Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Ostravská univerzita
Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie

pořádá pod záštitou děkana
doc. RNDr. Jana Hradeckého, Ph.D.
mezinárodní konferenci

Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie

22. – 24. 5. 2017

Tematické okruhy

  • Cíle, obsah a organizace pregraduální přípravy učitelů chemie
  • Nové trendy ve výuce chemie a dalších přírodovědných předmětů
  • Postgraduální vzdělávání učitelů chemie
  • Pedagogický výzkum v didaktice chemie

Zveřejněno / aktualizováno: 05. 05. 2017