Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KCH
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry, tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2197
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2210
Sekretariát
Schmidtová Jarmila
sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 2191
Členové katedry
Profesoři
Taraba Boleslav, prof. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2199
Docenti
Kalina Jiří, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2189
Kričfaluši Dana, doc. PaedDr., CSc.
činnost: didaktika chemie
e-mail:
telefon: 553 46 2194
731 444 484
Maršálek Roman, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2190
737 443 663
Navrátilová Zuzana, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2195
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry, tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2197
Odborní asistenti
Bukáčková Marta, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2277
Bulavová Petra, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2210
Haluzík Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2193
Zelenková Gabriela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2277
Mucha Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2192
Parchaňská Alžběta, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2127
Prášilová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2198
Švidrnoch Martin, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2127
Trčková Kateřina, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2198
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2210
Ostatní
Kadlčíková Monika
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2196
Externisté
Dombek Václav, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Mamulová Kutláková Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Tokarský Jonáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: