Pilotní projekt dalšího vzdělávání má první absolventy

logolink

První úspěšní absolventi studia vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika, kteří se v letním semestru zúčastnili pilotního projektu dalšího vzdělávání OP VK s názvem "Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity", převezmou 22. září 2012 na Přírodovědecké fakultě OU osvědčení o absolvování tohoto studia. Ve stejný den zároveň začíná výuka zimního semestru tohoto studia, v němž někteří ze stávajících absolventů budou pokračovat dále a srdečně zveme i další nové zájemce, aby se do studia v rámci tohoto projektu přihlásili.

Pilotní projekt dalšího vzdělávání má první absolventy Pilotní projekt dalšího vzdělávání má první absolventy Pilotní projekt dalšího vzdělávání má první absolventy

Jaké to je studovat při práci?

Jedním z úspěšných absolventů studia v rámci tohoto projektu je 24letý David Adamczyk, který studoval při své práci. „Studovalo se mi dobře, protože jsem nemusel denně docházet do školy“, odpovídá na mou otázku a pokračuje: „Studium pro mě bylo přínosné. Myslím, že jsem se naučil užitečné věci, které budu často potřebovat.“ Pochválil také vyučující, že odvedli skvělou práci a dodává: „Tento projekt mi přijde velmi sympatický, protože umožní všem zájemcům nahlédnout na teoretickou a praktickou stránku dnešní Informatiky a pochopit co vše se za tímto oborem skrývá.“ David Adamczyk bude ve studiu pokračovat dále, ale rozhodl se pro jinou formu studia na naší katedře informatiky a počítačů, pro prezenční – denní studium. Využije možnosti nechat si absolvované moduly uznat jako splněné předměty konkrétního vybraného studia akreditovaných programů na naší fakultě.

Studium v „dospěláckém“ věku má různé důvody, většinou je to snaha rozšířit si stávající znalosti a dovednosti, ale díky tomuto projektu může jít i o takové „studium na zkoušku“ pro všechny, kdo mají zájem studovat vybraný obor prezenční formou. Možnost zadarmo studovat na univerzitě vybrané předměty z oblasti informačních technologií, v nichž se informace dynamicky mění a neustále vyvíjí dál, je určitě zajímavá příležitost.

Pokračujeme dál...

K výuce pro zimní semestr mohu prozradit, že kromě vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatika přibude předmět z jiného oboru - Ekologie a dále předmět Úvod do studia matematiky pro informatiky.

Tento projekt řeší Centrum celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě OU v čele s hlavní koordinátorkou projektu Ing. Evou Burianovou, Ph.D., na realizaci a řízení projektu se podílí řešitelský tým pracovníků Přírodovědecké fakulty OU (Bc. Gabriela Peroutková, Bc. Pavla Janoschová, prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc., Hana Konderlová, Mgr. Marek Osuchowski, Ing. Simona Polochová, Ing. Beáta Kapošváry, Ing. Pavel Smolka, Ing. Eliška Treterová, Mgr. Martin Žáček a další externí pracovníci).

Více informací o projektu a podávání přihlášek ke studiu naleznete na projekty.osu.cz/projekt-czv.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.