Do děkanského křesla by měla usednout doktorka Zuzana Václavíková

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) navrhne rektorovi do křesla děkanky doktorku Zuzanu Václavíkovou z katedry matematiky. V tajném hlasování získala 11 hlasů od 20 přítomných senátorů. Pokud rektor výběr senátorů schválí, povede od 1. března 2023 fakultu po 8 letech znovu žena.

Senátoři PřF OU v pátek 2. prosince vybírali kandidáta na děkana. O křeslo se po shromáždění akademické obce v minulém týdnu (30. listopadu) ucházeli nakonec dva kandidáti. Docent Roman Maršálek z katedry chemie se své kandidatury tehdy vzdal a senátoři tak dnes (2. prosince) vybírali mezi docentem Pavlem Drozdem z katedry biologie a ekologie a doktorkou Zuzanou Václavíkovou z katedry matematiky.

Před samotnou volbou se ještě přítomní senátoři obou kandidátů tázali na některé otázky spjaté s jejich programy a chtěli upřesnit některé informace ze shromáždění akademické obce z minulého týdne. Otázky se tak točily mimo jiné kolem větší autonomie katedrám nebo kolem představ o možných úpravách rozpočtu a úsporách.

Největší podporu u akademiků a studentů v tajném hlasování nakonec získala matematička Zuzana Václavíková, která má v křesle děkana vystřídat úřadujícího environmentálního geografa docenta Jana Hradeckého. Svým programem i vizemi dokázala zaujmout hned 11 z 20 přítomných senátorů.

„Děkuji za důvěru, jak vidíme, bylo to natěsno. I s tímto vědomím budu směřovat své další kroky a doufám, že důvěru nezklamu. Zároveň se těším na další spolupráci,“ prohlásila doktorka Zuzana Václavíková po oznámení výsledku.

Zástupce katedry biologie a ekologie a zároveň současný prorektor Ostravské univerzity Pavel Drozd nakonec získal o dva hlasy méně.

„Děkuji za hlasy i podporu, budeme se setkávat dál a všem děkuji a vážím si toho, že to byl tak těsný výsledek,“ komentoval výsledek krátce stávající prorektor docent Pavel Drozd.

Na novou děkanku teď čeká nelehký úkol. Se svým týmem musí dotáhnout modernizaci historické budovy A v centru Ostravy a zároveň se vypořádat s nelehkým obdobím, o kterém se mluví i na celouniverzitní úrovni.

„Přeju naší Přírodovědecké fakultě to nejlepší a doufám, že akademický senát zvolil toho nejlepšího kandidáta na děkana. Budu se svou nástupkyní spolupracovat tak, aby předání funkce proběhlo hladce. To, co se děje kolem nás, bude pro nás všechny výzva. Doufám, že neztratíme punc pestré fakulty a budeme fakultou, která bude nadále spolupracovat. I vzhledem k věcem, které zazněly před samotnou volbou, budu velmi rád, pokud vám v lednu představím těch 8 let naší společné práce z jiné perspektivy, protože jsem hrdý na to, jak jsme všichni jako fakulta pracovali a kam jsme se za ty roky posunuli. To se koneckonců odráží i v čerstvých úspěších u Grantové agentury ČR nebo Technologické agentury ČR,“ prohlásil po vyhlášení výsledku děkan PřF OU Jan Hradecký.

Návrh Akademického senátu Přírodovědecké fakulty teď poputuje přímo k rektorovi Ostravské univerzity, který bude rozhodovat o jmenování doktorky Zuzany Václavíkové do funkce. Pokud jej přijme, začne nová děkanka úřadovat od 1. března 2023.Zveřejněno / aktualizováno: 02. 12. 2022