Soutěž „O cenu Karla Štulíka 2015“

Ve dnech 4. až 5. února 2015 se na katedře chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity konal 18. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka“. Soutěž pořádala Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické a katedra chemie PřF OU pod záštitou děkanky Přírodovědecké fakulty doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.

Soutěž „O cenu Karla Štulíka 2015“

Soutěže se zúčastnilo 27 studentů bakalářských a magisterských studijních oborů ze sedmi vysokých škol – UK Praha, VŠCHT Praha, MU Brno, Univerzita Pardubice, OU v Ostravě, UK Hradec Králové a STU Bratislava. Odborná úroveň akce byla na vysoké úrovni, prezentace studentů svědčily o jejich zaujetí pro analytickou chemii. Všem účastníkům, soutěžícím i odborné porotě, lze vyjádřit poděkování za velmi kvalitní průběh celé soutěže i za vynikající atmosféru v rámci společenských setkání.

Soutěž „O cenu Karla Štulíka 2015“

Organizační tým ve složení doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc. doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D., Mgr. Martin Mucha, Ph.D., Mgr. Lenka Bláhová, Mgr. Gabriela Hotová, Mgr. Eva Kinnertová a Mgr. Marek Mucha odvedl vynikající práci.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022