Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Politická a kulturní geografie

Studijní programGeografie
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiaprezenční
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant specializaceprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Studijní program v kostce

Studijní program doktorského studia politické a kulturní geografie je zaměřen na tu část geografického poznání světa, která je založena na politických a kulturních jevech a procesech v prostorovém kontextu. Je koncipován jako obor s širokým záběrem, který se částečně překrývá s několika příbuznými společenskými vědami: především s politologií, kulturní antropologií, ale i se sociologií a ekonomií. Formuje odborníky na mezinárodní i vnitropolitické problémy současné politiky podmíněné prostorem a kulturou.

Co od vás očekáváme?

Zájem o současný svět a o pochopení jeho vývojových zákonitostí od minulosti přes současnost až k budoucnosti. Určité penzum znalostí a orientace je podmínkou již při vstupu do studia. Oceníme samostatnost při formulování politicko-geografických a kulturně-geografických problémů a hledání jejich řešení na vysoké odborné úrovni. Schopnost analytického myšlení a znalost cizích jazyků jsou nezbytnými podmínkami absolvování studia.

Co se naučíte?

Získáte vysoce odborný přehled o současném světě z perspektivy politické a kulturní geografie. Budete umět formulovat vědecké problémy a naučíte se je řešit. Získáte orientaci ve světě odborné literatury a naučíte se sami publikovat odborné texty a prezentovat dosažené výsledky na odborých konferencích a seminářích - domácích i zahraničních.

Kde a jak se uplatníte?

Uptatnění naleznete v akademické sféře vysokých škol a vědeckých ústavů, mnozí z vás se zřejmě vydají i do praxe zahrnující práci v médiích, v organizacích s mezinárodní agendou a ti nejschopnější i v diplomatických službách.

Konkrétní pracovní pozice

  • vysokoškolský učitel
  • vědecký pracovník
  • analytik politického dění
  • úředník ve státní správě i v samosprávě
  • pracovník diplomatických služeb

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.


Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.