Výzkum na Katedře chemie

Výzkum na Katedře chemie se zaměřuje především na oblast fyzikální chemie povrchů. Studujeme jevy na rozhraní pevné a kapalné fáze nebo pevné a plynné fáze. Ústředním motivem výzkumu je především adsorpce, kterou studujeme z pohledu teoretického, ale především z pohledu praktického využití. Zajímají nás přírodní adsorbenty (uhlí, jíly), ale snažíme se rovněž připravovat nové adsorpční materiály na bázi uhlíkatých aerogelů či organo-jílových kompozitů. Experimentální vybavení nám umožňuje detailně popsat naše adsorbenty (distribuce velikosti částic, specifická velikost povrchu, objem a distribuce pórů, spektrální charakteristiky, povrchový náboj a zeta potenciál, chování při zahřívání atd.). Adsorpce, kterou zkoumáme především, má rozsáhlé aplikační využití, například při čištění plynů a odpadních vod (odstraňování organických i anorganických látek), je důležitá v mnoha průmyslových technologiích i v pokročilém biomedicínském výzkumu. Účinnost adsorpce (odstranění polutantů) měříme pomocí pokročilých analytických technik, především HPLC-MS či spektrálními metodami (FTIR, UV/VIS, AAS). Věnujeme se rovněž přípravě a studium nanočástic, především oxidů kovů. Sledujeme jejich fotokatalytickou aktivitu a interakce s proteiny.


Projekt Global Expert


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2024