Ohlédnutí za mezinárodní konferencí katedry chemie PřF OU

Ve dnech 22. až 24. května 2017 pořádala katedra chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pod záštitou děkana PřF OU doc. RNDr. Jana Hradeckého, Ph.D. již tradiční mezinárodní konferenci.

Tuto konferenci, zaměřenou na pregraduální přípravu a postgraduální vzdělávání učitelů chemie, organizovala katedra již pošesté. Konference se zúčastnili jak vysokoškolští odborníci – didaktici chemie a chemici, tak učitelé chemie základních a středních škol i studenti magisterských a doktorských studijních programů. Díky zástupcům z českých, polských, slovenských a německých vysokých škol a organizací, zabývajících se oblastí vzdělávání, získali účastníci konference představu o aktuálních problémech řešených na jednotlivých pracovištích či v jednotlivých zemích.

Celý odborný program konference odrážel současnou problematiku chemického vzdělávání, jednání bylo zaměřeno především na následující oblasti:

  • Cíle, obsah a organizace pregraduální přípravy učitelů chemie
  • Nové trendy ve výuce chemie a dalších přírodovědných předmětů
  • Postgraduální vzdělávání učitelů chemie
  • Výzkum v didaktice chemie

V rámci společenského programu navštívili účastníci konference Dolní oblast Vítkovic, kde byl pro ně připraven speciální program včetně prohlídky vysoké pece. Společenský večer se konal v atriu budovy Přírodovědecké fakulty OU. K dobré atmosféře večera jistě přispělo i saxofonové kvarteto složené ze studentů Fakulty umění OU a cimbálová muzika.

Jsme rádi, že účastníci konference odjížděli z Ostravy velmi spokojeni jak s odborným, tak se společenským programem. Katedra chemie jako organizátorka konference opět nezklamala – poděkování patří všem pracovníkům a studentům, kteří přispěli k pohodovému průběhu konference!

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí katedry chemie PřF OU
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí katedry chemie PřF OU
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí katedry chemie PřF OU
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí katedry chemie PřF OU
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí katedry chemie PřF OU
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí katedry chemie PřF OU
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí katedry chemie PřF OU
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí katedry chemie PřF OU
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí katedry chemie PřF OU
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí katedry chemie PřF OU
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí katedry chemie PřF OU
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí katedry chemie PřF OU

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 06. 2017