Naši vědci se i letos můžou pochlubit přízní Grantové agentury ČR

Vědecké týmy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) uspěly v tradiční soutěži Grantové agentury České republiky (GAČR). Podporu získaly hned 4 projekty našich biologů, fyziků a geomorfologů, kromě toho se spoluřešitelsky budou naši vědci podílet na dalších dvou projektech. Na svůj výzkum by tak v následujících letech měli získat desítky miliony korun.

O podporu u Grantové agentury České republiky (GAČR) se pravidelně ucházejí vědci z celé České republiky třeba i ve spolupráci se zahraničními kolegy. Kromě financí pro výzkum je zisk „GAČRu“ v českém věděckém prostředí také známkou vysoké kvality výzkumu a znamením prestiže. Od příštího roku podpoří GA ČR přes 500 vědeckých projektů za celkem 4,5 mld. Kč. Část financí poputuje i na naši Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity, kde se přízni při soutěži těšily hned 4 projekty (získaly 40 milionů korun), a zároveň naši vědci figurují jako spoluřešitelé hned u 2 dalších projektů (jejich náklady převyšují 23 milionů korun).

Uspěli biologové, geomorfologové a fyzikové

Na seznamu podpořených projektů se letos objevily vědecké týmy z naší katedry biologie a ekologie (KBE), z katedry fyzické geografie a geoekologie (KFGG) a z katedry fyziky (KFY). V následujících třech letech tak budou moci při výzkumu využít finance od GAČR. Zkoumat budou biologii telomer u lékařsky zajímavé parazitické skupiny trypanosomatidů (skupina prof. Vjačeslava Jurčenka z KBE získala 12,7 milionu korun); zabývat se organelární translací coby evolučním hřištěm (skupina prof. Marka Eliáše z KBE získala 9,5 milionu korun); zkoumat příčiny proč dochází k největšímu rozsedání skalního masivu na naší planetě v aridní Patagonii (skupina prof. Tomáše Pánka z KFGG získala 6,8 milionu korun); a řešit identifikaci a charakterizaci struktur souvisejících s odlišnými fázemi lipidů tylakoidních membrán rostlin (skupina doktora Gyözö Garaba z KFY získala 11 milionů korun).

Jako spoluřešitelé naši vědci figurují hned ve dvou projektech. Docent Pavel Drozd bude s doktorem Miroslavem Kolaříkem z Akademie věd ČR odhalovat vztahy mezi ambróziovými bejlomorkami a jejich symbionty a řešit tak přehlížený model evoluce houbového farmaření (GAČR projekt podpořil částkou 11,8  milionu korun). Celkový výčet pak uzavírá profesor Marek Eliáš, který coby spoluřešitel spojí síly s doktorem Tomášem Pánkem z Univerzity Karlovy a společně zkusí posouvat hranice zkoumání biologie plastidů prostřednictvím studia druhotně nefotosyntetizujících protistů (GAČR projekt podpořil částkou 11,5  milionu korun).

Přehled všech podpořených projektů najdete na webu GAČR. Nechybí mezi nimi ani trojice projektů Filozofické fakulty Ostravské univerzity nebo projekt Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Všem podpořeným gratulujeme!


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 01. 2023