OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Vladimír Špunda

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
místnost, podlaží, budova: M 303, budova M
funkce:vedoucí KFY
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)31300
Environmentální centrum ENC31990
telefon, mobil: 553 46 2150
731 444 481
e-mail: vladimir.spunda@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Nepodařilo se načíst záznamy.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
1BC1LBiologie I. - cvičení
1BF1LLékařská biofyzika I
2BF2LLékařská biofyzika II.
BC1LFBiologie I. - cvičení
ANGF3Angličtina oboru 3
BBMP1Biofyzika biologických membrán I
BBMP2Biofyzika biologických membrán II
BBMP3Biofyzika biologických membrán III
BBMS1Seminář z biofyziky biol. membrán I
BBMS2Seminář z biofyziky biol. membrán II
BF1LFLékařská biofyzika I
BF2LFLékařská biofyzika a výpoč. technika II.
DBIFOBiofyzika fotosyntézy
DINFOInstrumentace ve studiu fotosyntézy
DIZE1Dizertační práce 1
DIZE2Dizertační práce 2
DIZE3Dizertační práce 3
DIZE4Dizertační práce 4
DIZE5Dizertační práce 5
DIZE6Dizertační práce 6
DLBIMLuminiscence biologických molekul
DODIPObhajoba dizertační práce
DOSPEOptická spektroskopie
DZKAJZkouška z anglického jazyka
FYZROFyziologie rostlin
OBPBFObhajoba bakalářšké práce
OBPEBObhajoba bakalářské práce
ODPBFObhajoba diplomové práce
OSPP1Optická spektroskopie I
OSPP2Optická spektroskopie II
OSPS1Seminář z optické spektroskopie I
QBIEKBiofyzika a ekofyziologie rostlin
SBISYSpektroskopie org. molek.a biol. membrán
SDZEMČást SDZ: Exp. metody studia biol. syst.
SDZFSČást SDZ: Biofyzika a fyziol. stresu
SDZMFČást SDZ: Molekulová fyzika
SDZOSČást SDZ: Opt. spektroskop. biol.molekul
SDZPMČást SDZ: Počítačové modelování
SDZSTČást SDZ: Statistická termodynamika
SZALBČást SZZ: Apl. v lékařské bioF a bio CH
SZBISČást SZZ: Struktura a fce biolog.systémů
SZEKFČást SZZ: Exp. ekofyziologie fotosyntézy
SZEXMČást SZZ: Základní experimentální metody
SZMSBČást SZZ: Teor.a exp.spec.met.studia B s
SZVFDČást SZZ: Vybrané fyzikální disciplíny
SZZEMČást SZZ: Základní experimentální metody
ZEKROZáklady ekofyziologie rostlin
DBASFBiofyzikální aspekty struktury a funkce
SDZESČást SDZ: ElektroCH a spektrální metody
SDZMIČást SDZ: Mech. interakcí v Bi systémech
SDZTMČást SDZ: Tepelné met. zkoumání biosyst.
BF2LFLékařská biofyzika II.


AutorNázev práceTypRok
Šigut LadislavAnalýza dynamiky čisté ekosystémové výměny a hrubé primární produkce metodou eddy kovariance v lesních ekosystémech České republiky.dizertační 2016 
Holubová IvaVliv teploty a světla na aktivitu xantofylového cyklu. (Analýza variability odezvy u vybraných druhů rostlin.)diplomová 2015 
Páník RostislavÚloha pigmentů xantofylového cyklu v odezvě fotosyntetického aparátu vůči změnám radiačních podmínekdiplomová 2013 
Nosek ZdeněkVliv krátkodobé a dlouhodobé změny radiačních podmínek na funkční stav fotosystému II a jeho termostabilitudiplomová 2012 
Nosek ZdeněkRegulace využití radiace ve fotosystému II v důsledku změn radiace a teplotydiplomová 2011 
Šilhavíková EvaAnalýza schopnosti asimilačního aparátu vybraných druhů rostlin zvýšit termostabilitu fotochemické aktivity fotosystému IIdiplomová 2010 
Militký JanSezónní změny využití absorbované energie u vybraných druhů bylin lučního ekosystémudiplomová 2008 
Macháčková EliškaDiferenciace fotosyntetického aparátu jehlic smrku ztepilého - Analýza vzájemného vztahu mezi využitím absorbované excitační energie ve fotosystému II a fotosyntetickou asimilací CO2diplomová 2005 
Parma MikulášMikroskopické techniky a jejich použití ke studiu funkčního stavu asimilačního aparátudiplomová 2005 
Sestřenková JanaIndukce tepelné disipace excitační energie ve fotosystému II při krátkodobém působení zvýšené teploty a nadměrné ozářenosti u vybraných druhů vyšších rostlinbakalářská 2015 
Páník RostislavZávislost dynamiky epoxidace pigmentů xantofylového cyklu in vivo na teplotěbakalářská 2010 
Nosek ZdeněkVliv dopadajícího záření na teplotní závislost fotosyntetického transportu elektronů in vivo.bakalářská 2009 
Šilhavíková EvaVliv krátkodobého a dlouhodobého působení zvýšených teplot na aktivitu fotochemických reakcí fotosyntézy smrku ztepiléhobakalářská 2008 
Kupková VeronikaÚloha antocyaninů v asimilačním aparátu vyšších rostlinbakalářská 2007 


Zapojení zahraničních pracovníků do výzkumu struktury a molekulárních interakcí vybraných biologických a chemických systémů.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období9/2016 - 12/2017
PoskytovatelKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavřešený
Vliv atmosférických polutantů na spektrální složení dopadajícího slunečního záření
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv radiačního režimu v městských oblastech na fotosyntézu vybraných druhů rostlin
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období4/2014 - 12/2016
PoskytovatelCost
Stavukončený
Vliv teploty a fotosynteticky aktivní radiace na dynamiku regulace funkce fotosystému II vyšších rostlin
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období2/2013 - 12/2016
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Podpora mladých vědeckých pracovníků na Ostravské univerzitě
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2014 - 8/2015
PoskytovatelKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Nové metodické přístupy ke komplexnímu studiu dopadu klimatické změny na asimilační aparát vyšších rostlin
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
BioNetwork
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období9/2012 - 8/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Dynamika a variabilita epidermálního UV stínění a ochranné funkce karotenoidů u vyšších rostlin v důsledku změn radiačního prostředí
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2009 - 12/2012
PoskytovatelKatedra fyziky, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
BioNet Centrum
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období12/2009 - 11/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Podpora mladých vědeckých pracovníků na Ostravské univerzitě
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2011 - 10/2012
PoskytovatelKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Ocenění a interpretace odezvy ekosystémů na environmentální zátěž v ČR
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období2/2007 - 12/2010
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Aklimace fotosyntetického aparátu smrku ztepilého vůči změnám dopadající sluneční radiace
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Inkubátor vědecké školy biofyziky a chemické fyziky
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období6/2006 - 12/2008
Poskytovatel
Stavukončený
Transformace sluneční energie - prostředek bioakumulace atmosférického uhlíku
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2003 - 12/2005
Poskytovatel
Stavukončený
Mechanismus, ekofyziologie a biotechnologie fotosyntézy
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období7/2000 - 12/2004
Poskytovatel
Stavukončený
Prostorová diferenciace reakce smrkového porostu na dlouhodobé působení zvýšeného CO2 vlivem rozdílné síly sinku a typu listoví v korunové vrstvě
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/1999 - 12/2001
Poskytovatel
Stavukončený