Chemie na Slezskoostravském hradě aneb "Chemie - život je"

Moravská Ostrava, 28. června 2007 - Pěkné počasí a nabídka bohatého programu přivedla do areálu Slezskoostravského hradu spoustu návštěvníků - především žáků a studentů, ale i učitelů a příznivců chemie z řad nejširší veřejnosti.

Přehlídku zajímavé a užitečné chemie s podtitulem "Chemie - život je" připravila Ostravská pobočka České společnosti chemické v bezprostřední spolupráci s  katedrami chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a  Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB - Technické univerzity Ostrava, Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostravě - Zábřehu a Gymnáziem Komenského v Havířově. Celou akci osobně zaštítili hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský a náměstek primátora statutárního města Ostrava Mgr.Lubomír Pospíšil.

Na  návštěvníky čekaly nejen "výbuchy", barevné ohně či chemická "kouzla", jak bylo prezentováno ve třiceti stáncích chemického "jarmarku", ale měli i možnost si kupříkladu nechat analyzovat vlastní vzorek vody nebo si proměřit účinnost UV filtru slunečních brýlí. Největší úspěch ale nakonec zřejmě slavilo "malování hennou na kůži", kterou pro návštěvníky připravili pracovníci Bochemie Bohumín - generálního sponzora celé akce; před jejich stánkem bylo plno, i když již ostatní své stánky pomalu uklízeli.

Chemie je sranda (i když ne vždy)
Ohně bengálské i jiné
Hlavně dobře zamířit (zkumavková střelnice)
Už se těším, až to změní barvu (acidobazické indikátory)
Opatrnost především (chemická fontánka)
I indiáni umí chemii (vyvíjení  par)

Velmi zajímavé bylo seznámit se, jak "chemii" vidí a vnímají naši nejmenší. V rámci dříve vyhlášené soutěže "Malovaná chemie" pro žáky základních škol se totiž postupně nashromáždilo více než 400 výtvarných prací, přičemž všechny byly v prostorách Slezskoostravského hradu k vidění. O tom, že vybrat právě tu "nejlepší" z nich, byl úkol zcela nezáviděnihodný. O něco "lehčí" to porota měla u prací středoškoláků, kde se v rámci soutěže "Přívětivá chemie" jich sešlo "jen" padesát.

Návštěvníci s hlubším zájmem o chemii si pak odpoledne nenechali "utéct" přednášky vynikajících chemických odborníků a řečníků (Prof.RNDr. Miroslav Prokša, PhD., Prof.Ing. Kamil Wichterle, DrSc., RNDr. Tomáš Gráf, PhD.). Zároveň se mohli i zorientovat v nabídce chemických studijních oborů na ostravských univerzitách a školách.

O doprovodný program se po celý dlouhý den postaral lidový soubor Vonička z Havířova, skupina historický šermu "Rytíři svatého Grálu" a také hasiči a zdravotníci s ukázkami své práce.

Uspořádání a zabezpečení Chemie na Slezskoostravském hradě aneb "Chemie - život je" by nebylo možné bez intenzivního zapojení více než 150 dobrovolníků, za což všem patří (alespoň) upřímné a srdečné poděkování. Jmenovitě pak je třeba ocenit nadšení a schopnosti hlavního organizátora celé akce doc. RNDr. Václava Slováka, Ph.D z katedry chemie PřF OU, který dal celé akci výslednou podobu.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016