Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava

Začalo to informací v tisku o tom, že ZŠ Chrjukinova vybudovala nové přírodovědné laboratoře... Tak jsme oslovili paní ředitelku této základní školy, Mgr. Janu Mikoškovou, s nabídkou spolupráce s naší Přírodovědeckou fakultou OU v podobě přednášek, které by se měly týkat nových trendů v přírodovědném vzdělávání na ZŠ. A vzešla z toho spolupráce v oblasti přírodovědných pokusů – dvojdílný blok skládající se z odborné přednášky a praktického cvičení v laboratořích Katedry chemie PřF OU, který paní ředitelka Mikošková nabídla i ostatním učitelům přírodovědných předmětů v sousedních školách.

V polovině února proběhla odborná přednáška, kterou realizovala doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. z Katedry chemie PřF OU v nově vybudovaných přírodovědných prostorách ZŠ Chrjukinova. Sešlo se tu 20 učitelů, převážně učitelů chemie, ale také biologie a fyziky. Přednáška se zabývala dlouhodobými přírodovědnými pokusy, které lze realizovat v domácích podmínkách. Tak se učitelé dozvěděli např. jak urychlit dozrávání rajčat, jaký vliv má benzín na klíčivost semen, jak ovlivňují syntetická hnojiva rozklad papíru nebo jak vytvořit barevný krystal z kuchyňské soli. Přednáška se setkala s velkým zájem, takže nebyl problém uskutečnit druhou domluvenou část naší spolupráce – návštěvu učitelů na Katedře chemie PřF OU. Ta proběhla koncem února. Laboratoř navštívilo 14 učitelů (pouze v aprobaci s chemií, fyzikové navázali kontakty na Katedře fyziky PřF OU, kde by se měla podobná akce uskutečnit i pro ně). Seznámili se s technikou krátkodobých chemických pokusů, z nichž některé je rovněž možno provádět i v domácích podmínkách. Součástí bloku byla také praktická realizace pokusů. Učitelé se velmi aktivně zapojili do laboratorních prací a během 4 vyučovacích hodin si vyzkoušeli asi 15 chemických pokusů, k nimž patřily jak pokusy „domácí“ (např. příprava oxidu uhličitého a jeho identifikace pomocí bublifuku), tak „školní“ (antifontána). Učitelé zároveň získali brožurku s návody na chemické pokusy, které je možno provádět ve školních podmínkách základních škol.

Domníváme se, že akce byla zdařilá a pro učitele přínosná. Věříme, že spolupráce tohoto typu bude pokračovat i nadále – v plánu je vedení zájmových kroužků našimi studenty, doučování zaostávajících žáků a besedy s učiteli z praxe.

Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava
Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016