OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Na Ostravské univerzitě se představí evropští odborníci na průmyslové znečištění ovzduší

Aktualizováno: 02. 11. 2018

Ostravská univerzita bude ve své aule od 19. do 21. listopadu hostit mezinárodní konferenci Za čistý vzduch v průmyslových městech Evropy. Víc než dvacítka evropských expertů na znečištění ovzduší, zástupců místních samospráv i průmyslových podniků bude řešit střet průmyslu s přírodou.

Konferenci společně pořádají česká Arnika a ukrajinská Ecoaction. Úvodní slovo obstará děkan Přírodovědecké fakulty, doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., na kterého následně navážou další řečníci. Ve svých příspěvcích budou řešit základní otázky spjaté s průmyslově znečištěným ovzduším v evropských městech a představí své zkušenosti s danou problematikou v různých zemích.

Třídenní maraton nabídne příspěvky odborníků v anglickém a ruském jazyce. Simultánní tlumočení do obou řečí bude samozřejmostí. Podrobnější program konference i seznam řečníků je k dispozici na webu Arniky.

Účast na konferenci je zdarma, z důvodu omezené kapacity je ale nutná registrace na webu Arniky.

Všichni zájemci z řad studentů, zaměstnanců i veřejnosti mají možnost se zaregistrovat do 9. listopadu.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub