Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 2197
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2210
553 46 2195
Sekretariát
553 46 2191
 
Členové katedry
Profesoři
553 46 2194
Docenti
553 46 2190
737 443 663
553 46 2197
Odborní asistenti
553 46 2195
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2210
Ostatní
553 46 2196
Externisté
Bulavová Petra, RNDr., Ph.D.
katedrová koordinátorka programů ERASMUS+
 
731 444 484
553 46 2195