Velcí lidé dělají velké pokusy

„Velcí lidé tady dělají velké pokusy“ odpověděla jedna z holčiček na dotaz, zda děti ví, kde vlastně jsou… Taky padla odpověď, že jde o „rabolatoř“, takže jde vidět, že i děti z mateřské školky mohou mít slušný přehled o tom, že existují laboratoře, ve kterých se „dějí všelijaké věci“.

Děti z ostravské mateřské školy Blahoslavova navštívily katedru chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, aby poznaly i ten „vědecký“ svět kolem nás. Studenti doktorského studia na katedře chemie společně s doc. Marií Solárovou, která učí na katedře budoucí učitele chemie, připravili pro tyto malé návštěvníky poutavou chemickou pohádku o vysvobození hodné královny Chemily.

Vše se odehrávalo v kouzelném lese a díky hodné královně Chemile, hodné lesní víle Chemihurce, lesnímu skřítkovi Neposedovi a zlé lesní víle děti viděly, jak je chemie krásná, barevná i tajemná. Celý pohádkový příběh byl protkán chemickými pokusy (zápalná šňůra, dýmy, barvení vody, hořící gel, plamínky, ohně, barevná pěna i barevné roztoky,…), do kterých se děti aktivně zapojovaly a mohly tak s experimenty nejen pomáhat, ale vyzkoušet si některé pokusy i samy (například prskavky ve vodě, plamenové zkoušky či nafukování balónků na baňkách a hry s bublifukem).

Děti byly naprosto úžasné, akční a všechny chtěly všechno zkoušet. Byly nadšené, nechaly se vtáhnout do pohádkového děje a prožívaly vše společně se všemi pohádkovými postavami. Pro nás to byla radost a zážitek pozorovat jejich nadšení a zapojení se do děje. Je naděje, že díky těmto zážitkům budou mít chemii rády, to bychom si přáli. Přírodovědné obory si pozornost zaslouží a lásku k nim je potřeba pěstovat nejlépe už od předškolního věku.

Na závěr se jedna holčička zeptala, jestli se musí do takové velké školy brzy vstávat, že by k nám chodila… Tak pokud je pro studium chemie rozhodující čas vstávání, doufáme, že tuto malou slečnu jednou uvítáme v našich řadách studentů chemie, protože u nás se moc brzy vstávat nemusí!

Oboustranně radostný dojem z celé akce shrnují děkovná slova ředitelky MŠ Blahoslavova, paní Marie Benešové: „Exkurze, která dětem přiblížila prostředí chemické laboratoře, v nich zanechala velmi silný dojem a vstup do „pohádky“ s pokusy byl pro ně neobyčejným zážitkem, na který budou jistě velmi dlouho vzpomínat a kdoví… snad se jim jednou chemie stane koníčkem nebo budoucím povoláním.“

Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy
Velcí lidé dělají velké pokusy

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017