Úspěch studentky katedry chemie

Studentka 2. ročníku navazujícího magisterského oboru Analytická chemie pevné fáze Bc. Aneta Laryšová se v soutěži o cenu firmy Merck v oboru analytická chemie umístila mezi studenty všech přírodovědeckých fakult ČR na druhém místě. Soutěž probíhala ve dnech 5. a 6. února 2014.

Anetě Laryšové blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017