FAQ

Centrum celoživotního vzdělávání
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 597 092 116, 553 462 116

  
cz   en


Celoživotní vzdělávání na Přírodovědecké fakultě OU

Konference

Charakteristika Centra celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě OU (dále Centrum CŽV) se podílí na organizaci celoživotního vzdělávání na PřF OU. Centrum CŽV spolupracuje s jednotlivými katedrami PřF OU. Zastřešuje aktivity jednotlivých kateder spojené s realizací studia a kurzů v rámci CŽV, s dalšími aktivitami, jako jsou žádosti o akreditace Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na MŠMT, žádosti o projekty v rámci celoživotního vzdělávání. Centrum CŽV organizuje další akce pro studenty, učitele a veřejnost (kurzy, semináře).

Hlavní aktivity Centra CŽV a kateder v rámci celoživotního vzdělávání:

  • řešení projektů zaměřených na celoživotní vzdělávání,
  • rozšiřující studium pro učitele,
  • specializační studium pro učitele,
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP),
  • přípravné kurzy pro zájemce o studium,
  • přípravné kurzy pro přijaté studenty,
  • kurz Úvod do studia pro přijaté studenty,
  • kurzy pro veřejnost,
  • specializační kurzy a semináře.

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt