Zajímají vás lidé i krajina Beskyd?

O lidech v Beskydech je nová celobarevná populární publikace, která vyšla v těchto dnech. Je věnována zejména málo slavným hrdinům beskydských hor a blízkého okolí.

Kapitoly jsou prokládány texty, popisujícími také přírodní zvláštnosti beskydské krajiny. Autorem dvou kapitol je také člen Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty OU RNDr. Jan Lenart, Ph.D., který v knize přináší na několika stranách zajímavé informace o bájném Čertově mlýně.

Čtenáři se seznámí s tzv. Čertovým stolem, tajemnou jeskyní Čertova díra a spatří i zkamenělou ďáblovu tvář. Zatímco první kapitola se věnuje zejména sesuvům, druhá kapitola pojednává o rozsedlinových jeskyních Beskyd, jejich vzniku a dalších zajímavostech. Obě kapitoly jsou doplněny barevnými fotografiemi, které čtenáře zavedou do jeskynního podzemí, které je stále zatím málo prozkoumané a pro běžného člověka obtížně dosažitelné.


Jan Lenart, jehož odborné zaměření jsou svahové deformace, speleologie, karsologie a antropogenní geomorfologie.