1. ročník Letní přírodovědné školy aneb Jak se učí přírodní vědy

loga

Studenti 2. a 3. ročníků středních škol Moravskoslezského kraje, kteří mají zájem o přírodovědné obory, absolvovali ve dnech 23. až 27. srpna 2010 Letní přírodovědnou školu.

V rámci odborného programu Letní přírodovědné školy poznali studenti jednotlivé katedry Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě i jejich pracovníky, získali přehled o studiu na této vysoké škole, samostatně si vyzkoušeli přírodovědné pokusy, práci na přístrojích, dozvěděli se spoustu informací z různých oblastí přírodních věd, získali návody k pokusům, různé rady, zasoutěžili si, vyzkoušeli si získávání kreditů a na závěr získali jakožto absolventi této Letní školy titul bakalářík VŠ.

Odborný program zajistily katedry Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (katedra matematiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, informatiky a geografie). Účastníci Letní školy hravou formou poznali matematiku zase z jiného pohledu (šifry, matematické hry), ve fyzice experimentovali s fyzikálními ději, vyzkoušeli si experimentální chemii díky pokusům v laboratoři a seznámili se s moderními chemickými metodami, měli možnost prohlédnout si botanickou zahradu PřF OU včetně skleníků, vyzkoušet si roubování kaktusů i mikroskopování, navštívili expozice a sbírky katedry biologie a ekologie, prohlédli si geologické sbírky na katedře geografie a seznámili se s modelováním a vizualizací objektů v 3D prostoru na katedře informatiky přímo ve 3D učebně. Letní přírodovědná škola byla slavnostně ukončena předáním diplomů bakalářík a upomínkových předmětů i odměn všem absolventům této Letní přírodovědné školy. Samotní studenti předali taktéž paní proděkance dr. Konečné pamětní listy pro každou katedru jako poděkování za aktivity, které katedry pro ně připravily.

Program Letní přírodovědné školy byl velmi intenzivní, začínal každý den v 8.30 a trval až do 16.00 hodin. Studenti, kteří se Letní přírodovědné školy zúčastnili, byli nadšení, vše vnímali jako velké obohacení svých dosavadních znalostí v této oblasti, uvítali, že zjistili, jak to chodí na vysoké škole, nejvíce je bavily praktické části s pokusy v laboratořích, hry, šifry, mikroskopy, roubování kaktusů a 3D efekty. Na Přírodovědecké fakultě OU se jim moc líbilo a shodli se na tom, že mají přírodní vědy díky této Letní přírodovědné škole ještě radši. Převážná většina těchto teenagerů by chtěla dál pokračovat studiem přírodních věd. A to je báječná zpětná vazba a známka toho, že první ročník Letní přírodovědné školy se povedl. A potvrdilo se, že: „Věda je zábava, není třeba se jí bát!“

Na závěr jedno milé ocenění rodičů jednoho z účastníků Letní školy, které dorazilo e-mailem paní Mgr. Kociánové, hlavní organizátorce akce:
„Vážená paní Kociánová, ráda bych Vám tlumočila touto formou poděkování za Vaši práci. Syn přijel z Letní přírodovědné školy zcela nadšený. Oceňuji Vaše nasazení a dík patří i  všem, kteří se studentům po celou dobu věnovali. Smekám - zabavit a nadchnout tlupu adolescentů je nelehký úkol. Přeji hodně zdaru a ještě jednou děkujeme. Jan a Radka Kaňokovi, Krnov.“

Nám se tito bakaláříci, absolventi Letní přírodovědné školy, taky moc líbili – byli to šikovní studenti, se kterými byla radost spolupracovat, takže už teď se těšíme na další ročník Letní přírodovědné školy!

Hlavním pořadatelem akce bylo Středisko volného času KORUNKA Ostrava - Mariánské Hory, a to její odloučení pracoviště Středisko přírodovědců v Ostravě-Porubě.

Na realizaci Letní přírodovědné školy se podílely Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Středisko přírodovědců, které zajišťovalo i zájmový program. Sponzorem akce byla Bochemie Bohumín a.s. prostřednictvím České společnosti chemické – pobočka Ostrava.

Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010
Letní přírodovědná škola 2010

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022