Biologové Ostravské univerzity pomohou s obnovou Boroveckých rybníků v Příboře

Příborští školáci chtějí pomoci přírodě. Už ve čtvrtek 4. dubna se s pomocí rybářů a biologů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) vydají pomoct Boroveckým rybníkům. Řešit budou zejména dopady lidské činnosti na krajinu.

Borovecké rybníky u Příbora patří v rámci Moravskoslezského kraje mezi mimořádně cenné lokality z hlediska ochrany vodních a obojživelných živočichů. V posledních letech se ale do stavu této. lokality výrazně promítá činnost člověka čítající například dopravní stavby v okolí.

Lokalita Borovec nás zajímá dlouhodobě. Na Boroveckých rybnících jsme zaznamenali na 45 druhů vážek, které výskytem v této lokalitě pokrývají 60 % vážek Česka. Za zmínku stojí mimo jiné dva zvláště chráněné a také celoevropsky chráněné druhy, vážka jasnoskvrnná a vážka běločelá, a jeden druh evropského červeného seznamu – a to vážka rumělková. Mimoto tam také najdete početné populace chráněných druhů obojživelníků – rosničky zelené, ropuchy obecné, skokana zeleného, skokana skřehotavého, čolka obecného nebo užovky obojkové,“ přibližuje docent Aleš Dolný z Katedry biologie a ekologie PřF OU.

I na základě informací od ostravských biologů nedávno žákovský parlament Základní školy Npor. Loma v Příboře inicioval záchrannou akci Boroveckých rybníků. Příborští školáci tak oslovili místní rybářský svaz a biology PřF OU, kteří nad celou aktivitou převezmou odborný dohled.

Cílem akce je pomoci celé lokalitě. Budeme se snažit eliminovat negativní dopady kulturní eutrofizace, zejména negativní vliv vysokých koncentrací fosforu a částečně také dusíku. Zároveň bude odstraňována nekrofytomasa,“ uzavírá docent Dolný.

Celá akce se uskuteční pod záštitou starosty města Příbor Jana Malíka. Jde o první ze série akcí na Boroveckých rybnících. Školáci se s rybáři, biology i dalšími dobrovolníky do terénu chystají vrátit v následujících týdnech.


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2024