Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Jan Lenart

Jan Lenart

titul, jméno, příjmení:RNDr. Jan Lenart, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 209, budova L
funkce:
obor činnosti:svahové deformace, speleologie, karsologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2306
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/cz/personalni-slozeni/jan-lenart

Vzdělání

2010 – 2013
Ph.D., Ostravská univerzita, Environmentální geografie
2008 – 2010
Mgr., Ostravská univerzita, Ochrana a tvorba krajiny
2005 – 2008
Bc., Ostravská univerzita, Ochrana a tvorba krajiny
2001 – 2005
Gymnázium, Matiční gymnázium Ostrava
 

Zaměstnání, praxe

2013 – dosud
Ostravská univerzita
 

Odborné zaměření

Geomorfologie
Speleologie
Krajinné geoekosystémy
Stará důlní díla a montánní krajina
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

International Commision on Pseudokarst of the UIS (od 2015)
Česká asociace geomorfologů (od 2013)
Česká speleologická společnost (od 2010)
 


Old but still active: > 18 ka history of rock slope failures affecting a flysch anticline
Michal Břežný, Tomáš Pánek, Régis Braucher, Karel Šilhán, Vladimír Chalupa, Jan Lenart, Petr Tábořík, Aster Team ... další autoři
Rok: 2021, LANDSLIDES
článek v odborném periodiku

Cave airflow mechanism of a crevice-type cave: A case study from Czechia
Jan Lenart, Martin Kašing
Rok: 2020, International Journal of Speleology
článek v odborném periodiku

Geomorphology of old and abandoned underground mines: Review and future challenges
Kristýna SCHUCHOVÁ, Jan Lenart
Rok: 2020, Progress in Physical Geography
článek v odborném periodiku

Large landslides and deep-seated gravitational slope deformations in the Czech Flysch Carpathians: New LiDAR-based inventory
Tomáš Pánek, Michal Břežný, Veronika Kapustová, Jan Lenart, Vladimír Chalupa
Rok: 2019, Geomorphology
článek v odborném periodiku

Coastal cliffs, rock-slope failures and Late Quaternary transgressions of the Black Sea along southern Crimea
Tomáš Pánek, Jan Lenart, Jan Hradecký, Helena Hercman, Regis Braucher, Karel Šilhán, Václav Škarpich ... další autoři
Rok: 2018, QUATERNARY SCI REV
článek v odborném periodiku

Giant landslides in the foreland of the Patagonian Ice Sheet
Tomáš Pánek, Oliver Korup, Jan Lenart, Jan Hradecký, Michal Břežný
Rok: 2018, QUATERNARY SCI REV
článek v odborném periodiku

The Cyrilka cave-the longest crevice-type cave in Czechia: structural controls, genesis, and age
Jan Lenart, Martin Kašing, Petr Tábořík, Natalia Piotrowska, Jacek Pawlyta
Rok: 2018, International Journal of Speleology
článek v odborném periodiku

Genesis and geomorphic evolution of the Velké pinky stopes in the Zlatohorská Highlands, Eastern Sudetes
Jan Lenart, Radek Tichavský, Josef Večeřa, Veronika Kapustová, Karel Šilhán
Rok: 2017, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia
Jan Lenart, Jan Miklín
Rok: 2017, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Genesis, types and succession of crevice-type caves in the Flysch Belt of Western Carpathians
Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

The abandoned underground mine as a semi-natural ecosystem: The story of Flaschar?s Mine (Czechia)
Jan Lenart, Kristýna SCHUCHOVÁ, Martin Kašing, Lukáš Falteisek, Šárka Cimalová, Jana Bílá, Monika Ličbinská, Jiří Kupka ... další autoři
Rok: 2022, CATENA
článek v odborném periodiku

Complex landslides: discrepancy between varied partial movement mechanisms detected in crevice-type caves and by formal investigation
Jan Lenart, Matěj Horáček
Rok: 2021, Bulletin of Engineering Geology and the Environment
článek v odborném periodiku

Krasové jevy ve slepencové poloze palkovického souvrství slezské jednotky vnějších Západních Karpat
Martin Kašing, Jan Lenart, Kristýna Schuchová, Petr Skupien
Rok: 2021, Geoscience Research Reports
článek v odborném periodiku

Makču Pikču - krajinný fenomén pražského Jihozápadního města
Jan Lenart, Šárka Cimalová
Rok: 2021, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Old but still active: > 18 ka history of rock slope failures affecting a flysch anticline
Michal Břežný, Tomáš Pánek, Régis Braucher, Karel Šilhán, Vladimír Chalupa, Jan Lenart, Petr Tábořík, Aster Team ... další autoři
Rok: 2021, LANDSLIDES
článek v odborném periodiku

Cave airflow mechanism of a crevice-type cave: A case study from Czechia
Jan Lenart, Martin Kašing
Rok: 2020, International Journal of Speleology
článek v odborném periodiku

Geomorphology of old and abandoned underground mines: Review and future challenges
Kristýna SCHUCHOVÁ, Jan Lenart
Rok: 2020, Progress in Physical Geography
článek v odborném periodiku

Large landslides and deep-seated gravitational slope deformations in the Czech Flysch Carpathians: New LiDAR-based inventory
Tomáš Pánek, Michal Břežný, Veronika Kapustová, Jan Lenart, Vladimír Chalupa
Rok: 2019, Geomorphology
článek v odborném periodiku

Large Landslides and Deep-seated Gravitational Slope Deformations in the Czech Outer Western Carpathians
Michal Břežný, Tomáš Pánek, Veronika Kapustová, Jan Lenart, Vladimír Chalupa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The problem of abandoned mines - only hazards? A case study from the Nízký Jeseník Upland (Czech)
Kristýna SCHUCHOVÁ, Jan Lenart
Rok: 2019
stať ve sborníku

Coastal cliffs, rock-slope failures and Late Quaternary transgressions of the Black Sea along southern Crimea
Tomáš Pánek, Jan Lenart, Jan Hradecký, Helena Hercman, Regis Braucher, Karel Šilhán, Václav Škarpich ... další autoři
Rok: 2018, QUATERNARY SCI REV
článek v odborném periodiku

Giant landslides in the foreland of the Patagonian Ice Sheet
Tomáš Pánek, Oliver Korup, Jan Lenart, Jan Hradecký, Michal Břežný
Rok: 2018, QUATERNARY SCI REV
článek v odborném periodiku

Retence povodňových vod starými důlními díly
Kristýna Schuchová, Jan Lenart
Rok: 2018, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Sackung and enigmatic mass movement folds on a structurally-controlled mountain ridge
Michal Břežný, Tomáš Pánek, Jan Lenart, Radomír Grygar, Petr Tábořík, Sam McColl ... další autoři
Rok: 2018, Geomorphology
článek v odborném periodiku

The Cyrilka cave-the longest crevice-type cave in Czechia: structural controls, genesis, and age
Jan Lenart, Martin Kašing, Petr Tábořík, Natalia Piotrowska, Jacek Pawlyta
Rok: 2018, International Journal of Speleology
článek v odborném periodiku

The fauna and exploration of the Cyrilka crevice-type cave
Jan Lenart, Jiří Kupka
Rok: 2018, Acta Musei Beskidensis
článek v odborném periodiku

10Be dating reveals pronounced Mid-to Late Holocene activity of deep-seated landslides in the highest part of the Czech Flysch Carpathians
Michal Břežný, Tomáš Pánek, Jan Lenart, Albert Zondervan, Regis Braucher
Rok: 2018, QUATERNARY SCI REV
článek v odborném periodiku

Genesis and geomorphic evolution of the Velké pinky stopes in the Zlatohorská Highlands, Eastern Sudetes
Jan Lenart, Radek Tichavský, Josef Večeřa, Veronika Kapustová, Karel Šilhán
Rok: 2017, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Geomorphological Aspects of Deep Mining at the Example of the Nízký Jeseník Upland, Czech Republic
Kristýna Schuchová, Jan Lenart
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geomorphological Aspects of Deep Mining at the Example of the Nízký Jeseník Upland, Czech Republic
Kristýna SCHUCHOVÁ, Jan Lenart
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geomorphological Aspects of Deep Mining at the Example of the Nízký Jeseník Upland, Czech Republic
Kristýna Schuchová, Jan Lenart
Rok: 2017
stať ve sborníku

Geophysical anatomy of counter-slope scarps in sedimentary flysch rocks (Outer Western Carpathians)
Petr Tábořík, Jan Lenart, Vratislav Blecha, Jan Vilhelm, Ondřej Turský
Rok: 2017, Geomorphology
článek v odborném periodiku

Kamenné stoly, jejich predispozice a geneze
Jan Lenart
Rok: 2017, Zprávy o geologických výzkumech
článek v odborném periodiku

Predisposition and genesis of crevice type caves in the Labský důl valley in the Giant Mts.
Jan Lenart, Václav Škarpich
Rok: 2017
stať ve sborníku

Predisposition and genesis of crevice type caves in the Labský důl valley in the Giant Mts.
Jan Lenart, Václav Škarpich
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Predispozice a geneze rozsedlinových jeskyní v Labském dole v Krkonoších
Jan Lenart, Václav Škarpich
Rok: 2017, Opera Corcontica
článek v odborném periodiku

Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia
Jan Lenart, Jan Miklín
Rok: 2017, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Retence povodňových vod starými důlními díly
Kristýna Schuchová, Jan Lenart
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv historické těžby železných rud v Podbeskydské pahorkatině a Moravskoslezských Beskydech na současný reliéf
Jan Lenart
Rok: 2017, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
článek v odborném periodiku

Geneze a vývoj Matějovické jeskyně v Amalínské vrchovině na Osoblažsku
Jan Lenart, Kristýna Schuchová, Kateřina Steblová
Rok: 2016, Zprávy o geologických výzkumech
článek v odborném periodiku

Gravitační posuny skalních bloků ve flyšových Karpatech
Jan Lenart, Lukáš Šesták
Rok: 2016, Zprávy o geologických výzkumech
článek v odborném periodiku

Kontaminace území Chráněné krajinné oblasti Beskydy pevným antropogenním odpadem
Jan Lenart, Erika Smutková
Rok: 2016, Acta Musei Beskidensis
článek v odborném periodiku

Landslide landscape of the Moravskoslezské Beskydy Mountains and their surroundings
Tomáš Pánek, Jan Lenart
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Objevy rozsedlinových jeskyní ve flyši Karpat mezi roky 2012 až 2015
Václav Škarpich, Josef Wagner, Jan Lenart, Jan Fedorowicz, Pavel Kotrla, Jiří Antonín, Martin Kašing, Vít Lasota, Jakub Wagner ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny Ostravy na mapách
Luděk Krtička, Radek Dušek, Jan Miklín, Stanislav Ruman, Marian VELEŠÍK, Jan Lenart, Matěj Kaloč ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání výstavy (E)

State of geomorphological research in year 2016 - Book of abstracts
Václav Škarpich, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Tomáš Galia, Veronika Kapustová, Veronika Kapustová, Jan Lenart, Jan Lenart ... další autoři
Rok: 2016
ediční a redakční práce

The Nízký Jeseník - Highland with Abandoned Deep Mines
Jan Lenart
Rok: 2016, Springer International Publishing Switzerland
kapitola v odborné knize

Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic
Jan Miklín, Jan Lenart
Rok: 2016, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Morphological patterns of crevice-type caves in sedimentary rocks of the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Jan Lenart
Rok: 2015, J CAVE KARST STUD
článek v odborném periodiku

Příroda regionu Slezská brána
Jan Lenart, Hana Mižičová, Tomáš Galia, Václav Škarpich
Rok: 2015, Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána
odborná kniha

THE CYRILKA CAVE: LONGEST CREVICE-TYPE CAVE IN CZECH REPUBLIC
Jan Lenart
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

THE CYRILKA CAVE: LONGEST CREVICE-TYPE CAVE IN CZECH REPUBLIC
Jan Lenart
Rok: 2015
stať ve sborníku

Collapses of the abandoned mines in the Nízký Jeseník Mts.
Jan Lenart
Rok: 2014
stať ve sborníku

Collapses of the abandoned mines in the Nízký Jeseník Mts.
Jan Lenart
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comments on "Structural-tectonic controls and geomorphology of the karst corridors in alpine limestone ridges: Southern Carpathians, Romania" by L. Tîrlă and I. Vijulie, Geomorphology 197 (2013)
Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2014, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Genesis, types and evolution of crevice-type caves in the flysch belt of the Western Carpathians (Czech Republic)
Jan Lenart, Tomáš Pánek, Radek Dušek
Rok: 2014, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Microforms in the crevice-type caves of the Outer Western Carpathians
Jan Lenart
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multidisciplinary geophysical survey of deep-seated gravitational slope deformations (case studies from the flysch Outer Western Carpathians)
Petr Tábořík, Jan Lenart, Tomáš Pánek, Ondřej Turský, Vratislav Blecha, Jitka Hanzelková, Jan Vilhelm ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

13th International Symposium on Pseudokarst, Western Outer Carpathians, Czech Republic, 2015
Jan Lenart, J. Wagner
Rok: 2014, IUS Pseudokarst Commission Newsletter
článek v odborném periodiku

Crevice-type caves as indicators of slope failures: a review paying a special attention to the flysch Carpathians of Czechia, Poland and Slovakia
Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2013, AUC Geographica
článek v odborném periodiku

Crevice-type rockslide caves and their relation to the slope deformations
Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Crevice-type rockslide caves and their relation to the slope deformations
Jan Lenart
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
Jan Lenart
Rok: 2013, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
článek v odborném periodiku

Genesis, types and succession of crevice-type caves in the Flysch Belt of Western Carpathians
Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genesis, types and succession of crevice-type caves in the Flysch Belt of Western Carpathians
Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Karstification of rock massif and propagation of deep-seated slope deformations - Crimean Mountains (Ukraine)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Jan Lenart, Veronika Smolková, Václav Stacke
Rok: 2013
stať ve sborníku

Long-term slope instabilities of southern slopes of the Crimean Mountains (Ukraine), the role of karstification and slope-disequilibrium phases of the Late Quaternary
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Karel Šilhán, Jan Lenart
Rok: 2013
stať ve sborníku

Objevy rozsedlinových jeskyní ve flyši Karpat mezi roky 1997 a 2012
Jan Lenart, J. Wagner, Václav Škarpich
Rok: 2013
stať ve sborníku

Speleogenesis of crevice-type caves (Outer Western Carpathians)
Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

THREE TYPES OF CREVICE-TYPE CAVES IN THE AREA OF CZECH FLYSCH CARPATHIANS
Jan Lenart
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

THREE TYPES OF CREVICE-TYPE CAVES IN THE AREA OF CZECH FLYSCH CARPATHIANS
Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
Jan Lenart
Rok: 2012, Slovenský kras
článek v odborném periodiku

Rozsedlinové jeskyně ve flyši Karpat
Jan Lenart
Rok: 2012, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

The Kněhyně cave - an indicator of type, genesis and succession of slope movement (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech republic)
Jan Lenart
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Kněhyně cave - an indicator of type, genesis and succession of slope movement (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech republic)
Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2012
stať ve sborníku

V jeskyni Cyrilce překonána délka půl kilometru
J. Wagner, Jan Lenart
Rok: 2012, Speleofórum
článek v odborném periodiku

Catastrophic slope failure and its origins: Case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Karel Šilhán, Petr TÁBOŘÍK, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Jan Lenart, Rudolf Brázdil, Lucie Kašičková, Anna Pazdur ... další autoři
Rok: 2011, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní severní části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
Jan Lenart
Rok: 2011
stať ve sborníku

Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní severní části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
Jan Lenart
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geoelectric survey of Cyrilka cave site (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech republic): electromagnetic methods (2+3D ERT, GPR) and direct inside-cave mapping comparison
Jan Lenart, Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geoelectric survey of Cyrilka cave site (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech republic): electromagnetic methods (2+3D ERT, GPR) and direct inside-cave mapping comparison
Jan Lenart, Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geoelectric survey of Cyrilka cave site (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech republic): electromagnetic methods (2+3D ERT, GPR) and direct inside-cave mapping comparison
Jan Lenart, Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2011
stať ve sborníku

Geoelectrical imaging of slope deformations - towards repeated measurements, effective electrode array and limitations
Petr TÁBOŘÍK, Tomáš Pánek, Jan Lenart, Roberta Prokešová, Alžbeta Medveďová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznámky k výskytu některých bezobratlých v rozsedlinových jeskyních flyše Vnějších Západních Karpat
Jan Lenart
Rok: 2011, Acta Musei Beskidensis
článek v odborném periodiku

Příspěvek k poznání mikroklimatu Ledové jeskyně na Lukšinci v Moravskoslezských Beskydech
Jan Lenart
Rok: 2011, Speleofórum
článek v odborném periodiku

Jeskyně v Ondrášově skále: kombinace krasu a pseudokrasu?
Jan Lenart
Rok: 2010, Speleo
článek v odborném periodiku

Výzkum svahových deformací v povodí Satiny (Moravskoslezské Beskydy)
Veronika KOMÁRKOVÁ, Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Large Landslides and Deep-seated Gravitational Slope Deformations in the Czech Outer Western Carpathians
Michal Břežný, Tomáš Pánek, Veronika Kapustová, Jan Lenart, Vladimír Chalupa
Rok:
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Šimera FrantišekRole montánních prvků v krajině na příkladu okresu Opavadiplomová 2022 
Vážanová IngridGeomorfologické formy a vlastnosti substrátu vybraných ostravských odvalůdiplomová 2021 
Chalupka FilipGeomorfologie Rudického propadání v Moravském krasudiplomová 2020 
Dombrovský PetrKamenné akumulace Moravskoslezských Beskyddiplomová 2020 
Hartmann TomášAtlas skalních útvarů CHKO Beskydydiplomová 2020 
Bílá JanaGeoekologická charakteristika starých důlních děl ve Veselském kopci u Oderdiplomová 2019 
Onderka MichalZatopené lomy Nízkého Jeseníkudiplomová 2019 
Smutková ErikaSoučasná kontaminace odpadky (littering) na vybraných plochách Moravskoslezského, Zlínského a Žilinského krajediplomová 2018 
Němec MichalGeomorfologie masívu Smrk v Moravskoslezských Beskydechdiplomová 2017 
Šesták LukášMikropohyby skalních bloků v sesuvných územích Vnějších Západních Karpatdiplomová 2016 
Kašing MartinMechanismus proudění vzduchu ve Velké Ondrášově jeskynidiplomová 2015 
Spathová MartinaGeologické zajímavosti kraje Vysočina - interaktivní výukový program pro střední školydiplomová 2014 
Bedrunková NatálieHaldové pokryvy na území Ostravy: stav v roce 2020bakalářská 2021 
Malíková NatálieTeplota půdy v místech zemních mikroexhalací v beskydských sesuvechbakalářská 2021 
Olivíková MichaelaGeomorfologická mapa zoo Ostravabakalářská 2021 
Staňková TerezaTeplotní charakteristiky a reliéf vybraných odvalů Ostravybakalářská 2021 
Heczko MartinProstorové aspekty starých důlních děl ve vztahu k reliéfu Nízkého Jeseníkubakalářská 2020 
Marčišová PavlínaProstorové aspekty starých důlních děl ve vztahu k reliéfu Nízkého Jeseníkubakalářská 2020 
Suchánková VeronikaMINERALIZACE VE VYBRANÝCH MÍSTECH STARÝCH DŮLNÍCH DĚL NÍZKÉHO JESENÍKUbakalářská 2019 
Vážanová IngridVývoj závěrečných prací Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity do roku 2018bakalářská 2019 
Chalupka FilipAnalýza opracovanosti alochtonních sedimentů při průchodu jeskynním systémem Rudické propadání - Býčí skála (Moravský kras)bakalářská 2017 
Hradil PavelKamenné stoly jako indikátory svahových deformacíbakalářská 2017 
Bargl BořivojMapování přírodních hodnot regionu Slezská bránabakalářská 2016 
Bílá JanaPozůstatky po těžbě jílovitých břidlic jako krajinné prvkybakalářská 2016 
Farská MarieStará důlní díla - problém nebo historická památka?bakalářská 2016 
Fujaková StanislavaMapování možného výskytu nekrasových jeskyní v Turzovské vrchoviněbakalářská 2016 
Kiszová AnetaPodrobné topografické zaměření vybraných korytových segmentů toku Satiny (Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2016 
Křiváková MichaelaDatabáze rozsedlinových jeskyní Vnějších Západních Karpat (II. etapa)bakalářská 2016 
Kucharczyk DanielGeomorfologie vybraných rozsedlinových jeskyní Vnějších Západních Karpatbakalářská 2016 
Smutková ErikaPříklady antropogenní kontaminace území CHKO Beskydybakalářská 2016 
Steblová KateřinaVznik Matějovické jeskyně u Osoblahybakalářská 2016 
Veličková BarboraVodopády Moravskoslezských Beskyd a okolíbakalářská 2016 
Kubiczková LenkaDatabáze jeskyní České části Vnějších Západních Karpat (1. etapa)bakalářská 2015 
Macurová TerezaGeomorfologie západního svahu Kněhyně (Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2015 
Kočí Bartusková PetraVliv historické těžby v Podbeskydí na současné využití krajinybakalářská 2014 
Němec MichalGeomorfologická charakteristika údolí Odry mezi vrchy Čížovice a Stráž (Nízký Jeseník)bakalářská 2014 
Ščurek MatějRozsedlinové jeskyně České republikybakalářská 2014 
Šesták LukášGeomorfologie jeskyně Slámova sluj (Štramberský kras)bakalářská 2014 


Modernizace odborného knižního fondu na Katedře fyzické geografie a geoekologie
Hlavní řešitelRNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Konzultace metod u odborníků v zahraničí vedoucí k inovaci fyzickogeografických předmětů a vedení závěrečných prací
Hlavní řešitelRNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
soundcloud
social hub