Věda u nás - věda v Moravskoslezském kraji

Srdečně vás zveme na putovní výstavu „Věda u nás (v Moravskoslezsku) pro Vás“, která je umístěna v prostorách studovny v budově Přírodovědecké fakulty OU na ulici 30. dubna 22.

Výstava seznámí návštěvníky s nejvýznamnějšími vědecko - výzkumnými projekty, jejichž nositeli jsou pracoviště vysokých škol a Akademie věd v Moravskoslezském kraji. Cílem výstavy je představit vědeckovýzkumný potenciál Moravskoslezského kraje, ukázat, čím se zabývají vědecké týmy na zdejších univerzitách a vědeckovýzkumných institucích.

Výstava v prostorách PřF OU byla oficiálně zahájena 8. prosince 2011 za přítomnosti paní děkanky PřF doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc., akademiků PřF a hostů - kolegů z Ústavu geoniky Akademie věd ČR, kteří jsou spoluorganizátory této putovní výstavy (vznik výstavy finančně podpořil Regionální koordinátor pro Podporu technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji).

Přijďte se na výstavu „Věda u nás (v Moravskoslezsku) pro Vás“ podívat!

Výstava bude v těchto prostorách k dispozici až do konce roku 2011.

Putovní výstava Věda u nás (v Moravskoslezsku) pro VásPutovní výstava Věda u nás (v Moravskoslezsku) pro VásPutovní výstava Věda u nás (v Moravskoslezsku) pro VásPutovní výstava Věda u nás (v Moravskoslezsku) pro VásPutovní výstava Věda u nás (v Moravskoslezsku) pro VásPutovní výstava Věda u nás (v Moravskoslezsku) pro VásPutovní výstava Věda u nás (v Moravskoslezsku) pro VásPutovní výstava Věda u nás (v Moravskoslezsku) pro VásPutovní výstava Věda u nás (v Moravskoslezsku) pro VásPutovní výstava Věda u nás (v Moravskoslezsku) pro VásPutovní výstava Věda u nás (v Moravskoslezsku) pro VásPutovní výstava Věda u nás (v Moravskoslezsku) pro Vás