Ocenění studentů chemie na 75. sjezdu chemiků

Ve dnech 4. až 8. září 2023 proběhlo už 75. setkání českých a slovenských chemiků proběhlo v malebné horské osadě Horný Smokovec ve Vysokých Tatrách a studenti Katedry chemie PřF OU zde slavili velký úspěch. Ve velké konkurenci, neboť tato konference se může pravidelně chlubit hojnou účastí, se Lucii Kořené a Patriku Kopčanovi podařilo získat ocenění za nejlepší posterové prezentace. Netradičně řešený poster na téma „Využití mikrovlnného záření při přípravě uhlíkatých xerogelů“ studentky doktorského studia Lucie Kořené mezi přítomnými skutečně rezonoval, což také patřičně ocenila Slovenská společnost chemická. Neutuchající vášní pro vědu při posterové prezentaci věnované „Studiu porozity uhlíkatých materiálů pomocí low-field NMR relaxometrie“ pak zaujal student magisterského studia Patrik Kopčan, což nezůstalo bez odezvy ze strany děkana Fakulty chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Oběma oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.


Ocenění studentů chemie na 75. sjezdu chemiků
Ocenění studentů chemie na 75. sjezdu chemiků
Ocenění studentů chemie na 75. sjezdu chemiků
Ocenění studentů chemie na 75. sjezdu chemiků
Ocenění studentů chemie na 75. sjezdu chemiků
Ocenění studentů chemie na 75. sjezdu chemiků
Ocenění studentů chemie na 75. sjezdu chemiků
Ocenění studentů chemie na 75. sjezdu chemiků
Ocenění studentů chemie na 75. sjezdu chemiků
Ocenění studentů chemie na 75. sjezdu chemiků
Ocenění studentů chemie na 75. sjezdu chemiků

Zveřejněno / aktualizováno: 20. 09. 2023