agentura České republiky – člen podoborové komise 522, Rostlinolékařství, fyziologie rostlin (2003–2008, v letech 2006 –2007 předseda), člen oborové komise 5 Sekce zemědělských věd (2006–2007)
Grantová agentura České republiky – člen panelu P501 Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství (2011–2015, 2016–dosud), člen OK 5 (2011–2012)

Členství ve vědeckých radách

2013 – dosudÚstav výzkumu globální změny AV ČR: člen rady instituce
2010 – dosudPřírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
2006 – dosudPřírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci
2007 – 2010Ostravská univerzita v Ostravě:
2000 – 2006Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
2000 – 2004Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Působení v zahraničí

2016 – 2018Institute of Plant Biology, Biological Research Centre of Hungarian Academy of Sciences, Szeged, Maďarsko (Dr. G. Garab, Dr. P. Lambrev, Dr. B. Ughy – opakované týdenní výzkumné pobyty, zvané přednášky)
červenec 2007Univerzita Karlsruhe, Německo (Dr. C. Buschmann , výzkumný pobyt – 1 týden)
září 1999Univerzita Heinricha Heinze, Dusseldorf, Německo (Prof. G.H. Krause, Dr. P. Jahns, Erasmus, 1 týden)
březen – červen 1994Univerzita Umeä (Švédsko), prof. G. Öquist (stipendium Swedish Institute, 4 měsíce)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinapasivní znalost
Ruštinapasivní znalost


Vybrané publikace

Ughy, B., Karlický, V., Dlouhý, O., Javornik, U., Materová, Z., Zsíros, O., Šket, P., Plavec, J., Špunda, V. a Garab, G. Lipid-polymorphism of plant chloroplast thylakoid membranes. Enhanced non-bilayer lipid phases associated with increased membrane permeability. Physiologia Plantarum. 2019, 166(1), s. 278-287. ISSN 0031-9317.
Magyar, M., Sipka, G., Kovács, L., Ughy, B., Zhu, Q., Han, G., Špunda, V., Lambrev, P., Shen, J. a Garab, G. Rate-limiting steps in the dark-to-light transition of Photosystem II - revealed by chlorophyll-a fluorescence induction. Scientific Reports. 2018, 8(2755), s. 1-9. ISSN 2045-2322.
Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in chloroplast thylakoid membranes - as revealed by 31P-NMR and timeresolved merocyanine fluorescence spectroscopy. Scientific Reports. 2017, č. 7, s. 1-11. ISSN 2045-2322.
Materová, Z., Sobotka, R., Zdvihalová, B., Oravec, M., Nezval, J., Karlický, V., Vrábl, D., Štroch, M. a Špunda, V. Monochromatic green light induces an aberrant accumulation of geranylgeranyled chlorophylls in plants. Plant Physiology and Biochemistry. 2017, č. 116, s. 48-56. ISSN 0981-9428.
Nezval, J., Štroch, M., Materová, Z., Špunda, V. a Kalina, J. Phenolic compounds and carotenoids during acclimation of spring barley and its mutant Chlorina f2 from high to low irradiance. Biologia Plantarum. 2017, č. 61, s. 73-84. ISSN 0006-3134.
Karlický, V., Kurasová, I., Ptáčková, B., Večeřová, K., Urban, O. a Špunda, V. Enhanced thermal stability of the thylakoid membranes from spruce. A comparison with selected angiosperms. Photosynthesis Research. 2016, č. 130, s. 357-371. ISSN 1573-5079.
ŠIGUT, L., Holišová, P., Klem, K., Šprtová, M., Calfapietra, C., Marek, M. V., Špunda, V. a Urban, O. Does a long-term cultivation of trees under elevated CO2 concentration influence their photosynthetic response to temperature?. Annals of Botany. 2015, č. 116, s. 929-939. ISSN 0305-7364.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Karlický, V., ŠIGUT, L., Nezval, J. a Špunda, V. Protective effect of UV-A radiation during acclimation of the photosynthetic apparatus to UV-B treatment. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2015, č. 96, s. 90-96. ISSN 0981-9428.
Klem, K., Holub, P., Štroch, M., Nezval, J., Špunda, V., Tříska, J., Jansen, M. A., Robson, T. M. a Urban, O. Ultraviolet and photosynthetically active radiation can both induce photoprotective capacity allowing barley to overcome high radiation stress. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2015, č. 93, s. 74-83. ISSN 0981-9428.
Urban, O., Klem, K., Holišová, P., ŠIGUT, L., Šprtová, M., Teslová-Navrátilová, P., Zitová, M., Špunda, V., Marek, M. V. a Grace, J. Impact of elevated CO2 concentration on dynamics of leaf photosynthesis in Fagus sylvatica is modulated by sky conditions. ENVIRON POLLUT. 2014, č. 185, s. 271-280. ISSN 0269-7491.

Všechny publikace

Semer, J., Navrátil, M., Špunda, V. a Štroch, M. Chlorophyll fluorescence parameters to assess utilization of excitation energy in photosystem II independently of changes in leaf absorption. J PHOTOCH PHOTOBIO B. 2019,, ISSN 1011-1344.
Karlický, V., Kurasová, I., Sipka, G., Lambrev, P., Garab, G. a Špunda, V. Chlorophyll-a fluorescence emission at 77 K originating from Norway spruce photosystem II differs from that of model angiosperm plants. In: Photosynthesis, Gordon Research Conference: From the Biophysics of Natural and Artificial Photosynthesis to Bioenergy Conversion. Newry, Meine. 2019.
Holub, P., Nezval, J., Štroch, M., Špunda, V., Urban, O., Jansen, M. a Klem, K. Induction of phenolic compounds by UV and PAR is modulated by leaf ontogeny and barley genotype. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2019, 134(January 2019), s. 81-93. ISSN 0981-9428.
Dlouhý, O., Karlický, V., Javornik, U., Šket, P., Plavec, J., Špunda, V., Ughy, B. a Garab, G. Lipid polymorphism of plant thylakoid membranes. Reversible changes induced by low pH and elevated temperature. In: 10th International Conference Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability. Petrohrad: Institute of basic biological problems of the Russian Academy of Sciences, Russian Society for Photobiology, Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences. 2019.
Ughy, B., Karlický, V., Dlouhý, O., Javornik, U., Materová, Z., Zsíros, O., Šket, P., Plavec, J., Špunda, V. a Garab, G. Lipid-polymorphism of plant chloroplast thylakoid membranes. Enhanced non-bilayer lipid phases associated with increased membrane permeability. Physiologia Plantarum. 2019, 166(1), s. 278-287. ISSN 0031-9317.
Nezval, J., Volná, A., Pech, R., Karlický, V., Konečná, T. a Špunda, V. The importance of blue light for the production of UV-protective phenolic compounds and plant tolerance against acute radiation stress. In: UV-B and Climate Change; impacts on plants and vegetation. Cork: UV4Plants and University College Cork. 2019.
Opálková, M., Navrátil, M., Špunda, V., Blanc, P. a Wald, L. A database of 10 min average measurements of solar radiation and meteorological variables in Ostrava, Czech Republic. Earth System Science Data. 2018, roč. 10, 10(2), s. 837-846. ISSN 1866-3508.
Karlický, V., Štroch, M., Kurasová, I., Materová, Z., Večeřová, K., Ughy, B., Urban, O., Garab, G. a Špunda, V. Effect of high-light acclimation on photosynthetic apparatus of Norway spruce. In: 20th European Bioenergetics Conference. Budapešť. 2018.
Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Zsiros, O., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in plant thylakoid membranes. Dynamic exchange membrane model. In: First European Congress on Photosynthesis Research, ePS-1. Uppsala. 2018.
Semer, J., Štroch, M., Špunda, V. a Navrátil, M. Partitioning of absorbed light energy within photosystem II in barley can be affected by chloroplast movement. J PHOTOCH PHOTOBIO B. 2018, 186(September 2018), s. 98-106. ISSN 1011-1344.
Magyar, M., Sipka, G., Kovács, L., Ughy, B., Zhu, Q., Han, G., Špunda, V., Lambrev, P., Shen, J. a Garab, G. Rate-limiting steps in the dark-to-light transition of Photosystem II - revealed by chlorophyll-a fluorescence induction. Scientific Reports. 2018, 8(2755), s. 1-9. ISSN 2045-2322.
Bartas, M., Mikysková, N., Brázda, V., Karlický, V., Červeň, J., Špunda, V. a Pečinka, P. Six-stacked G-quadruplexes as a preferential target of p53. In: The 43rd FEBS Congress Prague. Praha. 2018.
Bartas, M., Brázda, V., Červeň, J., Karlický, V., Špunda, V. a Pečinka, P. Bioinformatic study of putative five and six stacked G-quadruplexes occurence in Homo sapiens genome. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention 2017 Smolenice. Bratislava: Cancer Research Institude, 2017. s. 62-66. ISBN 978-80-972247-2-1.
Magyar, M., Sipka, G., Mezzetti, A., Kovács, L., Ughy, B., Zhu, Q., Han, G., Špunda, V., Lambrev, P. H., Leibl, W., Shen, J. a Garab, G. Light-induced conformational changes and rate-limitation in photosystem II reaction centers. The origin of variable chlorophyll fluorescence. In: 8th International Conference Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability. Hyderabad. 2017.
Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in chloroplast thylakoid membranes - as revealed by 31P-NMR and timeresolved merocyanine fluorescence spectroscopy. Scientific Reports. 2017, č. 7, s. 1-11. ISSN 2045-2322.
Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in plant thylakoid membranes. In: 8th International Conference Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability. Hyderabad. 2017.
Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in plant thylakoids. Possible roles in the structure and dynamics of membranes. In: Sfphi2017 : Meeting of the French Photosynthesis Society. Paříž. 2017.
OPÁLKOVÁ, M., Burda, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Metodika kontroly kvality měřených hodnot dopadajícího slunečního záření. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017 (Sborník recenzovaných vědeckých prací) 2017-09-12 Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017. s. 156-159. ISBN 978-80-213-2767-2.
OPÁLKOVÁ, M., Navrátil, M., Špunda, V. a Burda, M. Metodika kontroly kvality měřených hodnot dopadajícího slunečního záření. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017. Praha: Česká zemědělská univerzita. 2017.
Materová, Z., Sobotka, R., Zdvihalová, B., Oravec, M., Nezval, J., Karlický, V., Vrábl, D., Štroch, M. a Špunda, V. Monochromatic green light induces an aberrant accumulation of geranylgeranyled chlorophylls in plants. Plant Physiology and Biochemistry. 2017, č. 116, s. 48-56. ISSN 0981-9428.
Nezval, J., Štroch, M., Materová, Z., Špunda, V. a Kalina, J. Phenolic compounds and carotenoids during acclimation of spring barley and its mutant Chlorina f2 from high to low irradiance. Biologia Plantarum. 2017, č. 61, s. 73-84. ISSN 0006-3134.
Nezval, J., Karlický, V., Materová, Z., SEMER, J., Špunda, V. a Konečná, T. Spectral quality and total irradiance of visible light as important environmental factors enhancing production of UV-protective phenolic compounds. In: Modulation of plant UV-responses by environmental factors. Brno. 2017.
Špunda, V., Karlický, V., Kurasová, I., Materová, Z., Štroch, M., Večeřová, K., Urban, O., Ughy, B. a Garab, G. Unique composition of Norway spruce thylakoid membranes and specific responses of photosynthetic apparatus to elevated temperature and high light. In: Quo vaditis agriculture, forestry and society under Global Change?. Velké Karlovice: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 2017.
Karlický, V., Kurasová, I., Materová, Z., Kotalová, K., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation response of photosynthetic apparatus of Norway spruce to different growth light intensity. In: Light Harvesting Satellite Meeting 2016. Egmond aan Zee. 2016.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Different behaviour of short-wave bands of solar radiation in relation to photosynthetically active radiation in dependence on weather and solar elevation angle. In: 16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology (ECAC). Trieste: European Meteorological Society. 2016.
Špunda, V., Materová, Z., Štroch, M., Večeřová, K., Sestřenková, J., Holubová, I., Karlický, V., Kurasová, I., SEMER, J. a Urban, O. Elevated temperatures facilitate extremely rapid zeaxanthin-dependent induction of nonradiative dissipation of excitation energy within photosystem II in Norway spruce needles. In: Light Harvesting Satellite Meeting 2016. Egmond aan Zee. 2016.
Karlický, V., Kurasová, I., Ptáčková, B., Večeřová, K., Urban, O. a Špunda, V. Enhanced thermal stability of the thylakoid membranes from spruce. A comparison with selected angiosperms. Photosynthesis Research. 2016, č. 130, s. 357-371. ISSN 1573-5079.
Opálková, M., Burda, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Influence of air pollutants on spectral bands from ultraviolet to visible solar radiation. In: EuroSun 2016. Palma de Mallorca. 2016.
Opálková, M., Burda, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Influence of air pollutants on spectral regions from ultraviolet to visible solar radiation. In: EuroSun 2016: Proceedings of the ISES EuroSun 2016 Conference 2016-10-10 Palma de Mallorca. Freiburg: International Solar Energy Society, 2016. s. 1531-1535. ISBN 978-3-9814659-6-9.
Gavelčíková, E., Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Influence of atmospheric pollution on spectral composition of incident solar radiation. In: 16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology (ECAC). Trieste: European Meteorological Society. 2016.
Špunda, V. Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences. 2016.
Nezval, J., Štroch, M., Materová, Z., Karlický, V., Špunda, V. a Konečná, T. The role of blue light and cryptochromes in the regulation of phenolic compound synthesis during the acclimation of Arabidopsis thaliana from low to high irradiance. In: 1 st Network Meeting of UV4Plants, International Association for Plant UV Research. Pécs: Department of Plant Biology, University of Pécs. 2016.
Opálková, M., Navrátil, M., Špunda, V. a Burda, M. Vliv znečištění ovzduší na dopadající sluneční záření. In: 13. Setkání v čistém ovzduší. Kutná Hora. 2016.
ŠIGUT, L., Mauder, M., Sedlák, P., Pavelka, M. a Špunda, V. Automated eddy covariance data quality control for long-term measurements. In: 4th Annual Global Change - A Complex Challenge: GLOBAL CHANGE: A COMPLEX CHALLENGE 2015-03-23 Brno. Brno: GLOBAL CHANGE RESEARCH CENTRE CAS, 2015. s. 58-61. ISBN 978-80-87902-10-3.
ŠIGUT, L., Mauder, M., Sedlák, P., Pavelka, M. a Špunda, V. Automated eddy covariance data quality control for long-term measurements. In: Conference ?Global Change: A Complex Challenge?. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v.v.i.. 2015.
Kurasová, I., Karlický, V., Špunda, V. a Svrčinová, K. CN-PAGE as a tool for separating pigment-protein complexes and studying their thermal stability in spruce and barley thylakoid membranes. In: Global Change: A Complex Challenge: Global Change: A Complex Challenge Conference Proceedings 2015-03-23 Brno. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., 2015. s. 146-149. ISBN 978-80-87902-10-3.
Kurasová, I., Svrčinová, K., Karlický, V. a Špunda, V. CN-PAGE as a tool for separation of pigment-protein complexes and study of their thermal stability in spruce and barley thylakoid membranes. In: Conference "Global Change: A complex Challenge" 4th annual conference. Brno. 2015.
ŠIGUT, L., Holišová, P., Klem, K., Šprtová, M., Calfapietra, C., Marek, M. V., Špunda, V. a Urban, O. Does a long-term cultivation of trees under elevated CO2 concentration influence their photosynthetic response to temperature?. Annals of Botany. 2015, č. 116, s. 929-939. ISSN 0305-7364.
Materová, Z., Špunda, V., Štroch, M., Holubová, I., Sestřenková, J., Oravec, M. a Večeřová, K. Elevated temperature stimulates light-induced processes that contribute to protecting photosystem II against oxidative stress. In: Global change: a complex challenge: Global change: a complex challenge, Conference Proceedings 2015-03-23 Brno. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., 2015. Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., 2015. s. 138-141. ISBN 978-80-87902-10-3.
Karlický, V., Kurasová, I., Ptáčková, B., Štroch, M. a Špunda, V. Enhanced thermal and light stability of the thylakoid membranes from spruce. In: International Conference ?Photosynthesis Research for Sustainability-2015? in honor of Dr. George C. Papageorgiou. Kolymbari. 2015.
Materová, Z., Špunda, V. a Štroch, M. CHANGES IN THE AMOUNT OF LUTEIN 5,6 EPOXIDE IN A SPRUCE SEEDLINGS DURING ACCLIMATION TO DIFFERENT LIGHT CONDITIONS. In: 13th Student Days of Experimental Plant Biology. Brno. 2015.
Opálková, M., Špunda, V., Navrátil, M. a Robson, T. M. Influence of variable weather on the incident solar radiation and its spectral composition in the Ostrava region, Czech Republic. In: Global Change: A Complex Challenge, Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, 2015. Global Change Research Centre, 2015. s. 38-41. ISBN 978-80-87902-10-3.
Opálková, M., Navrátil, M., Špunda, V. a Robson, T. M. Influence of variable weather on the incident solar radiation and its spectral composition in the Ostrava region, Czech Republic. In: Conference ?Global Change: A Complex Challenge?. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.. 2015.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Karlický, V., ŠIGUT, L., Nezval, J. a Špunda, V. Protective effect of UV-A radiation during acclimation of the photosynthetic apparatus to UV-B treatment. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2015, č. 96, s. 90-96. ISSN 0981-9428.
Opálková, M., Navrátil, M., Špunda, V. a Robson, T. M. Spectral composition of photosynthetically active radiation over one year and its relation to cloud cover. In: 4th International Conference on Earth Science & Climate Change. Alicante. 2015.
ŠIGUT, L., Holišová, P., Klem, K., Šprtová, M., Calfapietra, C., Marek, M. V., Špunda, V. a Urban, O. Teplotní aklimace rostlin vystavených zvýšené koncentraci CO2. In: 14. Konference experimentální biologie rostlin (KEBR). Brno: Global Change Research Centre AS CR, v.v.i.. 2015.
Karlický, V., Kurasová, I. a Špunda, V. The thermostability of photosystem II photochemistry is related to maintenance of thylakoid membranes organization. In: Global Change: A Complex Challenge: Global Change: A Complex Challenge Conference Proceedings 2015-03-23 Brno. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., 2015. s. 142-145. ISBN 978-80-87902-10-3.
Karlický, V., Kurasová, I. a Špunda, V. The thermostability of photosystem II photochemistry is related to the maintenance of the thylakoid membranes organization. In: Conference ?Global Change: A Complex Challenge?. Brno: Global Change Research Centre, AS CR in cooperation with Mendel University in Brno. 2015.
Klem, K., Holub, P., Štroch, M., Nezval, J., Špunda, V., Tříska, J., Jansen, M. A., Robson, T. M. a Urban, O. Ultraviolet and photosynthetically active radiation can both induce photoprotective capacity allowing barley to overcome high radiation stress. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2015, č. 93, s. 74-83. ISSN 0981-9428.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Změny spektrálního složení dopadající fotosynteticky aktivní radiace v průběhu roku. In: 14. Konference experimentální biologie rostlin. Brno: Česká společnost experimentální biologie rostlin. 2015.
Karlický, V., Kurasová, I. a Špunda, V. Zvýšená termální stabilita makro-organizace pigment-proteinových komplexů thylakoidních membrán smrku způsobena vyšší stabilitou superkomplexů fotosystému II. In: 14. KONFERENCE EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ROSTLIN. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR. 2015.
Urban, O., Klem, K., Holišová, P., ŠIGUT, L., Šprtová, M., Teslová-Navrátilová, P., Zitová, M., Špunda, V., Marek, M. V. a Grace, J. Impact of elevated CO2 concentration on dynamics of leaf photosynthesis in Fagus sylvatica is modulated by sky conditions. ENVIRON POLLUT. 2014, č. 185, s. 271-280. ISSN 0269-7491.
Kurasová, I., Karlický, V., MATEROVÁ, Z. a Špunda, V. ISOLATION OF BARLEY AND SPRUCE THYLAKOID MEMBRANES AND THEIR DIFFERENT CHARACTERISTICS. In: 6. Metodické dny. Seč: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. a Česká společnost experimentální biologie rostlin. 2014.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Komplexní přístup k měření radiačního prostředí v městské aglomeraci. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. Zvolen: Ústav ekologie lesa SAV, Zvolen. 2014.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Komplexní přístup k měření radiačního prostředí v městské aglomeraci. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. s. 97-100. ISBN 978-80-213-2475-6.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Komplexní přístup k měření radiačního prostředí v městské aglomeraci se zaměřením na vliv znečištění ovzduší na dopadající sluneční radiaci. In: 11. setkání v čistém ovzduší. Zaječí: ENVItech Bohemia s.r.o.. 2014.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Parallel factor analysis of fluorescence of epidermis and leaf extracts of soluble phenolics. In: Final Network Meeting of UV4Growth COST-Action FA0906. Bled: Biotechnical Faculty, University of Lubljana. 2014.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Průběžné zhodnocení charakteristik dopadající sluneční radiace v závislosti na znečištění ovzduší. In: Sborník abstraktů Studentské vědecké konference. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 0-0. ISBN 978-80-7464-359-0.
Špunda, V., Nezval, J., Materová, Z., Semer, J., Vrábl, D. a Štroch, M. Response of phenolic compounds and xanthophylls in barley leaves to different spectral composition of photosynthetically active radiation and its relation to efficiency of photoprotective processes. In: Final Network Meeting of COST Action FA0906, UV4growth. Bled. 2014.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Špunda, V., Štroch, M., Nezval, J., Benešová, H., Šigut, L., Karlický, V. a Kurasová, I. Different responsiveness of the xanthophyll cycle mediated photoprotection and UV-screening by flavonoids in barley leaves to PAR reduction and/or exclusion of UV-B radiation. In: 2nd Network Meeting of COST Action FA0909 (UV4growth). Mikulov. 2013.
Klem, K., Holub, P., Štroch, M., Nezval, J., Špunda, V., Oravec, M. a Urban, O. Effect of accumulation of flavonoids induced by UV and PAR radiation on the sensitivity in two barley varieties to the following high light stress. In: 2nd Network Meeting of COST Action FA0909 (UV4growth). Mikulov. 2013.
Kurasová, I., Karlický, V., Kunátová, H., Kuchařová, L. a Špunda, V. ELECTROPHORETIC SEPARATION OF PIGMENT-PROTEIN COMPLEXES FROM THYLAKOID MEMBRANES. In: Konference Chemické Biologie a Genetiky. Karlov pod Pradědem. 2013.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Epidermal blue-green fluorescence of barley leaves and its response to UV radiation stress. In: 2nd Annual Meeting of UV4Growth COST-Action FA0906. Mikulov. 2013.
Špunda, V., Štroch, M., Karlický, V., Urban, O., Nosek, Z. a Páník, R. Light and high temperature effects on dynamics of regulation of nonradiative dissipation within photosystem II. In: Global Change and Resilience. Bro. 2013.
Štroch, M., Vrábl, D., Materová, Z., Semer, J. a Špunda, V. Photosynthetic characteristics of barley grown under blue, red and green LED illumination. In: The 16th International Congress on Photosynthesis Research. St. Louis. 2013.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., ŠIGUT, L. a Špunda, V. Preconditioning under high PAR or exposure to UV-A radiation both allow acclimation of the photosynthetic apparatus of barley transferred to UV-B radiation. In: Proceedings of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 2013. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 2013. s. 247-250. ISBN 978-80-904351-8-6.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Šigut, L., Karlický, V. a Špunda, V. Preconditioning under high PAR or exposure to UV-A radiation both allow acclimation of the photosynthetic apparatus of barley transferred to UV-B radiation. In: Global Change and Resilience. Brno. 2013.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Response of epidermal blue-green fluorescence emission from barley leaves to UV radiation stress. In: Global Change and Resilience. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v. v. i., 2013. Global Change Research Centre AS CR, v. v. i., 2013. s. 231-235. ISBN 978-80-904351-8-6.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Response of epidermal blue-green fluorescence emission from barley leaves to UV radiation stress. In: Global change and resilience. Brno. 2013.
Kováč, D., Malenovský, Z., Urban, O., Špunda, V., Kalina, J., Ač, A., Kaplan, V. a Hanuš, J. Response of green reflectance continuum removal index to the xanthophyll de-epoxidation cycle in Norway spruce needles. Journal od Experimental Botany. 2013, č. 64, s. 1817-1827. ISSN 0022-0957.
MATEROVÁ, Z., Semer, J., Štroch, M. a Špunda, V. THE EFFECT OF DIFFERENT SPECTRAL QUALITY OF PAR TO PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS CONTENT IN BARLEY PLANTS. In: 25th Congress of SPPS. Helsingor. 2013.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Karlický, V. a Špunda, V. UV-A radiation during acclimation of barley to a simultaneous UV-A and UV-B effect eliminated a negative impact of UV-B radiation on the photosynthetic apparatus. In: 2nd Network Meeting of COST Action FA0909 (UV4growth). Mikulov. 2013.
Semer, J., Materová, Z., Štroch, M. a Špunda, V. VLIV RŮZNÉHO SPEKTRÁLNÍHO SLOŽENÍ FAR NA FOTOSYNTETICKÝ APARÁT JEČMENE. In: 13. Konference experimentální biologie rostlin. Košice. 2013.
Štroch, M., Nezval, J., Benešová, H., ŠIGUT, L., Karlický, V., Kurasová, I. a Špunda, V. Acclimation of the assimilation apparatus to supplemental UV-A or UV-B radiation in barley plants grown under low and high PAR. In: WG4 mini-conference of COST Action FA0906 UV4growth "Plant responses to UV radiation: from individuals to ecosystems". Girona, University of Girona. 2012.
Špunda, V., Štroch, M., Karlický, V., Nosek, Z. a Páník, R. Dynamics of light-induced regulation of photosystem II function at elevated temperatures. In: Ebernburg-Workshop ?Leaf Optics?. Bad Münster am Stein-Ebernburg. 2012.
Špunda, V., Štroch, M., Nezval, J., Benešová, H., ŠIGUT, L., Karlický, V. a Kurasová, I. Flexibility of the xanthophyll cycle mediated photoprotection and UV-screening efficiency after removal of stressful radiation conditions. In: WG4 mini-conference of COST Action FA0906 UV4growth. Girona, University of Girona. 2012.
Urban, O., Klem, K., Ač, A., Havránková, K., Holišová, P., Navrátil, M., Košvancová-Zitová, M., Kozlová, K., Pokorný, R., Šprtová, M., Tomášková, I., Špunda, V. a Grace, J. Impact of clear and cloudy sky conditions on the vertical distribution of photosynthetic CO2 uptake within a spruce canopy.. FUNCT ECOL. 2012, č. 26, s. 46-55. ISSN 0269-8463.
Štroch, M., MATEROVÁ, Z., Vrábl, D., Karlický, V., Benešová, H. a Špunda, V. Protective effect of UV-A radiation in acclimation of the barley photosynthetic apparatus to combined UV-A and UV-B treatment. In: The 11th Nordic Photosynthesis Congress. Naantali. 2012.
Kováč, D., Navrátil, M., Malenovský, Z., Štroch, M., Špunda, V. a Urban, O. Reflectance continuum removal spectral index tracking the xanthophyll cycle photoprotective reactions in Norway spruce needles. FUNCT PLANT BIOL. 2012, č. 39, s. 987-998. ISSN 1445-4408.
Ač, A., Malenovský, Z., Urban, O., Hanuš, J., Zitová, M., Navrátil, M., Vráblová, M., Olejníčková, J., Špunda, V. a Marek, M. V. Relation of Chlorophyll Fluorescence Sensitive Reflectance Ratios to Carbon Flux Measurements of Montanne Grassland and Norway Spruce Forest Ecosystems in the Temperate Zone. THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL. 2012, s. 1-13. ISSN 1537-744X.
Karlický, V., Nosek, Z., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Response of epidermal blue-green fluorescence emission from barley leaves to UV radiation stress. In: Ebernburg-Workshop "Leaf Optics?. Bad Münster am Stein-Ebernburg. 2012.
Štroch, M., Kotyzová, A., Nezval, J., Nosek, Z., Karlický, V., Páník, R. a Špunda, V. Acclimation response of barley plants grown under low and high PAR to supplemental UV-A exposure. In: XXIV. SPPS Congress. Stavanger. 2011.
Štroch, M., Nezval, J., Karlický, V., Volfová, M., Benešová, H., Šigut, L., Kurasová, I. a Špunda, V. Dynamics of acclimation of the assimilation apparatus to excessive UV-B radiation in barley grown under low and high PAR. In: 1st Annual Meeting of COST Action FA0906 UV4growth. Szeged. 2011.
Karlický, V., Strouhal, O., Ilík, P., Štroch, M., Kurasová, I. a Špunda, V. The acclimation of the photosynthetic apparatus to different intensity of PAR. In: International Conference Photosynthesis Research for Sustainability. Baku: International Society of Photosynthetic Research. 2011.
Karlický, V., Strouhal, O., Štroch, M., Kurasová, I., Ilík, P. a Špunda, V. The acclimation of the photosynthetic apparatus to different intensity of PAR and UV radiation. In: THE MEETING OF POSTGRADUAL STUDENTS DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY. Olomouc: Department of biochemistry, Faculty of Science, Palacký University. 2011.
Nezval, J., Kalina, J., Štroch, M. a Špunda, V. The effect of different radiation conditions on qualitative and quantitative composition of unbound phenolic compounds in barley leaves examined by UV-VIS absorption spectrophotometry and HPLC-DAD. In: XXIV SPPS Congress. Stavanger: Scandinavian Plant Physiology Society (SPPS). 2011.
Štroch, M., Vrábl, D., Podolinská, J., Kalina, J., Urban, O. a Špunda, V. Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to the combined effect of high irradiance and temperature. J PLANT PHYSIOL. 2010, č. 167, s. 597-605. ISSN 0176-1617.
Špunda, V. Carotenoid mediated photoprotection and UV-shielding in plant response to radiation changes. In: Plant Response to UV radiation. Ostrava. 2010.
Štroch, M., Materová, Z., Nosek, Z., Volfová, M., Nezval, J. a Špunda, V. Dynamika aklimace fotosyntetického aparátu a epidermálního UV stínění u ječmene jarního po snížení úrovně FAR. In: 12. Konference experimentální biologie rostlin. Praha. 2010.
Nezval, J., Materová, Z., Volfová, M., Šigut, L. a Špunda, V. Dynamika obsahu vybraných skupin fenolických látek v listech ječmene jarního při přechodu z vysoké na nízkou ozářenost v nepřítomnosti UV-radiace. In: 12. Konference experimentální biologie rostlin. Praha. 2010.
Karlický, V., Podolinská, J., Nadkanská, L., Štroch, M., Čajánek, M. a Špunda, V. Pigment composition and functional state of the thylakoid membranes during preparation of samples for pigment-protein complexes separation by nondenaturing gel electrophoresis. PHOTOSYNTHETICA. 2010, č. 48, s. 475-480. ISSN 0300-3604.
Nosek, Z., Špunda, V. a Šilhavíková, E. Rozdílná termostabilita fotosystému II smrku ztepilého a ječmene jarního. In: 12. Konference experimentální biologie rostlin. Praha. 2010.
Karlický, V., Navrátil, M., Schejbalová, B., Nezval, J., Volfová, M., Čajánek, M. a Špunda, V. Spektrálně optické vlastnosti listů ječmene jarního při přechodu z vysoké na nízkou aklimační ozářenost. In: 12. Konference experimentální biologie rostlin. Praha. 2010.
Špunda, V., Urban, O. a Navrátil, M. Vliv spektrálního složení fotosynteticky aktivní radiace na indukci fotosyntézy - termooptický jev. In: 12. Konference experimentální biologie rostlin. Praha. 2010.
Šigut, L., Urban, O., Špunda, V., Teslová, P., Zgarbová, M. a Kalina, J. Změna teplotní závislosti vybraných fotosyntetických charakteristik smrku ztepilého po aklimaci na různé radiační a teplotní podmínky. In: 12. Konference experimentální biologie rostlin. Praha. 2010.
Špunda, V., Nosek, Z., Řezníčková, E., Teslová, P., Kalina, J., Štroch, M. a Navrátil, M. Adjustment of the temperature dependence of photosystem II function upon acclimation of Norway spruce seedlings to different radiation and elevated temperature. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Karlický, V., Podolinská, J., Babicová, M., Čajánek, M., Štroch, M. a Špunda, V. Analysis of chlorophyll fluorescence spectra of LHC II isolated from wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2 grown under different irradiances. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Šigut, L., Košvancová, M., Urban, O. a Špunda, V. Analysis of Norway spruce acclimation to different radiation and temperature regimes. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Podolinská, J., Nadkanská, L., Karlický, V., Štroch, M., Kalina, J. a Špunda, V. Aspects of barley thylakoid membranes preparation and storage for analysis of pigment-protein complexes by native electrophoresis. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Košvancová-Zitová, M., Urban, O., Navrátil, M., Špunda, V., Robson, T. a Marek, M. V. Blue radiation stimulates photosynthetic induction in Fagus sylvatica L.. PHOTOSYNTHETICA. 2009, č. 47, s. 388-398. ISSN 0300-3604.
Karlický, V., Štroch, M., Podolinská, J., Čajánek, M. a Špunda, V. Chlorophyll fluorescence spectra of LHC II isolated from wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2 grown under different irradiances. In: Leaf Optics Workshop. Ebernburg. 2009.
Nezval, J., Kalina, J. a Špunda, V. Identification and quantification of UV-absorbing phenolic compounds in barley leaves. Standardization of HPLC-DAD technique. In: Leaf Optics Workshop. Ebernburg. 2009.
Navrátil, M., Špunda, V., Jančíková, H. a Ač, A. Photochemical reflectance index for estimation of activity of xanthophyll cycle in Picea abies. Krakow: IRF PAN Krakow. 2009.
Košvancová, M., Urban, O., Šprtová, M., Hrstka, M., Kalina, J., Tomášková, I., Špunda, V. a Marek, M. Photosynthetic induction in broadleaved Fagus sylvatica and coniferous Picea abies. PLANT SCI. 2009, č. 177, s. 123-130. ISSN 0168-9452.
Špunda, V., Kalina, J., Štroch, M., Košvancová, M., Urban, O., Šigut, L., Nosek, Z., Řezníčková, E. a Teslová, P. Surprising response of Norway spruce assimilatory apparatus to combined exposure at high irradiances and elevated temperatures. In: Leaf Optics Workshop. Ebernburg. 2009.
Štroch, M., Podolinská, J., Karlický, V., Babicová, M., Čajánek, M., Kalina, J. a Špunda, V. Thermal energy dissipation in relation to the organization of light-harvesting complexes in wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Šprtová, M., Marek, M., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. Differences in the photosynthetic UV-B response between European beech (Fagus sylvatica L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) K a r s t.) saplings. Ekologia Bratislava. 2008, č. 27, s. 130-142. ISSN 1335-342X.
Štroch, M., Kuldová, K., Kalina, J. a Špunda, V. Dynamics of the xanthophyll cycle and non-radiative dissipation of absorbed light energy during exposure of Norway spruce to high irradiance. Journal of Plant Physiology. 2008, č. 165, s. 612-622. ISSN 0176-1617.
Štroch, M., Lenk, S., Navrátil, M., Špunda, V. a Buschmann, C. Epidermal UV-shielding and photosystem II adjustment in wild type and chlorina f2 mutant of barley during exposure to increased PAR and UV radiation. Environmental and Experimental Botany. 2008, č. 64, s. 271-278. ISSN 0098-8472.
Štroch, M., Podolinská, J., Vrábl, D., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to combined exposure to higher irradiance and temperature. In: Photosynthesis Research 91 (2-3). Dordrecht, NL: Springer, 2007. Springer, 2007. s. 314-314. ISBN 0166-8595.
Podolinská, J., Štroch, M., Vrábl, D., Kalina, J. a Špunda, V. Denní průběh fotosyntetických charakteristik během aklimace na zvýšenou ozářenost a teplotu u rostlin smrku ztepilého. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 122-123. ISBN 1213-6670.
Urban, O., Janouš, D., Acosta, M., Czerný, R., Marková, I., Navrátil, M., Pavelka, M., Pokorný, R., Šprtová, M., Zhang, R., Špunda, V., Grace, J. a Marek, M. Ecophysiological controls over the net ecosystem exchange of mountain spruce stand. Comparison of the response in direct vs. diffuse solar radiation. Global Change Biology. 2007, roč. 13, s. 157-168. ISSN 1354-1013.
Špunda, V., Navrátil, M., Štroch, M., Čajánek, M., Kalina, J., Ač, A., Urban, O. a Marek, M. Metody optické spektroskopie a další rozvoj ekofyziologie fotosyntézy. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 44-45. ISBN 1213-6670.
Navrátil, M., Vašková, M., Ač, A. a Špunda, V. Parameters of reflectance spectra of Norway spruce needles and their relation with photosynthetic pigment content. In: Photosynthesis Research 91 (2-3). Dordrecht, NL: Springer, 2007. Springer, 2007. s. 278-278. ISBN 0166-8595.
Navrátil, M., Ač, A. a Špunda, V. Použitelnost reflektanční spektroskopie pro stanovení sezónní variability obsahu pigmentů u rostlin horského lučního ekosystému. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 120-120. ISBN 1213-6670.
Navrátil, M., Špunda, V., Marková, I. a Janouš, D. Spectral composition of photosynthetically active radiation penetrating into a Norway spruce canopy: the opposite dynamics of the blue/red spectral ratio during clear and overcast days. Trees - Structure and Function. 2007, roč. 21, s. 311-320. ISSN 0931-1890.
Urban, O., Ač, A., Kalina, J., Priwitzer, T., Šprtová, M., Špunda, V. a Marek, M. Temperature dependences of carbon assimilation processes in four dominant species from mountain grassland ecosystem. Photosynthetica. 2007, roč. 45, s. 392-399. ISSN 0300-3604.
Špunda, V., Navrátil, M., Štroch, M., Podolinská, J., Militký, J., Zelená, S., Nezval, J., Čajánek, M., Kalina, J., Cimalová, Š., Urban, O. a Marek, M. Variabilita účinnosti fotoprotektivních procesů u vybraných druhů horského lučního ekosystému. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 126-126. ISBN 1213-6670.
Špunda, V., Štroch, M., Vrábl, D., Podolinská, J. a Kalina, J. Acclimation of the Norway spruce seedlings to combined high irradiance and elevated temperature regimes simulating the summer conditions. In: 15 Years of EU Supported Ecophysiological Research in the Czech Republic, Conference Abstract Proceedings. Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006.
Špunda, V., Čajánek, M., Navrátil, M., Štroch, M. a Kalina, J. Adjustment of light harvesting studied by 77K chlorophyll a fluorescence spectra of intact leaves. In: Ebernburg Workshop "Leaf Optics". Ebernburg, Germany. 2006.
Urban, O., Košvancová, M., Špunda, V. a Marek, M. Carbon metabolism in spruce trees cultivated under the impact of elevated CO2. In: 15 Years of EU Supported Ecophysiological Research in the Czech Republic, Conference Abstract Proceedings. Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006.
Navrátil, M., Vašková, M. a Špunda, V. Differentiation of selected photosynthetic parameters of Norway spruce needles and their relation with reflectance spectra. In: 15 Years of EU Supported Ecophysiological Research in the Czech Republic, Conference Abstract Proceedings. Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006.
Štroch, M., Podolinská, J., Navrátil, M. a Špunda, V. Effects of different excitation and detection spectral regions on room temperature chlorophyll fluorescence. In: Ebernburg Workshop "Leaf Optics". Ebernburg, Germany. 2006.
Urban, O., Kalina, J., Pokorný, R., Špunda, V. a Marek, M. Lesní ekosystémy zdrojem CO2. EKO - ekologie a společnost. 2006, roč. 17, s. 16-19. ISSN 1210-4728.
Navrátil, M., Vašková, M., Ač, A. a Špunda, V. Parameters of leaf reflectance spectra as indicator of pigment content of Norway spruce needles. In: Ebernburg Workshop "Leaf Optics". Ebernburg, Germany. 2006.
Štroch, M., Lenk, S., Navrátil, M., Špunda, V. a Buschmann, C. The response of wild type and chlorina f2 mutant of barley to increased PAR and UV radiation upon transfer from greenhouse to outdoor conditions. In: 15 Years of EU Supported Ecophysiological Research in the Czech Republic, Conference Abstract Proceedings. Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O., Šprtová, M. a Marek, M. Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce trees cultivated under ambient and elevated CO2: the reasons of midday depression in CO2 assimilation. Plant Science. 2005, roč. 168, s. 1371-1381. ISSN 0168-9452.
Štroch, M., Kalina, J., Špunda, V. a Kuldová, K. Dynamics of xanthophyll cycle and non-radiative dissipation of excitation energy for Norway spruce in response to excess acclimation irradiance. In: Photosynthesis and Stress. Biophysical and Biochemical Methods in Photosynthesis Research Central-European Conference, Book of Abstracts. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita Brno, 2005. Masarykova Univerzita Brno, 2005. s. 68-68. ISBN 80-210-3762-8.
Štroch, M., Podolinská, J., Navrátil, M. a Špunda, V. Effects of different excitation and detection spectral regions on room temperature chlorophyll a fluorescence parameters. Photosynthetica. 2005, roč. 43, s. 411-416. ISSN 0300-3604.
Špunda, V., Štroch, M., Kuldová, K. a Kalina, J. Kinetics of induction of non-radiative dissipation and de-epoxidation of the xanthophyll cycle pigments in the course of acclimation of Norway spruce to excess irradiance. In: Photosynthesis and Stress. Biophysical and Biochemical Methods in Photosynthesis Research Central-European Conference, Book of Abstracts. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita Brno, 2005. Masarykova Univerzita Brno, 2005. s. 67-67. ISBN 80-210-3762-8.
Kalina, J. a Špunda, V. Použití analytických metod při studiu stavu fotosyntetického aparátu pod vlivem globálních klimatických změn. In: 57. zjazd chemických spoločností, ChemZi 1 (1). Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2005. Slovenská chemická spoločnosť, 2005. s. 104-104. ISBN 1336-7242.
Kalina, J. a Špunda, V. Použití analytických metod při studiu stavu fotosyntetického aparátu pod vlivem globálních klimatických změn. In: 57. zjazd chemických spoločností. Tatranské Matliare, Slovensko. 2005.
Navrátil, M. a Špunda, V. Variation of spectral composition of photosynthetically active radiation penetrating into the Norway spruce canopy. In: Photosynthesis and Stress. Biophysical and Biochemical Methods in Photosynthesis Research Central-European Conference, Book of Abstracts. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita Brno, 2005. Masarykova Univerzita Brno, 2005. s. 116-116. ISBN 80-210-3762-8.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O., Marek, M. a Luis Díaz , V. Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - I. Inhibition of CO2 assimilation during summer day. In: The 14th FESPB Congress. Cracow. 2004.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O., Marek, M. a Luis Díaz , V. Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - I. Inhibition of CO2 assimilation during summer day. In: The 14th FESPB Congress: The 14th FESPB Congress, Book of Abstracts 2004-08-23 Cracow, Poland. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2004. Polish Academy of Sciences, 2004. s. 107-107. ISBN 0137-5881.
Kalina, J., Špunda, V., Urban, O., Marek, M. a Gonzáles Gonzáles, I. S. Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - II. Photosystem II efficiency and the xanthophyll cycle activity during summer day. In: The 14th FESPB Congress: The 14th FESPB Congress, Book of Abstracts 2004-08-23 Cracow, Poland. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2004. Polish Academy of Sciences, 2004. s. 107-107. ISBN 0137-5881.
Kalina, J., Špunda, V., Urban, O., Marek, M. a Gonzáles Gonzáles, I. S. Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - II. Photosystem II efficiency and the xanthophyll cycle activity during summer day. In: The 14th FESPB Congress. Cracow. 2004.
Štroch, M., Špunda, V. a Kurasová, I. Non-radiative dissipation of absorbed excitation energy within photosynthetic apparatus of higher plants. Photosynthetica. 2004, roč. 42, s. 323-337. ISSN 0300-3604.
Kalina, J. a Špunda, V. Optická spektroskopie I. 2004.
Špunda, V., Kalina, J., Čajánek, M., Štroch, M., Navrátil, M. a Kurasová, I. Photosynthesis of higher plants - from biophysics towards application in ecophysiology. In: Teaching and Learning Physics in New Contexts: Teaching and Learning Physics in New Contexts 2004-07-19 Ostrava, Czech Republic. Ostrava: University of Ostrava, 2004. University of Ostrava, 2004. s. 46-46. ISBN 80-7042-379-X.
Štroch, M., Čajánek, M., Kalina, J. a Špunda, V. Regulation of the excitation energy utilization in the photosynthetic apparatus of chlorina f2 barley mutant grown under different irradiances. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 2004, roč. 75, s. 41-50. ISSN 1011-1344.
Navrátil, M. a Špunda, V. Relation between spectral and non-spectral characteristics of radiation incident on the assimilatory apparatus. In: The 14th FESPB Congress: The 14th FESPB Congress, Book of Abstracts 2004-08-23 Cracow, Poland. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2004. Polish Academy of Sciences, 2004. s. 99-100. ISBN 0137-5881.
Navrátil, M. a Špunda, V. Relation between spectral and non-spectral characteristics of radiation incident on the assimilatory apparatus. In: The 14th FESPB Congress. Cracow. 2004.
Štroch, M., Podolinská, J., Čajánek, M. a Špunda, V. Room temperature chlorophyll a fluorescence recorded at different spectral region of excitation and detection. In: The 14th FESPB Congress: The 14th FESPB Congress, Book of Abstracts 2004-08-23 Cracow, Poland. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2004. Polish Academy of Sciences, 2004. s. 173-174. ISBN 0137-5881.
Štroch, M., Podolinská, J., Čajánek, M. a Špunda, V. Room temperature chlorophyll a fluorescence recorded at different spectral region of excitation and detection. In: The 14th FESPB Congress. Cracow. 2004.
Štroch, M., Čajánek, M., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of chlorophyll b-less barley mutant chlorina f2 to different irradiances. In: Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists: Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists - Book of Abstracts 2003-06-24 Brno. s. 13-14. ISBN 80-7157-676-X.
Kurasová, I., Kalina, J., Urban, O., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation of two distinct plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration during cultivation in controlled environment. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 513-523. ISSN 0300-3604.
Kurasová, I., Štroch, M., Kalina, J. a Špunda, V. Development of acclimation of Norway spruce seedlings to short-term cultivation at elevated CO2. In: Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists: Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists - Book of Abstracts 2003-06-24 Brno. s. 58-59. ISBN 80-7157-676-X.
Šprtová, M., Špunda, V., Kalina, J. a Marek, M. Photosynthetic UV-B response of beech (Fagus sylvatica L.) saplings. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 533-543. ISSN 0300-3604.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Response of photosynthetic apparatus of spring barley (Hordeum vulgare L.) to combined effect of elevated CO2 concentration and different growth irradiance. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 209-219. ISSN 0300-3604.
Navrátil, M. a Špunda, V. Spektrální charakteristiky dopadající sluneční radiace na lokalitě Bílý Kříž. In: Mikroklima porostů: Mikroklima porostů 2003-03-26 Brno. Český hydrometeorologický ústav, 2003. s. 94-104. ISBN 80-86690-05-9.
Štroch, M., Kurasová, I., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Hersonissos, Crete, Greece. 2002.
Štroch, M., Kurasová, I., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology - Book of Abstracts 2002-09-02 Hersonissos, Crete, Greece. s. 475-475.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O. a Kurasová, I. Acclimation of spring barley to high irradiance based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition. In: Photosynthesis and Crop Production: Photosynthesis and Crop Production - Programme and Abstracts 2002-10-07 Kyjev, Ukrajina. -: -, 2002. -, 2002. s. 16-16.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O. a Kurasová, I. Acclimation of spring barley to high irradiance based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition. In: Photosynthesis and Crop Production. Kyjev. 2002.
Kurasová, I., Kalina, J., Urban, O., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation of two different plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration. In: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic - sborník abstraktů 2002-10-22 Ostravice. -: -, 2002. -, 2002. s. ?-?.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O., Marková, I. a Marek, M. Differentiation of photosynthetic apparatus of exposed and shaded needles within young Norway spruce stand. In: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic - sborník abstraktů 2002-10-22 Ostravice. -: -, 2002. -, 2002. s. ?-?.
Kurasová, I., Čajánek, M., Kalina, J., Urban, O. a Špunda, V. Characterization of acclimation of Hordeum vulgare to high irradiation based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition. Photosynthesis Research. 2002, roč. 72, s. 71-83. ISSN 0166-8595.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration. In: Photosynthesis and Crop Production: Photosynthesis and Crop Production - Programme and Abstracts 2002-10-07 Kyjev, Ukrajina. -: -, 2002. -, 2002. s. 24-25.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration. In: Photosynthesis and Crop Production. Kyjev. 2002.
Čajánek, M., Navrátil, M., Kurasová, I., Kalina, J. a Špunda, V. The development of antenna complexes of barley (Hordeum vulgare cv. Akcent) under different light conditions as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. Photosynthesis Research. 2002, roč. 74, s. 121-133. ISSN 0166-8595.
Kalina, J., Kurasová, I. a Špunda, V. The changes in xanthophyll pigments during measurement of the light response curve for Norway spruce needles. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Hersonissos, Crete, Greece. 2002.
Kalina, J., Kurasová, I. a Špunda, V. The changes in xanthophyll pigments during measurement of the light response curve for Norway spruce needles. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology-Book of Abstracts 2002-09-02 Hersonissos, Crete, Greece. -: -, 2002. -, 2002. s. 445-445.
Kalina, J., Čajánek, M., Kurasová, I., Špunda, V., Vrána, J. a Marek, M. Acclimation of photosystem 2 function of Norway spruce induced during first season under elevated CO2 in lamellar domes. Photosynthetica. 2001, roč. 38, s. 621-627. ISSN 0300-3604.
Kurasová, I., Čajánek, M., Kalina, J. a Špunda, V. Analysis of qualitative contribution of assimilatory and non-assimilatory de-excitation processes to adaptation pf photosynthetic apparatus of barley plants to high irradiance. Photosynthetica. 2001, roč. 38, s. 513-519. ISSN 0300-3604.
Kalina, J., Urban, O., Čajánek, M., Kurasová, I., Špunda, V. a Marek, M. Different responses of Norway spruce needles from shaded and exposed crown layers to the prolonged exposure to elevated CO2 studied by various chlorophyll a fluorescence techniques. Photosynthetica. 2001, roč. 39, s. 369-376. ISSN 0300-3604.
Čajánek, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms - Book of Abstracts 2001-07-25 Providence, Rhode Island, USA. -: -, 2001. -, 2001. s. 57-57.
Čajánek, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. s. 89-101. ISBN 80-7042-810-4.
Čajánek, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms. Providence, Rhode Island, USA. 2001.
Marek, M., Šprtová, M., Urban, O. a Špunda, V. Chlorophyll a fluorescence response of Norway spruce needles to the long-term effect of elevated CO2 in relation to their position within the canopy. Photosynthetica. 2001, roč. 39, s. 437-445. ISSN 0300-3604.
Špunda, V., Navrátil, M., Čajánek, M. a Kalina, J. Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. s. 69-87. ISBN 80-7042-810-4.
Navrátil, M., Špunda, V. a Čajánek, M. Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances. In: IXth Days of Plant Physiology: IXth Days of Plant Physiology - Book of Abstracts 2001-09-17 České Budějovice. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. s. 163-163.
Navrátil, M., Špunda, V. a Čajánek, M. Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms. Providence, Rhode Island, USA. 2001.
Navrátil, M., Špunda, V. a Čajánek, M. Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms - Book of Abstracts 2001-07-25 Providence, Rhode Island, USA. -: -, 2001. -, 2001. s. 71-71.
Kurasová, I., Štroch, M., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by gas exchange and Chl a fluorescence. In: IXth Days of Plant Physiology: IXth Days of Plant Physiology - Book of Abstracts 2001-09-17 České Budějovice. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. s. 164-164.
Kurasová, I., Štroch, M., Kalina, J., Rychtárová , J., Kerlínová, V. a Špunda, V. The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by oxygen evolution and chl a fluorescence. In: Plant Physiology Days of Young Scientists 2001: Plant Physiology Days of Young Scientists 2001 - Book of Abstracts 2001-07-10 Praha. -: -, 2001. -, 2001. s. 42-42.
Čajánek, M., Špunda, V., Navrátil, M., Kurasová, I. a Kalina, J. The development of photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. In: IXth Days of Plant Physiology: IXth Days of Plant Physiology - Book of Abstracts 2001-09-17 České Budějovice. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. s. 162-162.
Špunda, V., Čajánek, M., Navrátil, M., Kurasová, I. a Kalina, J. The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms - Book of Abstracts 2001-07-25 Providence, Rhode Island, USA. -: -, 2001. -, 2001. s. 79-79.
Špunda, V., Čajánek, M., Navrátil, M., Kurasová, I. a Kalina, J. The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms. Providence, Rhode Island, USA. 2001.
Kalina, J., Špunda, V., Čajánek, M., Kurasová, I. a Urban, O. Fotochemická aktivita PSII smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2. In: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách - sborník abstraktů 2000-10-09 Ostravice. -: -, 2000. -, 2000. s. ?-?.
Špunda, V., Kalina, J., Čajánek, M., Kurasová, I., Urban, O. a Marek, M. Variabilita funkce a složení fotosyntetického aparátu smrku ztepilého ve vztahu k radiačnímu prostředí. In: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách - sborník abstraktů 2000-10-09 Ostravice. -: -, 2000. -, 2000. s. ?-?.
Špunda, V., Čajánek, M., Kalina, J. a Lachetová, I. Down-regulation of excitation energy transfer within photosystem II induced by different degree of high-light stress monitored by changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra in vivo. In: Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms. Castelvecchio Pascoli (Lucca), Italy. 1999.
Špunda, V., Čajánek, M., Kalina, J. a Lachetová, I. Down-regulation of excitation energy transfer within photosystem II induced by different degree of high-light stress monitored by changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra in vivo. In: Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms: Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms 1999-09-03 Castelvecchio Pascoli (Lucca), Italy. -: -, 1999. -, 1999. s. 43-43.
Čajánek, M., Hudcová, M., Kalina, J., Lachetová, I. a Špunda, V. Gradual disassembly of photosystem 2 in vivo induced by excess irradiance. – A hypothesis based on changes in 77 K fluorescence spectra of chlorophyll a in barley leaves. Photosynthetica. 1999, roč. 37, s. 295-306. ISSN 0300 - 3604.
Čajánek, M., Kalina, J., Lachetová, I. a Špunda, V. Přenos excitační energie ve fotosyntetickém aparátu a jeho studium pomocí absorpčních a fluorescenčních spekter. In: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU. Fyzika-chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. s. 181-210. ISBN 80-7042-782-5.
Marek, M., Šprtová, M., Urban, O., Špunda, V. a Kalina, J. Response of sun versus shade foliage photosynthesis to radiation in Norway spruce. Phyton. 1999, roč. 39, s. 131-138. ISSN 3 85028 1 35 3.
Špunda, V., Čajánek, M., Kalina, J. a Lachetová, I. Variabilita složení a funkce fotosyntetického aparátu vyšších rostlin v souvislosti s aklimací na zvýšenou úroveň fotosynteticky aktivního záření. In: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU, Fyzika-chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. s. 135-180. ISBN 80-7042-782-5.
Lachetová, I., Čajánek, M., Kalina, J. a Špunda, V. Adaptation of the photosynthetic apparutus of barley leaves to different irradiance levels. In: Univerzita Palackého Olomouc: 8th Days of Plant Physiology 1998-07-06 . Olomouc: Palacký University Olomouc, 1998. Palacký University Olomouc, 1998. s. 136-137. ISBN 80-7067-872-0.
Kalina, J., Čajánek, M., Lachetová, I., Špunda, V., Vrána, J. a Marek, M. Effects of elevated CO2 on photochemical reactions of Norway spruce photosynthesis. In: Univerzita Palackého Olomouc: 8th Days of Plant Physiology 1998-07-06 . Olomouc: Palacký University Olomouc, 1998. Palacký University Olomouc, 1998. s. 112-113. ISBN 80-7067-872-0.
Čajánek, M., Hudcová, M., Kalina, J., Lachetová, I. a Špunda, V. Changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra of barley leaves induced by excess irradiance. In: Univerzita Palackého Olomouc: 8th Days of Plant Physiology 1998-07-06 . Olomouc: Palacký University Olomouc, 1998. Palacký University Olomouc, 1998. s. 53-54. ISBN 80-7067-872-0.
Čajánek, M., Štroch, M., Lachetová, I., Kalina, J. a Špunda, V. Characterization of the photosystem II inactivation of heat-stressed barley leaves as monitored by the various parameters of chlorophyll a fluorescence and delayed fluorescence. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 1998, roč. 47, s. 39-45. ISSN 1011-1344.
Špunda, V., Kalina, J., Čajánek, M., Pavlíčková, H. a Marek, M. Long-term exposure of Norway spruce to elevated CO2 concetration induces changes in photosystem II mimicking an adaptation to increased irradiance. Journal of Plant Physiology. 1998, roč. 152, s. 413-419. ISSN 0176-1617.
Špunda, V., Čajánek, M., Kalina, J., Lachetová, I. a Šprtová, M. Mechanistic differences in utilization of absorbed excitation energy within photosynthetic apparatus of Norway spruce induced by the vertical distribution of photosynthetically active radiation through the tree crown. Plant Science. 1998, roč. 133, s. 155-165. ISSN 0168-9452.
Špunda, V., Kalina, J., Čajánek, M. a Lachetová, I. Regulation of excitation energy utilization within photosynthetic apparatus of higher plants. In: Univerzita Palackého Olomouc: 8th Days of Plant Physiology 1998-07-06 . Olomouc: Palacký University Olomouc, 1998. Palacký University Olomouc, 1998. s. 216-217. ISBN 80-7067-872-0.
Šprtová, M., Urban, O., Špunda, V., Kalina, J. a Marek, M. Response of photosynthesis to radiation and intercelullar CO2 concentration in sun and shade shoots of Norway spruce. In: Univerzita Palackého Olomouc: 8th Days of Plant Physiology 1998-07-06 . Olomouc: Palacký University Olomouc, 1998. Palacký University Olomouc, 1998. s. 215-215. ISBN 80-7067-872-0.
Kalina, J., Špunda, V., Čajánek, M., Lachetová, I. a Vrána, J. Změny v primárních reakcích fotosyntézy u smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2. In: Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky: Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky - sborník abstraktů 1998-03-30 Olomouc. -: -, 1998. -, 1998. s. ?-?.
Čajánek, M., Navrátil, M., Kalina, J. a Špunda, V. Comparison of excitation and emission spectra of chlorophyll a fluorescence at 77 K measured with intact barley leaves and leaf homogenates. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1997. Ostravská univerzita v Ostravě, 1997. s. 57-66. ISBN 80-7042-750-7.
Ilík, P., Cigánek, D., Nauš, J., Špunda, V., Čajánek, M. a Pospíšil, P. High temperature chlorophyll fluorescence rise within 61 - 67 C. Spectroscopic study with intermittent light grown barley leaves. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 1997, roč. 39, s. 243-248. ISSN 1011-1344.
Špunda, V., Lachetová, I. a Čajánek, M. Changes in transfer of excitation energy within photosystems II and I induced by different illumination of barley leaves. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PoF OU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1997. Ostravská univerzita v Ostravě, 1997. s. 45-56. ISBN 80-7042-750-7.
Kalina, J., Čajánek, M., Špunda, V. a Marek, M. Changes of the primary photosythetic reactions of Norway spruce under elevated CO2. In: Impacts of global change on tree physiology and forest ecosystems. 52. vyd. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1997. s. 59-66. ISBN 0-7923-4921-0.
Špunda, V., Kalina, J., Marek, M. a Nauš, J. Regulation of photochemical efficiency of photosystem 2 in Norway spruce at the beginning of winter and in the following spring. Photosynthetica. 1997, roč. 33, s. 91-102. ISSN 0300-3604.
Špunda, V., Čajánek, M., Ilík, P., Kalina, J. a Nauš, J. The appearance of long-wavelength excitation form of chlorophyll a in PS I fluorescence during greening of barley leaves under continuous light. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 1997, roč. 40, s. 149-153. ISSN 1011-1344.
Ilík, P., Špunda, V. a Čajánek, M. An investigation of high-tempetarure region of chlorophyll fluorescence temperature curve. In: Xth International Photosynthesis Congress: Photosynthesis:from Light to Biosphere 1995-08-20 . Montpellier, France: Kluwer Academic Publishers, 1995. Kluwer Academic Publishers, 1995. s. 885-888. ISBN 7923-3860.
Marek, M., Špunda, V. a Kalina, J. Globální klimatické změny - integrace jejich účinku na fyziologii produkce biomasy v měřítku lesního porostu. 1995.
Nauš, J., Špunda, V. a Ilík, P. Vysokoteplotní funkční změny v thylakoidních membránách chlorplastu. 1995.
Kalina, J., Marek, M. a Špunda, V. Combined effects of irradiance and first autumn frost on CO2 assimilation and selected parameters of chlorophyll a fluoresce. Photosynthetica. 1994, roč. 30, s. 233-242. ISSN 0300-3604.
Špunda, V., Čajánek, M. a Kalina, J. Disconnection between chlorophyll a/b protein complexes and core-complexes of both photosystems in barley leaves exposed to high light. Biologia Plantarum. 1994, roč. 199, s. 165-165. ISSN 0006-3134.
Špunda, V., Marek, M. a Kalina, J. Changes in the photosynthetic apparatus of juvenile norway spruce (Picea abies [L.]Karst) induced by the first frost under field conditions. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1994. Ostravská univerzita v Ostravě, 1994. s. 37-52. ISBN 80-7042-720-5.
Špunda, V. Umea University, Dept. of Plant Physiology. 1994.
Špunda, V., Kalina, J., Nauš, J., Kuropatwa, R., Mašláň, M. a Marek, M. Responses of photosystem 2 photochemistry and pigment composition in needles of Norway spruce saplings to increased radiation level. Photosynthetica. 1993, roč. 28, s. 401-413. ISSN 0300-3604.
Špunda, V. a Nauš, J. Slow fluorescence induction excited with weak actinic radiation in spruce needle surfaces adapted to various irradiances. In: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU, Fyzika-chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1993. Ostravská univerzita v Ostravě, 1993. s. 47-54. ISBN 80-7042-703-5.
Špunda, V., Marek, M. a Nauš, J. Studium vratného a nevratného poškození fotosyntetického aparátu smrkuztepilého vyvolaného krátkodob8m pusobením nadm+rné ozáoenosti. 1993.
Špunda, V., Marek, M. a Nauš, J. Vliv uměle zvýšené koncentrace CO 2 na parametry koncentrace CO 2 na parametry fluorescence chlorofylu a u smrku ztepilého. 1993.


ZkratkaNázev předmětu
1BC1LBiologie I. - cvičení
1BF1LLékařská biofyzika I
2BF2LLékařská biofyzika II.
ABF1LMedical biophysics I
ANGF3Angličtina oboru 3
BBMP1Biofyzika biologických membrán I
BBMP2Biofyzika biologických membrán II
BBMP3Biofyzika biologických membrán III
BBMS1Seminář z biofyziky biol. membrán I
BBMS2Seminář z biofyziky biol. membrán II
BF1LFLékařská biofyzika I
BF2LFLékařská biofyzika a výpoč. technika II.
DBIFOBiofyzika fotosyntézy
DCHSFChloroplast Structure and Function
DINFOInstrumentace ve studiu fotosyntézy
DIZE1Dizertační práce 1
DIZE2Dizertační práce 2
DIZE3Dizertační práce 3
DIZE4Dizertační práce 4
DIZE5Dizertační práce 5
DIZE6Dizertační práce 6
DLBIMLuminiscence biologických molekul
DODIPObhajoba dizertační práce
DOSPEOptická spektroskopie
DZKAJZkouška z anglického jazyka
FYZROFyziologie rostlin
OBPBFObhajoba bakalářšké práce
OBPEBObhajoba bakalářské práce
ODPBFObhajoba diplomové práce
OSPP1Optická spektroskopie I
OSPP2Optická spektroskopie II
OSPS1Seminář z optické spektroskopie I
SBISYSpektroskopie org. molek.a biol. membrán
SDZEMČást SDZ: Exp. metody studia biol. syst.
SDZFSČást SDZ: Biofyzika a fyziol. stresu
SDZMFČást SDZ: Molekulová fyzika
SDZOSČást SDZ: Opt. spektroskop. biol.molekul
SDZPMČást SDZ: Počítačové modelování
SDZSTČást SDZ: Statistická termodynamika
SZALBČást SZZ: Apl. v lékařské bioF a bio CH
SZBISČást SZZ: Struktura a fce biolog.systémů
SZEKFČást SZZ: Exp. ekofyziologie fotosyntézy
SZEXMČást SZZ: Základní experimentální metody
SZMSBČást SZZ: Teor.a exp.spec.met.studia B s
SZVFDČást SZZ: Vybrané fyzikální disciplíny
SZZEMČást SZZ: Základní experimentální metody
ZEKROZáklady ekofyziologie rostlin
6BBBPBiofyzika
7BBP1Biofyzika biologických membrán 1
7BBP2Biofyzika biologických membrán 2
7BBP3Biofyzika biologických membrán 3
7BBS1Seminář z biofyziky biol. membrán 1
7BBS2Seminář z biofyziky biol. membrán 2
7DIP1Diplomová práce 1
7DIP2Diplomová práce 2
7DIP3Diplomová práce 3
7DIP4Diplomová práce 4
7OSP2Optická spektroskopie 2
7SBISSpektroskopie 3
7TOS1Tuzemská odborná stáž 1
7TOS2Tuzemská odborná stáž 2
DBASFBiofyzikální aspekty struktury a funkce
ABF2LMedical biophysics II.
BF2LFLékařská biofyzika II.


AutorNázev práceTypRok
Opálková MarieKvalita a intenzita radiace jako regulační podněty vyvážené fotosyntézydisertační 2019 
Šigut LadislavAnalýza dynamiky čisté ekosystémové výměny a hrubé primární produkce metodou eddy kovariance v lesních ekosystémech České republiky.disertační 2016 
Holubová IvaVliv teploty a světla na aktivitu xantofylového cyklu. (Analýza variability odezvy u vybraných druhů rostlin.)diplomová 2015 
Páník RostislavÚloha pigmentů xantofylového cyklu v odezvě fotosyntetického aparátu vůči změnám radiačních podmínekdiplomová 2013 
Nosek ZdeněkVliv krátkodobé a dlouhodobé změny radiačních podmínek na funkční stav fotosystému II a jeho termostabilitudiplomová 2012 
Nosek ZdeněkRegulace využití radiace ve fotosystému II v důsledku změn radiace a teplotydiplomová 2011 
Šilhavíková EvaAnalýza schopnosti asimilačního aparátu vybraných druhů rostlin zvýšit termostabilitu fotochemické aktivity fotosystému IIdiplomová 2010 
Militký JanSezónní změny využití absorbované energie u vybraných druhů bylin lučního ekosystémudiplomová 2008 
Macháčková EliškaDiferenciace fotosyntetického aparátu jehlic smrku ztepilého - Analýza vzájemného vztahu mezi využitím absorbované excitační energie ve fotosystému II a fotosyntetickou asimilací CO2diplomová 2005 
Parma MikulášMikroskopické techniky a jejich použití ke studiu funkčního stavu asimilačního aparátudiplomová 2005 
Sestřenková JanaIndukce tepelné disipace excitační energie ve fotosystému II při krátkodobém působení zvýšené teploty a nadměrné ozářenosti u vybraných druhů vyšších rostlinbakalářská 2015 
Páník RostislavZávislost dynamiky epoxidace pigmentů xantofylového cyklu in vivo na teplotěbakalářská 2010 
Nosek ZdeněkVliv dopadajícího záření na teplotní závislost fotosyntetického transportu elektronů in vivo.bakalářská 2009 
Šilhavíková EvaVliv krátkodobého a dlouhodobého působení zvýšených teplot na aktivitu fotochemických reakcí fotosyntézy smrku ztepiléhobakalářská 2008 
Kupková VeronikaÚloha antocyaninů v asimilačním aparátu vyšších rostlinbakalářská 2007 


Vliv nedvouvrstevných lipidů a nelamelární fáze lipidů na strukturu, dynamiku a funkci tylakoidních membrán rostlin
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Dynamika změn ochranných mechanismů rostlin v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a teploty
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Neobvyklé strategie regulace světla absorbovaného fotosystémem II u smrku ztepilého
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Zapojení zahraničních pracovníků do výzkumu struktury a molekulárních interakcí vybraných biologických a chemických systémů.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období9/2016 - 12/2017
PoskytovatelKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Vliv atmosférických polutantů na spektrální složení dopadajícího slunečního záření
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv radiačního režimu v městských oblastech na fotosyntézu vybraných druhů rostlin
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období4/2014 - 12/2016
PoskytovatelCost
Stavukončený
Vliv teploty a fotosynteticky aktivní radiace na dynamiku regulace funkce fotosystému II vyšších rostlin
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období2/2013 - 12/2016
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Podpora mladých vědeckých pracovníků na Ostravské univerzitě
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2014 - 8/2015
PoskytovatelKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Nové metodické přístupy ke komplexnímu studiu dopadu klimatické změny na asimilační aparát vyšších rostlin
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
BioNetwork
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období9/2012 - 8/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Dynamika a variabilita epidermálního UV stínění a ochranné funkce karotenoidů u vyšších rostlin v důsledku změn radiačního prostředí
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2009 - 12/2012
PoskytovatelKatedra fyziky, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
BioNet Centrum
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období12/2009 - 11/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Podpora mladých vědeckých pracovníků na Ostravské univerzitě
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2011 - 10/2012
PoskytovatelKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Ocenění a interpretace odezvy ekosystémů na environmentální zátěž v ČR
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období2/2007 - 12/2010
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Aklimace fotosyntetického aparátu smrku ztepilého vůči změnám dopadající sluneční radiace
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Inkubátor vědecké školy biofyziky a chemické fyziky
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období6/2006 - 12/2008
Poskytovatel
Stavukončený
Transformace sluneční energie - prostředek bioakumulace atmosférického uhlíku
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2003 - 12/2005
Poskytovatel
Stavukončený
Mechanismus, ekofyziologie a biotechnologie fotosyntézy
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období7/2000 - 12/2004
Poskytovatel
Stavukončený
Prostorová diferenciace reakce smrkového porostu na dlouhodobé působení zvýšeného CO2 vlivem rozdílné síly sinku a typu listoví v korunové vrstvě
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/1999 - 12/2001
Poskytovatel
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub