OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Na Ostravské univerzitě se představí evropští odborníci na průmyslové znečištění ovzduší

Ostravská univerzita bude ve své aule od 19. do 21. listopadu hostit mezinárodní konferenci Za čistý vzduch v průmyslových městech Evropy. Víc než dvacítka evropských expertů na znečištění ovzduší, zástupců místních samospráv i průmyslových podniků bude řešit střet průmyslu s přírodou.

Konferenci společně pořádají česká Arnika a ukrajinská Ecoaction. Úvodní slovo obstará děkan Přírodovědecké fakulty, doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., na kterého následně navážou další řečníci. Ve svých příspěvcích budou řešit základní otázky spjaté s průmyslově znečištěným ovzduším v evropských městech a představí své zkušenosti s danou problematikou v různých zemích.

Třídenní maraton nabídne příspěvky odborníků v anglickém a ruském jazyce. Simultánní tlumočení do obou řečí bude samozřejmostí. Podrobnější program konference i seznam řečníků je k dispozici na webu Arniky.

Účast na konferenci je zdarma, z důvodu omezené kapacity je ale nutná registrace na webu Arniky.

Všichni zájemci z řad studentů, zaměstnanců i veřejnosti mají možnost se zaregistrovat do 9. listopadu.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 11. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub