Okruhy k přijímací zkoušce bakalářských studijního oborů Aplikovaná informatika, Informatika, Informatika (dvouoborové) a Informatika a VT - AI

  1. Základní pojmy z informatiky.
  2. Algoritmy a algoritmické myšlení.
  3. Jednoduché pojmy z oblasti hardware a software.
  4. Logické řady - doplňování číselných řad.
  5. Základy logiky a logického myšlení.
  6. Základy středoškolské matematiky.